210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Διακοπή Παραγραφής (AK 263) - Επαναφορά αγωγής εντός 6μηνου από την απόρριψη της προγενέστερης ως αόριστης - Υποκατάσταση Γερμανικού Ιδρύματος Συντάξεως – Αναιρετική Διαδικασία ΝΕΟ

1.Διακοπή Παραγραφής (AK 263) Επαναφορά αγωγής εντός εξαμήνου από την απόρριψη της προγενέστερης ως αόριστης

   Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αριθ. 14 και 8 ΚΠολΔ

2.Γερμανικό Ίδρυμα Συντάξεως - Υποκατάσταση

 

Διακοπή Παραγραφής (AK 263)

Επαναφορά αγωγής εντός εξαμήνου από την απόρριψη της προγενέστερης ως αόριστης

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αριθ. 14 και 8 ΚΠολΔ

(Δημοσιεύεται στη ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Οκτώβριος 2019)

Προβολή νέων αυτοτελών ισχυρισμών στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο (άρθρο 527 παρ.3 ΚΠολΔ).

Δεκτή Αντένσταση Διακοπής Παραγραφής η οποία αποδεικνύεται εγγράφως, που απορρίφθηκε πρωτόδικα, διότι προβλήθηκε με την προσθήκη και αντίκρουση και στην κατ΄ έφεση δίκη, η οποία αποδεικνύεται εγγράφως (άρθρα 527 παρ.3 και 269 παρ.2 εδ. γ ΚΠολΔ).

Γερμανικό Ίδρυμα Συντάξεως - Υποκατάσταση

Αναιρεσείον Γερμανικό Ίδρυμα Συντάξεως, που υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα της ασφαλισμένης του για την αποζημίωση που της κατέβαλε, συνεπεία του ατυχήματος.  

Κατά τη διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ η διετής ή πενταετής παραγραφή της αξίωσης του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή, καθώς και η πενταετής παραγραφή κατά του υπαίτιου του ζημιογόνου συμβάντος, διακόπτεται με την έγερση της αγωγής. Η παραγραφή που διακόπηκε με τον τρόπο αυτό, αρχίζει και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 527 ΚΠολΔ (όπως ίσχυε κατά τον επίδικο κρίσιμο χρόνο, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4335/2015), είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ' έφεση δίκη νέων αυτοτελών πραγματικών ισχυρισμών προς θεμελίωση, παρακώλυση ή κατάλυση ουσιαστικού δικαιώματος και στοιχειοθέτηση της ένστασης, αντένστασης ή άλλης αυτοτελούς αίτησης για παροχή έννομης προστασίας), που δεν προτάθηκαν στην πρωτόδικη δίκη, εκτός αν : 1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο προς υπεράσπιση κατά της έφεσης, 2) γεννήθηκαν μετά την τελευταία συζήτηση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και 3) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 269 ΚΠολΔ.   Την συνδρομή της εξαιρετικής περίπτωσης ή και περισσότερων του ως άνω άρθρου 527 ΚΠολΔ, για την επιτρεπτή προβολή νέων πραγματικών ισχυρισμών για πρώτη φορά στο εφετείο, χωρίς πλέον την πρόσθετη προϋπόθεση να κρίνει το δικαστήριο ότι ο διάδικος δεν γνώριζε, ούτε μπορούσε να πληροφορηθεί έγκαιρα, την ύπαρξη του εγγράφου, η οποία απαλείφθηκε με το άρθρο 27 Ν. 3994/2011, ή με δικαστική ομολογία του αντιδίκου, οφείλει να επικαλεσθεί και αποδείξει ο διάδικος που προβάλλει τους ισχυρισμούς αυτούς, ο οποίος πρέπει να επικαλεστεί τη δικαστική ομολογία ή τα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκομίσει, και από τα οποία αποδεικνύεται ο νέος πραγματικός ισχυρισμός.

Στην προκειμένη το αναιρεσείον Γερμανικό Ίδρυμα Συντάξεως (ν.π.ι.δ), κατέβαλε στην λήπτρια ασφάλισης - παθούσα,   τις ζημίες που της προκλήθηκαν συνεπεία του ένδικου τροχαίου ατυχήματος, και υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα της τελευταίας. Με την ιδιότητά του αυτή άσκησε αγωγή αποζημίωσής του κατά των εις ολόκληρον υπεύθυνων του ατυχήματος (υπαίτιου οδηγού και ασφαλιστικής εταιρίας), αξιώνοντας να αναγνωρισθεί η υποχρέωση τους να του καταβάλουν καθένας εις ολόκληρον το ποσό που κατέβαλε στην ασφαλισμένη του. Η αγωγή του πρωτόδικα απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη, με την αιτιολογία ότι είχε παραγραφεί η αξίωση του, απορριπτόμενης της προβαλλόμενη από αυτό ένστασης περί διακοπής της παραγραφής ως απαράδεκτη, καθώς είχε προταθεί με την προσθήκη των προτάσεων μετά τη συζήτηση.

   Ομοίως, και το Εφετείο απέρριψε την έφεση και τους πρόσθετους λόγους του αναιρεσείοντος, δεχόμενο αφενός μεν ότι ορθά το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την αντένσταση διακοπής της παραγραφής, και αφετέρου απαράδεκτα προβάλλεται η αντένσταση αυτή το πρώτον ενώπιόν του, εφόσον δεν επικαλείται το αναιρεσείον, στο ιστορικό του προταθέντος ισχυρισμού, τη συνδρομή των απαιτούμενων κατά τα άρθρα 527 παρ. 3 και 269 παρ. 2 ΚΠολΔ, προϋποθέσεων.

Ειδικότερα, το αναιρεσείον με τον όγδοο λόγο της έφεσης του και τους πρόσθετους λόγους αυτής, πρότεινε στην κατ' έφεση δίκη τον ισχυρισμό ότι η προβληθείσα από τους αναιρεσίβλητους παραγραφή της ένδικης αξίωσής του, είχε διακοπεί με την άσκηση της προγενέστερης από αγωγής του, ότι επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που απέρριψε την αγωγή ως αόριστη, και εντός εξαμήνου από την έκδοση της απόφασης αυτής άσκησε την ένδικη αγωγή του με την ίδια νομική και ιστορική βάση και ίδιο αίτημα με την προγενέστερη αγωγή του, όπως τούτο προκύπτει από το νοηματικό περιεχόμενο της έφεσης του, αλλά και με ρητή αναφορά στο δικόγραφο των πρόσθετων λόγων. Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί αντένσταση διακοπής της παραγραφής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 527 παρ. 3 και 269 παρ. 2 εδ. γ' ΚΠολΔ, ενώ εξάλλου το αναιρεσείον, αναφέρει στις προτάσεις του ότι προσκομίζει τα ανωτέρω έγγραφα, που αποδεικνύουν τη συνδρομή της εξαιρετικής περίπτωσης πρότασης του ισχυρισμού για πρώτη φορά στην κατ' έφεση δίκη και τη βασιμότητα αυτού.

Εφόσον,   ο κατά τα ανωτέρω σχετικός αυτοτελής ισχυρισμός και όλα τα θεμελιωτικά του στοιχεία προβλήθηκαν παραδεκτά και νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, και το δικαστήριο τον απέρριψε ως απαράδεκτο κατά παράβαση των άρθρων 527 και 269 ΚΠολΔ, συντρέχει ο αναιρετικός έλεγχος του άρθρου 559 αριθ. 14 και αριθ. 8 ΚΠολΔ.  

Απόφ. ΑΠ.....Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.