210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Παραβίαση ΣΤΟΠ - Συνυπαιτιότητα 50% του μη εκ του ΣΤΟΠ - Τόκοι Επιδικίας ΝΕΟ

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

Παραβίαση ΣΤΟΠ

Συνυπαιτιότητα 50% του μη εκ του ΣΤΟΠ (1)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιούλιος 2019)

 

Υπαιτιότητα 50% του μη εκ του STOP οδηγού μοτοσικλέτας (που είχε προτεραιότητα), ο οποίος κινούμενος σε Επαρχιακή Οδό με υπερβολική ταχύτητα δεν πραγματοποίησε εγκαίρως πέδηση ή και αποφευκτικό ελιγμό, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με το εμπρόσθιο μέρος της μοτοσικλέτας του στην οπίσθια πλευρά του αυτοκινήτου της εναγομένης, σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων από την διασταύρωση.

Υπαιτιότητα 50% της οδηγού του ΙΧΕ οχήματος η οποία εισήλθε στη διασταύρωση παραβιάζοντας ρυθμιστική πινακίδα STOP. Το γεγονός ότι η εναγομένη είχε ήδη πριν από την σύγκρουση ευθυγραμμιστεί στην πορεία της στη οδό, δεν αναιρεί την ευθύνη της για έλεγχο της οδού στην οποία εισέρχονταν και το ότι παρεμβλήθηκε απότομα στην πορεία του ενάγοντος, ενώ μπορούσε να διακρίνει από απόσταση και από τα φώτα πορείας της μοτοσικλέτας την κίνησή της και τον χρόνο που θα χρειαζόταν να διέλθει από το συγκεκριμένο σημείο της διασταύρωσης.

Βελτιωμένη Τροφή – Αποκλειστική Νοσοκόμος

Απορρίφθηκαν ως αβάσιμα τα σχετικά κονδύλια της βελτιωμένης τροφής ως επίσης και της ανάγκης παρουσίας τρίτου προσώπου για την καθημερινή φροντίδα της παθούσας, λόγω έλλειψης σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού.

 

Τόκοι Επιδικίας (2)

 

Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του άρθρου 2 ν. 4055/2012, που ισχύει, κατά το άρθρ. 113 του νόμου αυτού, από 2-4-2012, λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος, κατά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί, δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεση από την επιδίκαση τόκου επιδικίας είναι το εύλογο ή όχι της αντιδικίας. Εν προκειμένω από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι η εφεσίβλητη εταιρία εξακολουθεί να αντιδικεί ακόμα και στον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας για τα αγωγικά κονδύλια, ενώ δεν έχει αναγνωρίσει δικαστικά ή εξώδικα την οφειλή της ούτε έχει συμβιβαστεί με τους ενάγοντες. Το γεγονός ότι η αγωγή έχει τραπεί σε αναγνωριστική δεν ασκεί επιρροή στην επιδίκαση τόκων επιδικίας. Επομένως το σχετικό αίτημα της εναγομένης για επιδίκαση τόκων υπερημερίας θα πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο.

  

Σχόλια – Παρατηρήσεις

(Σημ.: η εκκαλούμενη Μον.Πρ.Αθ. 2461/2017 είχε απορρίψει εξ ολοκλήρου την αγωγή, δεχόμενη αποκλειστική υπαιτιότητα του ΜΗ εκ του STOP).

1.Συνυπαιτιότητα 50% του μη εκ του ΣΤΟΠ

O οδηγός που έχει στην πορεία του την πινακίδα "SΤ0Ρ" οφείλει να παραχωρεί προτεραιότητα στον, μη εκ του "STOP", αλλά η προτεραιότητά του επί της κυρίας οδού κινούμενου δεν είναι απόλυτη, δηλαδή δεν του ανήκει σε οποιαδήποτε απόσταση από της διασταυρώσεως και αν ευρίσκεται τη στιγμή της προβολής του εξερχόμενου εκ της δευτερευούσης οδού αυτοκινήτου. Τούτο διότι είναι προφανές ότι κάποτε δικαιούται να διέλθει από τη διασταύρωση και ο εκ του "SΤ0Ρ" κινούμενος οδηγός, όταν δηλαδή μετά από έλεγχο θα διαπιστώσει ότι η διασταύρωση είναι ελεύθερη. Ελεύθερη νοείται η διασταύρωση όταν τα μη εκ του "SΤ0Ρ" κινούμενα οχήματα, (δηλ. τα έχοντα προτεραιότητα), βρίσκονται σε τέτοια απόσταση απ' αυτήν, που με το επιτρεπόμενο εκάστοτε ανώτατο όριο ταχύτητας, να μην προλαβαίνουν να φτάσουν σ' αυτήν, ενώ αντιθέτως ο εκ του "SΤ0Ρ" κινούμενος οδηγός προλαβαίνει να διέλθει. Στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε ότι, ο εκ του STOP κινούμενος οδηγός δεν παραβίασε την πινακίδα SΤΟΡ, αλλά εισήλθε κατά 3,50 μέτρα στο ρεύμα πορείας του έχοντος προτεραιότητα καθέτως κινουμένου, καθότι ήταν αδύνατο να ελέγξει την κίνηση στην οδό αυτή λόγω σταθμευμένου στην αριστερή πλευρά του οχήματος, Μον.Πρ.Ξαν.408/2015, ΕΣυγκΔ 2018/52.

