210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ 385.000 ευρώ επιμεριζόμενη στους συγγενείς – Σπληνεκτομή – Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 50.000 ευρώ πλέον Ηθικής Βλάβης 50.000 ευρώ ΝΕΟ

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΔΧΦ τράκτορα και  ΙΧΕ οχήματος

Εκτροπή του ακυβέρνητου μετά την σύγκρουση (λόγω βλάβης συστήματος διεύθυνσης) στο αντίθετο ρεύμα και παράσυρση μοτοσικλέτας

 (Δημοσιεύεται στη ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιανουάριος 2019)

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ΔΧΦ τράκορα με επικαθήμενο ψυγείο, ο οποίος οδηγώντας σε παράδρομο Εθνικής Οδού με ταχύτητα μεγαλύτερη της επιτρεπόμενης,  καταλαμβάνοντας - λόγω του όγκου του οχήματός του - μέρος του αντιθέτου ρεύματος, συγκρούσθηκε αρχικά με το αντιθέτως κανονικά κινούμενο ΙΧΕ όχημα. Στη συνέχεια κινήθηκε ανεξέλεγκτα αριστερά σε σχέση με την πορεία του, ολισθαίνοντας και διανύοντας απόσταση περίπου 37 μέτρων,  αφού διάβηκε το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε στις μπάρες της οδού αριστερά σε σχέση με την πορεία του.  Τέλος εξήλθε του οδοστρώματος και ακινητοποιήθηκε στην χωμάτινη κατωφέρεια μεταξύ του παραδρόμου και της Ε.Ο. Η  βλάβη του συστήματος διεύθυνσής του ενδέχεται να προκλήθηκε ή και να ολοκληρώθηκε κατά την πρόσκρουση του ΔΧΦ στην μεταλλική μπάρα είτε κατά την πορεία του στο κατηφορικό χωμάτινο έρεισμα. Κατά τον χρόνο που το ΔΧΦ ανεξέλεγκτο και ολισθαίνοντας διάβαινε το αντίθετο ρεύμα πορείας, παρέσυρε το αντιθέτως κινούμενο δίκυκλο που ακολουθούσε  από αρκετή απόσταση το προαναφερθέν ΙΧΕ. Από την παράσυρση αυτή θανατώθηκε ο παραπάνω οδηγός ενώ το δίκυκλο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σπληνεκτομή (1)

Αποζημίωση Επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) 50.000 ευρώ

 Εξαιτίας της σπληνεκτομής και των πολλαπλών ως άνω καταγμάτων ο ενάγων  λογίζεται πλέον ότι φέρει μόνιμα μερική ανικανότητα προς εργασία καθόσον είναι ευάλωτος σε λοιμώξεις, ενώ η ενασχόλησή του πλέον με χειρωνακτικές εργασίες είναι περιορισμένη.  Επιδικάσθηκαν 50.000 ευρώ ως εύλογη εξ ΑΚ 931 αποζημίωση.

 

Ηθική Βλάβη 50.000 ευρώ

  Ενόψει της αποκλειστικής υπαιτιότητας του υπαιτίου εναγομένου, του είδους και του ύψους σωματικών βλαβών του ενάγοντος, του χρόνου νοσηλείας του, της μερικής μόνιμης ανικανότητάς του προς άσκηση κάθε εργασίας, κρίνεται ότι αυτός δοκίμασε ιδιαίτερα μεγάλο άλγος και ψυχική στεναχώρια για την αποκατάσταση των οποίων πρέπει να του επιδικαστεί ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 50.000 ευρώ.

 

Αποκλειστική Νοσοκόμος – Θεραπενίδα

Κρίθηκε ότι ο ενάγων (παθών) είχε ανάγκη βοήθειας τρίτου προσώπου για τις μετακινήσεις του και για την εξυπηρέτηση των εν γένει αναγκών του, για χρονικό διάστημα 5 μηνών, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.  Τις αντίστοιχες υπηρεσίες του προσέφεραν εναλλάξ,  η μητέρα του και η σύζυγός του, οι οποίες στερούνται ειδικών γνώσεων νοσηλευτικής φύσεως. Συνεπώς η απασχόλησή τους ισοδυναμεί με αυτή της συνοδού και όχι της αποκλειστικής νοσοκόμας άλλως θεραπενίδας. Η πλασματική αμοιβή τους πρέπει να αποτιμηθεί σε χρήμα ανά μήνα και όχι ανά ημέρα, κατά το αγωγικό αίτημα. Εκτιμάται ότι ο ενάγων θα κατέβαλε 300€ μηνιαίως αν πράγματι απασχολούσε ένα (ήτοι όχι δύο) άλλο άτομο ως υποκατάστατη δύναμη και ότι συνολικά θα δαπανούσε (300 X 5) = 1.500 ευρώ. 

