210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Δικηγόρων

Δημήτρης Ποντικάκης Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του ιδρυτού του επιστημονικού νομικού
περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» Ονουφρίου Ονουφριάδη.
Ο Ονούφριος Ονουφριάδης ήταν οραματιστής της σύγχρονης εποχής, και με την
επινόηση του να εκδόσει το παραπάνω νομικό περιοδικό, εκάλυψε ένα κενό που
υπήρχε μέχρι τότε στον Τομέα του Συγκοινωνιακού Δικαίου. Η προσφορά του στον
Νομικό Κόσμο της χώρας μας υπήρξε ανεκτίμητη διότι προσέφερε στο εξειδικευ-
μένο μηνιαίο περιοδικό του πλούσια ύλη σε Νομοθεσία και Νομολογία σε θέματα
Συγκοινωνιακού και Ασφαλιστικού Δικαίου.
Στον γιό του Μιχάλη, σημερινό εκδότη του περιοδικού εκφράζω τα θερμότατα
συλλυπητήριά μου και του εύχομαι για την μνήμη του πατέρα του να συνεχίσει με
την ίδια δύναμη και θέληση στην συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού. Συλλυπη-
τήρια και στους λοιπούς συγγενείς του.

Χανιά 9-5-2011
Δημήτρης Ποντικάκης
Πρόεδρος
Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων

 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ:ΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Γιάννης Μ. Κοτζαμανίδης

