210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ψυχική Οδύνη Συγγενών της επιβαίνουσας Συζύγου και Μητέρας - Απορριπτέα ως προς τον Ιδιοκτήτη – Λήπτη της Ασφάλισης για τον Θάνατο της συνεπιβαίνουσας μητέρας του ΝΕΟ

Ψυχική Οδύνη Συγγενών της Θανούσας επιβαίνουσας Συζύγου και Μητέρας

Απορριπτέα ως προς τον Ιδιοκτήτη – Λήπτη της Ασφάλισης

για τον Θάνατο της συνεπιβαίνουσας μητέρας του

 Δεν θεωρείται τρίτος (άρθρ. 7 Ν.489/1976) (1)   

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΟΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιανουάριος 2019)

Επί θανατώσεως συνεπιβάτη τα κατά νόμο αποτελούντα μέλη της οικογενείας του πρόσωπα κατά την έννοια της ΑΚ 932 δικαιούνται να αξιώσουν χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης από τον ασφαλιστή υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 7 του Ν. 489/1976.

Επομένως στο ένδικο ατύχημα, κατά το οποίο θανατώθηκε η μητέρα του αναιρεσιβλήτου, ιδιοκτήτου και καταρτίσαντος με την αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία την ένδικη σύμβαση ασφαλίσεως, του ζημιογόνου αυτοκινήτου, δεν δικαιούται να αξιώσει την χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης από την αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρία, καίτοι ανήκε στην οικογένεια της θανατωθείσας μητέρας του. Δεκτός ως βάσιμος από εκ του αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Ψυχική Οδύνη Συγγενών υπαιτίου οδηγού

Βασική προυπόθεση για τη θεμελίωση από την οικογένεια του θύματος αξιώσεως χρηματικής ικανοποιήσεώς της λόγω ψυχικής οδύνης είναι η έναντι του τελευταίου (θύματος) τέλεση αδικοπραξίας. Επομένως, η οικογένεια του θύματος, μπορεί να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης εφόσον, πληρούται το πραγματικό μιας αδικοπραξίας εις βάρος του θύματος από πρόσωπο του οποίου, έχει ασφαλισθεί η έναντι τρίτων αστική ευθύνη του. Συνεπώς, εάν το τελευταίο αυτό πρόσωπο είναι το ίδιο το θύμα και η θανάτωσή του οφείλεται αποκλειστικώς σε δική του υπαιτιότητα, δεν πληρούται το πραγματικό της αδικοπραξίας σε βάρος του, με αποτέλεσμα να μην ιδρύεται δικαίωμα αποζημιώσεως και εντεύθεν υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρίας για την κάλυψη αυτής.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 489/1976, ο οδηγός του ασφαλισμένου ζημιογόνου αυτοκινήτου, κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με την σύμβαση ασφαλίσεως, όπως και εκείνος που έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, δεν θεωρούνται τρίτοι, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ίδιου νόμου, ώστε και αυτών να καλύπτεται με την ίδια σύμβαση η ζημία τους. Έτσι, δεν υπάρχει υποχρέωση της ασφαλίζουσας το αυτοκίνητο εταιρείας για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση των συγγενών τους. Οι συγγενείς αυτών θεωρούνται μεν "τρίτοι", με αποτέλεσμα να έχουν ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά για την ζημία που οι ίδιοι (οι συγγενείς) έχουν υποστεί και μόνο σε περίπτωση θανατώσεως των ιδίων, συνεπεία του αυτοκινητικού ατυχήματος, δικαιούται η οικογένειά τους, να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρεία χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Μον.Πρ.Πατρ. 771/2013, ΕΣυγκΔ 2014/402, Μον.Πρ.Θεσ.22529/2004, ΣΕΣυγΔ 2005/335

Τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου, του οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου το οποίο φέρει σε περίπτωση ατυχήματος την αστική ευθύνη, δεν μπορούν να αποκλειστούν λόγω του δεσμού της συγγενείας από το δικαίωμα ασφάλισης για σωματικές βλάβες του. Αυτό ορίζεται με την διάταξη του άρθρ. 4 π.δ. 264/91 που τροποποίησε το άρθρ. 7 Ν. 489/76, κατά συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 84/5/GEG της 30-12-1983 σχετική οδηγία της ΕΟΚ. Ενόψει των ανωτέρω και οι συγγενείς του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου είναι τρίτοι και ως τέτοιοι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 489/76 σε περίπτωση θανάτωσης ή σωματικής βλάβης αυτών, η ασφαλιστική κάλυψη τούτων περιλαμβάνει και την χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνης. Εφ.Αθ.4998/2006, ΕΣυγκΔ 2008/453.

Βλ. Σχετικώς και Άρθρο Γεωργίου Αμπατζή «Η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης του παθόντος σε τροχαίο ατύχημα - Οι προστατευτικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και η απαξίωσή τους από στην Ελληνική έννομη τάξη. Η Εξαίρεση από την ασφάλιση των προσώπων του άρθρου 7 του Ν. 489/76 (Οδηγός-Κύριος-Κάτοχος-Ασφαλισμένος κλπ του ζημιογόνου αυτοκινήτου), ΕΣυγκΔ 2018/5.

Προδικαστικές διαδικασίες εναντίον της Ελλάδας για Παραβιάσεις Κοινοτικής Νομοθεσίας στην ασφάλιση αυτοκινήτων - Εξαίρεση από την ασφάλιση των προσώπων του άρθρ.7 Ν.489/76.

Ειδικότερα σε δημοσίευμα του γνωστού ιστότοπου Nexdeal.gr αναφέρεται μεταξύ των άλλων :

«Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα σχετικά με διάταξη του ελληνικού νόμου για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Η Επιτροπή, έπειτα από τη διενέργεια αξιολόγησης, εκτιμά ότι οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις καθιστούν δυνατή την άρνηση της αποζημίωσης προσώπων τα οποία είναι ασφαλισμένοι, νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου που έχει στην κατοχή του το όχημα ή σύζυγοι των κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων και των συγγενών τους. Η σχετική διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας —η οποία δεν επιτρέπει, σε περίπτωση ατυχήματος, ιδιοκτήτης οχήματος να λάβει αποζημίωση, ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο οδηγός— αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων [οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων (οδηγία 2009/103/ΕΚ)]. Η διάταξη αυτή ερμηνεύεται από το Δικαστήριο στις αποφάσεις που εξέδωσε για τις υποθέσεις C-537/03C-442/10 και C-503/16. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τις ελληνικές αρχές να διευκρινίσουν τα εθνικά τους μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στην Ελλάδα. Εάν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη για το συγκεκριμένο ζήτημα.»

 

Απόφ.ΑΠ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.