210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΣΟΛΩΝ                         H MONH ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ                    ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Με την υποστήριξη της μηχανής αναζήτησης της
ΝΕΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(=Ε.Κ.) ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΤΟΥ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4438/2016

Η  ΘΕΣΗ   ΤΟΥ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [= Ε.Κ. ]  ΕΝΑΝΤΙ  ΤΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ  ΤΟΥ  ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΜΕΤΑ  ΤΟ Ν. 4438/2016 [ ΦΕΚ   αρ.  220  της  28-11-2016 ]              

 

 

Αθαν. Γ.Κρητικού , Αντιπροέδρου  του  Α.Π. , ε.τ.

Δημοσιεύεται στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου τεύχος Ιανουάριος 2017

 

        Μία  από  τις  σημαντικές  διατάξεις  του  Π.Δ. 237/1986  είναι και  η διάταξη του  εδαφίου  γ′ της  παρ. 1 του  άρθ.  19  του  Π.Δ. 237/1986 . Η διάταξη   αυτή  καθιερώνει  την υποχρέωση   του  Επικ. Κεφαλαίου να  καταβάλει  αποζημίωση  στα παθόντα  πρόσωπα  σε  περίπτωση, μεταξύ  άλλων ,   που ο ασφαλιστής  πτώχευσε  ή  η σε  βάρος  του εκτέλεση  απέβη  άκαρπη ή  ανακλήθηκε η άδεια  λειτουργίας ασφαλιστικής  επιχείρησης ένεκα  παραβάσεως  νόμου. Η  διάταξη  αυτή  συμπληρώνεται    από  τη  διάταξη  της  παρ. 4  του  άρθ. 25  του  ιδίου   άνω  Π.Δ. Ορίζει  η τελευταία   αυτή  διάταξη  τα  ακόλουθα :   «Από  την  ημερομηνία  που  η ασφαλιστική  επιχείρηση   κηρύσσεται  σε  κατάσταση  πτώχευσης  ή ανακαλείται  η άδεια  λειτουργίας  της   για  παράβαση  νόμου , το  Επικουρικό Κεφάλαιο   υπεισέρχεται  αυτοδίκαια    στο  σύνολο  των  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  της  ασφαλιστικής  επιχείρησης  που  πηγάζουν   από  ασφαλιστικές  συμβάσεις  του  κλάδου  αστικής  ευθύνης  από  χερσαία  αυτοκίνητα  οχήματα . Εκκρεμείς  δίκες  συνεχίζονται  χωρίς  άλλο  από  το      Επικουρικό  Κεφάλαιο ».

          Από  τις  παραπάνω  διατάξεις  βασική  διάταξη είναι  η πρώτη , αφού  αυτή  δημιουργεί  την  υποχρέωση   του Επικ. Κεφ. Η  δεύτερη  διάταξη  αποτελεί  το  έρεισμα  για  την υπεισέλευση  του Ε.Κ.   στα  δικαιώματα  και  στις  υποχρεώσεις  της  ασφαλιστικής  επιχείρησης  που  πηγάζουν  από  ασφαλιστικές  συμβάσεις του  κλάδου  αστικής  ευθύνης από   χερσαία  αυτοκίνητα  οχήματα.  Ειδικότερα  από  τη  στιγμή  που ο νόμος    με  την  πρώτη  άνω  διάταξη  καθιερώνει  την  υποχρέωση   του Επικ. Κεφ.  για  αποζημίωση  του  παθόντος  , αμέσως ανακύπτει  το  ερώτημα καθορισμού  του  τρόπου  με  τον  οποίο αυτό  θα  αναλάβει την  υποχρέωση  αποζημιώσεως  του  παθόντος. Κατά  το  πνεύμα  της  πρώτης  άνω   διατάξεως ο νομοθέτης αντί της  συμβατικής  ειδικής  διαδοχής  στην υποχρέωση [ αναδοχή  χρέους ] , καθιερώνει   την οιονεί  καθολική  διαδοχή   , δηλαδή την  εκ  του  νόμου  υπεισέλευση  του  Επικ. Κεφ.  στο  σύνολο  των  δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  του  ασφαλιστή  που  πηγάζουν  από  ασφαλιστικές  συμβάσεις  του  κλάδου  αστικής  ευθύνης  από  χερσαία  αυτοκίνητα  οχήματα. Το   τελευταίο  εδάφιο  είναι  διάταξη δικονομική. Ο νόμος   αντί  της  βιαίας  διακοπής  της  δίκης [ βλ.  ΚΠολΔ  286  επ. ] επιλέγει   την εκ  του  νόμου  αυτόματη  υπεισέλευση   του  Επικ. Κεφ.  στη  δικονομική  θέση  του  ασφαλιστή [ ως  ενάγοντος, εναγομένου , προσεπικαλούμενου ].

