210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αποθετική Ζημία Δημοσίου Υπαλλήλου - Εξαναγκασθείς σε συνταξιοδότηση εξαιτίας του ατυχήματος – Το ποσοστό αναπηρίας 25% εκ του ατυχήματος προστίθεται στο προϋπάρχον ποσοστό αναπηρίας (λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας) – ΑΚ 930 παρ.3 ΝΕΟ

Αποθετική Ζημία Δημοσίου Υπαλλήλου

Εξαναγκασθείς σε συνταξιοδότηση εξαιτίας του ατυχήματος

Αθροιστική Απόληψη Αποζημίωσης – ΑΚ 930 παρ.3 

Συμψηφισμός Ωφελειών (1)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιούλιος 2019)

Το ποσοστό αναπηρίας 25% εξαιτίας του ατυχήματος προστίθεται στο προϋπάρχον ποσοστό αναπηρίας (λόγω ρευματοειδούς αρθρίτιδας)

Αν ο εργαζόμενος στο Δημόσιο, εξαιτίας του τραυματισμού του από υπαιτιότητα τρίτου, καταστεί ανίκανος προς εργασία και εξ' αυτού του λόγου εξαναγκασθεί να συνταξιοδοτηθεί προώρως (στερούμενος πλέον των αποδοχών που θα εισόδευε, αν συνέχιζε να εργάζεται), η ζημία του προσδιορίζεται από το ύψος των απωλεσθέντων αποδοχών και αυτή επιβάλλεται να καλύψει η αποζημίωση.

Εν προκειμένω το ποσοστό 25% της μόνιμης αναπηρίας της ενάγουσας – παθούσας που οφείλεται στο ατύχημα της, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι την καθιστά ανίκανη για εργασία. Κρίθηκε όμως ότι στο ανωτέρω ποσοστό αναπηρίας της πρέπει να προστεθεί, στο ήδη υπάρχον ποσοστό αναπηρίας (67%) που προϋπήρχε του ατυχήματος, λόγω της ρευματοειδούς αρθρίτιδας της, με αποτέλεσμα μετά την επέλευση του ατυχήματος, να μην μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας της, εξαναγκαζόμενη να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα, επειδή είχε εξαντλήσει το δικαιούμενο χρόνο αναρρωτικών αδειών λόγω του σοβαρού τραυματισμού της κατά το ατύχημα. Κρίθηκε ότι το ποσό της συντάξεώς της δεν εκπίπτει από την ως άνω αποζημίωση, αφού αυτό έχει ως αιτία τις γενόμενες κρατήσεις από το μισθό που έπαιρνε κατά το διάστημα που παρείχε την εργασία της. Κατά συνέπεια, η ενάγουσα μπορεί να αξιώσει αθροιστικά κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ.

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931

20.000 ευρώ

   Ο σοβαρός τραυματισμός και η συνολική αναπηρία της 59χρονης ενάγουσας (προϋπάρχουσα 67% και εκ του ατυχήματος προκληθείσα 25%), κρίθηκε ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον επαγγελματικό κοινωνικοοικονομικό βίο της, και την καθιστούν γενικά άτομο που μειονεκτεί έναντι των άλλων ατόμων της ηλικίας της και θα έχουν δυσμενείς επιδράσεις στις κοινωνικές συναναστροφές, που αποτελούν έκφραση της συνταγματικά προστατευόμενης προσωπικότητας και ατομικότητας του ανθρώπου. Συνεπώς δικαιούται την επιδίκαση της προβλεπόμενης από το άρθρο 931 του ΑΚ ιδιαίτερης εύλογης αποζημίωσης, η οποία, βάσει των συνθηκών του ατυχήματος, της ηλικίας της ενάγουσας, του ποσοστού μόνιμης αναπηρίας της, ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ (αντί των 10.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων).

 

Ηθική Βλάβη

Επιδικάσθηκε ποσό 30.000 ευρώ - αντί των 20.000 ευρώ, πρωτοδίκως

επιδικασθέντων, (υψωτική τάση).

Αποκλειστική Νοσοκόμος

Η ενάγουσα μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο και για χρονικό διάστημα 5,5 μηνών, που η αυτοεξυπηρέτησή της ήταν δυσχερής, είχε την ανάγκη των υπηρεσιών τρίτου προσώπου προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καθημερινές της ανάγκες, που σχετίζονται με την υγιεινή, τη διατροφή της, την καθαριότητα της κτλ. Την αναγκαία αυτή βοήθεια την παρείχαν οι κόρες της. Αν η ενάγουσα προσλάμβανε υποκατάστατη δύναμη (νοσοκόμα - οικιακή βοηθό) προς παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα δαπανούσε, το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως. Συνεπώς η ενάγουσα δικαιούται για την ανωτέρω αιτία το συνολικό ποσό των 3.600 ευρώ (5,5 μήνες X 600).

