210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αρθρα - Απόψεις

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΤΡΟΠΟΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 237/1986 Νόμου 4092/2012

 

Τροποποιήσεις του ΠΔ 237/1986

 

(Επικουρικό Κεφάλαιο)

 

Ν. 4092/2012

 

ΦΕΚ Α 220 8.11.2012 

Πολλαπλό (χωριστά για κάθε έναν εκκαλούντα) παράβολο άσκησης έφεσης. Κίνδυνος για μαζική (με συνοπτικές διαδικασίες) απόρριψη, ως απαραδέκτων, όλων των εφέσεων με περισσότερους από έναν εκκαλούντες, οι οποίες ασκήθηκαν μετά την 2/4/2012 (Εφ.Αθ. 4606/2012).

 

 

ΑΡΘΡΟ του Γιάννη Μ. Κοτζαμανίδη, Μέλους του Δ.Σ. και Προέδρου της Επιτροπής Δικαιοσύνης του Δ.Σ.Θ.

 

 

«ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» Υπό Μαρίας Χριστ. Καρασαρλίδου - Ονουφριάδη Δικηγόρου Αθηνών Σημ.: Το παρόν άρθρο απετέλεσε σχετική εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο

«Το Τροχαίο Ατύχημα - Ποινική και Αστική Ευθύνη των εμπλεκομένων μερών»,

που διοργάνωσε το περιοδικό μας στο Βέροια τον Μάιο του 2003, υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βεροίας

ι.Εισαγωγή 

α) Νόμος 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» - Νομοθετική Ρύθμιση- Τροποποιήσεις - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Οδηγίες της ΕΟΚ.

1. Η προστασία και η διασφάλιση των ζημιωθέντων τρίτων από την ραγδαία αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων (θανατηφόρων, μη θανατηφόρων με αναπήρους, υλικών ζημιών), αλλά και η ασφάλεια των κυκλοφορούντων οχημάτων και πεζών, επέβαλαν επιτακτικά την νομοθετική ρύθμιση της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα που προκαλούνται από αυτοκίνητα.
Ειδικότερα κατά τον χρόνο των 35 ετών που διέδραμε από το έτος 1965 έως το 2000, τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 75.000 νεκρούς και πλέον, και περισσότεροι από 

1.200.000 τραυματίες. Κατά την δεκαετία 1990 έως και 1999 το ποσοστό μείωσης των θυμάτων από τα τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη διακυμάνθηκε από πλην 14% έως πλην 45%. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε μέχρι και συν 65%. Ο αριθμός των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα στην χώρα μας κάθε χρόνο ανέρχεται σε 3.500 νεκρούς, 10.000 τετραπληγικούς, 45.000 τραυματίες, και 2.500 μικρά παιδιά με μόνιμες αναπηρίες. Απροσμέτρητος ο πόνος και η δυστυχία των θυμάτων από την απώλεια των προσφιλών τους προσώπων, και των τραυματισμένων, αναπήρων και παραμορφωμένων ανθρώπων, κυρίως μικρών παιδιών. Τεράστιες οι επιπτώσεις στο δημογραφικό μας πρόβλημα.

1.1Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλά Ευρωπαϊκά Κράτη, εισήχθη με καθυστέρηση η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα. Η νομοθετική ρύθμιση έγινε με τον νόμο 489/1976, ο οποίος άρχισε να ισχύει από 1/1/1978, κατ' εφαρμογή του ενιαίου νόμου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Στρασβούργου της 20/4/1959 «περί υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης από
αυτοκίνητα οχήματα»,που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 4147/19611.

1.2Ο ν 489/1976 ρυθμίζει τις σχέσεις ασφαλιστή της αστικής ευθύνης και του ζημιωθέντος τρίτου. Η ασφάλιση της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα ως μορφή ιδιωτικής ασφάλισης συντελείται με την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης. Είναι ένας κοινωνικός θεσμός που εξασφαλίζει τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης των ζημιωθέντων τρίτων από τροχαία ατυχήματα, ο οποίος κατοχυρώνεται με ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή. Εξασφαλίζονται και οι ασφαλισμένοι,αφού η ευθύνη αποζημίωσης μετατίθεται μέχρι του ανώτατου ορίου της ασφαλιστικής καλύψεως στην φερέγγυα ασφαλιστική επιχείρηση (Ασφαλιστή), η οποία επιτελεί συγχρόνως και ένα κοινωνικό έργο σε εντονότερο βαθμό από όσο άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με τον ασφαλιστή ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον οι υπόχρεοι από το νόμο (ν Γπν/1911,Αστικός Κώδικας άρθρα 914, 922, 926, 927), ιδιοκτήτης, κάτοχος, οδηγός, προστήσας2 .
1.3 Πριν την έναρξη ισχύος του ν 489/1976 η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων ήταν προαιρετική. Τα σχετικά θέματα που προέκυπταν ρυθμίζονταν από α) την διάταξη του άρθρου 11 παρ.3 του ν ΓπΝ /1911, β) τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ. 4 του Ν.Δ 4323/1962 του παλαιού ΚΟΚ, γ) τις σχετικές διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα (άρθρα 189-225), δ) συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 297, 300, 480 επ., 914 επ.). Ο ζημειωθείς τρίτος δεν είχε τη δυνατότητα ασκήσεως ιδίας αξίωσης (ευθείας) αποζημιώσεως κατά του ασφαλιστή, αλλά μόνο πλαγιαστικά μπορούσε να στραφεί εναντίον του, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 72 ΚΠολΔ).3
1.4. Στην παράγραφο αυτή παραθέτω τους νόμους, νομοθετήματα και ΠΔ που τροποποίησαν μέχρι σήμερα το ν 489/19764 με σκοπό κυρίως την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της ΕΟΚ: «1. Το ΠΔ 237/19865 που κωδικοποίησε το ν 489/1976 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν.1569/1985 «διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»6, και τα ΠΔ 1019/1981 «προσαρμογή στις διατάξεις 72/166/ΕΟΚ της 24/4/1972 και 72/430/ΕΟΚ της 19/2/1972 Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», και 8/1985 «προσαρμογή στις διατάξεις των Οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 76/580/ΕΟΚ, 73/240/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 71/92/ΕΟΚ και 78/473/ΕΟΚ».
2)Ν. 1867/1989, άρθρο 16.
3)ΠΔ 264/1991 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 84/5 ΕΟΚ (ΕΕΙ_ 8/17)»7.
4)ΠΔ 314/1993 «Συμμόρφωση προς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 90/232/ΕΟΚ (ΕΕΙ 129/33) »8
5)Ν 2170/1993 «Τροποποίηση του ΝΔ 400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως και άλλες διατάξεις»
6)Ν 2367/1995.
7)ΠΔ 252/1996 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις α) των κοινοτικών ασφαλιστικών οδηγιών 88/357/ΕΟΚ, 90/618/ΕΟΚ, 90/619/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 91/674/ΕΟΚ, β) της οδηγίας 91/371/ΕΟΚ, συμφωνία ΕΟΚ- Ελβετικής Συνομοσπονδίας, γ) της απόφασης 94/1/ΕΚΑΧ, ΕΚ, συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δ) της συνθήκης για την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φιλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση».
8)Ν 2496/1997 «ασφαλιστική σύμβαση τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άΛΛες διατάξεις»9, ο οποίος αποτελείται από 34 άρθρα και τέθηκε σε ισχύ από 17/11/1997. Με το άρθρο 33 παρ. 2 καταργήθηκε τα ένατο τμήμα του Εμπορικού Νόμου για την ασφαλιστική σύμβαση(άρθρα 189-225) που ρύθμιζε τα σχετικά θέματα από το 19111°, και αντίστοιχες διατάξεις περιέχονται στα άρθρα 118 του ν 2496/1997, οι οποίες εφαρμόζονται, εφ' όσον λείπει αντίθετη ρύθμιση στο
ν 489/1976 και δεν κρίνονται ασυμβίβαστες με το όλο σύστημα του ν 489/1976.
9)Ν. 2741/1999.
10)Ν2837/200011.
11)Ν. 2919/200112.
12)Το πρόσφατο ΠΔ 10 της 20/21/1/2003 «Προσαρμογή του ΝΔ 400/1970 (Α ΊΟ) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει και του ν 489/1976 (Α '331)«περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης »,όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Μαίου 2000 «σχετικά με την ασφάλιση της
αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και την
τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Ι
181/20/7/2000 (Α7)»13.

II. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ α) ΣΥΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

1.Με το άρθρο 16 ν 489/1976 (ήδη 16 του ΠΔ 237/1986 που τον κωδικοποίησε), συστάθηκε, ως υπεύθυνος φορέας ασφάλισης, το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ο θεσμός του οποίου ρυθμίζεται από τα άρθρα 16 έως 25 του ν 489/1976, και σκοπός του σύμφωνα με το άρθρο 17 είναι να κα
λύπτει τις ζημίες που προκαλούνται ζημίες σε πρόσωπα ή πράματα από αυτοκίνητα στις προβλεπόμενες στην διάταξη του άρθρου 19. παρ.1 περιπτώσεις. Η λειτουργία του άρχισε από 16/12/1978 δυνάμει της Κ4/1379/11/2/1978 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 179 τ.ΑΕ και ΕΠΕ).

2.Σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. δ' του ν 489/1976 το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι«ασφαλιστής». Κατά μία άποψη είναι ασφαλιστής υπό την ευρεία έννοια του νόμου, εφόσον δεν υπάρχει αντισυμβαλλόμενος και δεν καταβάλλονται ασφάλιστρα 14. Κατ' άλλη άποψη είναι ο Υπερασφαλιστής, τα κεφάλαια του οποίου υπο
χρεωτικά συγκροτούνται από εισφορές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα15. Για την εκπλήρωση του σκοπού του Επικουρικού Κεφαλαίου η εισφορά που επιβάλλεται υπέρ αυτού, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου που δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 5% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης. Η εισφορά αυτή βαρύνει κατά 70% τις ασφαλιστικές εταιρίες και κατά 30% τους ασφαλισμένους (άρθρο 20 παρ.1 περ. α ν 489/1976 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 Ν.2367/1995 και με την παρ.3 του ΠΔ 252/1996). Οι εισφορές αποδίδονται στο επικουρικό κεφάλαιο μέσα σε 15 ημέρες από την λήξη κάθε ημερολογιακού διμήνου, ανεξάρτητα αν εισπράχθηκαν ή όχι. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εισφορά προσαυξάνεται κατά το ισχύον επιτόκιο υπερημερίας (άρθρο 20 παρ 1β). Για την είσπραξη των εισφορών το επικουρικό κεφάλαιο έχει δικαίωμα αγωγής κατά των μελών του (άρθρο 20 παρ. 3, όπως τροποποιή¬
θηκε με το άρθρο 18 παρ.2 του ν 2170/1993).

3.Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν 489/1976 γίνονται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που καλύπτουν τον αυτό κίνδυνο, καθώς και τα ΝΠΔΔ ή οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, εφόσον τα αυτοκίνητα τους εξαιρεθούν της υποχρεωτικής ασφαλίσεως σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού (άρθρο 34 παρ.2 ΠΔ 252/1996).
Συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα την ασφάλιση με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως οι εγκατεστημένες (με υποκατάστημα ή πρακτορείο) κοινοτικές, καθώς και οι ασφαλι¬στικές τρίτων χωρών, αλλά και οι κοινοτικές που λειτουργούν με το σύστημα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (βλ. άρθρο 18 ν 489/1976 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 252/1996 με το οποίο εναρμονίστηκε το Ελληνικό Δίκαιο, μεταξύ των άλλων, και με την Οδηγία 90/168,άρθρο 4). Η Οδηγία 90/168 (άρθρο 4) προσβλέπει στην τε¬λευταία αυτή περίπτωση, η βάση υπολογισμού των υποχρεώσεων προς το Επικουρικό Κεφάλαιο να γίνεται με ίσους όρους με αυτούς των εγκατεστημένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων16.

β) ΕΥΘΕΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΗΣ

Ο ζημιωθείς τρίτος έχει ευθεία αξίωση κατά του επικουρικού κεφαλαίου, και όχι κατά των μελών των (άρθρο 19.3 του ν 489/1976). Η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τα κατώτατα όρια ασφαλιστικών ποσών που ισχύουν κατά τον χρόνο του ατυχήματος (άρθρα 19 παρ.2 εδ. α', 6 παρ.5 ν 489/2976).Η αγωγή αποζημιώσεως κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως και κάθε αγωγή, πρέπει να έχει την απαιτούμενη από το νόμο πληρότητα και επαρκή περιεχόμενο (άρθρο 216 ΚΠολΔ). Ειδικότερα, πρέπει να αναφέρεται ο νόμιμος λόγος ευθύνης του, δηλαδή μία από τις αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις (άρθρο 19 παρ 1 α- δ). Μεταξύ των άλλων πρέπει να μνημονεύεται και η ευθύνη του προσώπου που προκάλεσε το ατύχημα, δηλαδή αν αυτή στηρίζεται στο Ν Γπν/1911 ή στις διατάξεις περί αδικοπραξίας του ΑΚ(914, 922). Διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη17. Η εναγωγή όλων των αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπευθύνων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με το δεσμό της απλής ομοδικίας (άρθρο 74 ΚΠολΔ), είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

γ) ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η νομική φύση της ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου είναι ιδιόρρυθμη. Πρόκειται για ευθύνη που γεννιέται από το νόμο και όχι από σύμβαση, και είναι επικουρική σε σχέση με την πρωταρχική ευθύνη του ασφαλιστή18. Αν και δεν υπέχει κατά κυριολεξία επικουρική ευθύνη, με την έννοια του ότι ευθύνεται μόνο αν δεν υπάρχει άλλη πηγή αποκατάστασης της ζημίας , εντούτοις η ευθύνη του, ως ευθύνη εκ του νόμου «ποιοτικά» υπολείπεται της συμβατικής ευθύνης και από αδικοπραξία, και έχει επικουρικό χαρακτήρα19. Από την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του ν 489/1976, και ειδικότερα της παρ. 5, προκύπτει ο επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του, σύμφωνα με την οποία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, του αναγνωρίζεται το δικαίωμα της υποκαταστάσεως στα δικαιώματα του ζημειωθέντος τρίτου κατά του υπόχρεου σε αποζημίωση ή του ασφαλιστή του20. Εξαιρείται η περίπτωση που πτωχεύει η ασφαλι¬στική επιχείρηση, ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της, ή απέβη άκαρπη η σε βάρος της εκτέλεση, κατά την οποία δεν υποκαθίσταται στα δικαιώματα του ζημιωθέντος τρίτου, αλλά στο προνόμιο του ασφαλισμένου πάνω στην ασφαλιστική τοποθέτηση που προβλέπεται από το άρθρο 10 του ΝΔ 400/1970 και προηγείται από κάθε άλλο γενικό ή ειδικό προνόμιο (άρθρο 19 παρ. 4)21 .

δ) ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 ν. 489/1976 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 παρ.5 και 6 του Ν 1569/1986 και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/1986), περιοριστικά, ορίζει ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αποζημίω¬ση λόγω θανάτωσης ή βλάβης ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα όταν:

Περίπτωση 1η.
«ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ
ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ».

1. Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνη στην οποία παραμένει άγνωστο το υπεύθυνο πρό¬
σωπο που προκάλεσε το ατύχημα. Πρόσωπα υπεύθυνα από το νόμο είναι ο κύριος, ο
κάτοχος, και ο οδηγός, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν. Γπν/1911< περί
της εξ αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης», όπως τροποποιήθηκε με τους νό¬
μους Ν 3879/1929, Ν 4841/1930, και το 3555/1956», και ισχύει με το άρθρο 114του
Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.
2. Στην προκειμένη περίπτωση, αν και καταβλήθηκε η συνήθης στις συναλλαγές επι¬
μέλεια, π.χ έρευνες των αρμοδίων αστυνομικών οργάνων για την αναζήτηση και
τον εντοπισμό των αγνώστων στοιχείων υπευθύνων, κανείς από τους τυχόν πα¬
ρευρισκόμενους δεν συγκράτησε τον αριθμό του ζημιογόνου αυτοκινήτου, δεν κα¬
τέστη δυνατή η εξακρίβωση κανενός από τους υπόχρεους από το νόμο (κύριος,
κάτοχος, οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου).Για την πληρότητα της αγωγής
του πρέπει ο ενάγων να επικαλεσθεί τα παραπάνω στοιχεία και τον νόμιμο λόγο
ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου, δηλαδή να επικαλεσθεί ότι συντρέχει η συ¬
γκεκριμένη περίπτωση της ευθύνης του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α'. Διαφορετικά, ελ¬
λείψει των στοιχείων αυτών, η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αορι¬
στίας22.
3. Περιπτώσεις που θεμελιώνεται η ευθύνη του επικουρικού κεφαλαίου από «άγνω¬
στο οδηγό» είναι και οι παρακάτω:

α) Όταν από άγνωστο αυτοκίνητο έπεσαν στο οδόστρωμα «λάδια»(από το δοχείο ελαίων), από τα οποία διήλθε το επερχόμενο μοτοποδήλατο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμού του οδηγού του, ο οποίος συνήθως θα βαρύνεται με συντρέχουσα υπαιτιότητα (άρθρο 300 ΑΚ),συνισταμένη στο ότι ο οδηγός οχήματος πρέπει να υπολογίζει σε τέτοιο ενδεχόμενο και θα πρέπει οδηγώντας συνετά να είναι σε θέση ώστε με τις κατάλληλες ενέργειες να αντιδρά αναλόγως23. Όμως «η συνήθης αυτή συντρέχουσα υπαιτιότητα» του παθόντος οδηγού έρχεται σε προφανή αντίθεση με την αρχή της εμπιστοσύνης που ισχύει στο σύγχρονο οδικό δίκαιο, κατά την οποία, κάθε οδηγός και μετέχων κανονικά στην κυκλοφορία επί οδού, δικαιούται να αναμένει ότι και οι λοιποί οδηγοί - χρήστες της οδού θα κινούνται ομοίως σύννομα. Και δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε οδηγός να προβλέπει συνεχώς και την ενδεχομένως παράνομη οδική συμπεριφορά των υπολοίπων οδηγών, πολύ δε περισσότερο, να προβλέπει συμπεριφορές οδηγών που αποκλίνουν κατά τρόπο προφανή και ακραίο από το επιβαλλόμενο μέτρο της σύννομης και συνετής οδήγησης24.

β) Όταν το ζημιογόνο αυτοκίνητο φέρει πλαστό αριθμό κυκλοφορίας ή αν ο αριθ¬μός κυκλοφορίας του που συγκρατήθηκε από το θύμα είναι μεν γνήσιος, όμως μετά από έρευνα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών προέκυψε ότι ανήκει σε άλλο αυτοκί¬νητο από το οποίο έχει αφαιρεθεί, ή αν ο οδηγός έδωσε εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία του ίδιου ή του αυτοκινήτου25.

γ) Όταν μεταξύ της υπαίτιας πράξης του αγνώστου οδηγού και της ζημίας του τρίτου που αυτόβουλα διακινδύνευσε υφίσταται αιτιώδης συνάφεια που ήταν ικανή να επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα, δηλαδή τον τραυματισμό του τελευταίου.Τούτο συμβαίνει στην περίπτωση που ο υπαίτιος αγνώστων στοιχείων οδηγός παρασύρει ανήλικο πεζό τον οποίο εγκατέλειψε στο μέσο του οδοστρώματος της οδού με τον επικείμενο κίνδυνο να τραυματιστεί βαρύτατα ή να θανατωθεί από τα επερχόμενα αυτοκίνητα. Στη συνέχεια ο διερχόμενος τρίτος, ο οποίος κινούμενος από ηθική υποχρέωση και εκδήλωση κοινωνικής αλληλεγγύης, αποκαλούμενος <Σαμαρείτης> προς τον συνάνθρωπο του, που κινδυνεύει κατ' επιταγή του νόμου (άρθρο 307 ΠΚ), εισέρχεται στο οδόστρωμα αυξημένης κίνησης της οδού για να προσφέρει βοήθεια και προσπαθεί με κινήσεις των χεριών του να καταστήσει γνωστό στους άλλους οδηγούς ότι υπάρχει ανάγκη να σταματήσουν, για να σώσει το ανήλικο παιδί, που τελικά σώνεται. Στην προσπάθεια του αυτή ο τρίτος τραυματίζεται από άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός κρίθηκε ανυπαίτιος26.