Υπαιτιότητα 70% του παραβιάσαντος ρυθμιστική πινακίδα STOP ο οποίος αν και αντιλήφθηκε τη προσέγγιση δίκυκλης μοτοσικλέτας προσπάθησε να διασχίσει τη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να αποκλείσει αυτής. (παράβ. άρθρ. 12 παρ. 1, 26 παρ. 1 και 4 σε συνδυασμό με 4 παρ. 3 Κ.Ο.Κ.). Συνυπαιτιότητα 30% του μη εκ του STOP,   ο οποίος προσέγγισε την διασταύρωση κινούμενος με ταχύτητα πλέον του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου (80 χλμ/ώρα αντί 50 χλμ/ώρα), Μον.Πρ.Ηρακλ.314/2007, ΕΣυγκΔ 2008/469.

 

 

Contra Νομολογία

 

Αποκλειστική Υπαιτιότητα του Μη εκ του ΣΤΟΠ, Ανυπαίτιος ο εκ του ΣΤΟΠ. Αποδεικτικά στοιχεία, και η χωρίς όρκο κατάθεση του διαδίκου και οι Φωτογραφίες και η Εκθεση Πραγματογνωμοσύνης του Πραγματογνώμονος του Ασφαλιστού, Εφ.Αθ. 3208/1992, ΕΣυγκΔ1993/155.

2.Τόκοι επιδικίας

Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, του άρθρου 2 του Ν. 4055/2012, που ισχύει από 2.4.2012 λόγω για την κατ' εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος, κατά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί, δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεση από την επιδίκαση τόκου επιδικίας είναι το εύλογο ή όχι της αντιδικίας. ΑΠ.1059/2017, ΕΣυγκΔ 2017/298,

Μον.Πρ.Αθ.373/2019, ΕΣυγκΔ 2019/194

Επιδικάζονται τόκοι επιδικίας από της επιδόσεως της αγωγής, σύμφωνα με τη διάταξη άρθρου 346 ΑΚ όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Ν4055/2012 και ισχύει από 2/4/2012, η οποία αφορά και την αναγνωριστική αγωγή, αφού δεν αποδείχθηκε εξαιρετική περίπτωση για την καταβολή από την εναγομένη ασφαλιστική εταιρία τόκων υπολογιστέων με το χαμηλότερο επιτόκιο της υπερημερίας, Μον.Εφ.Αθ.1153/2016, ΕΣυγκΔ2017/174.

 

Η νομιμότητα του αιτήματος επιδικάσεως τόκων επιδικίας από την επίδοση προηγούμενης αγωγής, από την οποία παραιτήθηκε ο ενάγων, με το δικόγραφο της κρινόμενης αγωγής, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων340, 345, 346 ΑΚ, 215 εδ, α' και 221 § 1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η επίδοση στον εναγόμενο της αγωγής για επιδίκαση χρηματικής απαίτησης δεν είναι διαδικαστική πράξη, αλλά έχει χαρακτήρα οιονεί δικαιοπραξίας οχλήσεως, που ενέχει πρόσκληση του δανειστή απευθυντέα προς τον οφειλέτη για την εκπλήρωση της παροχής, ανεξαρτήτως του διαδικαστικού χαρακτήρα της ως στοιχείου ασκήσεως και μέσου ενάρξεως της δίκης, ώστε ως εναρκτήρια μεν της δίκης διαδικαστική πράξη να συνεπάγεται την τοκογονία του ληξιπρόθεσμου χρέους χωρίς υπερημερία του εναγόμενου οφειλέτη, ο οποίος οφείλει δικονομικούς τόκους (άρθ. 346 ΑΚ), Μον.Πρ.Αθ. 435/2017, ΕΣυγκΔ 2017/333.

Ο νόμιμος τόκος, μετά την επίδοση της αγωγής, είναι πλέον ο (αυξημένος) τόκος επιδικίας. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται ρητή μνεία γι' αυτό στη δικαστική απόφαση, ενώ, αντίθετα, απαιτείται ρητή αναφορά σ' αυτήν, όταν το δικαστήριο κατ' εξαίρεση επιδικάζει την απαίτηση με το νόμιμο ή το συμβατικό επιτόκιο υπερημερίας. Με βάση αυτά, ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, λόγο για την κατ' εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος, κατά τη σαφή πρόθεση του νομοθέτη, πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί, δεδομένου ότι μοναδικό κριτήριο για την εξαίρεση από την επιδίκαση τόκου επιδικίας είναι το εύλογο ή όχι της αντιδικίας, Μον.Πρ.Αθ.89/2018, ΕΣυγκΔ 2018/271.

 

Απόφ.Μον.Εφ.Αθ.......Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε κάτω από την φωτοφραφία. 

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.