210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ 20ΕΤΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε συνεργασία με την 
Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

 

ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Αστική ευθύνη των εμπλεκομένων μερών-Ανάδειξη σύγχρονων προβλημάτων δικαστηριακής πρακτικής

24 -  25 Σεπτεμβρίου 2010

Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ

 Πάτρα

 

Η κατωτέρω εισήγηση δημοσιεύεται και στην

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

 

Εισήγηση Φωτίου Α. Σταθόπουλου

Δικηγόρου Αθηνών

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ –

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ 20ΕΤΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ 20ΕΤΗ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών σε συνεργασία με την 

 

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

 

 

ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 

Αστική ευθύνη των εμπλεκομένων μερών-Ανάδειξη σύγχρονων προβλημάτων δικαστηριακής πρακτικής

 

24 -  25 Σεπτεμβρίου 2010

 

Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ

 

 Πάτρα 

 

Η κατωτέρω εισήγηση δημοσιεύεται και στην

 

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

 

 

Εισήγηση : Φωτίου Α. Σταθόπουλου

 

Δικηγόρου Αθηνών

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ –

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ 20ΕΤΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ζημιογόνο αποτέλεσμα της ανθρώπινης πράξης που γεννά αξίωση αποζημίωσης για το ζημιωθέντα, μπορεί να επέλθει άπαξ και – συνήθως – ταυτόχρονα με την πράξη, μπορεί όμως να προκαλεί ζημίες και στο μέλλον. Η πρώτη κατηγορία των «παρουσών» ζημιών εύκολα υπάγεται αναφορικά με την παραγραφή της στα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα, ή στις άλλες οικείες διατάξεις (άρθρ. 251, 937 κλπ. του Α.Κ. άρθρ. 10 ΑσφΝ κλπ.). Αντίθετα η ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων για την παραγραφή των μελλουσών ζημιών, όπως έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία, δημιουργεί ζητήματα που θα εκτεθούν στην παρούσα εισήγηση. Εδώ θα προτιμηθεί ο όρος «μέλλουσες ζημίες», αφού κατά το περιεχόμενό του είναι ευρύτερος του όρου «εξακολουθητικές ζημίες», δεδομένου ότι περιλαμβάνει και ζημίες που, ανεξάρτητα από το εάν είναι απρόβλεπτες ή όχι, εκδηλώνονται για πρώτη φορά στο μέλλον, είτε στιγμιαία, είτε εξακολουθητικά.

 

ΙΙ. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 268 Α.Κ.

 

 Η διάταξη του άρθρ. 268 εδ. α’ ΑΚ ορίζει ότι «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό παραγράφεται μετά είκοσι χρόνια, και αν ακόμη η αξίωση καθ’ αυτή υπαγόταν σε συντομότερη παραγραφή».  Η διάταξη του άρθρ. 268 εδ. α’ ΑΚ διατυπώνει την αρχή που υπήρχε στο άρθρο ΓΧΞ’ της 24/26 Μαρτίου 1910 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί παραγραφής διατάξεων του ισχύοντος δικαίου και στο άρθρ. 168 του Κρητικού Κώδικα[1]. 

 

Ο νομοθέτης έκρινε με τη διάταξη αυτή, ότι εφόσον η αξίωση διαγνώστηκε με δύναμη δεδικασμένου, δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί και να υποβληθεί εκ νέου σε αποδεικτική διαδικασία. Επομένως οι λόγοι της  βραχύχρονης παραγραφής έχουν εκλείψει[2]. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η υπαγωγή στην 20ετή παραγραφή συνδέεται όχι μόνον με την τελεσίδικη αποδοχή (της αξίωσης), αλλά και με την τελεσίδικη απόρριψη. Έτσι για την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής απαιτήσεων την εκπλήρωση των οποίων

 

 

[1] Βλ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ, «Θέματα από την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής σε περίπτωση βεβαίωσης της αξίωσης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ’ ΑΚ 268 εδ. α’» σε ΧρΙδΔ 2007.104.
[2] ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΕρμΑΚ  άρθρ. 268 σελ. 470 αρ. 2 διατάζουν διαταγές πληρωμής, απαιτείται η προηγούμενη τελεσίδικη απόρριψη της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής[1].

 

Από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης («…αξίωση που βεβαιώθηκε…») προκύπτει, ότι αρκεί η αξίωση να έχει βεβαιωθεί απλώς, χωρίς να είναι αναγκαία η επιδίκαση κατά ορισμένο ποσό[2].

 

  
ΙΙΙ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣΕΣ (ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΕΣ) ΖΗΜΙΕΣ

 

 

α. Μία ή περισσότερες αξιώσεις αποζημίωσης ;

 

Επειδή, στον ΑΚ δεν υπάρχει διάταξη σχετικά με την παραγραφή μελλουσών ζημιών ή ζημιών που θα εξακολουθήσουν ή εξακολουθούν να προκύπτουν, η διέξοδος της θεωρίας και της νομολογίας ήταν καταρχήν η θεώρηση όλων αυτών των ζημιών ως μίας ενότητας. Από την πάγια λοιπόν θεωρία[3] και νομολογία[4] γίνεται δεκτό, ότι από τα άρθρ. 247, 251, 298, 914 και 937 ΑΚ συνάγεται, ότι σε περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώθηκε το ζημιογόνο γεγονός, γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση αποζημίωσης για την όλη ζημία, θετική και αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα, αν είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και εφόσον η δικαστική της επιδίωξη είναι δυνατή. Η πενταετής δε παραγραφή της αξίωσης αυτής αρχίζει να τρέχει για όλες τις ζημίες ενιαίως, από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση των πρώτων επιζήμιων συνεπειών και του υπόχρεου σε αποζημίωση. 
  