 

         Σημειώνεται  ότι  η παραπάνω  διάταξη  του  άρθ. 25  παρ. 4  του Π.Δ.  237/1986     καταργήθηκε  εξολοκλήρου  με τη  λιτή  διάταξη  του άρθ. 53  του πρόσφατου  ν. 4438/2016 [  ΦΕΚ  αρ. 220  τ.Α′   της  28-11-2016]. H  Αιτιολογική  Έκθεση  [ βλ.  στον  ΚΝοΒ  2016, σ. 2896 ] επί  του  τελευταίου  αυτού νόμου  στο  άρθρο αυτής  55 [  που  ακολούθως  έλαβε  τον  αριθμό  53 ]  ορίζει  τα  ακόλουθα : ″ Η εν  λόγω  παρ. 4  του  άρθρου  24  του ν. 489/1976 , όπως    κωδικοποιήθηκε ως  παρ. 4  του  άρθρου  25  του  π.δ.  237/1986  , έρχεται  σε  αντίθεση  με  το  ν. 4364/2016, καθώς σκοπός της  θέσπισης  του  άρθρου  242 του ν. 4364/2016  ήταν η συμπερίληψη  των  εργασιών  σε  περιπτώσεις  ανάκλησης  της άδειας  λειτουργίας   και εκ παραδρομής  δεν καταργήθηκε  η ως  άνω  διάταξη″. Ειδικότερα  θα  μπορούσε  κανείς  να  σκεφθεί   ότι  δεν εδικαιολογείτο η διατήρηση της  διατάξεως  της  παρ. 4  του  άρθ. 25  του π.δ. 237/1986  μετά την παρ. 3  του  άρθ. 242  του ν. 4364/2016  που  όριζε  ότι  ″Ο ασφαλιστικός  εκκαθαριστής  γνωστοποιεί  στο  Επικουρικό Κεφάλαιο  την  αναλυτική  κατάσταση  με  τις  βεβαιωμένες  απαιτήσεις  από  ασφαλίσεις  αστικής  ευθύνης αυτοκινήτων , καθώς  και  κάθε  επικαιροποίηση  αυτής.Το  Επικουρικό  Κεφάλαιο  καταβάλει  αποζημίωση  σε  κάθε  δικαιούχο   με  βάση  την κατάσταση  του  προηγούμενου  εδαφίου   και σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στον  κ.ν. 489/1976″.  Βέβαια  μετά   την κατάργηση της  παρ. 4  του  άρθ. 25  του π.δ. 237/1986  κατά τα  ανωτέρω   προκαλεί  προβληματισμούς  η διατήρηση  της  παρ. 9  του  άρθ. 248  του ν. 4364/2016 που  ορίζει  για  τις  υφιστάμενες  κατά την  31-12-2015   ασφαλιστικές  εκκαθαρίσεις  ότι  το Επικουρικό  Κεφάλαιο  υπεισέρχεται  αυτοδικαίως  στις  υποχρεώσεις  και  τα   δικαιώματα  της  υπό  ασφαλιστική  εκκαθάριση ασφαλιστικής  επιχείρησης , διαχειρίζεται  από  κοινού  με  τον ασφαλιστικό  εκκαθαριστή  το  χαρτοφυλάκιο  κλάδου  αστικής  ευθύνης  αυτοκινήτων  και  υποχρεούται  να  καταβάλει  στον  ασφαλιστικό  εκκαθαριστή   το  ποσό  που  αντιστοιχεί …..   Βλ.  επισήμανση  του  θέματος  και  στην  ΕπΣυγκΔ  2016, 432. Εδώ  πρέπει  να  τονισθεί ότι δεν  εθίγη η διάταξη  του  άρθ. 19  παρ. 1  εδάφιο  γ′  του Π.Δ.  237/1986  που  καθιερώνει την  υποχρέωση  του Επικ. Κεφ.  προς  αποζημίωση  του  θύματος  τροχαίου  ατυχήματος. Δηλαδή  καταργήθηκε  η διάταξη  που ρυθμίζει  τον τρόπο αναλήψεως  της  υποχρεώσεως  από το  Επικ. Κεφ.

Δεν  υπάρχει  στον  τελευταίο  αυτόν  νόμο  καμία  σαφής  ένδειξη  για  το τι   ευθέως  θα  ισχύσει  στις  περιπτώσεις  που  ρύθμιζε η καταργηθείσα  διάταξη. Κατά  την  ορθότερη  άποψη η κάλυψη του  κενού  θα  γίνει

 

 

Πηγή : Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου Τεύχος Ιανουάριος 2017

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων Βy Google 

Για να αποκτήσετε την δυνατότητα αντιγραφής και επικόλλησης και όχι απλής ανάγνωσης στα Άρθρα και στην Νομολογία κάντε πρώτα Login εδώ    

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016_Μεσαία_εικόναΕάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και να ενημερώνεστε υπεύθυνα μέσα από τις στήλες του περιοδικού τότε πατήστε εδώ (Για εγγραφή στο περιοδικόκαθώς επίσης και για να λαμβάνετε άμεσα στο email σας ειδήσεις νομικού ενδιαφέροντος, σχολιασμένη επίκαιρη νομολογία, και νομικά άρθρα και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας -Νομοθεσίας των τελευταίων μηνών. 

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε στο σύνδεσμο λίγο πιο κάτω με την ένδειξη (Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ και συμπληρώστε τους κωδικούς σας. 

Εάν δεν τους έχετε ακόμα προμηθευτεί πατήστε τώρα εδώ ή επικοινωνήστε στο 210.9824002 ή στο 6977.000500   

 

Email:    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

 


 

 
...

legal bank

Newsletter

Για εγγραφή στο newsletter συμπληρώστε εδώ το email σας.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.