210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ασφαλιστική Εκκαθάριση - Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρ. 239 παρ.4, 5 Ν.4364/2016) - Δεκτή η αγωγή της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας - Οι εκκρεμείς δίκες εισάγονται και συνεχίζονται κατά την ίδια διαδικασία ΝΕΟ

Ασφαλιστική Εκκαθάριση Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρ. 239 παρ.4, 5 Ν.4364/2016)

Δεκτή η αγωγή της ήδη υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας

Οι εκκρεμείς δίκες εισάγονται και συνεχίζονται κατά την ίδια διαδικασία (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια)

Οι εκδοθησόμενες αποφάσεις τέμνουν οριστικά τις διαφορές Δεν λαμβάνουν ασφαλιστικά μέτρα

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – τεύχος Νοέμβριος 2019)

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 235, 236, 239, 242 παρ.1 και 4, 243 παρ.1 και 3, 246 και 247, σαφώς συνάγεται ότι ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση τεθεί σε ασφαλιστική εκκαθάριση, και προκειμένου να περαιωθούν το ταχύτερο οι εκκρεμείς δίκες, αυτές εισάγονται ή συνεχίζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που είναι διαδικασία ταχύτερη, χωρίς ωστόσο να στερεί τα διάδικα μέρη να ασκήσουν ένδικα μέσα κατά της απόφασης που θα εκδοθεί, καθόσον οι σχετικές αποφάσεις δεν λαμβάνουν ασφαλιστικά μέτρα, με την έννοια του άρθρου 682 ΚΠολΔ, ούτε ρυθμιστικά κατάστασης, αλλά τέμνουν οριστικά τις διαφορές αυτές.

Κατά συνέπεια η παραπομπή για την εκδίκαση των ανωτέρω διαφορών στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν νοείται σε εκείνες τις διατάξεις που προσιδιάζουν αποκλειστικώς στα ασφαλιστικά μέτρα, όπως η διάταξη του άρθρου 699 ΚΠολΔ (περί απαγόρευσης άσκησης ενδίκων μέσων), η οποία δεν αφορά τη  διαδικασία, ήτοι την πορεία της δίκης μέχρι την έκδοση της απόφασης, αλλά τα κατά της τελευταίας ένδικα μέσα. Επιπλέον και όσες διαφορές (δίκες) είναι εκκρεμείς στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας εισάγονται με κλήση οποιουδήποτε νομιμοποιούμενου στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης ανεξαρτήτως ποσού, το οποίο δικάζει κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

 

Παραδεκτή η Έφεση της ηττηθείσας εναγομένης(οφειλέτριας της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας)

Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

 

Επί αγωγής της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας κατά της οφειλέτριας αυτής ασφαλιστικής πράκτορα εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση του Μον.Πρωτ. Πειραιά, η οποία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή. Κατά της πρωτόδικης απόφασης η εναγόμενη παραδεκτά άσκησε την κρινόμενη έφεσή της κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς πρόκειται για απόφαση με την οποία δεν διατάσσεται ασφαλιστικό μέτρο αλλά τέμνεται η διαφορά.

 

Απόρριψη Ένστασης της κατά τόπον αναρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου

(άρθρ. 221 ΚΠολΔ, 239 παρ.4 Ν.4364/2016)

 

Από την επισκόπηση των προσκομιζόμενων εγγράφων, προκύπτει, ότι η ένδικη αγωγή εισήχθη κατ’ αρχήν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για να δικαστεί στις 11-11-2014, οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 14-1-2016, κατά την οποία ματαιώθηκε. Κατόπιν τούτου, ενόψει της εφαρμογής του άρθρ.239 παρ.4 του Ν. 4364/2106,  δεδομένου ότι η  κρινόμενη υπόθεση ήταν εκκρεμής ακόμη στον πρώτο βαθμό, ο εκκαθαριστής της ενάγουσας εισήγαγε την ένδικη αγωγή με κλήση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, ως το δικαστήριο της έδρας της ενάγουσας επιχείρησης.  Εξάλλου, ναι μεν στο άρθρο 221 § 1 ΚΠολΔ ορίζεται ότι, η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα ρυθμίζεται από τον νόμο που ισχύει κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής, τούτο όμως ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι δεν ορίζει άλλως ο νόμος, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Επομένως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ήταν κατά τόπο αρμόδιο να δικάσει την ένδικη αγωγή και ορθώς απορρίφθηκε η ένσταση που προέβαλε η εναγομένη και συνεπώς απορριπτέος αβάσιμος ως τυγχάνει ο σχετικός λόγος έφεσης.

 

Ανυπόγραφα Έγγραφα  Δεκτά στη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων

Η εναγομένη ισχυρίζεται ότι τα προσκομιζόμενα πινάκια παραγωγής από το αρχείο της ενάγουσας δεν έχουν αποδεικτική δύναμη, αφενός διότι ελλείπουν οι σελίδες 1 και 2 της περιόδου Σεπτεμβρίου 2009. Απορριπτέος ως αβάσιμος κρίνεται ο ισχυρισμός αυτός δεδομένου ότι στα ενσωματωμένα στην αγωγή πινάκια ασφαλιστικής παραγωγής, στα οποία στηρίζει η ενάγουσα την επίδικη αξίωση της, δεν ελλείπουν οι ανωτέρω σελίδες της περιόδου Σεπτεμβρίου, καθώς αυτές έχουν ενσωματωθεί με άλλη σειρά, παρεμβαλλόμενες στις σελίδες, που αποτυπώνουν τα πινάκια του μηνός Αυγούστου 2009.

Επίσης η αιτίαση της εναγομένης ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγράφων, δεν βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή και συνεπώς δεν πληρούν τους όρους του νόμου, αυτή κρίνεται απορριπτέα ομοίως ως αβάσιμη, αφού στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, λαμβάνονται υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, όπως ανυπόγραφα έγγραφα.

 

Απόφ. Μον.Εφ.Πειρ.....Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε όχι στην παρακάτω φωτογραφία αλλά ακριβώς ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση που είναι μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.