δ) Όταν προκληθεί τροχαίο ατύχημα από αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας ξένου κράτους που δεν μπορεί να προσδιορισθεί ακριβώς (π.χ 4 - ΘΤ -1429) και οδηγείται από άγνωστο πρόσωπο, το οποίο εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήματος και δεν ανευρίσκεται, υπεύθυνο είναι το Επικουρικό Κεφάλαιο, και όχι το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως27.

ε) Όταν σε ατύχημα, στην προκειμένη περίπτωση θανατηφόρο, που οφείλεται στην συγκλίνουσα υπαιτιότητα ή αιτιότητα αμέλεια δύο αυτοκινήτων, από τα οποία ο οδηγός του ενός είναι άγνωστος, ενώ του άλλου είναι γνωστός, το οποίο μπορεί να είναι ασφαλισμένο, θεμελιώνεται κατά νόμο ευθύνη του επικουρικού κεφαλαίου. Και τούτο διότι ο αποκλεισμός της ευθύνης του, για το λόγο ότι είναι λόγο ότι είναι γνωστά τα ευθυνόμενα πρόσωπα του άλλου αυτοκινήτου, δεν συνάγεται από το νόμο. Τούτο προϋποθέτει σαφή νομοθετική καθιέρωση αυστηρής επικουρικής ευθύνης28. Συνεπώς ο επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου δεν επιδρά στα δικαιώματα του ζημειωθέντος τρίτου, ούτε σε βάρος του αδικοπραγήσαντα συνυπαιτίου, του οποίου η ευθύνη δεν επαυξάνεται, αλλά θα συνεχίσει να κατανέμεται εσωτερικά με τον μηχανισμό της αναγωγής (ΑΚ 927) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του στο ατύχημα29. Τούτο προκύπτει από το άρθρο 926 ΑΚ, που αφορά την ευθύνη για ζημία εκ κοινής πράξεως περισσοτέρων, αλλά προβλέπει και την περίπτωση της παράλληλης ευθύνης για τη ζημία περισσοτέρων30. 4. ΕΞΑΙΡΕΣΗ «ΟΙ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ». Η εξαίρεση της υποχρεώσεως του επικουρικού κεφαλαίου για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών από άγνωστο οδηγό (άρθρο 19 παρ. 1 περ.α'), και στην περίπτωση που από το ίδιο ατύχημα προκλήθηκαν σωματικές βλάβες, ή και θανάτωση προσώπου, κατά την θεωρία31 και νομολογία32 που επικρατεί, δικαιολογείται από το φόβο του νομοθέτη για συμπαικτικά ατυχήματα και την εντεύθεν οικονομική επιβάρυνση του33.
Όμως από την στενή γραμματική ερμηνεία της παραπάνω διατάξεως προκύπτει η δυσμενής και ανεπιεικής μεταχείριση στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων με άγνωστο δράστη, και ειδικότερα όταν επεκτείνεται και στην πρόκληση σωματικών βλαβών, ή θανάτωση ανθρώπου. Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν πολύ συχνά και πρέπει να καλυφθούν τα κενά ή να δοθούν λύσεις, ακριβώς, για την πλήρη και αποτελεσματική προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Απάντηση στο θέμα αυτό δίδει η Πρόταση της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7/6/2002 (05- 269/02) για την τροποποίηση των οδηγιών 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ, 88/357/ΕΟΚ, 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία οχημάτων. Ειδικότερα με το άρθρο 2 τροποποιείται η οδηγία 84/5/ΕΟΚ και το άρθρο 1 παρ.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο «Κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή εγκρίνει οργανισμό, αποστολή του οποίου είναι να αποκαθιστά, τουλάχιστον εντός των ορίων της υποχρέωσης ασφάλισης, τις υλικές ζημίες ή τις σωματικές βλάβες που προκαλού¬νται από οχήματα αγνώστων στοιχείων ή για τα οποία δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση ασφάλισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1». Η συμμόρφωση των κρατών μελών με την παρούσα οδηγία θα γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004 (άρθρο 6)


Περίπτωση 2η:
«ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΌ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ »
1. Με το άρθρο 2 παρ 1 του ν 489/1976 ο κύριος, κάτοχος του αυτοκινήτου που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, επί της οδού, υποχρεούται να έχει καλύψει με ασφάλιση την εκ τούτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη. Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες προβλέπονται από τα άρθρα 12 και 5 παρ.4 του νόμου αυτού. Ασφάλιση κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 3 είναι: α) η διεθνής ασφάλιση (πράσινη κάρτα) (άρθρα 5 παρ. 3, και 26 έως 34), β) η συνοριακή ασφάλιση (άρθρα 35 έως 37), γ) η ασφάλιση των μελών αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών κατά της αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
2.α) Υποχρεωτικά ασφαλισμένη την αστική τους ευθύνη σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν 489/1976 πρέπει να έχουν α) ο κύριος, β) ο κάτοχος, γ) ο κάθε οδηγός, δ) ο προστηθείς στην οδήγηση, ε) υπεύθυνος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου.
6) Με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2. του άρθρου 2 του ΠΔ 264/1991) η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να καλύπτει την έναντι τρίτων αστική ευθύνη εξ αιτίας θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή ζημιών σε πράγματα, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη καθώς και την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών έναντι των μελών τη οικογένειας του ασφαλισμένου οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται ασφαλιστικά σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο, ανεξάρτητα από δεσμό συγγένειας Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι είναι πλέον και οι επιβαίνοντες».
γ) Οι επιβαίνοντες σε ανασφάλιστο αυτοκίνητο έχουν ευθεία αξίωση κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, εκτός αν το τελευταίο αποδείξει ότι το πρόσωπο που επιβιβάστηκε με τη θέληση του γνώριζε ότι το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο (19 παρ. 1 β εδάφιο β' που παραλείφθηκε με το ΠΔ 264/1991 και προστέθηκε με το ΠΔ 396/1991).
3. Ανασφάλιστο είναι το ζημιογόνο αυτοκίνητο του οποίου ο κύριος ή ο κάτοχος του
ή υπεύθυνος του δεν έχει καλύψει με ασφάλιση την από την κυκλοφορία του έναντι
τρίτων αστική ευθύνη. Δηλαδή δεν καταρτίστηκε ποτέ νομότυπα σύμβαση ασφαλί¬
σεως του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή ευθύνεται το Επικουρικό Κεφάλαιο, το
οποίο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν την αποζη¬
μίωση που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 19 λόγω θανάτωσης, σωματικών
βλαβών, ή υλικών ζημιών από αυτοκινητικά ατυχήματα. Η θεμελίωση της ευθύνης
του για την αποκατάσταση και των υλικών ζημιών ρυθμίστηκε με το άρθρο 50 παρ.
5 του Ν. 1569/1985, ενώ, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, εξαιρείται με την παρ. 6 του
ιδίου άρθρου από άγνωστο αυτοκίνητο. Για το ορισμένο της αγωγής του ο ενάγων
αρκεί να ισχυριστεί ότι το ατύχημα προκλήθηκε από ανασφάλιστο αυτοκίνητο και
δεν απαιτείται η αναφορά κάποιου άλλου στοιχείου, δηλ. δεν είναι ανάγκη να εξει¬
δικεύει ποια από τις περιπτώσεις συντρέχει, δηλ. αν η σύμβαση ασφάλισης που υπήρ¬
χε στο παρελθόν ακυρώθηκε λόγω καταγγελίας από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο,
ή αν πτώχευσε ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του, ή αν το ατύχημα έλαβε χώ¬
ρα μετά πάροδο 16 ημερών από της γνωστοποιήσεως επί ακυρώσεως, λήξεως ή ανα¬
στολής από τον ασφαλιστή (άρθρο 11 ν 489/1976)34, και τούτο διότι 11ν 489/1976) κα¬
τά πάσα εκδοχή, είτε ως διάδοχος είτε ως ασφαλιστής ανασφαλίστου υπέχει ευθύ¬
νη αποζημιώσεως35 και οποιαδήποτε περίπτωση και αν συντρέχει το αποτέλεσμα
είναι το ίδιο36.
4. Υπεύθυνο από το νόμο είναι το επικουρικό κεφάλαιο και στην περίπτωση προ¬
κλήσεως ατυχήματος από ζημιογόνο αυτοκίνητο που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας
και κρατικές πινακίδες για οποιοδήποτε λόγο, διότι η υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή
του κατόχου του γεννάται από την στιγμή που το αυτοκίνητο θα τεθεί για πρώτη φο¬
ρά σε κυκλοφορία επί της οδού, και έκτοτε αρχίζει για τους τρίτους ο κίνδυνος προ¬
κλήσεως ζημιών37.
5. Η εισαγωγή που παραθέτω μπορεί να θεωρηθεί περιττή, πιστεύω όμως ότι αντι¬
κατοπτρίζει το εύρος του προβλήματος, το οποίο επανειλημμένα απασχόλησε και
απασχολεί την νομολογία, στην περίπτωση που κατά τον χρόνο του ατυχήματος η
τυχόν συναφθείσα στο παρελθόν ασφαλιστική σύμβαση του ζημιογόνου αυτοκινή¬
του δεν ισχύει, εφόσον τηρήθηκε η έγκυρη γνωστοποίηση του άρθρου 11 παρ. 2 ν
489/1976, ώστε να θεωρηθεί το αυτοκίνητο ανασφάλιστο.

5.1 Με την διάταξη αυτή καθιερώνεται η αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων
που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση κατά του ζημειωθέντος τρίτου,
αφού η ακύρωση, λήξη, ή αναστολή της ασφαλιστικής συμβάσεως μπορεί να
αντιταχθεί μόνο, εφόσον το ατύχημα συνέβη μετά την πάροδο 16 ημερών από
την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης, ή λήξης ή αναστο¬
λής.
5.2 Η γνωστοποίηση γίνεται στην κατοικία ή διαμονή του ασφαλισμένου ή αντισυμβαλλομένου με επιστολή του ασφαλιστή προς αυτόν ( άρθρο 7 παρ.3 του ν.2170/1993 που αντικατέστησε την διάταξη αυτή). Κατά μία άποψη, η γνωστοποίηση γίνεται με δικαστικό επιμελητή ώστε να αποδεικνύεται ο χρόνος λήψεως της και το περιεχόμενο38, ή με έγγραφο του οποίου αποδεικνύεται η χρονολογία λήψης και το περιεχόμενο του39. Κατά άλλη άποψη η κατάσταση των ομαδικών κατατιθεμένων συστημένων ακυρωτικών επιστολών ασφαλιστηρίων συμβολαίων δενπληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου για την απόδειξη της ακύρωσης της ασφαλιστικής συμβάσεως40, και απαιτείται η παραλαβή της συστημένης επιστολής αυτοπροσώπως από τον παραλήπτη ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσεως του, του περιεχομένου41. Σκοπός της γνωστοποιήσεως αυτής είναι να άρει κάθε αμφισβήτηση ως προς το χρόνο παύσης της ευθύνης του ασφαλιστή και να αποτρέψει την δυνατότητα συμπαιγνίας μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή σε βάρος του ζημιωθέντος τρίτου, στην προστασία του οποίου αποβλέπει το περιεχόμενο του άρθρου στο οποίο και αυτή διάταξη έχει ενταχθεί42. 5.3 Η προβλεπόμενη αυτή γνωστοποίηση διατάξεως αυτής (άρθρο 11 παρ.2) απαιτείται σε κάθε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης, είτε με καταγγελία, είτε με μεταγενέστερη συμφωνία ασφαλιστή και ασφαλισμένου, οπότε ο τελευταίος γνώριζε έκτοτε την ακύρωση, αφού με την σύμπραξη του είχε προκληθεί, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος ο ασφαλισμένος ζητεί την ακύρωση ή την διακοπή της ασφαλιστικής σύμβασης43, και επί μεταφοράς της σύμβασης ασφαλίσεως από το παλαιό στο νέο αυτοκίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη44.
Στην αντίθετη περίπτωση, που δεν τηρήθηκε η αναγκαία εκ του νόμου γνωστοποίηση λύσεως της συμβάσεως, τότε διατηρείται η έναντι του ζημιωθέντος τρίτου ευθύνη του ασφαλιστή, και δεν τίθεται λόγος ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου. Τότε για δικονομικούς λόγους αρχίζουν τα προβλήματα του θύματος τροχαίου ατυχήματος το οποίο μένει ουσιαστικά ακάλυπτο, που είναι αντίθετο στο πνεύμα, τόσο του κοινοτικού όσο και του οικείου νομοθέτη, ο οποίος θέσπισε τον ν 489/1976 ακριβώς για την αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων των τροχών.
5.4.0 ζημιωθείς τρίτος, αφού διαπιστώσει τόσο από δημόσια έγγραφα, που αποτελούν πλήρη απόδειξη και ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού (άρθρο 438 ΚΠολΔ), όσο και από τον οδηγό ή κύριο που του δήλωσε, ότι το ζημιογόνο αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, ασκεί την αγωγή εναντίον του επικουρικού κεφαλαίου, και κατά των εις ολόκληρον αστικώς υπευθύ¬νων προσώπων.
Μεταξύ των δημοσίων αυτών εγγράφων, που αποτελούν πλήρη απόδειξη και ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με προσβολή του εγγράφου ως πλαστού (άρθρο 438 ΚΠολΔ), είναι η ποινική δικογραφία της τροχαίας όπου η συνταχθείσα από τα αρμόδια ανακριτικά όργανα έκθεση αυτοψίας, κατά της οποίας χωρεί ανταπόδειξη45, β) η έκθεση κρατήσεως του ανασφάλιστου ζημιογόνου αυτοκινήτου (άρθρο 11 ν Γπν/1911, 43.6 του ΚΟΚ), γ) πράξεις αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας (άρθρα 5 παρ. 4 και 12 ν 489/1976 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 ν 2170/1993), δ) έγγραφα της εισαγγελίας, κατηγορητήριο ή και ποινική απόφαση σε βάρος του κυκλοφορούντος ανασφάλιστου αυτοκινήτου.
Μπορεί ακόμη με αίτηση του ο παθών να προμηθευθεί από το υπουργείο Εμπορίου (Τομέας Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων), την εποπτεύουσα κρατική αρχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του επικουρικού κεφαλαίου, βεβαίωση σχετικά με το αν το ζημιογόνο αυτοκίνητο ήταν κατά τον χρόνο του ατυ¬χήματος ασφαλισμένο ή όχι.Το δημόσιο αυτό έγγραφο - βεβαίωση του υπουργείου, που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, συνήθως συνοδεύεται από την κατάσταση της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, γνωστή ως ΥΣΑΕ.
Στην ΥΣΑΕ αναγράφονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και οι μεταβολές των ασφαλιστικών συμβάσεων (πρόσθετη πράξη ακύρωσης της), όχι όμως και ο χρόνος της λύσεως της, που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία της ασφαλιστικής σύμβασης κατά τον χρόνο του ατυχήματος, που σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη εμπρόθεσμη ή μη γνωστοποίηση της γενομένης ακυρώσεως καθιδρύει ή αναιρεί την ευθύνη του επικουρικού κεφαλαίου.
Επίσης, στην έγγραφη απάντηση του υπουργείου Εμπορίου, βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με απάντηση της ΥΣΑΕ, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το ενδιαφερόμενο όχημα, δηλ είναι ανασφάλιστο.
Τα προβλήματα των ζημιωθέντων σχετικά με την πληροφόρηση τους λύονται, με το πρόσφατο ΠΔ 10/της 20/21/1/2003, με το οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική έννομη τάξη με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ, και προστίθεται μετά το άρθρο 27α του ν 489/1976 νέο άρθρο 27β, με το οποίο συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου «Κέντρο Πληροφοριών», σκοπός του οποίου είναι να παρέχει πληροφορίες, στους ζημιωθέντες τρίτους ώστε να διευκολύνονται στην απαίτηση αποζημίωσης για υλικές ζημίες ή σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα (παρ.2). Είναι υπεύθυνο να τηρεί μητρώο ή να συντονίζει την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά α) με τον αριθμό κυκλοφορίας κάθε οχήματος με Ελληνι¬κές Πινακίδες (αριθμό κυκλοφορίας ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ιδιοκτήτη ή ιδιοκτητών, είδος και τύπος οχήματος), β) τον αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την εξ ατυχημάτων οχημάτων αστική ευθύνη, και την χρονική περίοδο ισχύος του, την ασφαλιστική επιχείρηση που εξέδωσε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με πλήρη στοιχεία του φορέα που καλύπτει ασφαλιστικά το όχημα, καθώς και τον αντιπρόσωπο που έχουν ορίσει, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στα άλλα κράτη μέλη (παρ. 3α). Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζημιώθηκε από τροχαίο ατύχημα και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ζητά και να λαμβάνει αμελλητί από το κέντρο πληροφοριών τα παραπάνω στοι¬χεία (παρ. 5).
5.5 Στην πράξη το επικουρικό κεφάλαιο για να απαλλαγεί από την ευθύνη του, προσκομίζει έγγραφο της ως άνω ΥΣΑΕ, το περιεχόμενο της οποίας είναι αναξιόπιστο αφού τα σχετικά για τη σύνταξη του δελτίου αυτού στοιχεία δίνονται στην πιο πάνω υπηρεσία από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες, χωρίς οποιαδήποτε ανάμειξη των ασφαλισμένων46, όπου αναγράφεται ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το ζημιογόνο όχημα ακυρώθηκε με πρόσθετη πράξη, χωρίς όμως να αναφέρεται και ο προ λεχθείς κρίσιμος χρόνος της ακυρώσεως του. Στις περιπτώσεις αυτές, βάσει του εγγράφου αυτού (ΥΣΑΕ), κατά την κρατούσα νομολογία47 ο ενάγων για να θεμελιώσει την ευθύνη του επικουρικού κεφαλαίου πρέπει να ισχυρισθεί και να αποδείξει με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο ότι η σύμβαση ασφαλίσεως που συνήφθη πριν από το ατύχημα δεν ίσχυε κατά το χρόνο που συνέβη, γιατί λύθηκε με νόμιμο τρόπο, είχε γνωστοποιηθεί η λύση της κατά το άρθρο 11 παρ.2 του ν 489/1976 και όταν συνέβη το ατύχημα είχε παρέλθει χρονικό διάστημα 16 ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται ως αβάσιμη, ή κατά άλλη άποψη διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης για να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει ο λόγος και ο ακριβής χρόνος της ακύρωσης της επίμαχης συμβάσεως καθώς και η χρονολογία της γνωστοποιήσεως στον αντισυμβαλλόμενο της γενομένης ακυρώσεως48. Η επιβολή αυτή του βάρους αποδείξεως εξηγείται με τη σκέψη ότι μόνο έτσι θεμελιώνεται η ευθύνη του επικουρικού κεφαλαίου49.
Όμως, μία τέτοια εξήγηση, αναντίρρητα, έρχεται σε αντίθεση με τους ισχύοντες κανόνες αποδείξεως του δικαιικού μας συστήματος. Το βάρος αποδείξεως του μεν αγωγικού ισχυρισμού περί ανασφαλίστου φέρει ο ενάγων, του δε ισχυρισμού - ενστάσεως του επικουρικού κεφαλαίου ότι το ζημιογόνο όχημα είναι ασφαλισμένο με έγκυρο και ενεργό ασφάλιση που καλύπτει τον ζημιωθέντα τρίτο, βαρύνει μοιραία το ενιστάμενο επικουρικό κεφάλαιο50.
Η ΕφΑθ 4980/2001 (αδημ), η οποία κατέστη αμετάκλητη λόγω μη ασκήσεως αναιρέσεως, μετά από προηγούμενη επίδοση της στους εφεσίβλητους, σε παρόμοιο θέμα έκρινε ότι ο ενάγων για το ορισμένο της αγωγής του οφείλει να ισχυρισθεί ότι η ζημία του προήλθε από ανασφάλιστο αυτοκίνητο. Αν το εναγόμενο επικουρικό κεφάλαιο ισχυρίζεται το αντίθετο, το τελευταίο αποτελεί αντικείμενο ανταποδείξεως. Από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους διαδίκους και συνεκτίμησε έκρινε ότι το ζημιογόνο αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, και ως εκ τούτου υπεύθυνο προς αποζημίωση είναι το εναγόμενο επικουρικό κεφάλαιο. Μεταξύ των στοιχείων που προσκομίστηκαν από τον ενάγοντα ήταν και το έγγραφο της διευθύνσεως Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης από το οποίο προέκυπτε ότι, σύμφωνα με την απάντηση της ΥΣΑΕ, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για το ένδικο ζημιογόνο όχημα. Το εναγόμενο επικουρικό κεφάλαιο ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ενεργός ασφάλιση προσκομίζοντας φωτοτυπία της ίδιας ΥΣΑΕ, από την οποία προέκυπτε ότι το ζημιογόνο αυτοκίνητο φέρεται ασφαλισμένο στην τάδε ασφαλιστική εταιρία, μέχρι τρεις μήνες περίπου πριν το ατύχημα, στο όνομα ενός άσχετου με τον εναγόμενο υπαίτιο οδηγό χωρίς να διευκρινίζεται η μεταξύ τους σχέση (βλ. και ΜονΠρωτΘεσ/νίκης 21415/2001 (αδημ).
5.6 Σε παρόμοια με την παραπάνω περίπτωση ο ενάγων για να αντικρούσει τους ισχυρισμούς του εναγομένου επικουρικού κεφαλαίου προσκόμισε έγγραφο της ΥΣΑΕ όπου αναγράφετο ότι το επίμαχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώθηκε με την τάδε πρόσθετη πράξη. Με την απόφαση που εκδόθηκε κρίθηκε ότι το έγγραφο αυτό «δεν ασκεί καμία επιρροή γιατί δεν αποδεικνύεται από κανένα αποδεικτικό
στοιχείο ο χρόνος της ακυρώσεως και ότι ειδοποιήθηκε η ασφαλισμένη εταιρεία με έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της ακυρώσεως και το περιεχόμενο του»51.Αντίθετα, όμως, το έγγραφο της ΥΣΑΕ ασκεί επιρροή, όταν προσκομίζεται από το εναγόμενο επικουρικό κεφάλαιο. Και τότε αρχίζει ο άνισος δικαστικός αγώνας για τον ενάγοντα, στον οποίο επιρρίπτεται το βάρος αποδείξεως ότι η
επίμαχη ασφαλιστική σύμβαση ακυρώθηκε, ή λύθηκε ή ανεστάλη νομότυπα σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 11 παρ.2. Και ναι μεν κατά το Δικαιικό μας σύστημα η Νομολογία δεν αποτελεί πρωτογενώς πηγή Δικαίου, όμως με τη δικαιοπλαστική δικαιοδοσία του Δικαστή της ουσίας, τίθεται ασφαλιστική δι¬
κλείδα απόδοσης διανεμητικής Δικαιοσύνης περί του «...απονέμειν εκάστω το ίδιον Δίκαιον-juus suum quique tribuendi...», σε κάθε in concerto περίπτωση, τέτοια, που ίσως δεν θα ήτο δυνατό να την τάμει από την φύση του γενικός Κανόνας Δικαίου όπως εν προκειμένω.
5.7 Στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία αν το ζημιογόνο αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο ή ασφαλισμένο, και για να αποτραπεί ο κίνδυνος της διετούς παραγραφής (άρθρο 19 παρ. 2 ν 489//1976) της αξιώσεως του ζημιωθέντος τρίτου κατά του επικουρικού κεφαλαίου, αυτός μπορεί να σωρεύσει παραδεκτά στο ίδιο δικόγραφο περισσότερους εναγομένους κυρίως και όχι διαζευκτικά, αιτούμενος
την καταδίκη όλων εις ολόκληρον. Δηλαδή μπορεί να ενωθεί κανονικά αγωγή από πλείονες ή κατά πλειόνων ως εις ολόκληρον υπόχρεων, και να απορριφθεί στη συνέχεια κατά την κρίση του δικαστηρίου η μία ή περισσότερες αγωγές ως αβάσιμες. Δεν μπορεί να ισχύσουν εδώ τα περί απαγορευμένης δικονομικής διαζευκτικής εναγωγής, καθώς οι εναγόμενοι είναι δεδομένοι και σταθεροί ευθυνόμενοι με διαφορετικές ή εναλλασσόμενες νομικές βάσεις. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η επίλυση περισσότερων της μίας διαφορών σε μία δίκη, προς επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων52. Επίσης μπορεί να ασκήσει παράλληλα αγωγές και κατά του ασφαλιστή και κατά του επικουρικού κεφαλαίου.
6. Η αξίωση του επικουρικού κεφαλαίου με βάση το δικαίωμα της υποκατάστασης που του αναγνωρίζεται με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν 489/1976 ασκείται είτε με παρεμπίπτουσα αγωγή όταν συνενάγεται με άλλους υπόχρεους (π.χ κύριο, ή οδηγό του ανασφάλιστου αυτοκινήτου είτε με κύρια αγωγή αν ενάγεται μόνο του (π.χ όταν ο υπεύθυνος είναι άγνωστος). Μπορεί να ασκήσει την αξίωση του με βάση το άρθρο 69 παρ. 1 ΚΠολΔ και πριν από την καταβολή στο δικαιούχο της αποζημιώσεως, αιτούμενο να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει όλα όσα αυτό θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ενάγοντα53. Λόγω της αυτοτέλειας της προς αναγωγή αξιώσεως του η οποία πηγάζει από το νόμο και όχι από αδικοπραξία δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1047 ΚΠολΔ και δεν διατάσσεται προσωπική κράτηση κατά του υπόχρεου54, και αντίθετη άποψη55, ούτε επιδικάζονται τόκοι από της επιδόσεως της αγωγής αφού πριν καταβάλει το επικουρικό κεφάλαιο το ποσόν που τυχόν θα επιδικασθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της κυρίας αγωγής δεν γεννάται η σχετική αξίωση56 και δεν πρόκειται για ληξιπρόθεσμο και απαιτητό χρέος ώστε να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 345 ΑΚ 57. Ο υπόχρεος προς αποζημίωση όταν ενάγεται βάσει του μηχανισμού της υποκαταστάσεως από το επικουρικό κεφάλαιο δικαιούται να προβάλει εναντίον του την ένσταση συντρέχοντος πταίσματος (300 ΑΚ), όταν το τελευταίο εναχθέν από τον παθόντα παρέλειψε να προβάλει εναντίον του την ένσταση της διετούς παραγραφής58.