Ψυχική Οδύνη 385.000 ευρώ

Για τον Θάνατο 43χρονου ανυπαιτίου θανόντος στο τροχαίο ατύχημα επιμεριζόμενα ανά:

120.000 ευρώ στη σύζυγο

ανά 90.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο τέκνα

70.000 ευρώ στην μητέρα

15.000 ευρώ στους κληρονόμους της μετέπειτα θανούσης πεθεράς του

 Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Σπληνεκτομή

 Αναιρείται Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.20 ΚΠολΔ για παραμόρφωση του περιεχομένου της προσκομισθείσας στο δικαστήριο βεβαίωσης ορθοπεδικού ιατρού, σχετικά με το ζήτημα της μόνιμης αναπηρίας που προκλήθηκε στον αναιρεσείοντα, λόγω σπληνεκτομής. Συγκεκριμένα το Εφετείο απέρριψε ως αβάσιμο το αίτημα του ενάγοντος ήδη αναιρεσείοντος, για επιδίκαση σχετικού κονδυλίου εξ ΑΚ 931, αναφέροντας ότι, στην ανωτέρω σχετική βεβαίωση δεν καταλείπεται πιθανότητα μόνιμης αναπηρίας, σε περίπτωση σπληνεκτομής, μη λαμβάνοντας όμως υπόψη, το κρίσιμο για την έκβαση της δίκης σχόλιο του εκδώσαντος την ανωτέρω βεβαίωση ιατρού (στο τέλος αυτής) και σύμφωνα με το οποίο "η σπληνεκτομή μετά έξι μήνες (χρόνος αποθεραπείας) καταλείπει μόνιμη μερική ανικανότητα περίπου 10%.  Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή ο σπλην αποτελεί το αιματολογικό εργαστήριο του οργανισμού μας, υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων, σαν επιπλοκή, με τη σπληνεκτομή". ΑΠ. 1124/2012, ΕΣυγκΔ 2012/377.

 Η αφαίρεση του σπλήνα, ο οποίος είναι ένα ζωτικό τμήμα του ανοσοποιητικού και αιμοποιητικού συστήματος, επέφερε στη ενάγουσα μόνιμη μερική αναπηρία, καθώς την καθιστά ευάλωτη στη μόλυνση από πηγές που αποτελούν μικρή απειλή για τα άτομα με ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Η  σπληνεκτομή κρίθηκε ότι ανήκει στις ακρωτηριαστικές επεμβάσεις και παρουσιάζει, αδιαμφισβήτητα, μόνιμη μερική αναπηρία (χωρίς να είναι αναγκαίο να προσκομιστεί ιατρική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για τη διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας, όπως αβασίμως επικαλείται η εφεσίβλητη - εναγομένη). Συνεπώς η ενάγουσα εξαιτίας του τραυματισμού της  μειονεκτεί ως άτομο,λόγω μείωσης της ανοσοποιητικής της προστασίας και ως εκ τούτου αυτό αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος στο μέλλον. Συνακόλουθα επιδικάζεται σ΄αυτή το ποσό των 25.000 ευρώ (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 5.000 ευρώ), εξ ΑΚ 931. Εφ.Αθ.2399/2017, ΕΣυγκΔ2017/95.

 Μερική αναπηρία του ενάγοντος σε ποσοστό 25% λόγω σπληενκτομής. Κρίθηκε δε ότι θα επιβαρυνθεί η υγεία του εφ΄όρου ζωής, γεγονός που θα αποτελέσει στο μέλλον σοβαρό εμπόδιο για την ατομική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική της εξέλιξη, αφού ναι μεν η σπληνεκτομή δεν παρεμποδίζει τη φυσιολογική του ζωή, αλλά η έλλειψη του οργάνου αυτού (σπλήνα) θα επηρεάζει δυσμενώς την άμυνα του οργανισμού του, καθιστώντας αυτόν περισσότερο ευπρόσβλητο σε ασθένειες σε σχέση με τους υγιείς συνομηλίκους του και δεν θα δύναται πλέον να ασκεί, χωρίς να εκτίθεται σε κίνδυνο της υγείας του, επάγγελμα με επίπονη δραστηριότητα, όπως αυτή του μαρμαρά. Επίσης, η μερική αυτή ανικανότητά του, επηρεάζει αρνητικά την ψυχοσύνθεσή του, αφού διαρκώς στη ζωή του θα υπάρχει ο φόβος της προσβολής από λοιμώξεις και εμφάνισης νεοπλασιών, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον γενικό πληθυσμό. Λαμβανομένης υπόψη και της συνυπαιτιότητας του ενάγοντος σε ποσοστό 30% επιδικάσθηκε σ΄αυτόν ποσό 35.000 ευρώ. Μον.Πρ.Αθ.2182/2013, ΕΣυγκΔ 2013/337

Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ στον παθόντας που υπέστη Σπληνεκτομή και πολλαπλά κατάγματα, Εφ.Αθ.4630/2018, ΕΣυγκΔ 2018/375

Βλ. σχετικά και Άρθρο Μιχαήλ Ον. Ονουφριάδη «Οι κακώσεις του σπληνός σε Τροχαία Ατυχήματα και η απότοκος Σπληνεκτομή ως αιτία Μόνιμης Αναπηρίας Σύγχρονες Νομολογιακές Περιπτώσεις», ΕΣυγκΔ 2011/210.

 

Μον.Εφ.Αθ.....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.