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ:
ΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ ΣΧΟΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ήταν άνοιξη του 1983, όταν, νέος τότε, Δικηγόρος, στα πρώτα βήματα της στα-
διοδρομίας μου, για πρώτη φορά, γνώρισα τον μεγάλο άνθρωπο, τον σπουδαίο νο-
μικό και μαχητικό υπερασπιστή του Δικαίου, Ονούφριο Ονουφριάδη, σφίγγοντάς
του το χέρι, με βαθύτατη συγκίνηση, απέραντο σεβασμό και προσωπικό δέος.
Λίγο πιο πριν με είχε υποδεχθεί στο σπίτι του στην Αθήνα, όπου ο ίδιος με κά-
λεσε, για να συζητήσουμε από κοντά ένα ιδιόρρυθμο νομικό ζήτημα, το οποίο με
απασχολούσε, στα πλαίσια χειρισμού υποθέσεως, που μου είχε ανατεθεί. Του είχα
τηλεφωνήσει από την Θεσσαλονίκη, ζητώντας την άποψή του και, όταν πληροφο-
ρήθηκε, ότι πρόκειται να κατέβω στην Αθήνα, μου επέβαλε, κατά κυριολεξίαν, να
τον συναντήσω από κοντά, γιατί «ήθελε να με γνωρίσει και να με & στρατολογή-
σει στον προσωπικό του αγώνα, για την ποιοτική αναβάθμιση και τον νομολογιακό
εξορθολογισμό των τροχαίων ατυχημάτων».
Είχαν προηγηθεί πλείστες όσες τηλεφωνικές μας συνομιλίες, στα πλαίσια των
οποίων με απόλυτη ευγένεια, ειλικρινή προθυμία, απεριόριστη υπομονή και αληθινό
ενδιαφέρον, που προσέφερε γενναιόδωρα τις πληροφορίες, που του ζητούσα, κα-
ταθέτοντάς μου, ταυτόχρονα, και την δική του, πάντοτε έγκυρη και τεκμηριωμένα
θεμελιωμένη άποψη.
Το ίδιο, φυσικά, με την ίδια ευγένεια και προθυμία, έκανε και για όλους τους συ-
ναδέλφους, οι οποίοι, για παραπλήσιους λόγους, τον ενοχλούσαν από όλες τις γω-
νιές της Ελλάδας, λαμβάνοντας & άτοκα και & ανεπίστρεπτα δάνεια από τον
απέραντο πλούτο της νομικής του σοφίας και ευθυκρισίας.
Έκτοτε συναντηθήκαμε αρκετές φορές και ανταλλάξαμε απόψεις, με κορυφαία
στιγμή το ιστορικό Συνέδριο για το Συγκοινωνιακό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στη Βέ-
ροια, όπου με τίμησε, προτείνοντας με εισηγητή για το ζήτημα της αποζημίωσης
από το άρθρο 931 ΑΚ.
Η συνάντηση, όμως, αυτή της άνοιξης του 1983 και τα όσα, σε πνεύμα ειλικρι-
νούς φιλίας και αμφίπλευρου ενδιαφέροντος, ανταλλάξαμε, με τον μεγάλο αυτόν
δάσκαλο και πρωτοπόρο σκαπανέα του λεγόμενου «Αυτοκινητικού Δικαίου», σημά-
δεψε, κυριολεκτικά, την μετέπειτα επαγγελματική μου σταδιοδρομία και την γενι-
κότερη φιλοσοφία μου, σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων αποζημιώσεως από
τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα.
Είχα τότε αρχίσει να χειρίζομαι υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, με μια «αιρε-
τική» και & «ανορθόδοξη» για τα δεδομένα της τότε εποχής, νοοτροπία.
Δεν εννοούσα, σε καμμία απολύτως περίπτωση, να δεχθώ την πάγια και & επί-
σημη άποψη και αντίληψη, που επικρατούσε σε Δικαστήρια, Δικηγόρους και Ασφα-
λιστικές Εταιρείες, ότι δηλαδή οι υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων ήταν ένα, κατά
το μάλλον ή ήττον, «εξωνομικό» αντικείμενο, το οποίο μπορούσαν άνετα να χειρι-
σθούν «λαμαρινάδες», πρωτόπειροι Δικαστές και μειωμένης νομικής κατάρτισης Δι-
κηγόροι.
Πίστευα και εξακολουθώ, να πιστεύω μέχρι σήμερα, ότι το Δίκαιο των Τροχαίων
Ατυχημάτων και το συναφές μ αυτό Ασφαλιστικό Δίκαιο, είναι ένα κατ εξοχήν νο-
μικό αντικείμενο, με ευρύτατες προεκτάσεις και δυσεπίλυτα θεωρητικά και νομο-
λογιακά ζητήματα, που απαιτούν βαθύτατη γνώση, ιδιαίτερη κατάρτιση, συνεχή
ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο, σχετικά με την οικεία ερ-
μηνεία και εφαρμογή του Νόμου.
Το «μικρόβιο», λοιπόν, αυτό μου μετέδωσε ένας πραγματικά μεγάλος άν-
θρωπος, νομικός και μαχητικός υπερασπιστής του Δικαίου: Ο ιστορικός εκδότης του
περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», Ονούφριος Ονουφριά-
δης.