Περίπτωση 3η
«ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (άρθρο 5 παρ.ΙΠΔ 264/1991).

Η διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 489/1976 ορίζει ότι εξαιρείται η αστική ευθύνη των προσώπων που επιλήφθηκαν του αυτοκινήτου με κλοπή ή βία και αυτών που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως. Κατά συνέπεια δεν καλύπτεται ασφαλιστικά ο κύριος και κάτοχος που εκ προθέσεως προκαλεί ατύχημα σε τρίτο κατά την οδή¬γηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου. Και τούτο διότι, κατά τη βούληση του νομοθέτη, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά την αποκατάσταση των ζημιών τρίτων που προκλήθηκαν από αμέλεια, έστω και βαριά του υπαιτίου, όχι δε εκείνου ο οποίος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του ως μέσο τελέσεως αδικήματος με πρόθεση. Στην περίπτωση αυτή το θύμα θα καλυφθεί από το επικουρικό κεφάλαιο όπως προβλέπει η διάταξη της παρ.1 περ'. γ του άρθρου 19 του ν 489/197659.
Το επικουρικό κεφάλαιο δεν ευθύνεται στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ.2 εδ.4
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.1 ΠΔ 264/1991), σύμφωνα με το οποίο α) δεν περιλαμβάνεται στην ασφαλιστική κάλυψη η αστική ευθύνη του οδηγού ή και κυρίου έναντι εκείνων των συνεπιβαινόντων που συγκατατέθηκαν στη μεταφορά τους, παρόλο που γνώριζαν ότι το αυτοκίνητο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχο του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης και β) για ζημίες στα μεταφερόμενα με το ίδιο αυτοκίνητα πράγματα.
Όμως, κατά το ισχύον δίκαιο υφίσταται αστική ευθύνη των ως άνω προσώπων στις περιπτώσεις αυτές των ζημιωθέντων, και υφίσταται θέμα νομιμότητας των διατάξεων του ΠΔ 264/1991 με το οποίο προσαρμόστηκε το ελληνικό δίκαιο με την οδηγία 84/5/ΕΟΚ, της οποίας το άρθρο 2 παρ.1 εδ. β δίδει την πρόβλεψη της εξαίρεσης μόνο για την περίπτωση της κλοπής, όχι και για την περίπτωση των συνεπιβαινόντων που γνώριζαν ότι το όχημα χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης, και δεν προβλέπει την εξαίρεση της περιπτώσεως β, που την προβλέπει μόνο ο κυρωτικός της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ν. 4147/1961, Παράρτημα Ι, άρθρο 3, παρ. β60.

Περίπτωση 4η

«ΟΤΑΝ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕ, Η ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΕΒΗ
ΑΚΑΡΠΗ, ή ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΣ ΕΝΕΚΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ».

Με το άρθρο 50 παρ. 13 του ν 1569/1985 που άρχισε να ισχύει από 25/10/1985 επήλθε σοβαρή νομοθετική μεταβολή στο θέμα της πτωχεύσεως ή ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας του ασφαλιστή ως αυτοτελούς λόγου ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου. Με την κήρυξη της πτωχεύσεως ή ανακλήσεως λειτουργίας του ασφαλιστή για παράβαση νόμου το επικουρικό κεφάλαιο υπεισέρχεται αυτοδίκαια στο σύ¬νολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ασφαλιστή (άρθρο 24 παρ. 4 ν 489/1976 όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 παρ. 13 του Ν. 1569/19950) και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται άνευ ετέρου από το επικουρικό κεφάλαιο. Η διάταξη του άρθρου 19 παρ.1 εδ. δ' περιλαμβάνει ως αυτοτελή λόγο ευθύνης του και την περίπτωση όταν απέβη άκαρπη η εκτέλεση σε βάρος του ασφαλιστή. Η μεταβολή στο πρόσωπο του οφειλέτη επικουρικού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική. Ο ζημιωθείς τρίτος είναι υπορεωμένος να στραφεί μόνο κατά του επικουρικού κεφαλαίου61. Το επικουρικό κεφάλαιο δεν δικαιούται να στραφεί αναγωγικά κατά του ασφαλισμένου, εκτός αν συντρέχουν οι περιπτώσεις αποκλεισμού ευθύνης του ασφαλιστή που προβλέπονται στο άρθρο 24 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ.
Η αξίωση κατά του επικουρικού κεφαλαίου δεν είναι διαφορετική, από την αξίωση του ασφαλιστή, αλλά η ίδια αξίωση αλλάζει παθητικό υποκείμενο. Η υποχρεωτική υπεισέλευση του επικουρικού κεφαλαίου στη θέση του ασφαλιστή που πτώχευσε είναι συνέπεια της αρχής της μη λύσης των εκκρεμών κατά την πτώχευση αμφοτε-ροβαρών και δη ασφαλιστικών συμβάσεων (άρθρο 260 ΕΝ)62.
Τριάντα ημέρες μετά την οριστική ανάκληση της αδείας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχειρήσεως θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις, εκτός από αυτές των ασφαλίσεων ζωής (άρθρο 3 παρ. 6 του ΝΔ 400/1970 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 5 του ΠΔ 252/1996). Για ατύχη¬μα που συμβαίνει μετά την πάροδο των 30 ημερών δεν υπάρχει κάλυψη από το ΕΚ
βάσει της περιπτώσεως που αναφέρεται στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ασφαλιστή. Δυνατή όμως είναι η κάλυψη του ατυχήματος από το ΕΚ με βάση την ιδιότητα πλέον του ζημιογόνου αυτοκινήτου ως ανασφάλιστου63.
Η αξίωση ελευθερώσεως του ασφαλισμένου στην περίπτωση πτώχευσης ή ανακλήσεως της αδείας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας υπόκειται στην παραγραφή του άρθρου 10 του Ν 2496/1997 που αρχίζει από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο επιδόθηκε στον ασφαλισμένο η αγωγή του παθόντος τρίτου64. Η παραγραφή αυτή μπορεί να διακοπεί, με την αναγνώριση της αξίωσης από το επικουρικό κεφάλαιο, το οποίο αν αθετήσει την υπόσχεση του και αρνηθεί την πληρωμή και στη συνέχεια ασκηθεί αγωγή από τον ασφαλισμένο, νόμιμα ο τελευταίος αντιτάσσει την αντένσταση της διακοπής της παραγραφής για τους παραπάνω λόγους65.
Είναι παραδεκτή και1 νόμιμη η προσεπίκληση και η σωρευόμενη αγωγή του ασφαλισμένου κατά του επικουρικού κεφαλαίου στην περίπτωση που πτώχευσε ο ασφαλιστής ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του, διότι το επικουρικό κεφάλαιο αποκτά την ιδιότητα του δικονομικού εγγυητή έναντι του υπόχρεου ασφαλισμένου, τον οποίο και υποχρεούται να καλύψει στην περίπτωση που αυτός αποζημιώσει τον παθόντα τρίτο. Η αναγωγή μεταξύ ασφαλισμένου και επικουρικού κεφαλαίου λειτουργεί αμφίδρομα και όχι με βάση το συμπτωματικό γεγονός του ποιος από τους δύο πρώτα θα ικανοποιήσει τον παθόντα τρίτο66.
Επί πτωχεύσεως ή ανακλήσεως της ασφαλιστικής επιχειρήσεως, το επικουρικό κεφάλαιο δεν ευθύνεται εκ της σωρευτικής αναδοχής χρέους από την οποία παράγεται πρόσθετη και αυτοτελής ενοχή, διότι αυτό οφείλει να καταβάλει στο ζημιωθέν πρόσωπο ότι όφειλε να καταβάλει σ' αυτό η πτωχεύσασα ασφαλιστική εταιρία μόνο εκ της συμβάσεως ασφαλίσεως και όχι εξ άλλου νομίμου λόγου67.
Κατά την άποψη, όμως, της γράφουσας ο ζημιωθείς τρίτος σαφώς και δεν ευθύνεται για το απολύτως τυχαίο για τον ίδιο γεγονός, που είναι η πτώχευση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ένεκα παραβάσεως νόμου της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία ήταν ασφαλισμένο το ζημιογόνο όχημα, και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αναγκαστικά και αυτοδίκαια υπεισήλθε το επικουρικό κεφά¬λαιο. Κάθε αντίθετη άποψη και ερμηνεία της ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου εκ της σωρευτικής αναδοχής χρέους (όπως εκ του νόμου ευθύνεται η ως άνω ασφαλιστική εταιρία), συνεπάγεται στέρηση των αναφαίρετων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του τρίτου, και είναι πρόδηλα αντίθετη με το άρθρο 4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα της ισότητας των Ελλήνων ενώπιον του νόμου και του άρθρου 20 του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με το οποίο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Συντάγματος παρ.1 που κατοχυρώνει το δικαίωμα της πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και τα άρθρα 6 παρ.1 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σύμφωνα με τα οποία κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να ακουσθεί από το Δικαστήριο και όταν προσβάλλονται αστικής φύσεως δικαιώματα του να έχει στη διάθεση του μία αποτελεσματική προσφυγή, καθώς και στα άρθρα 17 παρ.1 του Συντάγματος και 1 παρ.1 του Πρόσθετου (Πρώτου ) Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ν. δ 53/74), με τα οποία προστατεύεται η ιδιοκτησία κάθε προσώπου, μεταξύ αυτών και οι ενοχικές αξιώσεις.

