210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (EE L 173), ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης (άρθ. 1 παρ. 1 και 2 Ν 1652/1986)
   Ξενοδοχειακές Μονάδες και Τουριστικές Εγκαταστάσεις με άδεια του ΕΟΤ
   Κατάρτιση της μίσθωσης συμβατικής διάρκειας 60 ετών του τουριστικού καταλύματος με συμβολαιογραφικό έγγραφο που αποτελεί συστατικό τύπο
2.Ξενοδοχειακή Σύμβαση
  Συμπληρωματικά εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ για τη μίσθωση πράγματος
  Έγκυρη η μίσθωση από τη μεταγραφή του σχετικού συμβολαίου
  Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών
3.Καταγγελία Χρονομεριστικής Μισθωτικής Σύμβασης από δύο μισθωτές  και  αξίωση της συμβατικής αποζημίωσής τους
4.Κατάπτωση της Ποινικής Ρήτρας ποσού των 153.165 ευρώ για τον καθένα λόγω υπαίτιας αδυναμίας της εκμισθώτριας εταιρίας 
  Ξενοδοχειακής Μονάδας να εκπληρώσει  την παροχή
5.Προσδιορισμός της αόριστης νομικής έννοιας της <δυσανάλογα μεγάλης ποινής>και του <μέτρου που αρμόζει> του άρθρου  409 ΑΚ
6. Αναιρετική διαδικασία (κατ΄ άρθρ. 559  αριθ. 19)
   Ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς την ορθή  ή όχι εφαρμογή του άρθρου 409 ΑΚ.   
   Δεκτός ο λόγος αναίρεσης των αναιρεσειόντων - μισθωτών
1.Ασφάλιστικη Κάλυψη Μεταφερομένων Πραγμάτων Εξαιρούνται από την Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (άρθ. 6 παρ.2 εδ. γ΄ Ν.     489/1976)
  (Εναρμόνιση με άρθρ. 2 παρ. 2 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ της 30/12/1983)
2.Υπαιτιότητα Οδηγού του Ασφαλισμένου Γερανοφόρου Οχήματος για τις προκληθείσες ζημίες στο Μεταφερόμενο Ανυψωτικό
 
   Μηχάνημα. Δεν καλύπτονται από την σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης
3.Προαιρετική Ασφάλιση για την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερόμενων πραγμάτων
   Απαιτείται χωριστή σύμβαση ασφαλίσεως Ιδίων Ζημιών
4.Η εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης του μεταφερόμενου πράγματος προτείνεται και κατά του ζημιωθέντος ιδιοκτήτη του καθώς αφορά την 
 
   έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας
5.Αναιρετική  Διαδικασία (κατ΄άρθρ. 559 παρ.1) Δεκτοί οι σχετικοί λόγοι αναίρεσης περί  εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της
   διάταξης του άρθ. 6 παρ.2 εδ. γ΄ Ν. 489/1976
1.Υπερχρεωμένα
   Υπαγωγή στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 3869/2010
 
2.Μόνιμη Γενική Αδυναμία και όχι παροδική  των ληξιπρόθεσμων χρεών του  οφειλέτη (άρθρ. 1 παρ.1 Ν 3869/2010) κατά την κατάθεση της αίτησης, 
   διατηρούμενη μέχρι και τη συζήτηση στο ακροατήριο, ανεξαρτήτως της αιτίας στην οποία οφείλεται (π.χ απόλυση, μείωση μισθού ή σύνταξης, σοβαρό πρόβλημα υγείας κλπ).   
 
3.Στη δικαστική απόφαση απαιτείται  η αναφορά: 
  α) των καθαρών εισοδημάτων του  αιτούντος - οφειλέτη για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών  του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του και
  β) και το ύψος των  μηνιαίων υποχρεώσεων του για την εξυπηρέτηση των δανείων και καρτών (άρθ. 1 παρ.1 Ν 3869/2010). 
 
4. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση  (άρθ. 560 αριθ. 6 ΚΠολΔ και  άρθρ.1 παρ.1 Ν. 3869/2010)  αφού δεν προσδιορίζονται οι μηνιαίες υποχρεώσεις του αιτούντος για την εξυπηρέτηση των δανείων και καρτών του.

 

Σελίδα 1 από 85

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.