Με τα άρθρα και τις αποφάσεις, που δημοσίευε στο μοναδικό και ιστορικά ανε-
πανάληπτο νομικό του περιοδικό, τις προσωπικές του παραινέσεις και συμβουλές,
αλλά και την ασυμβίβαστη και μαχητική προβολή και υπεράσπιση των απόψεών του,
που γι αυτόν αποτελούσε, κυριολεκτικά, στάση ζωής, έμαθε σε όλους μας να μην
αρκούμαστε στον εύκολο και ανέξοδο δρόμο της ουσιαστικής μόνον αντιμετώπισης
των υποθέσεων, αλλά να θεμελιώνουμε νομικά και νομολογιακά κάθε ισχυρισμό
μας.
Με τον τρόπο αυτό ο Ονούφριος Ονουφριάδης δημιούργησε την δική του Σχολή
μιας πραγματικά πρωτοποριακής, για την εποχή της, γενιάς δικηγόρων, οι οποίοι
απέρριψαν μετά βδελυγμίας τον ρόλο του «λαμαρινά» και αυτοπροήχθησαν σε πε-
φωτισμένους υπηρέτες της νομικής επιστήμης, της θεωρίας και της νομολογίας και
κατέστησαν το αντικείμενο των τροχαίων ατυχημάτων ζήτημα αέναου νομικού δια-
λόγου και αφετηρία παραγωγής μιας συνεχώς εξελισσόμενης και βελτιούμενης
εξειδικευμένης νομολογίας.
Πολύ σύντομα η «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» εξελίχθηκε στο
… «επίσημο ιδεολογικό όργανο» της ιδιότυπης αυτής κίνησης Δικαστών, Δικηγό-
ρων και μελών του ευρύτερου νομικού χώρου.
Ολοι θεωρούσαν καθήκον τους, να συμμετέχουν στον επιστημονικά αναβαθμι-
σμένο νομικό διάλογο, που διεξάγονταν από τις στήλες του περιοδικού αυτού, να
στέλνουν προς δημοσίευση τις αποφάσεις των Δικαστηρίων της περιφέρειάς τους,
καθώς επίσης και άρθρα με τις προσωπικές απόψεις και θέσεις τους, για τα ζητή-
ματα, που απασχολούσαν τους χειριστές και εφαρμοστές του Δικαίου των τροχαίων
ατυχημάτων.
Παράλληλα οι άξιοι μαθητές του Ονούφριου Ονουφριάδη, κάνοντας πράξη όλα
τα παραπάνω, στα πλαίσια του χειρισμού των υποθέσεων, που αναλάμβαναν στα
αρμόδια Ποινικά και Πολιτικά Δικαστήρια, με τις προτάσεις και τα υπομνήματά τους
μετέφεραν εκεί τον νομικό πλούτο, που είχαν διδαχθεί με τον τρόπο, που προανα-
φέρθηκε, παράγοντας, έτσι, έναν νέο δημιουργικό διάλογο, με τους Δικαστές, οι
οποίοι υποχρεώνονταν να απαντήσουν στα νομικά αυτά ζητήματα, παράγοντας, με
την σειρά τους, την Νομολογία, που ήδη σήμερα είναι κτήμα όλων μας.
Σπουδαίοι Δικαστές, οι οποίοι σήμερα βαίνουν προς την δύση της σταδιοδρο-
μίας τους και άφησαν πίσω τους ένα λαμπρό και πραγματικά έξοχο και δακτυλο-
δεικτούμενο έργο, μου εκμυστηρεύθηκαν, κατά καιρούς, ότι «ενώ μπήκαν στην
διαδικασία του Ν. 733/1977, για να κάνουν το αγροτικό τους με τους «λαμαρινά-
δες», βρήκαν μπροστά τους τον Ονουφριάδη και τους μαθητές του, με αποτέλεσμα
η θητεία τους αυτή, να εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο Σχολείο και να εκτινάξει στα ύψη
την καριέρα τους και την απόδοσή τους».
Με δεδομένο δε, ότι τότε δεν υπήρχε η ηλεκτρονική νομική πληροφόρηση, πλεί-
στοι όσοι Δικαστές είχαν, κατά καιρούς, ζητήσει ευγενικά την άδειά μου, να κρατή-
σουν απ’ τα σχετικά μου τις προσαχθείσες εκ μέρους μου φωτοτυπίες της
Νομολογίας απ το περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», προ-
κειμένου, να τις χρησιμοποιήσουν σε επόμενες υποθέσεις, για τις οποίες επρόκειτο
να επιληφθούν.
Αυτή η τελειομανία και αυτός ο συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης των υπο-
θέσεων τροχαίων αυτοκινητικών ατυχημάτων, συνεχίζει να σημαδεύει μέχρι και σή-
μερα, τόσο εμένα προσωπικά, όσο και άλλους συναδέλφους μου & μαθητές του
Ονούφριου Ονουφριάδη.
Σε εποχές μάλιστα θεωρητικής και νομικής υπεραπλούστευσης, η συγκεκριμένη
αυτή πρακτική και νοοτροπία έχει αρχίσει να ενοχλεί, όλους όσους, ενδεχομέ-
νως, ενδόμυχα επιθυμούν να επιστρέψουμε στην παλιά καλή εποχή των «λαμα-
ρινάδων»!!!!
Όλα τα παραπάνω αποτελούν την προσωπική μου κατάθεση και μαρτυρία, για
την προσωπικότητα και το έργο του Ονούφριου Ονουφριάδη, που, δυστυχώς, έφυγε
