210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Απόφαση του ΣτΕ για το παράβολο

 

Ασφάλιση Ολικής Κλοπής Οχήματος
Που έλαβε χώρα στην Αλλοδαπή (Ιταλία) (1)

 

Κατά το άρθρο 3 των Γενικών Όρων, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από 15/3/1991 Πολυμελή Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφαλίσεως.


Για τις υπόλοιπες εκτός των ανωτέρω χώρες απαιτείται ...........


 

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων

του άρθρ. 4 του Ν.4092/2012

περί Επικουρικού Κεφαλαίου

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανεφάρμοστες οι διατάξεις του όλως προσφάτου Ν.4092/2012, με  λίαν εμπεριστατωμένη αιτιολογία και  εκτενή  αναφορά.

 Ειδικώτερα η απόφαση δέχεται :


 

Παραγραφή – Διαχρονικότητα του Δικαίου

 

Επέκταση 5ετούς παραγραφής και για τα ατυχήματα

 

 

προ της έναρξης ισχύος του Νόμου 3557/2007 (15.5.2007)

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ. 237/1986 η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου παραγράφεται μετά τη πάροδο 2 ετών από την ημέρα του ατυχήματος.  Το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 3557/2007 (14.5.2007), σύμφωνα με το οποίο «Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την ημέρα του ατυχήματος», Η διαφορά του χρόνου παραγραφής του προγενέστερου από το ισχύον δίκαιο θέτει ζήτημα διαχρονικού δικαίου. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι για την επίλυση του σχετικού ζητήματος κρίνεται πρόσφορη η προσφυγή στο άρθρο 18 του Εισ. Ν. Α.Κ., (η διάταξη του οποίου δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια σκέψη και είναι σύμφωνη προς τη θεωρία του διαχρονικού δικαίου). Σύμφωνα δε με την ανωτέρω διάταξη «Οι διατάξεις του ΑΚ για την παραγραφή εφαρμόζονται και στις αξιώσεις που έχουν γεννηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη παραγραφεί κατά την εισαγωγή του. Η έναρξη όμως, η αναστολή και η διακοπή της παραγραφής κρίνεται ως .......


 

Επιδείνωση Νόσου

Έναρξη Νέας Παραγραφής

από της γνώσεως της ζημίας (1)

 

 Εάν  η ζημία εξαιτίας της βλάβης του σώματος ή της υγείας του παθόντος σε ατύχημα από αυτοκίνητο είναι απρόβλεπτη, άρχεται  νέα παραγραφή για εκείνες τις δυσμενείς συνέπειες που δεν μπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν κατά τους κοινούς κανόνες, και η οποία  αρχίζει από τότε που.......

Λειτουργία Αυτοκινήτου – Έννοια (1)

Ατύχημα προκληθέν από ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)

κατά την λειτουργία του ως εργαλείου

δεν καλύπτεται ασφαλιστικώς

 

 

  Δεν  αποτελεί ατύχημα κατά την έννοια της  λειτουργίας του αυτοκινήτου, αυτό που προέρχεται από μηχάνημα, όπως είναι το περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ), κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ως εργαλείου. Και αυτό γιατί η ζημία δεν συνδέεται με τους ειδικούς τυπικούς κινδύνους του αυτοκινήτου, αφού το προέχον εδώ είναι η λειτουργία του εν λόγω μηχανήματος ως εργαλείου.

 Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία ενός μηχανήματος ως εργαλείου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικώς.

------------------

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρ. 4 Ν.4092/2012 περί Επικουρικού Κεφαλαίου

Επί πλέον Αντισυνταγματική και ανεφάρμοστη και η σχετική διάταξη περί τοκοφορίας 6%

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανεφάρμοστες οι διατάξεις του όλως προσφάτου Ν.4092/2012  με  λίαν εμπεριστατωμένη αιτιολογία και  εκτενή  αναφορά - Για περισσότερα βλ.

 

 

Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου

Αντισυνταγματική η διάταξη περί τοκοφορίας 6%

 

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν. 4092/2012

που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο (1)

 

 

Πρωτοπόροι στην ενημέρωση των Ελλήνων νομικών παραθέτουμε Απόφ. Μον.Πρ.Αθ.

 

3905/2012

 

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν.4092/2012 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο.

 

Τροχαίο στην Αλλοδαπή

σε βάρος Μονίμου κατοίκου Ελλάδας (1)

Διεθνής Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων

 

Αλλοδαπός Ασφαλιστής του ζημιογόνου οχήματος

Παραδεκτώς ενάγεται ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων

Κατ΄άρθρ. 11 παρ.2 Κανονισμού 44/2001 (ΕΚ)

 

 

 

Άρθρα - Απόψεις

 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 489/1976

 (Οδηγός-κύριος-κάτοχος-ασφαλισμένος κλπ. του ζημιογόνου αυτοκινήτου)

 

ΜΙΑ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ

 

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Υπό Γεωργίου Αμπατζή

Δικηγόρου ε.τ.

 

Σημ. Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιούνιος – Ιούλιος 2012 Σελ. 274 επ.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι.  Εισαγωγή

ΙΙ.  Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση

           Η διάταξη του άρθρου 7 του νόμου 489/1976

ΙΙΙ. . Δύο παραδείγματα από τη νομολογία

IV. Κριτική της ρύθμισης του άρθρου 7 του Ν. 489/1976

               Α. Η νομοτεχνική διάρθρωση των κρίσιμων διατάξεων του Ν.489/1976

                     Β. Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς το σκοπό του θεσμού της υποχρεωτικής ασφάλισης  

              Γ. Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς τις επιταγές του Συντάγματος

      V.  Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς την κοινοτική έννομη τάξη και τη νομολογία του ΔΕΚ

                    Α. Η Κοινοτική Νομοθεσία

              Β. Η ερμηνεία των οδηγιών από το ΔΕΚ

VI. Παραδείγματα από τη νομοθεσία άλλων κρατών μελών

VII. Οι ευθύνες του έλληνα νομοθέτη

VIII.  Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και τα περιθώρια της διορθωτικής παρέμβασης του δικαστή

              Α. Η νομολογία

              B. Τα περιθώρια διορθωτικής παρέμβασης του δικαστή

                   α)Ο έλεγχος της συνταγματικότητας

                   β) Ο έλεγχος της εναρμόνισης της διάταξης με το κοινοτικό δίκαιο

      ΙΧ. Τα δικαιώματα των παθόντων

       Χ. Επίμετρο

 

«Ο δε νόμος αναγκαστικήν έχει δύναμιν,

 λόγος ων από τινός φρονήσεως και νου»

 (Αριστοτέλης-Ηθικά Νικομάχεια 1180 α-20)


 

 

Λειτουργία Αυτοκινήτου – Έννοια (1)

Ατύχημα προκληθέν από την λειτουργία

γερανού φορτωεκφόρτωσης

δεν καλύπτεται ασφαλιστικώς

 

 Δεν καλύπτεται ασφαλιστικά τυχόν ατύχημα που προέρχεται από αυτή καθαυτή την λειτουργία μηχανήματος,  που είναι σταθερά προσαρμοσμένο σε φορτηγό αυτοκίνητο (όπως είναι ο γερανός φορτωεκφόρτωσης). Σε ανάλογες περιπτώσεις το ατύχημα προέρχεται από την λειτουργία του μηχανήματος αυτού, ως εργαλείου και όχι από τη λειτουργία του οχήματος. Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία ενός μηχανήματος ως εργαλείου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικώς.

 Ενατύθα αναιρείται Εφετειακή απόφαση που δέχθηκε.......


 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.