[1] ΑΠ 30/1987 ΔΙΚΗ 1988.381.
[2] ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π. παρ. σελ. 470 αρ. 4.
[3] ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ό.π. άρθρ. 937 αρ. 18, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1999, σελ. 648 αρ. 102, Π. ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι, 2002, σελ. 657, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Αποζημίωση, 2008, σελ. 516 αρ. 15.
[4] Μεταξύ άλλων ΑΠ 2/2010  ΝΟΜΟΣ,  ΑΠ 118/2010 ΝΟΜΟΣ,  ΑΠ 1100/2005 ΕΣυγκΔ,  ΑΠ 377/2009 ΕλλΔνη 2010.388,  ΑΠ 117/2004 ΕΣυγκΔ,  ΑΠ 1372/2005 ΝοΒ 54.812, Ολ. ΑΠ 24/2003 ΧρΙδΔ 2003.703, Ολ.ΑΠ  40/1996 ΕλλΔνη 37.1534, Ολ.ΑΠ  23/1994 ΕλλΔνη 36.577 ,  Ολ.ΑΠ 4/1988 ΝοΒ 37.87, ΑΠ 514/2009 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 5390/2009 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 868/2006 ΕΣυγκΔ, ΕφΘεσσ 2108/2002 ΕΣυγκΔ 
 

Ειδικά για την αποζημίωση από αυτοκινητικό ατύχημα θεωρείται ότι ο παθών γνωρίζει το πρόσωπο του υπόχρεου, όταν γνωρίζει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του[1]. Επομένως οι ζημιογόνες συνέπειες από την αδικοπραξία θεωρούνται συνολικά ως μία ζημία - η «όλη ζημία». Η παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης γι’ αυτή την όλη ζημία αρχίζει από τότε που εκδηλώθηκε το ζημιογόνο γεγονός. Επομένως, μία είναι η ζημία, μία είναι και η αξίωση που υπόκειται σε παραγραφή, και γι’ αυτό η παραγραφή είναι και αυτή ενιαία[2].

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εάν εξαιτίας της ζημίας εκδηλώνονται στο μέλλον οι ζημιογόνες συνέπειες, κάθε μία από αυτές τις συνέπειες δεν αντιστοιχεί σε αυτοτελή αξίωση. Διότι η αξίωση είναι μία, γεννάται για την όλη ζημία[3], και αφορά στην αποκατάσταση της όλης ζημίας που προέρχεται από το ίδιο γεγονός. Απλώς η ενιαία αυτή ζημία εξειδικεύεται κάθε φορά με τη διαπίστωση της έκτασής της κατά τις φάσεις εξέλιξής της.[4] 

 

Η αντιμετώπιση των ζημιογόνων συνεπειών ως μίας ενότητας, στην οποία αντιστοιχεί μία αξίωση, προϋποθέτει κατά το άρθρ. 937 ΑΚ τη γνώση της ζημίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκτασή της και οι επιμέρους συνέπειές της[5]. Αρκεί η γνώση των πρώτων επιζήμιων συνεπειών της πράξεως[6]. Το πότε λαμβάνει γνώση ο παθών των στοιχείων αυτών είναι ζήτημα πραγματικό που εκτιμάται κάθε φορά από το δικαστή[7]. Πάντως, δεν αρκεί η ζημία να παρίσταται απλώς ενδεχόμενη[8].

 

Διαφορετικό είναι το ζήτημα των απρόβλεπτων ζημιών. Καταρχήν το πότε μία ζημία θα κριθεί ως απρόβλεπτη κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, είναι πραγματικό ζήτημα και το σχετικό συμπέρασμα θα εξαχθεί με βάση τα διδάγματα και τους κανόνες της

 

 

[1] ΑΠ (ΠΟΙΝ) 1197/2008 ΠΟΙΝ Δ/ΝΗ 2009.168
[2] ΑΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ό.π., σελ. 648, αρ. 10
[3] ΑΘ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ό.π. σελ. 516, αρ. 15, όπου και παραπομπή σε πλούσια σχετική νομολογία.
[4] Βλ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ, ό.π. σελ. 107.
[5] ΑΘ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ό.π.
[6] Ολ. ΑΠ 24/2003 ΕλλΔνη 2003.949, ΑΠ 1024/2008 ΝΟΜΟΣ
[7] ΑΠ 544/2008 ΝΟΜΟΣ
[8] ΑΠ 377/2009 ΕλλΔνη 2010.388 

 

οικείας τεχνικής - εφόσον δε αναφερόμαστε σε ζημίες από αυτοκινητικά ατυχήματα ενδιαφέρει η ιατρική επιστήμη και τέχνη. Μεταγενέστερες λοιπόν δυσμενείς συνέπειες της αδικοπραξίας που δεν ήσαν προβλεπτές και δεν ελήφθησαν υπόψη σε προηγούμενη δικαστική απόφαση, θεμελιώνουν νέα αξίωση, αναφορικά με την οποία το Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από προηγούμενο δεδικασμένο, και για την οποία ισχύει αυτοτελής παραγραφή, η οποία ξεκινά από το χρόνο της γνώσης των νέων συνεπειών και την αιτιώδη συνάφειά τους με την αδικοπραξία[1].
...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.