δ) ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η ευθύνη του επικουρικού κεφαλαίου είναι η ίδια με εκείνη του ασφαλιστή εφόσον ο σκοπός ύπαρξης του είναι ακριβώς η αναπλήρωση της ελλείψεως του ασφαλιστή, ευθυνόμενο μέχρι των εκάστοτε κατωτάτων ορίων ασφαλιστικής καλύψεως που ισχύουν, πέραν τόκων και εξόδων αφού οι τόκοι είναι συνέπεια της υπερημερίας και η δικαστική δαπάνη είναι συνέπεια της ήττας68, όχι μόνο για
σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, εκτός των υλικών ζημιών από άγνωστο οδηγό, αλλά και για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη 69.
2. Στις περιπτώσεις της προοδευτικής αύξησης του κατωτάτου ασφαλιστικού ποσού η ευθύνη του ασφαλιστή υπολογίζεται με βάση το όριο που ισχύει κατά το χρόνο του ατυχήματος και επομένως, αν από τη σύναψη ή ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης και μέχρι του ατυχήματος αυξήθηκε το ασφαλιστικό ποσό, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση ατυχήματος, να ισχύει το αυξημένο ασφαλιστικό ποσό70.
Το άρθρ.6 παρ. 5 του ν 489.1976 ορίζει ότι το ασφαλιστικό ποσό είναι τουλάχιστον ίσο με αυτό που καθορίζει με αποφάσεις του ο Υπουργός Εμπορίου, για κάθε είδος κινδύνου που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση. Δεν μπορεί όμως για κάθε ατύχημα να οριστούν ποσά κατώτερα από αυτά που προβλέπονται ακολούθως :
Από 1ης Ιανουαρίου 1996, 500.000 Ευ για σωματικές βλάβες, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων και 100.000 ΕuΙ) για υλικές ζημίες.
Ηδη η νέα Οδηγία 05- 0269/02 της 7/6/2002 (ό.π παρ.4 σελ 9), προβλέπει αύξηση του ορίου α) σε περίπτωση σωματικών βλαβών 1.000.000 ευρώ για κάθε θύμα και β) σε περίπτωση υλικών ζημιών, τουλάχιστον σε 500.000 ευρώ για κάθε αξίωση ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων. Προβλέπει επίσης ότι τα ποσά αυτά θα αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στον ευρωπαϊκό δείκτη τιμών. Ακόμη προβλέπει ότι η ασφάλιση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ) καλύπτει και τις σωματικές βλάβες που υπέστησαν πεζοί και ποδηλάτες συνεπεία ατυχήματος, στο οποίο εμπλέκεται αυτοκίνητο όχημα, ανεξάρτητα της υπαιτιότητας του οδηγού»
3. Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5 του ν 489/1976 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5 ΠΔ 264/1991 προς εναρμόνιση του οικείου δικαίου με την Οδηγία 84/5/ΕΟΚ) προβλέπει τον περιορισμό της αποζημίωσης του επικουρικού κεφαλαίου στη συμπλήρωση του ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ασφαλιστικό ταμείο ή άλλος οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης για την αιτία αυτή στο ζημιωθέντα. Σύμφωνα με την κρατούσα στη νομολογία71 και τη θεωρία72 άποψη,η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου, δηλαδή και στην περίπτωση που ευθύνεται λόγω ανάκλησης ή πτώχευσης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας, χωρίς να έχει σημασία το γε
γονός ότι αρχικά είχε εναχθεί ο ασφαλιστής, του οποίου μεταγενεστέρως ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας. Με την υπεισέλευση, στη θέση του ασφαλιστή, του επικουρικού κεφαλαίου, αυτό αντιμετωπίζεται ωσάν να εναγόταν τούτο από την αρχή, και συνεπώς θα είχε την δυνατότητα προβολής του ισχυρισμού από το άρθρο αυτό (ο.π υποσ.71). Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι σκοπείται η ποσοτική ελάφρυνση της ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου, πράγμα που βεβαιώνει
τον επικουρικό χαρακτήρα της ευθύνης του στις περιπτώσεις που ο παθών από το ατύχημα καλύπτεται για τη ζημία του από ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος δεν αποκτά αξίωση εναντίον του επικουρικού κεφαλαίου, αφού δεν χωρεί αυτοδίκαιη μεταβίβαση των αξιώσεων κατ' αυτού (ο.π υποσ.71)
Η στενή όμως γραμματική ερμηνεία της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 19 κατά τρόπο, ώστε αυτή να επικαλύπτει και την τέταρτη περίπτωση ευθύνης του ΕΚ οδηγεί στο άδικο αποτέλεσμα να εκτίθεται μόνος του ο συνεπής ασφαλισμένος στις αξιώσεις του οποιουδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης όταν η άδεια της ασφαλιστικής εταιρίας έχει ανακληθεί αποτέλεσμα, το οποίο σύμφωνα με το κείμενο της συγκεκριμένης οδηγίας δεν ήταν στις προθέσεις του ευρωπαϊκού νομοθέτη. Δι αυτό και η επίκληση της συγκεκριμένης οδηγίας στην υπό εξέταση περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί επαρκές επιχείρημα για τον αποκλεισμό της ευθύνης του επικουρικού κεφαλαίου73.
Κατά μία άλλη άποψη από την αποζημίωση που πρέπει να καταβάλει στον παθόντα το επικουρικό κεφάλαιο, δεν αφαιρείται το ποσό που κατέβαλε το Δημόσιο στον παθόντα υπάλληλο του ως μισθό, βάσει της υπαλληλικής σχέσης (άρθρα 94 παρ. 1 και 114 παρ. 1 Ν 611/1997 (προηγούμενος υπαλληλικός κώδικας), κατά τον χρόνο της ανυπαίτιας απουσίας του από την εργασία του, λόγω του τραυματισμού του, διότι το Δημόσιο δεν είναι φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης74. Δεν αφαιρείται επίσης ούτε από την αποζημίωση του παθόντος υπαλλήλου Τράπεζας75, ούτε του αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού, τα νοσηλεία76, και ο μισθός77 .
4. Με την αμφίβολης συνταγματικότητας διάταξη του άρθρου 10 παρ. 5 περ. θ του Ν. 2741/1999 ρυθμίστηκε το ύψος του ποσοστού του τόκου που οφείλει το επικουρικό κεφάλαιο και προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν 489/1976 σύμφωνα με το οποίο «από την ημερομηνία της απόφασης με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση ασφαλιστικής εταιρίας ή ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της, οι τόκοι του ασφαλίσματος λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, ετήσιας διάρκειας». Και την όμοια της διάταξη του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν 2837/2000 με την οποία αντικαταστάθηκε, με την ακόλουθη διατύπωση. «Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο (6%) ετησίως. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό». Πριν τις παραπάνω ρυθμίσεις ίσχυε και για το επικουρικό κεφάλαιο, ο νόμιμος τόκος υπερημερίας, που ίσχυε για κάθε οφειλέτη, χωρίς ειδικότερες ρυθμίσεις. Σκοπός των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων, που σαφώς περιορίζουν την έκταση της ευθύνης του, είναι σύμφωνα με τις στερούμενες κάθε πειστικότητας εισηγητικές εκθέσεις «η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στο κοινωνικό του έργο». Η σχετική ρύθμιση συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθ. 25 του Ν 2919/2001 με την οποία, μετά την παρ. 5 του αρθρ. 19 του ν 489/1976 προστέθηκε παρ. 6 που έχει ως εξής: «Οι αποζημιώ¬σεις που καταβάλει το επικουρικό κεφάλαιο σε δικαιούχους ασφαλίσματος αστικής ευθύνης από την κυκλοφορίας αυτοκινήτων απαλλάσσονται τέλους χαρτοσήμου».
Η βελτίωση όμως της οικονομικής καταστάσεως ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου δεν επιτυχγάνεται, αλλά ούτε και εξυπηρετείται «ο κοινωνικός του σκοπός», με άνισα και επαχθή μέτρα, σε βάρος της αποζημίωσης των πολιτών, θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.
Όταν, μάλιστα, το αντίστοιχο, υπέρ του επικουρικού κεφαλαίου, επιτόκιο, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς των μελών του, προσαυξάνεται, ευ¬νοϊκότερα, κατά το επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει, όπως ορίζει το άρθ.20 παρ. 1β εδ του ν. 489/1976.
Οι παραπάνω διατάξεις του νόμου αντίκεινται στα άρθρα 4 παρ.1 20 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 6 παρ.Ί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης αυτής, αφού διατάξεις με τις οποίες αναγνωρίζεται υπέρ ενός διαδίκου ευνοϊκή μεταχείριση όσον αφορά το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης, με αποτέλεσμα να τίθεται αυτός σε θέση πλεονεκτικότερη εκείνης άλλου διαδίκου, είναι ανίσχυρες διότι αποκλείουν της εφαρμογής τους τον τελευταίο αυτό διάδικο,και δεν προκύπτει ότι υφίσταται κάποιος λόγος δημοσίου συμφέροντος που να καθιστά ανεκτή τη διαφοροποίηση αυτή, και χωρίς την καταβολή αποζημίωσης που να βρίσκεται σε εύλογη αναλογία με την αξία της περιουσίας, η στέρηση της ιδιοκτησίας συνιστά συνήθως υπερβολική προσβολή, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, εν όψει του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ( βλ. ΣτΕ 3651/2002 (αδημ) με παραπομπές σε ΣτΕ 2807/2002 Ολομ, και νομολογία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου με την οποία ορίζεται ο τόκος υπερημερίας οφειλής Δημοσίου 6% ετησίως από την επίδοση της αγωγής), προς το ίδιο πνεύμα Αντίθετη Μειοψηφία της ΑΠ 804/2002 «Το Βήμα του δικηγόρου», τεύχος 4ο, σελ.21.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.βλ. Αθ.Κρητικού «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ», έκδ.1998, σελ.536,
παρ.1523, με παραπομπές σε Χατζηνικολάου - Αγγελίδου.
2.βλ. Ι. Ρόκα «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ», 8η έκδοση, εκδόσεις Αν.Σάκκουλα 2003, σελ 1, παρ.2, σελ.3 παρ.2,
βλ. Ον. Ονουφριάδη «ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ», έκδοση 1999, σελ. 571 παρ. 1386 επ. με παραπομπές
σε Ι. Ρόκα «Η υποχρεωτική ασφάλισης εις το Ιδιωτικόν Ασφαλιστικόν Δίκαιον και ο Ν 489/1976/ ΕΕΔ
ΚΘ' 177», Ευτυχία Κουνουγέρη -Μανωλεδάκη «Η αδικοπρακτική ευθύνη εξ αυτοκινητικού ατυχήματος εν
όψει των συγχρόνων τάσεων του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου», σελ. 190, βλ. Αθ.Κρητικού «ΑΠΟΖΗΜΙΩ-
ΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ», έκδ.1998, σελ.537, παρ. 1525, με παραπομπέςσε ξέ¬
νη βιβλιογραφία.
3.βλ. Ον.Ονουφριάδη «ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ», έκδοση. 1969, σελ 10 επ.. βλ Αθ.Κρη¬
τικού, έκδ.1998, σελ.536, παρ. 1522.
4.βλ. Αθ. Κρητικού «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ στην τρίτη έκδοση έτους 1998», έκδοση 2002, σελ 193.
5.βλ. ΕΣυγκΔικαίου 1986 σελ.393 επ.
6.βλ. Αθ.Κρητικού, έκδ.1998, σελ.543, παρ. 1546, βλ. Αρθρα-Απόψεις Ον.Ονουφριάδη σε ΣΕΣυγκΔικαί-
ου 1994 σελ 66 επ, βλ. Ζ. Σκουλούδη «ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», Γ' έκδοση, με τις ριζικές τρο¬ποποιήσεις του ΠΔ 252/1996 και του Ν.2496/1997.
7.βλ,.ΕΣυγκΔικαίου 1991,σελ.277.
8.βλ.ΕΣυγκΔικαίου 1994, σελ.566, επ.
9.βλ. Ον Ονουφριάδη «ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ », έκδοση 1999, σελ.1020, βλ.Αθ.Κρητικού, έκδ.1998,
σελ.935, 10. βλ. ΚΝοΒ, τόμος 45, τεύχος 3 (1997) , σελ. 581.
10. βλ. Ρ. Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, «Ασφαλιστική Σύμβαση - Η προστασία του ασφαλισμένου ως κατά
ναλωτή», εκδ. 2000, σελ. 19, με παραπομπή σε Α.Αργυριάδη, ΣτΑσφΔ, σελ 21-22, Β.Κιάντο, Ασφ.Δ, σελ 14, Ι.Ρόκα, Ιδ. Ασφ.παρ.56, σελ 58 ,βλ. Εισηγητική Εκθεση Ν.2496/1997 σε ΚΝοΒ 1997, σελ.582.
11.βλ.ΚΝοΒ , τόμος 48, τεύχος 8, 2000, σελ. 1658 εισηγητική έκθεση και σελ. 1665 το κείμενο του νόμου.
12.βλ. ΚΝοΒ, τόμος 49, τεύχος 6, 2001, σελ. 1479.
13.βλ. ΚΝοΒ, τόμος 51, τεύχος 1/Ιανουάριος 2003, σελ 26.
14.βλ Αθ.Κρητικού, έκδοση 1998, σελ 743, παρ. 2197 με παραπομπή σε σύμφωνη γνώμη Ι. Ρόκα, Μελέτες
κλπ, σ. 187.
15.βλ.. Ον. Ονουφριάδη «ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ»>, έκδοση 1999, σελ.751, παρ. 1562 επ, &#8222;
16.βλ.. Ι. Ρόκα «Ιδιωτική Ασφάλιση», 8η έκδοση ριζικά αναθεωρημένη, εκδόσεις Αν. .Ν.Σάκκουλα 2003,
σελ.206, παρ. 168, υποσημ. 23.
17.βλ. ΜονΠρωτΑΘ 5169/2002 (αδημ) με παραπομπή σε ΕφΑΘ 1471/1988 ΕλλΔνη 1989, 139, ΕφΑΘ 972/1994,
ΕφΑΘ 3446/2000, Αθ.Κρητικό, αρ.2325, σελ 780..
18.βλ Ρ. Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, όπ..π, σελ 200, Αθ. Κρητικού, έκδοση 1998, σελ 777, παρ. 2321 μεπαραπομπές σε Ι.Ρόκα , Μελέτες σ. 188, Φλούδα, όπ. παρ. σ. 251, Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, όπ. παρ.σ. 202.
19.βλ. Ι. Ρόκα «Ιδιωτική Ασφάλιση », 8η έκδοση, εκδόσεις Αν.Ν. Σάκκουλα 2003, παρ. 168, σελ. 207.
20.Αθ. Κρητικού , έκδοση 1998, σελ 779, παρ. 2322 με παραπομπές σε σύμφωνη γνώμη Ι. Ρόκα, Μελέτες
σ. 191, βλ.
21.βλ ΕφΑΘ 10548/1987 ΕΣυγκΔ 1989, σελ 23, βλ. Ρ.Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, όπ,.π, σελ 200.
22.βλ.ΜονΠρωτΑΘ 5169/2002 (αδημ) με παραπομπή σε ΕφΑΘ 1471/1988 ΕλλΔνη 1989,139, ΕφΑΘ 972/1994,
ΕφΑΘ 3446/2000, ΑΘ.Κρητικού, αρ.2325, σελ.780, βλ Μον ΠρωτΑΘ 3793/1993 ΕΣυγκΔ 1995,σελ 137.
23.βλ. Αθ. Κρητικού «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ στην τρίτη έκδοση έτους 1998», σελ 145, παρ. 2201α με παραπομπή
σε ξένη νομολογία.
24.βλ.Ον.Ονουφριάδη « Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας», έκδοση 1999, υπ. άρθρο 12, σελ. 175.
25.βλ. Αθ. Κρητικού , έκδοση 1998, σελ 745, παρ. 2203 με παραπομπή σε ξένη νομολογία.
26.Βλ.ΟλΑΠ 23/1988 ΕΣυγκΔ 1989, σελ. 7, ΣτΕ 4697/1983 ΑΝοΒ 1985,177.
27.βλ. Αθ. Κρητικού, έκδοση 1998, σελ 747, παρ. 2206,ΕφΑΘ .963/1992 ΕλλΔνη 34 (1993), 1487.

28.βλ ΑΠ 375/2001 ΣΕΣυγκΔ 2002, σελ 177, βλ.. Ι. Ρόκα «Ιδιωτική Ασφάλιση », 8η έκδοση, εκδόσεις Αν.Ν.Σάκκουλα,2003, παρ. 168, σελ. 207, βλ. Αθ. Κρητικού « Συμπλήρωμα στην τρίτη έκδοση 1998», έκδοση. 2002, σελ 145, παρ. 2205α, όπ. ΑΠ 375/2001 ΕλλνΔνη 2002, 102=ΧρΙδ 2001, 249=ΕπΣυγκΔ 2002,
176, ΕφΑΘ 4378/1999 ΕλλΔνη 41(2000) 464, βλ.Βασιλείου Δ.Κιάντου «Ασφαλιστικό Δίκαιο», 8η έκδοση,
σελ. 422, παρ.3, οπ. ΕφΑΘ 4378/1999 Ελλην.Δικ 2000, 464.
29.βλ.. Ι. Ρόκα «Ιδιωτική Ασφάλιση », 8η έκδοση ριζικά αναθεωρημένη, εκδόσεις Αν.Ν. Σάκκουλα, παρ. 168,σελ. 207.
30.βλ.Βασιλείου Δ.Κιάντου «Ασφαλιστικό Δίκαιο», 8η έκδοση, σελ. 422, παρ. 3.
31.βλ. Αθ. Κρητικού,, έκδοση.1998, σελ. 762, παρ. 2262 με παραπομπές σε Φλούδα, όπ.παρ. σ. 255, σημ. 12.
32.ΑΠ 1330/2002 (αδημο), ΑΠ 1571/2001 ΕΣυγκΔ 2002,σελ.175
33.βλ. Αθ. Κρητικού,, έκδοση. 1998, σελ. 762, παρ. 2262 με παραπομπές σε Φλούδα , όπ.παρ. σ. 255, σημ. 12.
34.βλ ΕφΑΘ 2932/2001 (αδημ), ΕφΑΘ 4802/1999 (αδημ), ΜονΠρωτΚαλαμάτας 62/2002 (αδημ), ΕφΑΘ 6763/1994
ΕΣυγκΔ 1996, σελ 174.
35.βλ ΕφΑΘ 1818/2002 ΣΕΣυγκΔ 2002, σελ.450
36.βλ ΕφΑΘ 3006/1991 ΕΣυγκΔ 1991,σελ .374, ΕφΑΘ 2932/2001 (αδημ).
37.βλ. ΑΠ 404/1997ΕΣυγκΔ 1999, σελ 216 με παρατηρήσεις και παραπομπή στην νομολογία με αρνητική θέ¬
ση, ΑΠ 205/1997 ΕΣυγκΔ 1997 σελ. 520, βλ. ΕφΑΘ 3074/1992 ΕΣυγκΔ 1993, σελ 515 με τις εκεί παρα¬
πομπές σε Οδηγία 84/5/ΕΟΚ, άρθρο 1 .παρ.4, παρ. 5, Κρητικό, Ασφαλ, σελ 165),βλ ΑΘ.Κρητικού «Αποζη¬
μίωση από Τροχαία Αυτοκινητικά ατυχήματα», έκδοση 1998, παρ. 2209, σελ.748 με παραπομπή στην νο¬
μολογία, βλ. επίσης παρ. 1573, σελ 551 με παραπομπή σε.αντίθετη άποψη ΕφΑΘ 3284/1992 ΝοΒ 41
(1993), 99, και Ι.Ρόκα , σημείωσης στην ΕπΕμπΔ1994, 259 που υποστηρίζει ότι κριτήριο πρέπει να απο¬
τελέσει, αν το αυτοκίνητο κυκλοφορεί παράνομα ή όχι χωρίς κρατικές πινακίδες ή αν για νομικούς λό¬
γους δεν ήταν δυνατό να εφοδιαστεί με πινακίδες.
38.Βλ. ΑΠ 1613/1992 ΕΣυγκΔ 1993,σελ.454
39.βλ. ΕφΑΘ 6454/1997, ΕΣυγκΔ 1999, 220.
40.βλ. ΑΠ 339/1999 ΕΣυγκΔ 1999,15.
41.βλ. ΑΠ 1250/2001, Ειρην Αθ 1961/19955 ΕΣυγκΔ 2002, σελ.135, 1996, σελ.161.
42.βλ. ΑΠ 67/1996, ΑΠ 1697/97, ΑΠ 183/1989, ΑΠ 1010/1999 ΕΣυγκΔ 2000, σελ. 17, 1999,σελ. 145, 1989
σελ 211, 2001 σελ. 9 = Δνη 40, 1972, ΑΠ 1602/1997 Δνη 40,55 με σημείωση κάτω από αυτήν ΑΘ.Κρητι-
κού, ΑΠ 739/200 (αδημ), ΑΠ 289/2001 (αδημ), ΕφΑθ 339/1999 ΕΣυγκΔ 2000, σελ 42, ΕφΑΘ 879/1994 ΕΣυ-γκΔ 1996, σελ 150 ο.π παραπομπή σε Κρητικό έκδ.1992, αριθμ. 1994, ΕφΑΘ 6431/1992 ΕΣυγκΔ 1993, σελ 457 με παρατηρήσεις Ον.Ονουφριάδη.
43.βλ. ΑΠ 1602/1997 Δνη 40,55 με σημείωση κάτω από αυτήν Αθ.Κρητικού, ΑΠ 289/2001, ΑΠ 210/200, ΑΠ
938/98 (αδημ), ΑΠ 1010/1999 ΕΣυγκΔ 2000, σελ.9, ΑΠ 424/2000 ΕλλΔνη 41, 1588, ΕφΑΘ 2932/2001
(αδημ), ΕφΑΘ 6431/1992 ΕΣυγκΔ 1993,457, ΕφΑΘ 5969/1999 (αδημ), ΑΠ 4214/2000, ΑΠ 210/2000 (αδημ),
ΕφΑΘ 9650/1995 ΕΣυγΚΔ 1996, σελ. 154.
44.βλ ΑΠ 441/2002 (αδημ), βλ Αθ.Κρητικού έκδοση 1998, παρ 1647, και του ιδίου (Συμπλήρωμα έκδοση
2002, σελ. 115, παρ. 1750α με παραπομπές στην νομολογία, βλ. ΑΠ 1602/1997, ΑΠ 1010/1999 ο.π. υπο-
σημ. 38,
45.βλ ΕφΑΘ 11580/1995 ΕΣυγκΔ 1999, σελ 204.
46.βλΕφΑΘ 2414/1997 ΕΣυγκΔ 1997, σε 570.
47.βλ. ΕφΑΘ 4802/1999 (αδημ), με παραπομπή σε ΑΘ.Κρητικό , εκδ . Γ, 1998, αρ. 2210 επ. ΕφΑΘ 6656/1992ΕΣυγκδ 1993, 509.ΑΠ 1120/2000 ΕλλΔνη 41, 1590, βλ ΕφΑΘ 5426/2000 ΕΣυγΚΔ 2002, σελ. 264.
48.Βλ ΕφΑΘ 2774/1994 ΕΣυγκΔ 1996, σελ. 169, ΕφΑΘ 6431/1992 ΕΣυγκΔ 1993, σελ. 457..
49.βλ.ΑΘ. Κρητικού, έκδ.1998, σελ 781, παρ.2328.
50.βλ.άρθρο Ον.Ονουφριάδη σε ΕΣυγκΔ 1999, σελ. 130 επ.
51.βλ. ΕφΑΘ 5426/2000 ΕΣυγκΔ 2002, σελ. 264.
52.βλ.ΕφΑΘ 9506/2001 (αδημ), ΕφΑΘ 2416/1990 (αδημ), ΕφΑΘ 8328/2000 ΕΣυγκΔ 2001, σελ 52 με παρα¬
πομπή σε ΑΘ.Κρητικό, εκ.1992, παρ. 2802, σελ 737, ΕφΑΘ 2416/1990 και 11348/90 αδημ, η οποία επικύ¬
ρωσε την πρωτόδικη ΜονΠρωτ Αθ 4219/1999 ΕσυγκΔ 2000, σελ 47. η οποία κατέστη τελεσίδικη
53.βλ. Αθ. Κρητικού , έκδοση 1998, παρ. 2303, σελ. 773.
54.βλ ΕφΚρήτης 238/2000, ΕφΑΘ 6872/19997, ΕφΠειρ 879/1994,, ΕφΠειρ.564/1995 ,ΜονΠρωτΑρτ. 134/1993,
ΕΣυγκΔ 2000, σελ. 362, 636, 1996, σελ 149, 1995, σελ. 170, 245,
55.βλ.ΕφΑΘ 9548/2002 (αδημ), ΜονΠρωτΚαλαμάτας 62/2002 (αδημ), ΕφΑΘ 4980/2001 (αδημ).
56.βλ.ΜονΠρωτΑρτ. 134/1993, ΕΣυγκΔ 1995, σελ. 245,
57.βλ.ΜονΠρωτθεσπρ. 127/1996 ΕΣυγκΔ 1999, 337.
58.βλ ΑΘ.Κρητικού, έκδ. 1998, παρ. 2290 π., σελ 770..
59.βλ. ΑΠ 733/1990, ΕφΑΘ 4594/1992 ΕΣυγκΔ 1992, σελ 545, 546,ΑΘ.Κρητικού, έκδοση 1998, σελ 566 παρ.
1616 επ. με παραπομπή σε ΑΠ 733/1990 ΝοΒ 1991, 1098 και ξένη βιβλιογραφία.
60.βλ. Ι. Ρόκκα, 8η έκδοση, σελ 199, παρ. 167α.
61.βλ Αθ. Κρητικού , έκδ. 1998, σελ.755, παρ 2232 επ., βλ. ΕφΑΘ 8006/2001, 7215/2000,1607/2002 (αδημ).
62.βλ Ρ.Χατζηνικολάου - Αγγελίδου, 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, σελ.
142 με παραπομπή σε Λ.Γεωργακόπουλο, Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, τ.1, τεύχος 3, σελ 116, Λ.Κο-
τσίρη, Πτωχευτικό δίκαιο, σελ. 295, Θ.Λαικόπουλο, μ.όπ.π σελ. 711, ΑΘ.Κρητικό όπ.π σελ. 708 (αρ.2098),
ΕφΑΘ 6270/1990 ΕΣυγκδ 1991, ΕφΑΘ 342/1986 ΕλλΔνη 1986, 1191, με παρατηρήσεις Στ.Ματθία.
63.βλ. ΕφΑΘ 1818/2002 ΕΣυγκΔ 2002, σελ. 448.
64.βλ ΕφΑΘ. 3217/2002 (αδημ) .
65.βλ.ΑΘ.Κρητικού, έκδοση 1998, παρ. 252, σελ. 759, οπ. ΕφΑΘ 610/1994 ΕΣυγκΔ 1995, 382,βλ .
66.βλ.ΕφΠειρ 881/1999 ΕΣυγκΔ 200, σελ 155 με παραπομπή σε ΑΘ.Κρητικό, έκδοση 1998, π. αριθμ2251 και
2291.
67.βλ. ΑΠ 901/1995 ΕεμπΔΙ995,660, Μον ΠρωτΑΘ 5067/2001, ΜονΠρωτΑΘ 575/2003 (αδημ).
68.βλ. ΑΠ 857/1983, ΕφΑΘ 11342/1989, ΕφΠειρ 1071/1995, ΕΣυγκΔ 1983, σελ.430, 1991 ,σλ. 431,1995, σελ.374.
69.βλ.ΟλΑΠ 9/1993ΕΣυγκΔ 1994,16 =ΕλλΔνη 1994, 332.
70.βλ.ΕφΘράκης 272/2000 (αδημ) όπ. ΑΠ 580/1997 Δνη 39, 92.
71.βλ. ΑΠ 389/2002 ΧρΙδ 2002,318 , ΑΠ 1507/2000 ΕΕΔ 2001, 93, ΕφΑθ 7369/2001 (αδημ), ΕφΠειρ 46/1997
(ΕΕμπΔ 1997, 318)
72.βλ. Αθ. Κρητικού,έκδοση 1998, παρ. 2267 επ, σελ 763, Β.Κιάντου <Ασφαλιοτικό Δίκαιο>, 8η έκδοση, σελ.419, σχόλια υπό την ΑΠ 1507/2000, Ρ.Χατζηνικολάου- Αγγελίδου , 21 Πανελλήνιο Συνέδριο Καλαμάτας
19-21 Μαίου 1995, σελ 144.
73.βλ. άρθρο Φωτ. Σταθόπουλου σε ΕΣυγκΔ 1999, σελ. 259.
74.βλ.ΕφΑΘ 1251/1999,ΜονΠρωτΑΘ 6004/1995 ΕΣυγκΔ 2000, σελ 513, 1999, σελ. 270.
75.βλΕφΑΘ 2918/1998 ΕΣυγκΔ 1999, σελ. 267.
76.βλ.ΕφΑΘ 394/2002 (αδημ)
77.βλ.ΕφΑΘ 3986/2001 (αδημ).

I. Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εισήγησης δεν είναι η πλήρης και εξαντλητική παράθεση και ανάλυση των παραγραφών όλων εκείνων των αξιώσεων που συνάπτονται με το τροχαίο ατύχημα, αλλά η επισήμανση εκείνων των παραγραφών και ως προς αυτές, εκείνων των σημείων τους, που η πρακτική αναδεικνύει, τουλάχιστον κατά την εκτίμηση του γράφοντος, σε ζέοντα ζητήματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους στο σχετικό κλάδο δικαίου, επισήμανση προς περαιτέρω γόνιμο επιστημονικό προβληματισμό.


ΙΙ. Η παραγραφή της αξίωσης αποζημίωσης που θεμελιώνεται
στο Ν. ΓπΝ/1911 (άρθρ. 7)


α. Αντικειμενική ευθύνη και χρόνος παραγραφής Συρροή νόμιμων λόγων ευθύνης


Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. ΓπΝ/1911, η αγωγή αποζημιώσεως για τη ζημία που προκλήθηκε σε τρίτο από τη λειτουργία του αυτοκινήτου, παραγράφεται σε δύο έτη. 
Φαίνεται καταρχήν, ότι κάθε «υπαίτια συμπεριφορά» που συνάπτεται με το τροχαίο ατύχημα και το προκαλεί, θεμελιώνει ταυτόχρονα αξίωση αποζημίωσης και κατά τις διατάξεις του Ν. ΓπΝ/1911 και κατά τις αδικοπραξίες (άρθρ. 914 Α.Κ.). Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για συρροή νόμιμων βάσεων ως προς τις οποίες προβλέπεται διαφορετικός χρόνος παραγραφής. Η απάντηση στο ποια παραγραφή θα τύχει εφαρμογής στις αξιώσεις του ζημιωθέντος &#8211; η διετής του άρθρ. 7 του Ν. ΓπΝ/1911 ή η πενταετής του άρθρ. 937 του Α.Κ., θα δοθεί «με βάση την συστηματική τελολογική ερμηνεία των συγκρουόμενων διατάξεων που καθιστά αναγκαία την αξιολογική ιεράρχηση των σκοπών τους, έτσι ώστε να μην ματαιωθεί ο σκοπός της διατάξεως, εις την οποίαν τελολογικώς ανήκει το προβάδισμα». 

Βλ. σχετικό σχόλιο του Φ. Δωρή «Νομικές Μελέτες», 1993, σελ. 91, όπου και αναλυτικός σχολιασμός 
στην Α.Π. 1416/1985 ΝοΒ 34.1228 
Φ. Δωρή, σελ. 92, όπ. παρ. με αναφορά σε ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕρμΑΚ υπ άρθρ. 247 παρ. 
29 και σε Γεωργιάδη, Δ 6.43.

υπαίτια και παράνομη κατά την έννοια της διάταξης του άρθρ. 914 Α.Κ., οι σχετικές αξιώσεις, θεμελιούμενες στην ίδια διάταξη, θα υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή κατά το άρθρ. 937 Α.Κ. Έτσι, η εισβολή λ.χ. του οδηγού στο αντίθετο ρεύμα πορείας λόγω της αυξημένης ταχύτητάς του και η πρόκληση μετωπικής θανατηφόρας σύγκρουσης, ανεξάρτητα από το εάν γεννά ευθύνη κατά το Ν. ΓπΝ/1911, συνιστά βεβαίως υπαίτια και παράνομη πράξη κατά το άρθρ. 914 Α.Κ., οπότε οι αξιώσεις που θεμελιώνονται στη συγκεκριμένη διάταξη υπόκεινται στην 5ετή παραγραφή, η οποία βεβαίως δεν ξεκινά από την ημέρα του ατυχήματος αλλά από τη γνώση της ζημίας και του υπόχρεου προς αποζημίωση. 
Όμως, κάθε ζημιογόνο αποτέλεσμα που επέρχεται στον ανθρώπινο βίο δε συνδέεται κατ ανάγκη με υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά κατά την έννοια του άρθρ. 914 Α.Κ. (ψυχικός δεσμός του δράστη με το αποτέλεσμα υπό τη μορφή του δόλου ή της αμέλειας). Υπάρχει πλήθος άλλως περιστατικών που κείνται εκτός του ρυθμιστικού πεδίου του άρθρ. 914 Α.Κ. και είναι περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζονται ως «τυχηρά», από τα οποία εκείνα που δε συνιστούν «ανωτέρα βία», είναι τα «τυχηρά με στενή έννοια» ή 
Α. Γεωργιάδη «Ενοχικό Δίκαιο Γενικό Μέρος», 1999, σελ. 246
Αθ. Κρητικού «Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα», 1998, σελ. 1381 επόμ

«συνήθη τυχηρά» .Ο Ν. ΓπΝ/1911 με την καθιέρωση της αντικειμενικής ευθύνης, προβλέπει στο άρθ. 5 απαλλαγή μόνο για περιστατικά ανωτέρας βίας, με αποτέλεσμα τα «τυχηρά με στενή έννοια» ή «συνήθη τυχηρά» που κατά το σύστημα της αστικής ευθύνης του Α.Κ. δεν μπορούν να γεννήσουν ευθύνη, κατά το σύστημα της ευθύνης από διακινδύνευση του Ν. ΓπΝ/1911 να γεννούν ευθύνη του οδηγού.
Εάν επομένως η είσοδος του οδηγού αυτοκινήτου που κινείται με κανονική ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας προκλήθηκε διότι ο οδηγός λ.χ. δέχτηκε το τσίμπημα μίας σφήκας που αιφνιδιαστικά εισέβαλε στο αυτοκίνητο , τότε το αποτέλεσμα θα γεννήσει ευθύνη για τον οδηγό, όχι κατά τις διατάξεις περί αδικοπρακτικής ευθύνης, αλλά κατά τις διατάξεις του Ν. ΓπΝ/1911. Μάλιστα, η ΕφΘεσσ 99/1982 (Αρμ 1982.803) έκρινε, ότι καταρχήν, ναι μεν ο εκκαλών-ενάγων επλήγη από τον εφεσίβλητο-εναγόμενο κατά την οδήγηση του επιβατικού του αυτοκινήτου και υπέστη σωματική βλάβη, όμως αυτή (η βλάβη) δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του εφεσίβλητου-εναγόμενου, όπως αξιώνει η 914 Α.Κ. Και συνέχεια η ίδια απόφαση έκρινε ότι ο εφεσίβλητος-εναγόμενος ευθύνεται ως οδηγός, κάτοχος και ιδιοκτήτης του ζημιογόνου αυτοκινήτου κατά τα άρθρ. 1-4 Ν. ΓπΝ/1911. Το αποτέλεσμα ήταν να κριθεί η αξίωση 
Βλ. ΕφΛαρ 247/1991 ΕΣυγκΔ 1991.367
οδηγός, κάτοχος και ιδιοκτήτης του ζημιογόνου αυτοκινήτου κατά τα άρθρ. 1-4 Ν. ΓπΝ/1911. Το αποτέλεσμα ήταν να κριθεί η αξίωση του ενάγοντος παραγγεγραμμένη, αφού εκ του Ν. ΓπΝ/1911, παρεγράφη κατά το άρθρ. 7. 
Έτσι ενώ κάθε άδικη και παράνομη πράξη σύμφωνα με το άρθρ. 914 Α.Κ. κατά την οδήγηση οχήματος μπορεί να γεννήσει ευθύνη και κατά τις διατάξεις του Ν. ΓπΝ/1911, ωστόσο κάθε συμπεριφορά που μπορεί να υπαχθεί στο Ν. ΓπΝ/1911 και να ιδρύει σύμφωνα με αυτόν ευθύνη, δεν είναι κατ&#8217; ανάγκη άδικη και παράνομη σύμφωνα με το άρθρ. 914 , με ανάλογες βέβαια συνέπειες ως προς την παραγραφή.
Όσες φορές λοιπόν αξιολογείται η συμπεριφορά του οδηγού θα πρέπει τελικώς να εκτιμάται εάν αυτή μπορεί μπορεί να θεμελιώσει και αδικοπρακτική ευθύνη. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, τότε κατ΄ανάγκη η αντίστοιχες αξιώσεις υπάγονται αναγκαστικά μόνον στη διετή παραγραφή του άρθρ. 7. Θα πρέπει έτσι να γίνει συσταλτική ερμηνεία του γράμματος του άρθρ. 937 Α.Κ., ώστε να μην κα-ταλαμβάνει τις περιπτώσεις εκείνες που μόνο κατά το Ν. ΓπΝ/1911 μπορεί να γεννήσουν ευθύνη.Διότι σκοπός της βραχύχρονης 
Βλ. Αθ. Κρητικού όπ. παρ. σελ. 485-487, όπου παρατίθενται περιστατικά αντλούμενα 
από τη νομολογία και την ξένη βιβλιογραφία που τελικώς δε συνιστούν ανωτέρα βία.

παραγραφής είναι ακριβώς η ευνοϊκότερη μεταχείριση του οφειλέτη, όταν ο ίδιος ευθύνεται «αντικειμενικώς» και όχι διότι επέδειξε δόλο ή έστω αμέλεια.
Η διετής παραγραφή του Ν. ΓπΝ/1911, θα ισχύσει και για τον ιδιοκτήτη που δεν ήταν οδηγός, εφόσον κριθεί ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει μόνο ευθύνη κατά τον ίδιο νόμο. Εάν όμως η παράνομη συμπεριφορά χαρακτηρισθεί αδικοπραξία και ο ιδιοκτήτης θεωρηθεί ότι «προέστησε» τον οδηγό στην οδήγηση του οχήματος κατά το άρθρ. 922 Α.Κ., τότε και οι κατά του τελευταίου αξιώσεις θα υπαχθούν στην πενταετή παραγραφή του άρθρ. 937 Α.Κ. β. Έναρξης παραγραφής


Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρ. 7 η έναρξη του χρόνου παραγραφής της «αγωγής» συμπίπτει με το χρόνο του ατυχήματος, οπότε, κατ άρθρ. 241 Α.Κ. χρόνος έναρξης της παραγραφής είναι η 

Βλ. ενδεικτικώς ΕφΑθ 6032/1994 ΕΣυγκΔ 1999.113, η οποία έκρινε ότι η ιδιοκτήτρια εταιρία του 
ζημιώσαντος αυτοκινήτου, ως προστήσασα τον οδηγό ευθύνεται κατά διατάξεις περί προστήσεως 
(άρθρ. 922 Α.Κ.) και ως εκ τούτου οι έναντι αυτής αξιώσεις δεν υπόκεινται στη διετή παραγραφή, 
αλλά στην πενταετή κατ άρθρ. 937 Α.Κ. και Α.Π. 160/2001 Τμ. ΕλλΔνη 2001.1541.

επομένη του ατυχήματος και χρόνος συμπλήρωσής της είναι η ημέρα του δεύτερου έτους μετά από το ατύχημα, η οποία συμπίπτει ημερολογιακά με αυτή του ατυχήματος. ΙΙΙ. Οι παραγραφές των αξιώσεων που θεμελιώνονται
στον Αστικό Κώδικα (άρθρ. 937 Α.Κ.)

α. Έναρξη της παραγραφής


Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν σε σχέση με τη νομική βάση της αξίωσης προς αποζημίωση, για τη θεμελίωση της αξίωσης προς αποζημίωση στο άρθρ. 914 απαιτείται η συμπεριφορά του οδηγού να είναι υπαίτια και παράνομη κατά το άρθρ. 914 Α.Κ. και όχι απλώς να συνδέεται με συνθήκες που μόνο υπό το πρίσμα της αντικειμενικής ευθύνης μπορούν να γεννήσουν αξίωση προς αποζημίωση. 
Εφόσον λοιπόν η συμπεριφορά του οδηγού είναι υπαίτια και παράνομη κατ&#8217; άρθρ. 914 Α.Κ. η αντίστοιχη αξίωση παραγράφεται σε πέντε έτη (άρθρ. 937 Α.Κ.). Η παραγραφή αυτή της αξίωσης του 
Βλ. και Α. Κρητικό όπ. παρ. σελ. 529, παρ. 1503 
ζημιωθέντος αρχίζει από την γνώση της ζημίας και του υπόχρεου προς αποζημίωση. Για την έναρξη του χρόνου παραγραφής «δεν είναι αναγκαία η πλήρης γνώση όλων των λεπτομερειών του ζημιογόνου γεγονότος και του ποσού της έκτασης της ζημίας» , αλλά «εκείνων των πραγματικών περιστατικών που παρέχουν σε αυτόν τη δυνατότητα να ασκήσει ορισμένη αγωγή εναντίον συγκεκριμένου προσώπου» και μάλιστα «με πιθανότητα επιτυχίας» . Αλλά και δεν αρκούν «απλές εικασίες, υποψίες ή εξ αμελείας άγνοια». Έτσι αν μπορούν να διαπιστωθούν το όνομα και η διεύθυνση του υπόχρεου σε αποζημίωση προσώπου, τότε ο παθών θεωρείται ότι γνωρίζει το πρόσωπο του υπόχρεου κατά το χρόνο που ερευνώντας θα μπορούσε να πληροφορηθεί τα στοιχεία αυτά. 
Εάν δε «ένα από τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστό, η αξίωση παραγράφεται μετά είκοσι έτη από την τέλεση της αδικοπραξίας». 


