210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 23:28

Συνοπτική επισήμανση νέων ουσιωδών Νομοθετικών ρυθμίσεων μετά τον πρόσφατο Ν.4784/2021 που τις εισήγαγε και τροποποίησε, μεταξύ άλλων, και τον Κ.Ο.Κ που αφορούν τους οδηγούς ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο [Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα] ΝΕΟ

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Άρθρα – Απόψεις

Συνοπτική επισήμανση  νέων ουσιωδών Νομοθετικών ρυθμίσεων μετά τον πρόσφατο Ν.4784 / 2021 που τις εισήγαγε 

και τροποποίησε, μεταξύ άλλων, και τον Κ.Ο.Κ [Ν. 2696/ 1999 ] που  αφορούν τους  οδηγούς  ποδηλάτων  και  Ε.Π.Η.Ο

[Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό  Όχημα],  και τις  οποίες  πρέπει αυτοί να  γνωρίζουν, όταν  πρόκειται να κυκλοφορούν  

ποδήλατα και  Ε.Π.Η.Ο. [18.4.21]

Υπό Αθανασίου Γ. Κρητικού

Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου , ε.τ.

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Φεβρουάριος – Μάρτιος 2021)

Ο εκδοθείς πρόσφατος Ν.4784 /2021 αφενός  μεν τροποποίησε  διατάξεις του  Κ.Ο.Κ αφετέρου δε εισήγαγε νέες ρυθμίσεις που  συνδέονται με  τον  Κ.Ο.Κ  χωρίς  να  τροποποιούν  τις  διατάξεις  του. Οι τροποποιήσεις του ΚΟΚ αφορούν, μεταξύ  άλλων, θέματα γενικώς για  τα  ποδήλατα. Τα εισαγόμενα νέα θέματα  αφορούν  τα  Ε.Π.Η.Ο  [Ελαφρύ  Προσωπικό Ηλεκτρικό  Όχημα].  Τα σχετικά θέματα που  αφορούν τα  ποδήλατα  και  τα  Ε.Π.Η.Ο  είναι  άκρως  ενδιαφέροντα  κυρίως για  τους  ανηλίκους  οδηγούς. Για το  λόγο αυτό επιβάλλεται να επισημανθούν παρακάτω ορισμένες  ενδιαφέρουσες  νομοθετικές ρυθμίσεις  και  να προστεθούν  ερμηνευτικές θέσεις.

 1. ΄Εννοια  ποδηλατόδρομου: Οδός ή τμήμα  οδού  αποκλειστικής  κυκλοφορίας  ποδηλάτων και  Ε.Π.Η.Ο [άρθ. 2 του  ΚΟΚ υπό  το  λήμμα  «ποδηλατόδρομος»]. 
 2. Θεωρούνται  «πεζοί» τα Ε.Π.Η.Ο,  των  οποίων  η μέγιστη  σχεδιαστική  ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6  χλμ/ώρα  [άρθ.  2  παρ. 3 του ΚΟΚ ].  
 3. Ε.Π.Η.Ο. Υπαγόμενα οχήματα.  Άρθ. 2 του  ΚΟΚ υπό το  λήμμα  «Ελαφρύ  προσωπικό  ηλεκτρικό  όχημα » [  Ε.Π.Η.Ο ] : 

 BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΝΕΟ 260x95 004

«Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:

 α) πατίνια (e-scooters),

 β) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards),

 γ) αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα, δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους,

 δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένα και απλά, scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία.

 Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής  σε:

 αα) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί,

 αβ) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ./ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ./ώρα. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.

 1. Όριο ταχύτητας για τα  Ε.Π.Η.Ο  : Άρθ. 20 παρ.  5Α του  Κ.Ο.Κ

5Α. Για τα Ε.Π.Η.Ο. το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 25 χλμ./ώρα. Τα Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε οδούς όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των αυτοκίνητων οχημάτων υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα.

 1. Ειδικά για τα Ε.Π.Η.Ο.:

 α) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο., κατά παράβαση της περ. α` της παρ. 5Α, και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) και εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα,

 β) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. και υπερβαίνει τα 35 χλμ./ ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα.

 γ) όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο., κατά παράβαση της περ. β` της παρ. 5Α, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ.»

Είναι αυτονόητο ότι είναι  λογική η απαγόρευση της  οδηγήσεως των  άνω οχημάτων πέρα  των  οριζομένων στο  νόμο χλμ/  ανά  ώρα.  Το δυσχερές στην  περίπτωση αυτή είναι η  διαπίστωση από το  αρμόδιο  όργανο της υπέρβασης  του  νομίμου  ορίου  ταχύτητας.

Στάση  - Στάθμευση:  Κατ’εξαίρεση τα  δίτροχα  ποδήλατα …  Καθώς και  τα  Ε.Π.Η.Ο μπορούν να  σταθμεύουν το ένα  παράπλευρα με το  άλλο.  Άρθρο 34  παρ. 3  ε.