πρόσφατα από κοντά μας, αφήνοντας πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό και καθι-
στώντας τον νομικό κόσμο απελπιστικά φτωχότερο, όπως, άλλωστε, συμβαίνει κάθε
φορά, που «αναχωρούν» σπουδαίοι και χαρισματικοί άνθρωποι, με ιδέες, αρχές και
αξίες, τις οποίες υπερασπίζονται μαχητικά και ασυμβίβαστα σε όλη τους την ζωή.
Στον Ονούφριο Ονουφριάδη οφείλουν ένα μεγάλο ευχαριστώ όλα τα θύματα
των τροχαίων ατυχημάτων, που κατόρθωσαν να επιτύχουν μια ορθή και δίκαιη δι-
καστική κρίση και να λάβουν μια αξιοπρεπή και ανάλογη αποζημίωση.
Κι αυτό γιατί αυτός είναι εκείνος, που οραματίστηκε, επιδίωξε και, εν τέλει, πέ-
τυχε να επιβάλει μια ορθή, ευνοϊκή και δίκαιη, για τους «αδυνάτους» αυτούς συμ-
πολίτες μας, νομολογία, που αποτέλεσε και τον ασφαλή οδηγό, ο οποίος οδήγησε
στην απονομή του δικαίου, που τους αναλογούσε.
Ο Ονούφριος Ονουφριάδης δεν δίστασε, ούτε προς στιγμήν, με άρθρα και προ-
σωπικές απόψεις, που δημοσίευσε, να συγκρουσθεί με εσφαλμένες θεωρητικές και
νομολογιακές, θέσεις και απόψεις, που εξυπηρετούσαν σκοπιμότητες και συμφέ-
ροντα των ισχυρών, με καυστικά, αυστηρά και σκληρά, σε ορισμένες περιπτώσεις,
σχόλια, που προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση και τάραξαν, σε πολλές περιπτώσεις,
τα λιμνάζοντα ύδατα των κατεστημένων και αναχρονιστικών αντιλήψεων, στον
χώρο του δικαίου της αποζημιώσεως από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα.
Ενδεικτικά μονάχα μπορεί να αναφερθεί το άκρως αποκαλυπτικό και επιβεβαι-
ωτικό όλων των παραπάνω γεγονός, ότι, αν σήμερα επιδικάζεται αποζημίωση από
την διάταξη του άρθρου 931 Α.Κ., αυτό, ασφαλώς και βεβαίως, οφείλεται, κατά μέ-
γιστο βαθμό, στον Ονούφριο Ονουφριάδη.
Κι αυτό γιατί ήταν εκείνος που με τους μακροχρόνιους αγώνες, τα άρθρα και τα
σχόλια, που δημοσίευσε και προέβαλε μέσα από τις στήλες του περιοδικού του, κα-
τόρθωσε να φέρει τα πάνω κάτω στην Νομολογία του Αρείου Πάγου, η οποία μέχρι
τότε απέρριπτε τα σχετικά αγωγικά κονδύλια, ως αόριστα και νόμω αβάσιμα, αξιώ-
νοντας την αναγραφή στοιχείων, τα οποία αντικειμενικά ήταν ανέφικτο να συμπε-
ριληφθούν σε οποιοδήποτε, ακόμη και στο τελειότερο και πλέον άρτιο δικόγραφο.
Σ αυτόν επίσης οφείλεται η ευρεία εφαρμογή του άρθρου 930 παρ. 3 Α.Κ., η επι-
δίκαση υψηλών ποσών για αποζημίωση από χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής
οδύνης κλπ.
Ο Ονούφριος Ονουφριάδης έφυγε, αλλά, ευτυχώς, για όλους μας άφησε πίσω
του πλούσιο έργο, που θα μας συνοδεύει και θα μας ενισχύει μέχρι το τέλος της
σταδιοδρομίας μας.
Παράλληλα, μας εξόπλισε και με το μόνο ασφαλές μέσο νομικής και επαγγελ-
ματικής επιβίωσης, δηλαδή την πραγματική αγάπη γι αυτό, με το οποίο ασχολού-
μαστε, την ασυμβίβαστη και μαχητική διάθεση να υποστηρίζουμε το ορθό και το
δίκαιο ανεξαρτήτως κόστους, το ήθος και, τέλος, τα νομικά και κοινωνικά εκείνα
κριτήρια, που καθιστούν επωφελείς για το σύνολο τους λειτουργούς και συλλει-
τουργούς της Δικαιοσύνης, καθιστώντας την πολύτιμο αγαθό για όσους προσφεύ-
γουν σ αυτήν.
Στους άξιους συνεχιστές του, στον Μιχάλη, τον Στρατή, την Μαρία και το υπό-
λοιπο εξειδικευμένο επιτελείο της «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»,
πέρα από τη βαθύτατη θλίψη μου, για την δυσαναπλήρωτη απώλεια της εμβλημα-
τικής αυτής προσωπικότητας και του μεγάλου μέντορα όλων μας, τον οποίον θεωρώ
και εγώ δικό μου άνθρωπο, εύχομαι να έχουν την δύναμη, την θέληση, το κουράγιο
και την ίδια μ αυτόν μαχητική διάθεση, να συνεχίσουν το έργο του, τους αγώνες και
την παρακαταθήκη, που τους άφησε.
Είναι αυτονόητο, ότι, όλοι εμείς οι μαθητές της μεγάλης Σχολής του Ονούφριου
θα είμαστε πάντοτε κοντά τους, συμμαχητές και συναγωνιστές στον καλό και δίκαιο
αγώνα, που αυτός, πρώτος, μας δίδαξε.

