210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αναίρεση υπέρ του Νόμου - Απαράδεκτη η άσκηση Έφεση κατά εν μέρει μη Οριστικής Απόφασης- Επίδειξη εγγράφων ΑΠ.Ολμ.1/2019 ΝΕΟ

Αναίρεση υπέρ του Νόμου (άρθρ.557 ΚΠολΔ) Απαράδεκτη η άσκηση Έφεσης κατά εν μέρει μη Οριστικής Απόφασης

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 557 του ΚΠολΔ., ο Εισαγγελέας του ΑΠ, δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση υπέρ του νόμου κάθε απόφασης, ακόμα και αν δεν μπορούν να ασκήσουν αναίρεση οι διάδικοι, για κάθε λόγο και χωρίς περιορισμό προθεσμίας. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και η εξασφάλιση της πάγιας και ομοιόμορφης εφαρμογής των νόμων .

Παραδεκτά ασκήθηκε η από 5-3-2018 αίτηση του Εισαγγελέα του ΑΠ, για αναίρεση υπέρ του νόμου, της προσβαλλόμενης 16/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το ζήτημα που αντιμετώπισε η προσβαλλόμενη απόφαση είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Ανέκυψε ειδικότερα, γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα.

            Επίδειξη Εγγράφων

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 451 του ΚπολΔ, η επίδειξη εγγράφου μπορεί να ζητηθεί, εφόσον έχει την υποχρέωση αυτή ένας τρίτος, με παρεμπίπτουσα αγωγή ενώ, εάν έχει την υποχρέωση αυτή διάδικος και με τις προτάσεις. Η παρεμπίπτουσα αίτηση επίδειξης, πρέπει να κριθεί, πριν από την κύρια αξίωση, επειδή αποτελεί προϋπόθεση έρευνας της ουσιαστικής βασιμότητας του ενδίκου βοηθήματος.

 

Δυνατότητα άσκησης Ενδίκων Μέσων κατά της Αποφάσεως που διατάσσει την Επίδειξη Εγγράφων

Από την διάταξη του άρθρου 451 παρ. 2 του Κ.Πολ.δ. , δυνάμει της οποίας, η εκδίκαση της αίτησης επίδειξης εγγράφων, ακολουθεί την διαδικασία της κύριας δίκης, συνάγεται, ότι και η απόφαση η οποία διατάσσει την επίδειξη, υπόκειται στα ένδικα μέσα, στα οποία υπόκειται και η απόφαση επί της ουσίας της διαφοράς. Το ένδικο μέσον της έφεσης, μπορεί να ασκηθεί μόνον, όταν η επί της ουσίας, απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, έχει καταστεί οριστική. Εν προκειμένω το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, που έκρινε ότι η ασκηθείσα έφεση είναι παραδεκτή καθόσον με αυτήν προσβάλλεται μόνον η οριστική διάταξη της απόφασης του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, με την οποία έγινε δεκτή ως ουσία βάσιμη η παρεμπίπτουσα αγωγή επίδειξης εγγράφων, ενώ δεν συμπροσβάλλεται η μη οριστική της διάταξη, με την οποία το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ανέβαλε να αποφασίσει οριστικά επί της κύριας αγωγής των διαδίκων, παρά το νόμο δεν κήρυξε το απαράδεκτο της έφεσης, μολονότι αυτή ασκήθηκε κατά μη οριστικής -και συνεπώς μη δεκτικής εφέσεως- απόφασης.

 

 Σύμβαση Υπεργολαβίας

Η Ο.Ε., με την επωνυμία …… άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου, αγωγή, κατά της ΑΕ,με την επωνυμία……. Η ενάγουσα ζήτησε να αναγνωριστεί η υπχρέωση της εναγομένης, να της καταβάλλει το συνολικό ποσόν των 9.409,80 ευρώ ήτοι, 784,15 ευρώ χ 12 μήνες,προερχόμενο από ιδιωτικό συμφωνητικό υπερολαβίας. Η Α.Ε. κατέθεσε στην ΟΕ , έναντι ανταλλάγματος , την συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών που υπέστησαν οι ανελκυστήρες , καθώς και την εκτέλεση μικροεπισκευών , με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση .

Για Πληροφορίες για το Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο το Τροχαίο Ατύχημα Αστική και Ποινική ευθύνη των Εμπλεκομένων Μερών πατήστε εδώ 

Απόφ. ΑΠ.Ολμ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.