 1. Άρθρο  34 παρ.  3 ε

 1. Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και:

 α) σε απόσταση μικρότερη από δεκαπέντε (15) μέτρα προ και μετά τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις,

 β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος έξοδος οχημάτων εξ αυτής,

 γ) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο που έχει σταθμεύσει,

 δ) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων,

 ε) παράπλευρα άλλου οχήματος, σε στάση ή στάθμευση, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική σήμανση. Κατ` εξαίρεση, τα δίτροχα ποδήλατα, μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, καθώς και τα Ε.Π.Η.Ο., μπορούν να σταθμεύουν το ένα παράπλευρα με το άλλο σε διπλή σειρά,

Άρθρο 40 ΚΟΚ

 1. Οι οδηγοί ποδηλάτων και  Ε.Π.Η.Ο  απαγορεύεται να  μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά  τους. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται στους  οδηγούς ποδηλάτων [  όχι  των  Ε.Π.Η.Ο ] η  μεταφορά  ενός  μόνο  επιβάτη σε  ποδήλατο που  έχει  δύο  ζεύγη ποδοστροφάλων [ άρθ.  40 παρ.  4 ΚΟΚ].  
 2. Σε οδούς, οι  οποίες  έχουν  λωρίδα κυκλοφορίας για  την κίνηση ποδηλάτων  ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους  οδηγούς  αυτών και  των  Ε.Π.Η.Ο της περ. β´ της  παρ. 2 του  άρθ. 2  ΚΟΚ να  χρησιμοποιούν  το  υπόλοιπο  του οδοστρώματος  [άρθ. 40  παρ. 5 ΚΟΚ].
 3. Οι οδηγοί των  Ε.Π.Η.Ο για  τα  οχήματα της  περ. α´ της  παρ. 2 του  άρθ. 2 του ΚΟΚ πρέπει  να  έχουν  συμπληρώσει ηλικία  δώδεκα [ 12 ]  ετών και  για  τα  οχήματα της  περ. β´ της  παρ. 2 του  άρθ.  2 του  ΚΟΚ την  ηλικία  των  δέκα  πέντε  [  15 ]  ετών [άρθ. 40 παρ.  7].
 4. Οι οδηγοί των ποδηλάτων που  δεν  έχουν συμπληρώσει  την ηλικία των  δώδεκα [ 12 ] ετών και  κινούνται σε οδικό δίκτυο που  προορίζεται  για  την  κυκλοφορία μηχανοκίνητων  οχημάτων,  πρέπει  να  συνοδεύονται από  άτομα που  έχουν  συμπληρώσει  την ηλικία των  16  ετών  [  άρθ.  40 παρ. 8 ].
 5. Οι οδηγοί των ποδηλάτων συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. των περ. α` έως δ` της παρ. 2 του άρθρου 2, υποχρεούνται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο, εξαιρουμένων των οδηγών ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένων και απλών, scooters και handbikes ατόμων με αναπηρία. [ άρθ. 40 παρ. 9 ]
 6. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. και των ποδηλάτων, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, πριν την αλλαγή κατεύθυνσης, δίνουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21.
 7. Σε όσες περιπτώσεις σύμφωνα με το παρόν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί Ε.Π.Η.Ο. κινούνται με ταχύτητα ανάλογη με τους πεζούς, χωρίς να τους παρενοχλούν και τους παραχωρούν προτεραιότητα.[ άρθ.  40  παρ.11]
 8. Οι οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά  τους. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται στους οδηγούς ποδηλάτων η μεταφορά ενός μόνο επιβάτη σε ποδήλατο που έχει δύο ζεύγη ποδοστροφάλων και διαθέτει, από κατασκευή, μόνιμο πρόσθετο κάθισμα, καθώς και η μεταφορά παιδιού η βρέφους με μη μόνιμο κάθισμα ειδικής προδιαγραφής. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών και τρίτροχων οχημάτων επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη σε πρόσθετο κάθισμα το οποίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο, από κατασκευή, πίσω ή δίπλα από τη θέση του οδηγού. Ειδικότερα οι οδηγοί μοτοσυκλετών επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτη και μέσα στο ειδικό καλάθι, αν υπάρχει για τον σκοπό αυτόν.
 9. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται στους οδηγούς αυτών και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β` της παρ. 2 του άρθρου 2, να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο του οδοστρώματος.
 10. Οι οδηγοί που για την εκτέλεση της εργασίας τους οδηγούν ποδήλατο, μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα, τρίτροχο όχημα ή Ε.Π.Η.Ο. για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, υποχρεούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας τους κατά τη νύκτα να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό, όπως γιλέκο ή πανωφόρι, που τους καθιστά ορατούς από όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. κατά τη νύκτα υποχρεούνται να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό ή άλλο ανακλαστικό εξοπλισμό που τους καθιστά ορατούς από όλες τις κατευθύνσεις.
 11. NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ
...

Διαβάστηκε 324 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 16:19
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.