 

Πλαστικές Επεμβάσεις – Μέλλουσες

 

Εξαιτίας των σωματικών κακώσεων που η ενάγουσα υπέστη κατά το ένδικο τροχαίο ατύχημα και των χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες αυτή υποβλήθηκε δημιουργήθηκαν δύσμορφες ουλές και συναφείς βλάβες, για την αποκατάσταση των οποίων πρέπει να υποβληθεί στο μέλλον σε πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις καθόσον αυτές (δύσμορφες ουλές) της δημιουργούν σοβαρά λειτουργικά, αισθητικά, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Επιδικάσθηκε σχετικό ποσό 5.840 ευρώ.

Ολική Καταστροφή Οχήματος

Εν προκειμένω κρίθηκε ότι η δίκυκλη μοτοσυκλέτα, με βάση την διεξαχθείσα έκθεση τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, θεωρείται ολικώς καταστραμμένη, διότι ο σκελετός της στράβωσε σε μεγάλη έκταση και χάθηκε η γεωμετρία του, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνη στην οδική κυκλοφορία, ενώ σε υποτιθέμενη επισκευή το κόστος της επισκευής ανέρχεται σε 2.040 ευρώ και υπερβαίνει την εμπορική της αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος που ανέρχεται στο ο ποσό των 1.400 ευρώ.

Σχόλια – Νομολογία

Αποθετική Ζημία Δημοσίου Υπαλλήλου - Αθροιστική Απόληψη Αποζημίωσης – ΑΚ 931 παρ.3 

Αν ο εργαζόμενος στο Δημόσιο, εξαιτίας του τραυματισμού του από υπαιτιότητα τρίτου, καταστεί ανίκανος προς εργασία και εξ' αυτού του λόγου συνταξιοδοτηθεί προώρως (στερούμενος πλέον των αποδοχών που θα εισόδευε, αν συνέχιζε να εργάζεται), η ζημία του προσδιορίζεται από το ύψος των απωλεσθέντων αποδοχών και αυτή επιβάλλεται να καλύψει η αποζημίωση. ΑΠ 152/2017, ΕΣυγκΔ, 2017/89, Εφ.Αθ.1570/2014, ΕΣυγκΔ, 2015/515.

Το γεγονός ότι ο παθών έλαβε τις αποδοχές της εργασίας του, μολονότι τελούσε σε αναρρωτική άδεια, δεν στερεί από αυτόν το δικαίωμα να αξιώσει από τους αντιδίκους του αποζημίωση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 930 παρ. 3 ΑΚ, εξαιτίας της ισόποσης αποθετικής ζημίας, την οποία θα είχε υποστεί στη διάρκεια της νοσηλείας του, αν τυχόν αρνούνταν η υπηρεσία του να καταβάλει σ' αυτόν τις αποδοχές της εργασίας του εξαιτίας της αδυναμίας αυτού να παράσχει την εργασία του ως υπαλλήλου Δ.Ο.Υ. Εφ.Λαρ.180/2012, ΕΣυγκΔ 2012/97.

Ζημία του ενάγοντος εξαιτίας του τραυματισμού του αποτελεί και η διακοπή του μισθού από τον εργοδότη Ελληνικό Δημόσιο λόγω ανικανότητας προσφοράς εργασίας, η απώλεια διαφόρων επιδομάτων αδείας, δώρων και νομίμων κρατήσεων. Ενόψει αυτών, η αποζημίωση του παθόντος για τη στέρηση των εισοδημάτων του εξαιτίας της ανικανότητάς του για παροχή της εργασίας περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθαρίστων (μικτών) αποδοχών του, τις οποίες θα λάμβανε αν δεν τραυματιζόταν, δηλαδή εκείνες στις οποίες περιλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις, που ο εργοδότης πρέπει να παρακρατεί από τις αποδοχές του μισθωτού, Μον.Πρ.Αθ.2155/2013, ΕΣυγκΔ 2014/485.

 Απόφ.Μον.Εφ.Αθ.....Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε κάτω από την φωτογραφία στην φράση

<<Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

Για Δωρεάν δοκιμαστική εγγραφή στην Τ.Ν.Π. ο Σόλων (Τη μόνη Σχολιασμένης Νομολογίας και με παράθεση των Contra αποφάσεων ανά απόφαση) που από 01-10-2019 διεύρυνε την πρόσβαση του και σε όλη την Νομοθεσία πατήστε στην παρακάτω εικόνα:

.NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

Απόφ.Μον.Εφ.Αθ.....Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε κάτω

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.