210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Προσκόμιση και επίκληση κατηγορητηρίου σε πολιτική δίκη - Προσβολή Προσωπικότητας - Παράνομη Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων - Ν. 2472/1997 - Ηθική Βλάβη. ΝΕΟ

ΑΑΑ 1

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Προσβολή Προσωπικότητας από την Παράνομη Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Στα πλαίσια Πολιτικής Δίκης προσκομίσθηκε με τις προτάσεις κατηγορητήριο Εισαγγελίας

που αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο

 

Αποκατάσταση Ηθικής Βλάβης ΑΚ 932

Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου που δικάζει ως Εφετείο κατά απόφασης Ειρηνοδικείου (άρθρ. 560 παρ.1 εδ.α΄ ΚΠολΔ)

 

Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Ν.2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 23 του ανωτέρω νόμου και του ταυτάριθμου άρθρου της Κοινοτικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 54, 59, 299 και 932 του ΑΚ.

Η ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου κατά παράβαση των διατάξεων του ανωτέρου νόμου που προκαλεί ηθική βλάβη στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι νόθος αντικειμενική.

Ευθύνη από αμέλεια και όχι από δόλο.

 

Στην προκειμένη περίπτωση η εκκαλούσα με αγωγή της(περί οροφοκτησίας Α 17 ΚΠολΔ), αξίωσε την αποκατάσταση της ζημίας της, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στην αγωγή. Κατά τη συζήτηση της αγωγής η εκκαλούσα, προσκόμισε με επίκληση με τις προτάσεις της, μεταξύ άλλων, δικογραφία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, από την οποία προκύπτει η κίνηση της ποινικής δίωξης κατά της αναιρεσείουσας για εξύβριση και απειλή. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται το κατηγορητήριο, το οποίο αποδίδει στην ενάγουσα την ιδιότητα της κατηγορουμένης. Το παραπάνω έγγραφο αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αυτής κατ΄ άρθρ. 2 στοιχ. β΄ Ν.2472/1997. Με την επίκληση των εγγράφων αυτών στις προτάσεις και τη προσκόμισή τους κατά την συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, η εκκαλούσα επεξεργάσθηκε ανεπίτρεπτα τα ανωτέρω ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της ενάγουσας, χωρίς συγκατάθεση αυτής, χωρίς άδεια της Αρχής του άρθρ. 7 Ν.2472/1997 και χωρίς αυτό να συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας της επεξεργασίας που υπαγορεύεται από το άρθρ.4 στοιχ. β΄ του ιδίου νόμου.

Περαιτέρω η εκκαλούσα άσκησε ανακοπή, καθώς και πρόσθετους λόγους, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε αυτή να καταβάλει στον αδελφό της εφεσίβλητης, ως διαχειριστή στης πολυκατοικίας το ποσό των 676,78 ευρώ. Κατά τη συζήτηση ανακοπής, η ανακόπτουσα – εκκαλούσα, με το δικόγραφο των προτάσεών της, προσκόμισε με επίκληση απόσπασμα από το βιβλίο αδικημάτων – συμβάντων – συλλήψεων – συστάσεων και παραπόνων του ΑΤ, το οποίο ανήκει σε διαρθρωμένο σύνολο προσωπικών δεδομένων μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, που περιλαμβάνεται σε αρχείο κατά την έννοια του άρθρ. 2 εδ.ε΄ ν2472/1997, που είναι προσιτά με συγκεκριμένο (ημεροχρονολογία) κριτήριο. Τα παραπάνω δεδομένα, λόγω του ότι κατά τα προαναφερόμενα ασκήθηκε ποινική δίωξη αποτελούν (ex tunc) ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της εφεσίβλητης και όχι απλά. Συνεπώς η εκκαλούσα (ανακόπτουσα) επεξεργάσθηκε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα της εφεσίβλητης. Η εναγόμενη ισχυρίσθηκε ότι δεν προέβη στην επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ενάγουσας από δόλο, ισχυρισμός που έγινε δεκτός ως βάσιμος, χωρίς να λείπει όμως η υπαιτιότητά της λόγω αμέλειας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης που δίκασε ως Εφετείο, εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση (Ειρηνοδικείου Ξάνθης), με την οποία επιδικάσθηκε στην αναιρεσείουσα ενάγουσα αποζημίωση 1.000 ευρώ εξ ΑΚ 932 για κάθε αγωγή της και υποχρέωσε την ήδη αναιρεσίβλητη – εκκαλούσα – εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα 50 ευρώ για κάθε αγωγή της (συνολικά 100 ευρώ).

Κατά τις παραδοχές του Εφετείου η ευθύνη της αναιρεσίβλητης για την χρηματική ικανοποίηση της αναιρεσείουσας εξαιτίας της παραβίασης των επίμαχων προσωπικών δεδομένων της τελευταίας είναι νόθος αντικειμενική και η αναιρεσίβλητη ευθύνεται από αμέλεια και όχι από δόλο (όπως δέχθηκε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο) κατά παραδοχή εν μέρει της σχετικής ένστασης της αναιρεσίβλητης.

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κρίθηκε αβάσιμος και απορριπτέος εκ του άρθρ. 560 αριθ. 6 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης,.

 

Ηθική Βλάβη Αναιρετική Διαδικασία

 

Αναιρείται η Εφετειακή απόφαση που επιδίκασε 50 ευρώ εξ ΑΚ 932 για κάθε αγωγή της αναιρεσείουσας – ενάγουσας (συνολικά 100 ευρώ), λόγω παραβίασης της αρχής αναλογικότητας και υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου. Δεκτός ο εκ του αρθρ. 560 αριθμ.6 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.

Παραπομπή της υπόθεσης για επανακαθορισμό της εύλογης αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ για κάθε μία από τις δύο αγωγές, αφού έφεση άσκησε μόνο η αναιρεσίβλητη εναγομένη και όχι η αναιρεσίβλητη ενάγουσα.

 

 

Απόφ. ΑΠ........

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.