β. Παραγραφή σε περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας

Ολ Α.Π. 40/1996 ΕλλΔνη 37.1534, ΕφΑθ 2871/1994 ΕλλΔνη 36.703
Α.Π. 807/1997 Δ&#8217; Τμ. ΕλλΔνη 39.88
ΕφΑθ 673/1992 ΕλλΔνη 37.105 και ΕφΑθ 2871/1994 όπ. παρ
Α.Π. 374/20001 Δ' Τμ. ΧρΙΔ 2001.417
Α.Π. 807/1997 Δ Τμ. ό. παρ. υποσ. 6

σε περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας δεν αναγεννάται και η αξίωση αποζημιώσεως εξακολουθητικώς, αλλά γενικά η αξίωση αποζημιώσεως για την όλη ζημία, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που είναι μέλλουσα και μπορεί κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων να προβλεφθεί, γεννάται αφότου η πράξη άρχισε να αναδίδει επιζήμιες συνέπειες. Έτσι η άσκηση αγωγής «για μέρος μόνο της αξιώσεως διακόπτει την παραγραφή μόνο ως προς το μέρος αυτό». Όταν η σχετική αξίωση βεβαιωθεί τελεσιδίκως (άρθρ. 268 εδ. α΄Α.Κ.), τότε επέρχεται επιμήκυνση της πενταετούς παραγραφής του άρθρ. 937 Α.Κ. σε 20ετή αρχόμενη από την τελεσιδικία και προς το μέρος της όλης αξιώσεως για αποθετική ζημία, της αναγόμενης δηλαδή και σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου για τον οποίο επιδικάσθηκε αποζημίωση (Ολ. Α.Π. 23/1994 όπ. παρ.) . 
Αξιομνημόνευτος είναι ο νομοθετικός λόγος της θεσμοθέτησης της διάταξης του άρθρ. 268 Α.Κ. σύμφωνα με την Α.Π. 89/2002 Γ΄Τμ. 
Ολ. Α.Π. 40/1996., όπ. παρ. υποσ.5Α.Π. 1021/2001 Τμ. ΧρΙΔ 2001. 915, Ολ. Α.Π. 23/1994 ΕλλΔνη 36.577 
Ολ. Α.Π. 23/1994 όπ. παρ. υποσ. 11 ΧρΙΔ 2002.213
τελεσίδικη απόφαση δεν υφίσταται ούτε δυνατότητα αμφισβήτησής της ούτε δυσχέρεια στην απόδειξή της». Με την πάροδο του χρόνου και την εξασθένηση εξ αυτής των αποδεικτικών μέσων, δημιουργείται αβεβαιότητα, «η οποία με τη σειρά της καθιστά την απονομή δικαιοσύνης προβληματική και επισφαλή». Κατά την ίδια απόφαση, μετά τη δικαστική βεβαίωση της αξίωσης με τελεσίδικη απόφαση παύει πια να υπάρχει ανάγκη για την αποτροπή τέτοιων δυσμενών συνεπειών, η οποία αποτέλεί και το λόγο για τον οποίο καθιερώθηκαν οι διάφορες βραχυχρόνιες παραγραφές. 
Όμως, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, η επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής - αναφέρεται στις Ολ. Α.Π. 23/1994 και Ολ. Α.Π. 38/1996 - προϋποθέτει αναγκαίως την ύπαρξη αξιώσεως που δεν έχει υποκύψει στην μέχρι της τελεσιδικίας ισχύουσα βραχύχρονη παραγραφή, δεδομένου ότι η τελεσίδικη επιδίκαση της επίδικης τότε αξίωσης, δεν επιφέρει αναβίωση της αξιώσεως και κατά το μέρος που δεν έχει ασκηθεί και έχει πλέον αποσβεσθεί, λόγω παραγραφής, η οποία διέδραμε, χωρίς διακοπή κατ άρθρ. 261 Α.Κ.
Παράδειγμα: Την 1-1-2003 ατύχημα και τραυματισμός προσώπου με απώλεια ικανότητας για εργασία. 
Την 1-1-2004 επίδοση αγωγής αποζημίωσης με βάση το Ν.Γ&#992;Ν/για αποθετική ζημία λόγω ανικανότητας προς εργασία του ενάγοντος κατά το χρονικό διάστημα από το χρόνο του ατυχήματος (1-1-2003) μέχρι την 31-12-2004.
Τηνν 31-1-2006 έκδοση τελεσίδικης απόφασης με την οποία βεβαιώθηκαν (τελεσιδίκως) οι διωκόμενες με την αγωγή αξιώσεις.
Την (επομένη της έκδοσης της τελεσίδικης απόφασης) 1-2-2006 επίδοση Β αγωγής αποζημίωσης για το περαιτέρω χρονικό διάστημα ανικανότητας προς εργασία (από 1-1-2006), λόγω διαπιστούμενης στο μεταξύ αναπηρίας.
Εδώ η τελεσίδικη απόφαση εξεδόθη, αφού προηγουμένως είχαν υποπέσει στη διετή παραγραφή (του άρθρ. 7 Ν. ΓπΝ/1911) οι αξιώσεις που διώκονται με τη Β΄αγωγή και επομένως δεν υπάρχει γι αυτές επιμήκυνση της διετούς παραγραφής σε εικοσαετή (κατά τοάρθρ. 268 Α.Κ.), με αποτέλεσμα οι αξιώσεις αυτές να είναι παραγγεγραμμένες. Εάν όμως η Β αγωγή είχε ασκηθεί λ.χ. την 31-12-2004, δηλ. πριν τη συμπλήρωση διετίας από το χρόνο του ατυχήματος, τότε μετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης επί της Α αγωγής, οι αξιώσεις που θα διώκονταν με τη Β΄αγωγή θα υπάγονταν στην 20ετή παραγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, μετά την άσκηση της Β αγωγής, ακόμα και αν ο χρόνος που θα μεσολαβούσε για την διενέργεια κάθε επόμενης διαδικαστικής πράξης ήταν δύο έτη, δεν 
θα μπορούσε να επέλθει εν επιδικία παραγραφή (βλ. άρθρ. 261 Α.Κ.), αφού η αξίωση που διώκεται με τη Β αγωγή έχει υπαχθεί πλέον στην 20ετή παραγραφή.
Διάφορο είναι το ζήτημα εάν στην ανωτέρω περίπτωση ο ενάγων, στη Β αγωγή επικαλείται και αποδεικνύει, ότι οι απώλεια του εισοδήματος κατά το περαιτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται σε απρόβλεπτη επιπλοκή και επιδείνωση της υγείας του και όχι απόκλιση από την ομαλή εξέλιξη των συνεπειών που αναμένονταν από τον τραυματισμό του, που δεν έλαβαν υπόψη οι δικαστές για την έκδοση των αποφάσεων επί της προηγούμενης αγωγής, όπως προκυπτει από την ερμηνεία τους, καθόσον δεν αναμενόταν κατά το χρόνο εκείνο η επέλευσή τους, ούτε συνεκτιμήθηκαν στα πλαίσια της μελλοντικής εξέλιξης της υγείας του. 
Πάντως έχει κριθεί, ότι για την εφαρμογή της διατάξεως του άρθρ. 268 Α.Κ. αρκεί η απαίτηση να έχει βεβαιωθεί δικαστικώς «και δεν απαιτείται να έχει επιδικασθεί καθ΄ορισμένο ποσό» .Ετσι η τελεσίδικη απόφαση και επί της αναγνωριστικής αγωγής με αίτημα την αναγνώριση της σχετικής αξίωσης υπαγάγει την τελευταία στην αναγνώριση της σχετικής αξίωσης υπαγάγει την τελευταία στην 20ετή παραγραφή. 
Βλ. ΕφΠειρ 340/1994 ΕΣυγκΔ 1995.514 ΜΠρΑθ 78/2003, αδημοσίευτη
Α.Π. 89/2002 ΓΤμ., ήδη αναφερθείσα στο κυρίως κείμενο και οπ. παρ. υποσ. 15 


γ. Έναρξη νέας παραγραφής 


Η αξίωση αποζημίωσης γεννάται για όλη τη ζημία παρούσα και μέλλουσα «εάν αυτή είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων». Διότι «οι επιβλαβείς συνέπειες που στηρίζονται σε μία βλαπτική πράξη ή παράλειψη παριστούν μία ενότητα έστω και αν επέρχονται με σημαντική καθυστέρηση». 
Ωστόσο αναφορικά με τις μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες «οι οποίες δεν μπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν κατά τους κοινούς κανόνες, τότε γι αυτές ισχύει χωριστή ιδιαίτερη παραγραφή που αρχίζει από τότε που ο παθών έλαβε γνώση των νέων δυσμενών συνεπειών και της αιτιώδους συνάφειας με την αδικοπραξία». 

Ολ. Α.Π. 23/1994 υποσ. 11, ΕφΑθ 10476/1998 ΕλλΔνη 40/1620, Ολ. Α.Π. 38/1996 ΕλλΔνη 38.41
ΜπρΑθ 1096/2002 αδημοσίευτη, με παραπομπές σε ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕρμΑΚ υπ αρθρ. 937 
αρ. 18, ΑΘ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ «Αποζημίωση» 1992, αρ. 1114, 1119-1120 και σε ΑΠ 123/1999 αδημοσίευτη
Ολ.Α.Π. 23/1994 ΝοΒ 1996.41, Ολ. Α.Π. 40/1996 όπ. παρ. υποσ. 5, Α.Π. 38/1996 

Η πενταετής επομένως παραγραφή καταλαμβάνει τις αξιώσεις για εκείνες τις ζημίες «που μπορούν κατά την αντίληψη των συναλλαγών να προβλεφθούν το χρόνο που ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας γενικά ως δυνατή συνέπεια της άδικης πράξης» .Αν όμως μεταγενέστερα «γεννήθηκαν ή έγιναν αντιληπτές επιζήμιες συνέπειες, οι οποίες προηγουμένως ήταν απρόβλεπτες και απροσδόκητες», γι΄αυτές αρχίζει νέα αυτοτελής παραγραφή, αφότου ο παθών έλαβε γνώση αυτών και της αιτιώδους συναφείας τους με την αδικοπραξία. Επομένως για την έναρξη νέας παραγραφής δεν αρκεί «απλή απόκλιση από την ομαλή εξέλιξη των συνεπειών που αναμένονταν από το ζημιογόνο γεγονός» , αλλά εξέλιξη, η οποία ήταν απρόβλεπτη κατά την αντίληψη των συναλλαγών και απροσδόκητη. 


δ. Η παραγραφή κατά τη διάταξη του εδαφίου β' του άρθρ. 937 Α.Κ. (οκταετής )ΕλλΔνη 38.41, Α.Π. 123/1999 ΕΕΝ 2000.404, ΕφΑθ 10476/1998 όπ. παρ., 
αλλά και και Ολ. Α.Π. 23/1994 όπ. παρ. υποσ. 11 
Α.Π. 940/2001 ΔΤμ. ΕλλΔνη 42.940
Α.Π. 940/2001 ΔΤμ. όπ. παρ.
ΜΠρΑθ 78/2003 όπ. παρ.
ΕφΘεσσ 3598/1997 ΕΣυγκΔ 1998.204
Εχει κριθεί ότι όταν η πρόκληση της αδικοπραξίας είναι και ποινικώς κολάσιμη πράξη, όπως είναι τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ή η πρόκληση σωματικής βλάβης, τότε οι σχετικές αξιώσεις υπόκεινται στη μακρότερη παραγραφή που είναι οκταετής, συνυπολογιζομένης και της τριετούς αναστολής λόγω κύριας διαδικασίας (άρθρ. 111 παρ. 2 Π.Κ.). Ωστόσο κατά την αντίθετη νομολογία, μακρότερη δεν θεωρείται η ποινική πραγραφή επί πλημμελήματος σε σύγκριση με τη διάταξη του άρθρ. 937 Α.Κ. από το λόγο, ότι εφόσον συντρέχουν οι όροι του νόμου, με την αναστολή επί πλημμελήματος των τριών ετών του άρθρ. 113 § 3 Π.Κ. καθίσταται οκταετής, διότι το αν η ποινική παραγραφή είναι μακρότερη, προκύπτει μόνο από το άρθρ. 111 Π.Κ. και όχι από άλλες διατάξεις του Π.Κ. 
Σε σχόλιο του αρεοπαγίτη Α. Κρητικού προκρίνεται, ότι η παραγραφή της αστικής αξίωσης είναι οκταετής, όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει λόγος αναστολής γιατί έχει ήδη ασκηθεί ποινική διώξη και έχει επιδοθεί στο δράστη κλήση ή κλητήριο θέσπισμα. Όταν όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε η ποινική παραγραφή είναι πέντε έτη κατ΄άρθρ. 111 Π.Κ. και δεν αυξάνεται σε οκτώ. 
Η άποψη αυτή φαίνεται να είναι και η ορθότερη, αφού οδηγεί σε αποτέλεσμα σύστοιχο καταρχήν προς το σκοπό της ίδιας της παραγραφής, ως θεσμού που επιβάλλεται από το συμφέρον της 

Α.Π. 779/2002 ΔΤμ. ΕλλΔνη 2002.1687 Υπό την ΕφΘεσσ 3598/1997 ΕλλΔνη 2001.168

έννομης τάξης, η οποία απαιτεί εκκαθάριση των σχέσεων του παρελθόντος για το λόγο ότι εξασθενούν τα μέσα απόδειξης και η απονομή του δικαίου γίνεται προβληματική και επισφαλής. Για όσο λοιπόν χρονικό διάστημα ο δράστης υπόκειται στην ποινική διαδικασία και στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής εξακολουθεί να ενεργοποιείται σε βάρος του το σχετικό αποδεικτικό υλικό, θα πρέπει και ο ζημιωθείς να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατ αυτού τις αστικές αξιώσεις του. 
Όμως η ίδια άποψη του έγκριτου Δικαστή και συγγραφέα δεν είναι άμοιρη προβληματισμού, αφού καταλήγει στο ότι, εάν μέσα στην πενταετία από την τέλεση του ποινικού αδικήματος ασκηθεί ποινική δίωξη και καταστεί δυνατή η έκδοση αμετάκλητης ποινικής καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του δράστη, τότε καταλήγει ο ίδιος η ποινική παραγραφή έχει καταστεί οκταετής συνυπολογιζομένου και του χρόνου της αναστολής κατά το άρθρποινικώς κολάσιμη πράξη, όπως είναι τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια ή η πρόκληση σωματικής βλάβης, τότε οι σχετικές αξιώσεις υπόκεινται στη μακρότερη παραγραφή που είναι οκταετής, συνυπολογιζομένης και της τριετούς αναστολής λόγω κύριας διαδικασίας (άρθρ. 111 παρ. 2 Π.Κ.). Ωστόσο κατά την αντίθετη νομολογία, μακρότερη δεν θεωρείται η ποινική πραγραφή επί πλημμελήματος σε σύγκριση με τη διάταξη του άρθρ. 937 Α.Κ. από το λόγο, ότι εφόσον συντρέχουν οι όροι του νόμου, με την αναστολή επί πλημμελήματος των τριών ετών του άρθρ. 113 § 3 Π.Κ. καθίσταται οκταετής, διότι το αν η ποινική παραγραφή είναι μακρότερη, προκύπτει μόνο από το άρθρ. 111 Π.Κ. και όχι από άλλες διατάξεις του Π.Κ. 
Σε σχόλιο του αρεοπαγίτη Α. Κρητικού προκρίνεται, ότι η παραγραφή της αστικής αξίωσης είναι οκταετής, όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχει λόγος αναστολής γιατί έχει ήδη ασκηθεί ποινική διώξη και έχει επιδοθεί στο δράστη κλήση ή κλητήριο θέσπισμα. Όταν όμως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τότε η ποινική παραγραφή είναι πέντε έτη κατ΄άρθρ. 111 Π.Κ. και δεν αυξάνεται σε οκτώ. 
Η άποψη αυτή φαίνεται να είναι και η ορθότερη, αφού οδηγεί σε αποτέλεσμα σύστοιχο καταρχήν προς το σκοπό της ίδιας της παραγραφής, ως θεσμού που επιβάλλεται από το συμφέρον της 

Α.Π. 779/2002 ΔΤμ. ΕλλΔνη 2002.1687 .Υπό την ΕφΘεσσ 3598/1997 ΕλλΔνη 2001.168

τάξης, η οποία απαιτεί εκκαθάριση των σχέσεων του παρελθόντος για το λόγο ότι εξασθενούν τα μέσα απόδειξης και η απονομή του δικαίου γίνεται προβληματική και επισφαλής. Για όσο λοιπόν χρονικό διάστημα ο δράστης υπόκειται στην ποινική διαδικασία και στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής εξακολουθεί να ενεργοποιείται σε βάρος του το σχετικό αποδεικτικό υλικό, θα πρέπει και ο ζημιωθείς να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κατ αυτού τις αστικές αξιώσεις του. 
Όμως η ίδια άποψη του έγκριτου Δικαστή και συγγραφέα δεν είναι άμοιρη προβληματισμού, αφού καταλήγει στο ότι, εάν μέσα στην πενταετία από την τέλεση του ποινικού αδικήματος ασκηθεί ποινική δίωξη και καταστεί δυνατή η έκδοση αμετάκλητης ποινικής καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του δράστη, τότε καταλήγει ο ίδιος η ποινική παραγραφή έχει καταστεί οκταετής συνυπολογιζομένου και του χρόνου της αναστολής κατά το άρθρ. 113§3 του Π.Κ. Ακόμα δηλ. και αν έχει περαιωθεί η ποινική διαδικασία με έκδοση αμετάκλητης

Α.Π. 89/2002 ΓΤμ., όπ. παρ. υποσ. 15 και 18, Φ. Τσετσέκου «Η παραγραφή και η αποσβεστική 
προθεσμία», 1991, σελ. 52, όπου και παραπομή σε Δημοσθένη «Υπέρ Φορμίωνος» 27 :«Δοκεί μοι και 
ο Σόλων ουδενός άλλου ένεκα θείναι αυτόν (ταύτης προθεσμίας νόμου) ή του μη συκοφαντείσθαι υμάς 
τοις μεν γαρ αδικουμένοις του χρόνου ενόμισε σαφέστατον έλεγχον έσεσθαι.