Γιάννης Μ. Κοτζαμανίδης
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης 

 
Γεώργιος Αμπατζής

Η μοίρα έχει προικοδοτήσει την ανθρώπινη ύπαρξη με ένα «προνόμιο» τραγικό, σε σχέση με τα άλλα όντα του πλανήτη μας. Να έχει δηλαδή ο άνθρωπος επίγνωση της ύπαρξής του και του πεπερασμένου της ζωής του πάνω στη γη, παράλληλα όμως να αγνοεί τους απώτερους σκοπούς της πρακτικής του δραστηριότητας στο συγκεκριμένο τόπο και στον πεπερασμένο χρόνο που διανύει τη ζωή του. Σε αυτήν ακριβώς τη βάση στηρίζεται και η υπαρξιακή αγωνία, με τη φιλοσοφική έννοια του όρου, που διαποτίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Για να ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτή την αγωνία του έχει ένα μοναδικό δρόμο: Την δραστηριοποίησή του μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής οργάνωσης στην οποία είναι ενταγμένος, από την οποία δραστη- ριοποίηση απορρέει και η προσφορά του προς την κοινωνία. Όταν πληροφορήθηκα την αναχώρηση από αυτή τη ζωή του συναδέλφου Ονούφριου Ονουφριάδη, η πρώτη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ότι αυτός αποτέλεσε ένα από τα σπάνια παραδείγματα ανθρώπου, ο οποίος όχι μόνο πρόσφερε κοινωνικά, αλλά ανάλωσε κυριολεκτικά τη ζωή του σε αυτή την προσφορά. Και αυτό το κατάφερε με το σκληρό αγώνα του τόσο στον τομέα της νομικής επιστήμης όσο και σε εκείνον της ανθρώπινης προσφοράς. Και τα δύο αυτά στοιχεία τα βίωσα άμεσα και τα καταθέτω σαν προσωπική μαρτυρία όταν στα πρώτα χρόνια της δικη- γορίας μου χρειάστηκα την πλούσια εμπειρία του στον τομέα των τροχαίων ατυχη- μάτων, με τα οποία αυτός ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Χωρίς φειδώ, αλλά και χωρίς την προσδοκία άλλου υλικού ανταλλάγματος, μου έδινε τις συμβουλές που χρειαζό- μουν σε δύσκολα νομικά ζητήματα τα οποία αυτός κατείχε, λόγω της πλούσιας εμ- πειρίας που διέθετε. Η συμπεριφορά του απέναντί μου δεν ήταν απλά συναδελφική, αλλά είχε πλούσια στοιχεία στοργικού, πατρικού σχεδόν, ενδιαφέροντος. Έτσι θυμάμαι και έτσι θα θυμάμαι για όσο ζω τον άνθρωπο Ονούφριο Ονου- φριάδη. Θέλω να συμπληρώσω ότι την ίδια ακριβώς συμπεριφορά υιοθετούσε και απέναντι στους άλλους συναδέλφους. Το άλλο σκέλος της προσφοράς του στον επιστημονικό τομέα ήταν η πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα και η πολύτιμη νομολογιακή ενημέρωση των συναδέλφων μας δικηγόρων μέσα από το μοναδικό βοήθημα που εξέδιδε, δηλαδή την Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου. Για εμάς τους δικηγόρους που ασχοληθήκαμε και ασχολούμεθα με το τροχαίο ατύχημα, αυτό το περιοδικό ήταν και είναι η αστείρευτη πηγή των πληροφοριών, για να επιλύσουμε τα δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον τομέα αυτό του δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι ο Ονούφριος πριν από το τελευταίο του ταξίδι θα ατέ- νισε την περασμένη του ζωή με το ήσυχο βλέμμα του ανθρώπου που έχει εκπλη- ρώσει τους σκοπούς της ζωής του. Στο βλέμμα του όμως θα μπορούσα να διακρίνω και την λάμψη της ικανοποίησης που απορρέει από την επίγνωση ότι με την ανα- χώρησή του από αυτή τη ζωή δεν τελειώνει το έργο το οποίο δημιούργησε, αλλά συ- νεχίζεται με συνέπεια και επιτυχία από τους άξιους διαδόχους του.

