210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Εργατικό Ατύχημα Ακρωτηριασμός άνω άκρου Ηθική Βλάβη 130.000Ε Ύψος επιδικαζόμενου ποσού δεν εμπίπτει στην Αναιρετική Διαδικασία

Εργατικό Ατύχημα
Ακρωτηριασμός άνω άκρου

Υπαιτιότητα 70% της εργοδότριας εταιρίας, για μη λήψη όλων των πρόσφορων και ασφαλών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων σε μηχάνημα διαχωρισμού τεύτλων, ως επίσης και την έλλειψη των απαραίτητων οδηγιών, αναφορικά με την επικινδυνότητα κατά τον χειρισμό του ανωτέρω μηχανήματος.
Υπαιτιότητα 30% του παθόντος εργαζομένου, αφού αυτός από έλλειψη της προσοχής που θα επεδείκνυε κάθε μέσος και συνετός εργαζόμενος, όταν παρουσιάσθηκε σ αυτό εμπλοκή λόγω ύπαρξης ξένων σωμάτων, δεν φρόντισε να σταματήσει τη λειτουργία του και στην συνέχεια ν' απομακρυνθούν οι ξένες ύλες που προκάλεσαν την εμπλοκή.Ηθική Βλάβη (ΑΚ 932) 130.000 ευρώ
Ύψος επιδικαζόμενου ποσού
δεν εμπίπτει στην Αναιρετική Διαδικασία

Ο προσδιορισμός του ποσού της κατ' αρ. 932 ΑΚ εύλογης χρηματικής ικανοποίησης που επιδικάζεται στον παθόντα σε περίπτωση αδικοπραξίας αφέθηκε στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, η οποία δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, αφού σχηματίζεται από την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων (αρ. 561 § 1 Κ.Πολ.Δ.), χωρίς την υπαγωγή του πορίσματος σε νομική έννοια, ώστε να μπορεί να νοηθεί εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου είτε ευθέως είτε εκ πλαγίου 'αρ. 559 αριθ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ.). Η κρίση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο ούτε και από την άποψη της παραβίασης ή μη της αρχής της αναλογικότητας που εισάγεται ως νομικός κανόνας με την διάταξη του αρ. 25§1 του Συντάγματος.

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε απορριπτέος ως απαράδεκτός ο σχετικός λόγος αναίρεσης (αρ.559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ), καθόσον, το καθορισθέν με την απόφαση του Εφετείου ποσό των 130.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω Ηθικής Βλάβης, δεν υπερβαίνει τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου, και δεν υπόκειται απευθείας σε έλεγχο μέσω της αρχής της αναλογικότητας.Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας & ΑΚ 931
30.000 ευρώ

Η ως άνω αυτοτελής αξίωση αφορά στον καθορισμό και μόνον αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και μάλιστα μελλοντική και όχι χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, η οποία αποκαθίσταται κατ' άρ.932 ΑΚ και η οποία δεν μπορεί να βρεί έρεισμα και στην διάταξη του αρ. 931 ΑΚ, στην οποία γίνεται λόγος για "αποζημίωση".
Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δεχθέν επίσης ότι η σωματική αναπηρία του ενάγοντος είναι βλαπτική για την ζωή του, αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο στο μέλλον του και θα του δημιουργεί ισόβια δυσμενείς ψυχολογικές επιδράσεις, επεδίκασε σ' αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη και το ποσοστό συνυπαιτιότητάς του, κατ' αρ. 931 ΑΚ το ποσό των 30.000 Ευρώ χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, αυτό ως εύλογη χρηματική παροχή και όχι ως αποζημίωση. Με τον τρίτο λόγο αναίρεσης προσάπτεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια ότι εκδικάζοντας το ποσό των 30.000 Ευρώ κατ αρ. 931 ΑΚ, το οποίο βρίσκεται σε προφανή δυσαναλογία με την βλάβη που υπέστη, αντί του ζητηθέντος ποσού των 500.000 Ευρώ, παραβίασεν ευθέως, άλλως εκ πλαγίου την κατ' αρ. 25 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας για το άρ. 931 ΑΚ. Ο λόγος αυτός, εφόσον το επιδικασθέν ποσόν για την αιτία αυτή αποτελεί αποζημίωση (και όχι εύλογη χρηματική παροχή), πρέπει ν' απορριφθεί ως απαράδεκτος,

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.