απόφασης σε χρόνο λ.χ. τριών ετών, τότε οι αστικές αξιώσεις πάγονται στην παραγραφή των οκτώ ετών. Η θέση αυτή αν και είναι σύμφωνη με την γραμματική διατύπωση της σχετικής διάταξης του Α.Κ. απομακρύνεται κατ&#8217; αποτέλεσμα από τη σκέψη που οδήγησε στη θέσπισή της κατά την οποία θα ήταν παράλογο να αποκλείεται η αστική ευθύνη του δράστη, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει η ποινική αξίωση της Πολιτείας. Διότι ενώ ο δράστης παύει πλέον να είναι εκτεθειμένος στην ποινική διαδικασία με την αμετάκλητη καταδίκη του, εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένος στις αστικές αξιώσεις που θα παραγραφούν μετά την παρέλευση οκταετίας. Από την άλλη ενδεχόμενη τελολογική-συσταλτική ερμηνεία της ίδιας διάταξης, ώστε να καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις που οι αστικές αξιώσεις δύνανται να ασκηθούν και μετά το πέρας της πενταετίας και μέχρις ότου εκδοθεί η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση και όχι τις περιπτώσεις που η αμετάκλητη καταδίκη έχει ήδη επέλθει εντός της πενταετίας, θα προσκρούει ευθέως στην ίδια τη γραμματική διατύπωση της διάταξης κατά την οποία για την αστική αξίωση θα ισχύσει η «μακρότερη παραγραφή» του ποινικού νόμου.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕρμΑΚ υπ άρθρ. 937 παρ. 44.ΙV. Η παραγραφή της αξίωσης του τρίτου-ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή


α. Διετής παραγραφή κατ άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 489/1976Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 489/1976, η από την ασφαλιστική σύμβαση ιδιαίτερη αξίωση του ζημιωθέντος προσώπου κατά του ασφαλιστή παραγράφεται μετά πάροδο δύο ετών από την ημέρα του ατυχήματος. Αναφορικά με το χρονικό σημείο έναρξης της παραγραφής ισχύουν και εδώ τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το χρόνο της παραγραφής της παραγραφής που προβλέπεται από το άρθρ. 7 του Ν. ΓπΝ/1911. Επομένως ούτε και εδώ έχει σημασία εάν και πότε λαμβάνει γνώση της ζημίας ο ζημιωθείς, αφού εναρκτήριο σημείο της παραγραφής είναι η ημέρα του ατυχήματος. 
Ωστόσο επειδή ο νομοθέτης στο σχετικό άρθρο έχει διατυπώσει την επιφύλαξη των περί αναστολής και διακοπής της παραγραφής κειμένων διατάξεων, η διετής παραγραφή ως προς την έναρξή της καλύπτει την περίπτωση της προβλεπτής από την αρχή ζημίας του παθόντος. Δεν εφαρμόζεται «αν η ζημία είναι από την αρχή απρόβλεπτη, όπως τούτο δύναται να συμβεί επί απρόβλεπτης, κατά τα ιατρικά δεδομένα, επιδεινώσεως της υγείας του παθόντος». Επομένως η παραγραφή της αξίωσης «κατά της ασφαλιστικής εταιρίας ή του Επικουρικού Κεφαλαίου τρέχει από το χρόνο του ατυχήματος για όλες τις επελθούσες και μέλλουσες ζημίες εκτός εκείνων των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων», και για τις οποίες ξεκινά νέος χρόνος παραγραφής αφότου ο παθών έλαβε γνώση αυτών και της αιτιώδους συναφείας τους με την αδικοπραξία του ασφαλισμένου. Ισχύουν δηλ. και εδώ όσα έχουν αναφερθεί υπό ΙΙΙ.γ.
β. Παραγραφή πενταετής θεμελιούμενη στη σύμβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους


Α.Π. 1021/2001 ΔΤμ. ΧρΙΔ 2001. 915. ΕφΑθ 10476/1998 όπ. παρ., ΜπρΑθ 1096/2002 αδημοσίευτη

Κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), το αυτοκίνητο που προκάλεσε το ατύχημα δεν κρατείται από την Αστυνομική Αρχή (άρθρ. 11 Ν. ΓπΝ/1911), αν ο οδηγός του καταθέσει αποδεικτικό ασφάλισης της αστικής του ευθύνης, το οποίο συνιστά δήλωση του ασφαλιστή ότι αναδέχεται να καταβάλει στον παθόντα αποζημίωση. 
Έχει λοιπόν νομολογηθεί ότι η κατάθεση βεβαίωσης ασφάλισης από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρία αποτελεί κατά πλάσμα του νόμου πρόταση της ασφαλιστικής εταιρίας που εξέδωσε τη βεβαίωση, σύμφωνα προς την οποία, απευθυνόμενη αορίστως προς τους δικαιούχους αποζημιώσεως τρίτους σε περίπτωση πραγματώσεως ασφαλιστικού κινδύνου, ο προτείνων ασφαλιστής προσφέρεται να ικανοποιήσει» τις αξιώσεις των τρίτων. Με την αποδοχή της πρότασης αυτής, που μπορεί να γίνει και με την έγερση αγωγής κατά του ασφαλιστή, καταρτίζεται σύμβαση σωρρευτικής αναδοχής, η οποία ιδρύει, σύμφωνα με τα άρθρ. 361 και 477 Α.Κ. άμεση ευθύνη του αναδεχόμενου απέναντι στο πρόσωπο που ζημιώθηκε.
Α.Π. 934/1993 ΕλλΔνη 35.1504, ΕφΠειρ 1070/1995 ΕσυγκΔ 1996.490 και πιο πρόσφατες οι
ΕφΠατρ/2000 ΕπισκΕΔ 2000. 708 και η ΕφΠατρ 309/2000 ΕπισκΕΔ 2000.713, με παρατηρήσεις της Θ.Ν. 
Νικάκη και παραπομπή σε σχετική νομολογία και αρθρογραφία.

Η θέση αυτή επιμηκύνει χρονικά την ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του τρίτου, του οποίου η αξίωση έναντι του ασφαλιστή δεν υπόκειται σε διετή παραγραφή, αλλά υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις και εφόσον βέβαια ο ζημιώσας &#8211; ασφαλισμένος βαρύνεται με αδικοπρακτική ευθύνη, σε πενταετή . 
Επειδή αφετηρία της σχετικής θέσης είναι η διάταξη του άρθρ. 43 παρ. 6 του Ν. 2696/1999 που υπάρχει στο κείμενο του Κ.Ο.Κ. ήδη από το Ν. 614/1977, έχει επιχειρηθεί η συστηματική ιστορική της ερμηνεία σε σχέση με αυτή του άρθρ. 10 § 2 του Ν. 489/1976. 

Η παραδοχή ότι σε κάθε περίπτωση με την κατάθεση του αποδεικτικού ασφάλισης δημιουργείται σωρευτική αναδοχή χρέους και επομένως η παραγραφή των αξιώσεων κατά του ασφαλιστή μπορεί να μετατοπιστεί από τη διετία στην πενταετία, δημιουργεί τελικώς ανασφάλεια δικαιίου, αφού έρχεται σε αντίθεση με τη διάταξη του άρθρ. 10 § 2 του Ν. 489/1976, με αποτέλεσμα ο ασφαλιστής να μην γνωρίζει το χρόνο παραγραφής των αξιώσεων των τρίτων σε βάρος του. Για όσο χρόνο οι επίμαχες διατάξεις θα εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα, προκριτέα είναι η θέση ότι επίκληση της σωρευτικής αναδοχής εκ μέρους του ασφαλιστή μπορεί να γίνει μόνον στην περίπτωση κατά την οποία αν και προ του ατυχήματος δεν υπήρχε ενεργός ασφάλιση, ωστόσο εκ των υστέρων εμφανίζεται ασφαλιστής, ο οποίος τελικά δια της προμήθειας του ασφαλισμένου του με αποδεικτικό ασφάλισης, αναδέχεται σωρευτικά το χρέος. V. Η παραγραφή της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή (άρθρ. 10 ΑσφΝ 2496/1997)
α. Χρόνος έναρξης παραγραφής
Κατά το άρθρ. 10 του ΑσφΝ 2496/1997 οι αξιώσεις που πηγάζουν από την ασφαλιστική σύμβαση παραγράφονται στις ασφαλίσεις ζημιών μετά από τέσσερα έτη και στις ασφαλίσεις προσώπων μετά από πέντε έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
Η διάταξη αυτή αφορά στις σχέσεις ασφαλισμένου και ασφαλιστή 
Βλ. Αθ. Κρητικό, όπ. παρ., σελ. 724 παρ. 2143 με αναφορά στην ΕφΝαυπλ 134/1990 ΕσυγκΔ 1992,245

Η διάταξη αυτή αφορά στις σχέσεις ασφαλισμένου και ασφαλιστή και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στην αξίωση καταβολής της ασφαλιστικής αποζημίωσης.
Η έναρξη παραγραφής είναι το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η ασφαλιστική αξίωση. Έτσι εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε την 1η Απριλίου του έτους 2003, ο χρόνος έναρξης της παραγραφής είναι η 1η Ιανουαρίου του έτους 2004 και ο χρόνος συμπλήρωσής της η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2007 εάν πρόκειται για ασφάλιση ζημιών ή του έτους 2008 εάν πρόκειται για ασφάλιση προσώπων. 
Ειδικότερα ως προς το χρόνο έναρξης παραγραφής της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή στην περίπτωση της ασφάλισης αστικής ευθύνης, δεν υπάρχει ομοφωνία. Κατά μία άποψη ως πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου που ενεργοποιεί την αξίωσην του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή είναι η επίδοση στον ασφαλισμένο από τον ζημιωθέντα τρίτο της αγωγής αποζημίωσης,
διότι έκτοτε καθίσταται δυνατή η δικαστική επιδίωξη της αξιώσεως του ασφαλισμένου έναντι του ασφαλιστή, έστω και αν δεν έχει προσδιορισθεί με δικαστική απόφαση το μέγεθος της αξιώσεως του τρίτου. 
Η άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η παραγραφή της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή του δεν αρχίζει από τότε που ασκήθηκε η αγωγή του τρίτου, αλλά αφότου κατέστη τελεσίδικη η σε βάρος του ασφαλισμένου απόφαση που έκανε δεκτή την αγωγή του τρίτου. Κατά τη δεύτερη άποψη «η εκδοχή ότι η παραγραφή υπέρ 
Βλ. Αθ. Κρητικό «Αποζημίωση» Γ&#8217; έκδ., αρ. 1879 επ., ΕφΑθ 6132/1982 ΝοΒ 1983.65, όπου και περαιτέρω παραπομπή σε σχετική νομολογία, Α.Π. 728/1985 ΝοΒ 34.563, ΕφΑθ 4387/1993 Τρ. 
Νομ. Πλ. «Νόμος», Α.Π. 1596/1995 Δ&#8217; Τμ. ΕλλΔνη 38.1060, ΕφΑθ 1962/1995 ΕΣυγκΔ 1997.45, 
ΕφΑθ81/1995 ΕΣυγκΔ 1996.501, Α.Π. 277/1999 ΕΕμπΔ 1999.546, ΕφΠειρ 258/2001 ΕΕμπΔ 
2001.523, ΕφΑθ 7854/2001 ΕλλΔνη 43.171
ΕφΘεσσ 2284/1998 ΕλλΔνη 39.1651, όπου και παραπομπές στις ΕφΑθ 7178/1978 ΕΣυγκΔ 15.231 
και ΕφΑθ 7197/1974 ΕΣυγκΔ Γ/1989

του ασφαλιστή αρχίζει από τότε που ασκήθηκε η αγωγή του τρίτου, οδηγεί στο άτοπο αποτέλεσμα να αρχίζει παραγραφή άγνωστης και μη άμεσης δικαστικά επιδιώξιμης απαίτησης».β. Η πλαγιαστική αγωγή του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή του ζημιώσαντοςΗ άσκηση πλαγιαστικής αγωγής στον κλάδο του δικαίου των αποζημιώσεων λόγω ατυχημάτων, εμφανίζεται όταν έχει υποπέσει στη διετή παραγραφή του άρθρ. 10 Ν. 489/1976 η κατά του ασφαλιστή αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου, όμως - και τονίζεται αυτό - δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί η πενταετής κατ&#8217; άρθρ. 937 Α.Κ. παραγραφή της αξίωσης κατά του ζημιώσαντος. 
Η αναφορά της νομολογίας - κατά το χρόνο ισχύος του ΕμπΝ (κατά τον οποίο ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή ήταν τριετής) - στο ότι η πλαγιαστική αγωγή μπορεί να ασκηθεί όταν έχει υποπέσει στη διετή παραγραφή του άρθρου 10 του Ν. 489/1976 η κατά του ασφαλιστή αξίωση του παθόντος τρίτου, "όμως δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί η τριετής", κατ' άρθρ. 195 ΕμπΝ παραγραφή (αντίστοιχη ήδη η διάταξη του άρθρ. 10 Ν. 2496/1997)", γινόταν για τον εξής λόγο: εάν είχε 
ΕφΑθ 8038/1981 Αρμ 36.307, ΕφΑθ 1065/1974
ευθεία αγωγή κατά του ασφαλισμένου και μόνο, τότε μετά το πέρας τριετίας από την άσκησή της, δεν υπήρχε δυνατότητα άσκησης της πλαγιαστικής, αφού η ασφαλιστική αξίωση του ασφαλισμένου - που γεννήθηκε με την επίδοση σε αυτόν της αγωγής του τρίτου - είχε πλέον παραγραφεί. Είναι αυτονόητο ότι η παραγραφή της πλαγιαστικής αγωγής κατά τα ανωτέρω προϋποθέτει την παραδοχή ότι η παραγραφή της ασφαλιστικής αξίωσης του ασφαλισμένου αρχίζει όχι με την τελεσίδικη απόφαση με την οποία καταδικάζεται να καταβάλει στον τρίτο, αλλά ήδη από την επίδοση σε αυτόν της αγωγής του τρίτου (κατά την πρώτη προεκτεθείσα άποψη).
Όμως στην πράξη, όταν δεν έχει ασκηθεί αγωγή κατά της ασφαλιστικής εταιρίας δεν έχει συνήθως ασκηθεί αγωγή ούτε κατά του ζημιώσαντος ασφαλισμένου, οπότε, στην περίπτωση αυτή έχει ξεκινήσει μεν ο χρόνος παραγραφής για την αξίωση του τρίτου κατά του ζημιώσαντος - ασφαλισμένου από το χρόνο του ατυχήματος (είτε κατ&#8217; άρθρ. 7 του Ν. ΓπΝ/1911, είτε κατά το άρθρ. 937 του Α.Κ.), όμως δεν έχει ξεκινήσει ο χρόνος παραγραφής του ζημιώσαντος ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή του, αφού δεν έχει επιδοθεί ακόμα σε αυτόν η αγωγή του τρίτου. 
Όταν λοιπόν δεν έχει ακόμα παραγραφεί κατά το άρθρο 937 Α.Κ. η αξίωση του ζημιωθέντος κατά του ζημιώσαντος (και εφόσον βέβαια ο τελευταίος μπορεί να θεωρηθεί ότι ευθύνεται και κατά τις 
βλ. ανωτέρω υπό ΙΙ.α.), είναι δυνατή η άσκηση της πλαγιαστικής αγωγής.

Πρώτη λοιπόν και βασική προϋπόθεση για την ευδοκίμηση της πλαγιαστικής αγωγής είναι να μην έχει παραγραφεί η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του αδικοπραγήσαντος. Μετά επομένως την παρέλευση διετίας (άρθρ. 10 Ν. 489/1976) και πριν από τη παρέλευση πενταετίας (άρθρ. 937 Α.Κ.), είναι δυνατή από το ζημιωθέντα η άσκηση καταρχήν της ευθείας αγωγής κατά του αδικοπραγήσαντος, με την κοινοποίση της οποίας ξεκινά - κατά την προεκτεθείσα πρώτη άποψη - και ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης του τελευταίου κατά του ασφαλιστή του και στη συνέχεια η άσκηση από το ζημιωθέντα της πλαγιαστικής αγωγής κατά του ασφαλιστή.
Ωστόσο είναι δυνατή η σώρευση στο ίδιο δικόγραφο της ευθείας και της πλαγιαστικής αγωγής, όμως το δικόγραφο της αγωγής αυτής πρέπει να επιδοθεί προηγουμένως στον «δανειστή» του ασφαλιστή, δηλ. στον ασφαλισμένο, προκειμένου να θεωρηθεί ότι έτσι επήλθε ο 

Α.Π. 1656/2002 ΔΤμ. Τρ. Νομ. Πλ. «Νόμος», ΕφΑθ 2876/1988 ΕΣυγκΔ 1993.162, ΕφΑθ4293/1992
ΕσυγκΔ1993.159, ΕφΑθ 7774/1993 ΕλλΔνη 36.1592, ΕφΑθ 1962/1995 ΕσυγκΔ 1997.45, 
ΕφΑθ 8981/2001 ΕλλΔνη 2001.750, ΕφΠειρ 258/2001 ΕΕμπΔ 2001.523 

ασφαλιστικός κίνδυνος ως προς αυτόν, ώστε να γεννάται αξίωσή του για σφαλιστική κάλυψη, την οποία εν συνεχεία με το ίδιο δικόγραφο ασκεί πλαγιαστικώς κατά της ασφαλιστικής εταιρίας ο ζημιωθείς τρίτος. Γίνεται λοιπόν δεκτό, ότι εφόσον το δικόγραφο στο οποίο σωρεύεται η ευθεία αγωγή και η πλαγιαστική επιδίδεται πρώτα στον ασφαλισμένο και έπειτα στον ασφαλιστή του, τότε αφενός μεν επέρχεται η ασφαλιστική περίπτωση και γεννιέται η αξίωση ελευθερώσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή και αφετέρου συντρέχουν με αυτόν τον τρόπο οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 72 ΚΠολΔ, οπότε η σχετική πλαγιαστική αγωγή είναι παραδεκτή. 

Η contra νομολογία απορρίπτει τη σωρευόμενη στο ίδιο δικόγραφο πλαγιαστική αγωγή με την αιτιολογία ότι έχει ασκηθεί προώρως, διότι δεν πρόλαβε ακόμα να εκδηλωθεί η - κατ' άρθρ. 72 ΚΠολΔ - αδράνεια του ασφαλισμένου ως προς την άσκηση των αξιώσεών του κατά του ασφαλιστή, αφού ταυτόχρονα με τον ασφαλιστικό κίνδυνο (κοινοποίηση της ευθείας αγωγής στον τρίτο) ασκείται πλαγιαστικώς και το δικαίωμα του τρίτου (κατά του ασφαλιστή του). Κατά την άποψη αυτή η αδράνεια του ασφαλισμένου, που μπορεί να δικαιολογήσει 
Α.Π. 1656/2002 ΔΤμ. Τρ. Νομ. Πληρ. «Νόμος»
ΕφΑθ 9395/2000 ΕλλΔνη 2001.447 και ΕφΑθ 7854/2001 ΕλλΔνη 2002.171
δικαιολογήσει άσκηση πλαγιαστικής αγωγής, θα εκδηλωθεί, μόνο όταν ο παθών τρίτος περιοριστεί στην άσκηση ευθείας μόνον αξιώσεως κατά του ασφαλισμένου μετά από την οποία δύναται να νοηθεί αδράνεια του δικαιούχου. 
Η προσφυγή στην "αρχή της οικονομίας της δίκης" που διέπει το δικονομικό μας σύστημα (βλ. άρθρ. 246 ΚπολΔ, αλλά και άρθρ. 31), μπορεί να δικαιολογήσει την στο ίδιο δικόγραφο σώρευση της ευθείας αγωγής (κατά του ασφαλισμένου) και της πλαγιαστικής αγωγής, αφού και αν ασκηθεί μόνον η ευθεία αγωγή, θα ενωθεί προς συνεκδίκαση κατά το άρθρ. 246 ΚΠολΔ, είτε με τη μεταγενέστερη πλαγιαστική αγωγή που θα ασκήσει ο τρίτος, είτε με τη μεταγενέστερη παρεμπίπτουσα αγωγή του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή του.
VI. Η παραγραφή των αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου
Σύμφωνα με το άρθρ. 19 § 2 Ν. 489/1976, η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου (ε.κ.) είναι διετής με αφετηρία το χρόνο του ατυχήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αναστολής και διακοπής της παραγραφής. Καταρχήν λοιπόν, mutatis mutandis ισχύουν και εδώ όσα έχουν ανωτέρω αναφερθεί σχετικά με την έναρξη της παραγραφής (υπό ΙΙΙ.α.), την πα-ραγραφή σε περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας (υπό ΙΙΙ.β.) και την έναρξη νέας παραγραφής (υπό ΙΙΙ.γ.). Τα προβλήματα που προκύπτουν στην πρακτική αφορούν στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το ε.κ. ενάγεται για το λόγο ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν ανασφάλιστο. Ο ενάγων δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην ασφαλιστική εταιρία, ώστε να διαπιστώσει εάν πράγματι υπήρχε κατά το χρόνο του ατυχήματος έγκυρη σύμβαση ασφάλισης ή ακόμα, εάν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις σε περίπτωση λύσης της. Όταν λοιπόν μετά το πέρας τουλάχιστον δύο ετών από το ατύχημα θα εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση με την οποία θα απρρίπτεται η αγωγή κατά της ασφαλιστικής εταιρίας που κατά τους ισχυρισμούς του ενάγοντος ασφάλιζε το ζημιογόνο όχημα, τότε θα έχει παραγραφεί και η αξίωσή του κατά του ε.κ., μόνη διέξοδος στην περίπτωση αυτή, και εφόσον δεν θα έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο του ατυχήματος, είναι η άσκηση πλαγιαστικής αγωγής.
Ορθά λοιπόν έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ως προς την παραγραφή της αξίωσης κατά του ε.κ. πρέπει να θεσπισθεί ως χρόνος ενάρξεώς της αυτός κατά τον οποίο διαπιστώνεται κατά τρόπο βέβαιο ότι το όχημα είναι ανασφάλιστο.Ωστόσο μέχρι τότε και προς αποφυγή του σχετικού αδιεξόδου, δεν φαίνεται να προκαλεί προβλήματα η ταυτόχρονο άσκηση δύο αγωγών: μία κατά του ε.κ. και δεύτερη κατά της ασφαλιστικής εταιρίας , και περαιτέρω η ένωση και συνεκδίκασή τους, αφού η άσκηση μίας αγωγής κατά των δύο δημιουργεί προβληματα αντιφατικότητας των βάσεων της αγωγής.
Αθ. Κρητικό όπ. παρ. σελ. 778, παρ. 2317
Έτσι η ΜπρΑθ 796/2000 (αδημοσίευτη) ένωσε και συνεκδίκασε τις δύο αγωγές και στη συνέχεια 
απέρριψε την αγωγή κατά του ε.κ. και έκανε δεκτή κατ ουσίαν αυτή που στρεφόταν κατά της 
ασφαλιστικής εταιρίας, διότι αποδείχτηκε τελικώς, ότι η ασφαλιστική σύμβαση δεν είχε λυθεί 
σύμφωνα με τις διατυπώσεις της Κ4/585/1978 ΑΥΕ.
Αθ. Κρητικό όπ. παρ. σελ., παρ. 2329