Γεώργιος Αμπατζής τ. δικηγόρος Πατρών

 
Σπύρος Κοτλίτσας Πρόεδρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Λ Υ Σ Ι Α Σ»

Στερνό αντίο στο φίλο και Δάσκαλο που φυγε -

Φίλε και Δάσκαλε Ονούφριε,

Αφού, επί σειράν δεκαετιών, υπηρέτησες ψυχή τε και πνεύματι το επίγειον ΣΥΓ- ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ και εστήριξες με την πέννα και τον νομικό σου λόγο τα θύ- ματα του Τροχαίου ατυχήματος, έφυγες από κοντά μας και ταξιδεύεις πλέον με τις επουράνιες ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΟΜΩΣ, το νομικό έργο, που αφήκες πίσω σου, με το οποίο εμπλούτισαν τις αν- τίστοιχες γνώσεις των οι συνεργάτες και μαθητές σου, ανεξαρτήτου της νομικής ταυτότητος εκάστου εξ αυτών, σε καθιστά αλησμόνητο και αναντικατάστατο. Να είσαι βέβαιος ότι εμείς, που τόσα διδαχθήκαμε μέσα, από το επιστημονικό σου έργο, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε επάξια τα ΔΙΚΑΙΑ των θυμάτων εκ των τροχαίων ατυχημάτων.

Αλησμόνητε Φίλε και Δάσκαλε Ονούφριε, - Καλό σου ταξίδι - Σπύρος Κοτλίτσας Πρόεδρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Λ Υ Σ Ι Α Σ»

 
Με σεβασμό προς τη μνήμη του ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

