210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Διαδικασία συνδιαλλαγής - Συλλογική Συναινετική Διαδικασία - Η κήρυξη της πτώχευσης αλλά και η ένταξη του οφειλέτη στη διαδικασία συνδιαλλαγής, - Έννομες Συνέπειες ΝΕΟ

 

Διαδικασία συνδιαλλαγής

Συλλογική Συναινετική Διαδικασία

Η κήρυξη της πτώχευσης αλλά και η ένταξη του οφειλέτη

στη διαδικασία συνδιαλλαγής,

συνεπάγονται τις ακόλουθες έννομες συνέπειες:

  • Η συζήτηση κάθε είδους ασκηθεισών, αναγνωριστικού ή καταψηφιστικού περιεχομένου, αγωγών των πιστωτών κηρύσσεται απαράδεκτη.
  • Η συνέχιση εκκρεμών δικών επί αγωγών αντίστοιχου χαρακτήρα αναστέλλεται αυτοδικαίως.
  • Η έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης με την επίδοση επιταγής προς πληρωμή θεωρείται άκυρη.
  • Η διενέργεια πράξεων συντηρητικής η αναγκαστικής εκτέλεσης και η συνέχιση αντίστοιχων διαδικασιών κατά της περιουσίας του πτωχού ή του αιτούντος την εφαρμογή της διαδικασίας της συνδιαλλαγής οφείλεται ακόμη κι αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αναστέλλονται. Η άσκηση και η εκδίκαση, ενδίκων μέσων εκ μέρους των πιστωτών επί εγερθεισών αξιώσεών τους απαγορεύεται.

Γίνεται όμως δεκτό ότι η κατά τα άνω αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών κατά του πτωχεύσαντος ή του τεθέντος στη διαδικασία της συνδιαλλαγής οφειλέτου δεν εμποδίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής, ούτε την άσκηση διαπλαστικών δικαιωμάτων (καταγγελία, υπαναχώρηση επίσχεση) ούτε τέλος τη διεξαγωγή δικών επί υποθέσεων εκδικαζομένων κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.

BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 260x95

 Η προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται από το Δικαστή στα πλαίσια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων και καθορίζει τα ασφαλιστικά μέτρα, που είναι ληπτέα αμέσως, προς εξασφάλιση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, μέχρι την έκδοση της απόφασης, δεν είναι δικαστική απόφαση αλλά εκτελεστή πράξη της δικαστικής αρχής (ΟλΑΠ 4/2004) και επομένως δεσμευτική, με την έννοια ότι πράξεις που είναι αντίθετες με το περιεχόμενό της, στερούνται νομιμότητας. Αν δε το μέτρο που ορίσθηκε με την προσωρινή διαταγή και παραβιάσθηκε, συνίσταται στην απαγόρευση διαθέσεως πράγματος (μεταβολής της νομικής του κατάστασης), η μεταγενέστερη της διαταγής διάθεση (εκποίηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και υποθήκη) πλήττεται με ακυρότητα, όχι εκ του άρθρου 175 του ΑΚ, αφού ο νόμος (άρθ. 691 § 2 και 700 § 3 του ΚΠολΔ), δεν προβλέπει ακυρότητα της απαγορευμένης με προσωρινή διαταγή διάθεσης, αλλά εκ του άρθρου 176 του ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 691 § 2 του ΚΠολΔ, κατ' αναλογία με τα ισχύοντα επί δικαστικής απόφασης, με την οποία προσομοιάζει (χωρίς και να είναι) η προσωρινή διαταγή (ΑΠ 294/2017, ΑΠ 866/2004).

 

 Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ

Δεκτός ο αναιρετικός λόγος

 Με το μοναδικό λόγο της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης προβάλλεται από την αναιρεσείουσα η, από το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, αιτίαση με την επίκληση ότι, κατ' εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των, ουσιαστικού δικαίου, διατάξεων των άρθρων 10, 25, 99 και 100 ΠτΚ (ν.3588/2007) η προσβαλλομένη απόφαση δέχθηκε ως νόμιμο, το σχετικό λόγο της ανακοπής της αναιρεσίβλητης κατά της εκδοθείσας σε βάρος της από αυτή (αναιρεσείουσα) υπ' αριθμ. 27541/27-09-2011 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μον/λους Πρωτ. Θεσσαλονίκης με τον οποίο προβλήθηκε η ακυρότητα αυτής ως εκδοθείσας παρά την διαταχθείσα με την από 12.04.2011 προσωρινή διαταγή του Πολ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης, αλλά και την 21910/21-07-2011 απόφαση του τελευταίου, αναστολή λόγω ένταξής της στη διαδικασία της συνδιαλλαγής, των ατομικών διώξεων των πιστωτών και κάθε πράξεως αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος της (αναιρεσίβλητης) η οποία, όμως, κατά την προβαλλόμενη αιτίαση, δεν καθιστούσε απαγορευτική την έκδοσή της. Ο λόγος αυτός κρίνεται βάσιμος καθόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής δεν παρεμποδίζεται από την κατά τα άνω επικαλούμενη ως διαταχθείσα με την προσωρινή διαταγή, αλλά και με τη σχετική απόφαση αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών, κατά της ήδη αναιρεσίβλητης, ανακόπτουσας, καθ' ης η ένδικη Διαταγή Πληρωμής, λόγω ένταξής της στη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Επομένως, κατά παραδοχή της βασιμότητας του μοναδικού της λόγου, η ένδικη αίτηση αναίρεσης πρέπει να γίνει δεκτή και ν' αναιρεθεί, στο σύνολό της, η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση.

 

 

 Απόφ. ΑΠ.

AAAAA ΝΕΟ ΓΙΑ NEWSLETTER gia site 41 1

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.