Η ΠΛΑΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ Κου Χρήστου Γκλαβόπουλου Μηχανολόγου-Ηλεκτολόγου-Μηχανικού BSc,MSc,Mέλος το0υ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος-Αγγλίας-Δικαστικός Πραγματογνώμονας

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από Τροχαία ατυχήματα (εκτός από τους 32,000 τραυματίες και 2,000 θανόντες) κατά μέσο όρο έχουμε ετήσιο κοινωνικοοικονομικό κόστος 115 δις δραχμές (βλ.Κ.Μαρκάκης, ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ τεύχος 1926/7). Το κόστος αυτό ορίζεται σαν το κόστος αποζημιώσεων θετικών ζημιών (υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες) και αποθετικών ζημιών (απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη κλπ). Ο κοινωνικός αντίκτυπος μιας ζημίας προκύπτει από την απώλεια ανθρώπινου δυναμικού και από το αυξημένο κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στα ανωτέρω ποσά δεν συνυπολογίζεται η απώλεια ανθρώπινης ζωής, η οποία σαν αγαθό έχει ανεκτίμητη αξία. Το υλικό κόστος : 

- είτε αποζημιώνεται από Ασφαλιστική Εταιρεία οπότε αυτή για να καλύψει την αποζημίωση θα πρέπει μακροπρόθεσμα να αυξήσει τα ασφάλιστρα που σημαίνει επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή 

- είτε το επιβαρύνονται τα Ασφαλιστικά Ταμεία τα οποία και για να επιβιώσουν θα πρέπει μακροπρόθεσμα να αυξήσουν τις εισφορές προς αυτά που και πάλι σημαίνει επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή 

Η κάθε πρόσθετη επιβάρυνση του τελικού καταναλωτή επηρεάζει δυσμενώς την Εθνική Οικονομία. Ο περιορισμός των Τροχαίων Ατυχημάτων εκτός από τον περιορισμό στην απώλεια ανθρώπινης ζωής έχει και μακροπρόθεσμη Εθνική σημασία. 

Η απόδοση ευθύνης σε εκείνον που πραγματικά την φέρει : 

- κατανέμει το κόστος στους πραγματικά υπευθύνους 

- παραδειγματίζει και νουθετεί 

- συμβάλλει στην δημιουργία ενός κράτους δικαίου και δημοκρατικού 

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Μετά από έκκληση της Τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας για μια ειλικρινή συνεργασία με πολίτες και φορείς αλλά και λόγω της μακράς μας εμπειρίας στις έρευνες Τροχαίων Ατυχημάτων, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να παρέμβουμε με το παρόν άρθρο για να αναδείξουμε έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα που εάν ελεγχθεί σωστά και σε βάθος θα συντελέσει στο να αποδίδονται "τα του Καίσαρος τω Καίσαρι" με μακροπρόθεσμο στόχο την μείωση των Τροχαίων ατυχημάτων. Ο παράγοντας αυτός είναι η ορθή σύνταξη του εντύπου ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (υπόδειγμα ΤΡ14 τυπογραφείου της Αστυνομίας). 

Το έντυπο ΤΡ14 συμπληρώνεται σήμερα από αρμόδιο βαθμοφόρο της Τροχαίας μετά συνήθως από ένα τροχαίο ατύχημα στο οποίο υπάρχουν τραυματισμοί ή θάνατοι. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι ο προανακριτικός υπάλληλος έχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι ακριβής η αυτοψία, δεδομένου ότι η εκπαίδευση με το αντικείμενο είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές τα Ελληνικά Δικαστήρια να εκδίδουν εσφαλμένη απόφαση αφού η κρίση τους είναι στηριγμένη σε ελλιπή στοιχεία. Εκ των πραγμάτων βεβαίως είναι υποχρεωμένα να δεχθούν ως γνήσια την έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας η οποία φέρει τον χαρακτηρισμό του Δημοσίου εγγράφου και μόνο ως πλαστή προσβάλλεται. Υπάρχουν όμως φωτεινά παραδείγματα Δικαστών οι οποίοι δέχονται (με τεκμηριωμένη τεχνική αντέκθεση) ότι η έκθεση αυτοψίας της Τροχαίας δεν αποδίδει τα πραγματικά δεδομένα του συμβάντος. 

Κάθε φορά όμως που αμφισβητείται και δεν λαμβάνεται υπ'όψη η έκθεση αυτοψίας και σχεδιάγραμμα της Τροχαίας, δίδεται ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Τροχαίας και των θεσμών. 

Οι καταθέσεις των αυτόπτων μαρτύρων και των άμεσα εμπλεκομένων σε κάποιο τροχαίο ατύχημα δεν πρέπει να είναι οι μοναδικές αποδείξεις που θα χρησιμοποιούνται για την σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας της Τροχαίας. Αντίθετα κάθε κατάθεση εμπλεκόμενου ή όχι σε Τροχαίο ατύχημα πρέπει να ελέγχεται με βάση τα ακλόνητα τεχνικά στοιχεία της επιτόπιας αυτοψίας. 

Σύμφωνα με τον κο Σπ.Γεωργούση συνταγματάρχη χωροφυλακής εα : "Κάποιος Βέλγος ο οποίος εξέτασε 455 περιπτώσεις ανακρίσεως τροχαίων ατυχημάτων διαπίστωσε ότι στις 92% των περιπτώσεων, οι μάρτυρες που ήταν κάτοχοι και οδηγοί αυτοκινήτων έδωσαν δίκαιο στον οδηγό του εμπλακέντος οχήματος ενώ 99% των μαρτύρων που δεν ήταν κάτοχοι και οδηγοί αυτοκινήτων, τάχθηκαν με το μέρος του πεζού. Η αστυνομία των Βρυξελλών οργάνωσε εικονικό τροχαίο ατύχημα σε μία κεντρική πλατεία το οποίο και φωτογράφησαν αστυνομικά όργανα που ευρίσκοντο σε γύρω στέγες οικιών. Αποτέλεσμα : 26 άτομα που είχαν στραμμένα τα νώτα τους στο σημείο όπου έγινε η σύγκρουση δήλωσαν ότι είχαν παραστεί μάρτυρες σε όλες τις φάσεις του. Από αυτούς 20 ήταν πεζοί και κατέθεσαν υπέρ του κατηγορούμενου πεζού οι δε άλλοι ήταν κάτοχοι και οδηγοί οχήματος και κατέθεσαν υπέρ του οδηγού. Που μπορεί να βρει κανείς τέτοια αλληλεγγύη τάξεων ?" 

Η σύνταξη της έκθεσης και του σχεδιαγράμματος αυτοψίας καθώς και τα κάθε είδους συμπεράσματα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά τεχνικά και αδιαμφισβήτητα δεδομένα. Η μελέτη των τεχνικών καταγραφών και ο συνδυασμός αυτών αποτελεί εργασία επιστημονικού κύρους αφού βασίζεται και σε βαθιά γνώση των νόμων της φυσικής και της μηχανικής. 

Υπάρχουν αποφασιστικά ερωτηματικά τεχνικής φύσεως τα οποία τίθενται σε κάθε έρευνα τροχαίου ατυχήματος. Οι απαντήσεις σήμερα δίδονται από τον αρμόδιο βαθμοφόρο της Τροχαίας που έχει αναλάβει την σύνταξη της έκθεσης ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. Μερικά από τα ερωτηματικά είναι : 

- Γιατί να προκύπτει η ταχύτητα οχήματος πριν και κατά την σύγκρουση μόνο από τα ίχνη πεδήσεως επί του οδοστρώματος ? Και εάν το όχημα είχε ABS τι γίνεται? 

- Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον προσδιορισμό της ταχύτητας των οχημάτων που ενεπλάκησαν με βάση την παραμόρφωση του αμαξώματος ? 

- Ελέγχθηκε η απότομη ρήξη ελαστικού τροχού, έγινε έλεγχος και μέτρηση του πάχους πέλματος όλων των ελαστικών των οχημάτων ? Συντάχθηκε σχετικός πίνακας ευρημάτων μετά από έλεγχο των ελαστικών του οχήματος ? 

- Το 90% περίπου των εκθέσεων αυτοψίας της Τροχαίας αναγράφει ως συντελεστή τριβής τον 0.70 για όλους τους Ελληνικού δρόμους. Γιατί δεν ανεγράφη 0.6 ή 0.5 ? Γιατί δεν συντάχθηκε το Δελτίο Ιχνών Τροχοπεδήσεως Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος όπου προβλέπεται δοκιμαστική τροχοπέδηση ? 

- Ελήφθησαν φωτογραφίες αμέσως μετά το συμβάν ? 

- Εγινε έλεγχος του οδοστρώματος για την πρόσφυση του οχήματος ? 

- Εγινε έλεγχος του συστήματος ενεργοποίησης του αερόσακου ? Μήπως δεν λειτούργησε η θρυαλίτιδα ενεργοποίησης αφού ήταν ελαττωματική ? 

- Εγινε έλεγχος εάν τα φώτα του οχήματος/φλας ήταν αναμμένα πριν το συμβάν ? Συντάχθηκε σχετικός πίνακας ευρημάτων μετά από έλεγχο των λαμπτήρων του οχήματος ? 

- Καταγράφηκε ο τύπος των λαμπτήρων των οχημάτων ώστε να διαπιστωθεί η απόσταση που φωτίζουν τα φώτα πορείας και οι προβολείς ? 

- Εγινε έλεγχος του καθαρού και του μεταφερόμενου (μικτού) βάρους του φορτηγού και διασταύρωση με τα επιτρεπόμενα βάρη σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας ? 

- Εγινε έλεγχος της άδειας ρυμούλκησης και διασταύρωση με τα τεχνικά στοιχεία του ρυμουλκούμενου (βάρος, άξονες, διαστάσεις κλπ) ? 

- Εγινε σωστά ο έλεγχος του δίσκου ταχογράφου και του ιδίου του ταχογράφου ? 

- Εγινε έλεγχος της καταλληλότητας πρόσδεσης του φορτίου στην πλατφόρμα του φορτηγού ? 

- Εγινε έλεγχος του φορτίου και διασταύρωση με τις απαιτούμενες άδειες βάσει σύμβασης ADR για επικίνδυνα φορτία ? 

- Εγινε συνταύτιση των σημείων τραυματισμού των επιβαινόντων με την υποτιθέμενη κίνηση του οχήματος κατά την σύγκρουση ? (τραυματισμοί δεξιά, σημείο σύγκρουσης οχήματος αριστερά). 

- Ελέγχθηκε βάσει ταχύτητας, χρόνου αντίδρασης και χρόνου απόκρισης φρένων η μη τήρηση αποστάσεως ασφαλείας ? 

- Ελέγχθηκε η επικίνδυνη στάθμευση τρίτων ή τα κλαδιά δένδρων που απέκρυπταν την ορατότητα ή τον φωτεινό σηματοδότη ή την πινακίδα STOP ? 

- Ελέγχθηκε εάν το παρμπρίζ ήταν βρώμικο ή δεν υπήρχαν καθρέπτες για οπίσθιο έλεγχο ? 

- Ελέγχθηκε η ορθή αποφευκτική ενέργεια δηλ. το φρενάρισμα, η επιτάχυνση, η στροφή τιμονιού, ο υποβιβασμός ταχύτητας, η κίνηση προς το άκρο της οδού ή η χρήση ηχητικών οργάνων ? Αναγράφηκε ποια έπρεπε να είναι η ορθή αποφευκτική ενέργεια και γιατί ? 

- Ελέγχθηκε η εσφαλμένη αποφευκτική ενέργεια δηλ. η πίεση πεντάλ γκαζιού αντί του φρένου από σύγχυση ή από αυτοπεποίθηση, το γλίστρημα του ποδιού από το πεντάλ φρένου εξαιτίας ύπαρξης ολισθηράς ουσίας (λάδια κλπ) ? 

- Ελέγχθηκε η όραση του οδηγού, η ακοή, η αρτιμέλεια, η λειτουργικότητα των άκρων του, η εξάντληση, η νοητική κατάστασή του, η υπερκόπωση ή κάποια κρίση του (πχ επιληψία, κατάθλιψη, έμφραγμα κλπ) ? 

- Ελέγχθηκε η απότομη ρήξη τροχού, η παράλειψη καλής επισκευής ή εξοπλισμού του αυτοκινήτου με όργανα ασφάλειας, η καλή λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης και των φρένων ? 

- Ελέγχθηκε εάν είναι σωστά κατασκευασμένο το οδόστρωμα ? Ελέγχθηκε η ποιότητα του οδοστρώματος και η κλίση του ? 

- Κατεγράφησαν οι τοπικές λακκούβες ή οι λάθος διαγραμμίσεις του οδοστρώματος, η κατάσταση των ερεισμάτων της οδού (έλλειψη ή διάβρωση από βροχή), οι εδαφικές εξάρσεις που περιορίζουν την ορατότητα ειδικά μετά από στροφή, οι εγκάρσιες τομές, οι κοιλότητες, οι ανωμαλίες επιφανείας οδού (σαμαράκια), οι πέτρες, τα οικοδομικά υλικά, άλλα εμπόδια ή οι στενώσεις της οδού ? 

- Σημειώθηκαν οι απότομες στροφές που δεν είχαν προειδοποιητική πινακίδα, η γέφυρα χωρίς οριοδείκτες, η βλάβη φωτεινών σηματοδοτών προ ατυχήματος, η έλλειψη φωτισμού οδών, η έλλειψη προειδοποιητικών πινακίδων για επικίνδυνες θέσεις, το σκότος, η ομίχλη ή η κονιορτός ? 

- Σημειώθηκε η ολισθηρότητα του οδοστρώματος συνεπεία βροχής, χιόνος, πάγου, λάσπης, στρώματος χαλικιών, υγράς ασβέστου, μούστου, ελαίων, χημικών κλπ ? 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η καταγραφή των στοιχείων στο έντυπο ΤΡ14 όπως γίνεται σήμερα δεν αποδίδει απόλυτα την πραγματικότητα. 

Η έκθεση αυτοψίας μαζί με τις καταθέσεις εμπλεκομένων και μαρτύρων, μετά την περαίωσή της από το τοπικό τμήμα Τροχαίας και χωρίς άλλη επεξεργασία/έλεγχο των τεχνικών δεδομένων και παραδοχών, διαβιβάζεται στην Εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες. Λείπει από την διαδικασία ένα ακόμη στάδιο μεταξύ Τροχαίας και Εισαγγελίας κατά το οποίο θα εξετάζεται η έκθεση από άτομα που έχουν την ειδική τεχνογνωσία, θα εξάγονται συμπεράσματα και μετά ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην Εισαγγελία. 

Αναρωτιόμαστε με ποιό σκεπτικό η Εισαγγελία δέχεται επίσημα έγγραφα που περιέχουν καταγραφές τεχνικών δεδομένων (όπως αυτά της Τροχαίας), τα οποία λήφθηκαν από άτομα χωρίς επιστημονική Τεχνική κατάρτιση. Θα δεχόταν η Εισαγγελία το ίδιο εύκολα και μία Ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε από άτομο που δεν είναι Ιατροδικαστής ? 

Γιατί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σιωπά και δέχεται αυτή την υποβάθμιση και μηδενισμό του ρόλου του και των μελών του ? Μήπως και εδώ υπάρχει ο προσφιλής δάκτυλος των "διαπλεκομένων" ? 

Γιατί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι σιωπούν διαιωνίζοντας έτσι τον παραλογισμό ? Μήπως και εδώ υπάρχει ο προσφιλής δάκτυλος των "διαπλεκομένων" ? 

ΛΥΣΕΙΣ ME ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι λύσεις που προτείνουμε και που μπορούν άμεσα να έχουν εφαρμογή είναι : 

- η εντολή από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης προς όλα τα Αστυνομικά τμήματα να μην ενεργούν "συναισθηματικά" αλλά να εφαρμόζουν τον νόμο προς κάθε κατεύθυνση. 

- η διαρκής εκπαίδευση των βαθμοφόρων της Τροχαίας που αναλαμβάνουν έρευνες Τροχαίων ατυχημάτων 

- η δημιουργία στην Τροχαία ενός τμήματος αξιολόγησης της αυτοψίας Τροχαίου ατυχήματος πριν την υποβολή του φακέλου στην Εισαγγελία 

- η πρόσληψη μονίμων διπλωματούχων Μηχανικών στην Τροχαία 

- η εξέταση του θέματος από την Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τους Δικηγορικούς Συλλόγους 

Μεσοπρόθεσμα (χωρίς να εξαντλούμε το θέμα) είναι αναγκαία : 

- η δημιουργία ανεξάρτητης και αξιόπιστης Τεχνικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Τροχαίας η οποία θα μπορεί να ελέγχει και να αποφαίνεται για Τεχνικά θέματα της αρμοδιότητός της. 

- η εκπαίδευση/πρόσληψη ειδικευμένων Δικαστών στα Τροχαία ατυχήματα 

- η χρήση διπλωματούχων Μηχανικών στην έδρα των δικαστηρίων 

- η δημιουργία Σώματος Ειδικών Πραγματογνωμόνων Τροχαίων Ατυχημάτων 

- η δημιουργία επίσημου φορέα πιστοποίησης ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Για την λύση των υπαρκτών προβλημάτων που τίθενται με το παρόν άρθρο το μόνο που χρειάζεται είναι βούληση αφού "όταν υπάρχει η βούληση υπάρχει και ο τρόπος" ή πολύ απλά "δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω". 

Η οργάνωση της αυτοψίας Τροχαίου ατυχήματος έχει εξελιχθεί σε επιστημονικό επίπεδο εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η μετάδοση του φωτός της οργάνωσης από τις χώρες αυτές προς την δικιά μας είναι ανάγκη ζωής για την Τροχαία της χώρας μας. Στις χώρες αυτές πρέπει άμεσα να εκπαιδευτεί μια επιτελική ομάδα επίλεκτων βαθμοφόρων της Τροχαίας οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν την γνώση τους στα υπόλοιπα στελέχη της Τροχαίας. Αφού η γνώση και η οργάνωσή της υπάρχει, το μόνο που χρειάζεται είναι να απλώσει κανείς το χέρι για να την πάρει. 

Η διάσπαση των κλάδων ασφαλίσεως μεταξύ
διαφορετικών ασφαλιστικών οργανισμών
και η αυτόματη μεταβίβαση του Ι.Κ.Α.
της αξιώσεως αποζημιώσεως του παθόντος
Πεδίο εντάσεως μεταξύ του Ι.Κ.Α. και του Τ.Σ.Α.
(Με αφορμή την ΕφΑθ 953/2005 ΕπΣυγκΔ 2005, 375 επ.)
Αθαν. Κρητικού
Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.