O Δικηγόρος & Συγγραφέας & Ιδρυτής , Εκδότης και Συντάκτης του Μοναδικού Περιοδικού στο είδος του «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» Ονούφριος Ονουφριάδης υπήρξεν αναμφισβήτητα ο αναμορφωτής του Αυτοκινητικού Δικαίου, το οποίον πραγματεύεται τόσο τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος όσο και την αστική ευθύνη που πηγάζει από το τροχαίο ατύχημα. Εκείνο που έχει τεράστια ση- μασία είναι ότι αφού ασχολήθηκε o Ονούφριος Ονουφριάδης με πλήρως οργανωμένο Δικηγορικό Γραφείο και κατά τον πλέον επιμελημένο τρόπο αποκλειστικά και μόνο με υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, ως επί το πλείστον από την μεριά του θύματος και λιγότερο από τη μεριά του υπόχρεου σε αποζημίωση , και μάλιστα δύο (2) δεκαετίες και συγκεκριμένα την10 ετία του 1950 και την 10 ετία του 1960 με αξιόλογες επιτυχίες στον τομέα της ειδικότητας του και αφού υλοποίησε πλήρως τις απαιτήσεις του τροχαίου ατυχήματος συνέγραψε τα έτη 1969 και 1970 το Δίτομο αριστουργηματικό έργο του «Το Δίκαιο των Πεζών και των Τροχοφόρων» , το οποίον πραγματεύεται τη Νομοθεσία & Ερμηνεία & Νομολογία του Δικαίου των πεζών και των τροχοφόρων και έτυχεν ευρυτάτης αποδοχής απ όλο το νομικό κόσμο. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι μόνον ο Δικηγόρος που γνωρίζει άριστα τη νομοθεσία, την ερμηνεία , τη νομολογία και προπάντων τη δικαστηριακή πρακτική των τροχαίων ατυχημάτων και έχει χειριστεί και μάλιστα με επιτυχία μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και προπάντων από τη θέση του παθόντα, η οποία είναι σαφώς δυσκολότερη απ ότι η θέση του υπόχρεου σε αποζημίωση, μπορεί να κα- τανοήσει καλύτερα το τροχαίο ατύχημα και να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στη διαμόρφωση του αυτοκινητικού δικαίου και στους ασχολουμένους με την εφαρμογή του είτε ως Δικηγόρων είτε ως Δικαστών, πράγμα το οποίον συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση με τον ανωτέρω Δικηγόρο και Συγγραφέα. Ο Ονούφριος Ονουφριάδης πέραν του ανωτέρω έργου του συνέγραψε κατά και- ρούς και μέχρι σήμερα πέντε (5) Κώδικες Οδικής Κυκλοφορίας, όπου παραθέτει τη νομοθεσία, την ερμηνεία και τη νομολογία των διατάξεών τους, οι οποίοι έτυχαν ευρυτάτης αποδοχής και αναγνωρίσεως από το νομικό κόσμο. Επειδή ακριβώς ο Ονούφριος Ονουφριάδης υπήρξεν άριστος γνώστης του ανω- τέρω αντικειμένου εδίδαξε ως Καθηγητής της Ερμηνείας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από το έτος 1978 μέχρι 1988 στις Σχολές Αξιωματικών και στις Σχολές Μετεκπαίδευσης των Αστυνόμων της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Ονούφριος Ονουφριάδης , πέραν του ανωτέρω αξιόλογου έργου του και πέραν της εν γένει προσφοράς του είτε ως Δικηγόρος είτε ως Συγγραφέας είτε ως Καθη- γητής στο χώρο του αυτοκινητικού δικαίου υπήρξεν το έτος 1973 ο Ιδρυτής, ο Εκ- δότης και ο Συντάκτης του μηνιαίου περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», το οποίον εκδίδεται ανελλιπώς από του ανωτέρω χρόνου ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα και επειδή ακριβώς έχει αντάξιους συνεχιστές θα συνεχίζει να εκδί- δεται στο διηνεκές. Το εν λόγω περιοδικό ασχολείται βασικά με τη δημοσίευση της Ελληνικής Νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των εκάστοτε εκδιδομένων δι- οικητικών πράξεων και των αξιόλογων αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων , αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα, με ενδιάφεροντα σχόλια. Πολλές φορές σχο- λιάζει ακόμη και με σκληρή γλώσσα διάφορες λανθασμένες αποφάσεις, ακόμη και Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας μας, συμβάλλοντας κατ αυτό τον τρόπο στην αλλαγή της λανθασμένης ή αναχρονιστικής νομολογίας και στη διαμόρφωση της νομολογίας σύμφωνα με τα εκάστοτε κοινωνικά και οικονομικά κρατούντα στη Χώρα μας. Επί πλέον δε δημοσιεύει ακόμη και αξιόλογες αποφάσεις των Ανωτάτων Ευ- ρωπαϊκών Δικαστηρίων, με ενδιαφέροντα σχόλια, προάγοντας κατ& αυτό τον τρόπο έτι περισσότερο τη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων. Έχει οργανώσει κατά καιρούς διάφορα Συνέδρια όπως π.χ πρόσφατα στην Πάτρα, στη Βέροια, στην Ξάνθη κ.λ.π με αξιόλογους Ομιλητές για την προαγωγή του αυτοκινητικού δικαίου. Επειδή ακριβώς το εν λόγω Περιοδικό συνεργάζεται στενά με πλειάδα Δικηγόρων ανά την Επικράτεια , που ασχολούνται με το τροχαίο ατύχημα, παρακολουθεί στενά τη νομοθεσία, τη νομολογία και τις δικαστηριακές πρακτικές αναφορικά με το ανωτέρω αντικείμενο, δημοσιεύει έγκαιρα τα εκάστοτε εκδιδόμενα νομοθετήματα, τις εκά- στοτε εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών της Χώρας μας, αξιόλογες αποφάσεις με ενδιαφέροντα σχόλια διαφόρων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων ως και αξιόλογα άρθρα διακεκριμένων Νομομαθών , αναφορικά με το τροχαίο ατύχημα, αποτελεί πράγματι το «Ευαγγέλιο» των ασχολούμενων είτε ως Δικηγόρων είτε ως Δικαστών με το αυτοκινητικό δίκαιο. Γνωρίζω τον ανω- τέρω Δικηγόρο & Συγγραφέα & Ιδρυτή, Εκδότη και Συντάκτη του παραπάνω Περιο- δικού και συνδεόμουν μαζί του φιλικά και επαγγελματικά από το έτος 1980 μέχρι πρόσφατα που μας αποχαιρέτησε. Εξ αυτού δε του λόγου έχω ασφαλή άποψη περί της εν γένει προσωπικότητάς του και της εν γένει προσφοράς του στη διαμόρφωση του αυτοκινητικού δικαίου. Και είναι αληθές ότι ο Ιδρυτής, Εκδότης και Συντάκτης του Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ, ο οποίος μάλιστα παράλληλα με το ανωτέρω συγγραφικό, εκδοτικό και συντακτικό έργο του ασκούσε και ενεργό δικηγορία με αυτοκινητικές υποθέσεις περίπου 40 χρόνια, συμ- βάλλοντας κατ αυτό τον τρόπο έτι περισσότερο στην προαγωγή του αυτοκινητικού δικαίου, τελείωσε πρόσφατα και συγκεκριμένα μεσημβρινές ώρες της 26ης Απριλίου 2011, πλήρης ημερών, το βιολογικό κύκλο του, πλην όμως επειδή ακριβώς το όνομά του συνδέεται αναπόσπαστα με το παραπάνω Περιοδικό του με την έννοια ότι όταν κάνουμε λόγο για το όνομά του εννοούμε χωρίς άλλο το εν λόγω Περιοδικό του και αντίστροφα, επειδή ο εν λόγω Αξιολογότατος Ιδρυτής & Εκδότης & Συντάκτης του Περιοδικού «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» έχει αντάξιους συνε- χιστές με προοπτικές περαιτέρω αναβαθμίσεως του και επειδή ακριβώς κατόπιν τούτου το εν λόγω Περιοδικό θα συνεχίσει στο διηνεκές τους ανωτέρω λειτουργικούς σκοπούς του θα είναι αιωνία η μνήμη του Αξιολογότατου Δικηγόρου & Συγγραφέα και Ιδρυτή & Εκδότη και Συντάκτη του παραπάνω Περιοδικού ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗ.

Με σεβασμό προς τη μνήμη του ΜΙΧΑΛΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.