210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Η διάσπαση των κλάδων ασφαλίσεως μεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών οργανισμών και η αυτόματη μεταβίβαση του Ι.Κ.Α.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 2005
ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Η διάσπαση των κλάδων ασφαλίσεως μεταξύ
διαφορετικών ασφαλιστικών οργανισμών
και η αυτόματη μεταβίβαση του Ι.Κ.Α.
της αξιώσεως αποζημιώσεως του παθόντος
Πεδίο εντάσεως μεταξύ του Ι.Κ.Α. και του Τ.Σ.Α.
(Με αφορμή την ΕφΑθ 953/2005 ΕπΣυγκΔ 2005, 375 επ.)
Αθαν. Κρητικού
Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου
Το ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών (εφεξής χάριν συντομίας: ΤΣΑ) ασφάλιζε για τον κλάδο συντάξεων τόσο τους οδηγούς αυτοκινήτων που παρείχαν εξαρτημένη εργασία (μισθωτούς) όσο και τους ιδιοκτήτες, χρήστες κλπ. Αυτοκινητιστές. Για τους κλάδους παροχών ασθένειας οι μισθωτοί οδηγοί ασφαλίζονταν ανέκαθεν στο ΙΚΑ, ενώ οι ιδιοκτήτες κλπ. Αυτοκινητιστές δεν είχαν αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. Μεταγενέστερα με το Ν. 984/1979 οι μισθωτοί οδηγοί από Ι.11.1979 ασφαλίσθηκαν και για τον κλάδο συντάξεως από το ΙΚΑ (βλ. Χατζηδημητρίου Ι Ψηλού, Ασφαλιστική νομοθεσία, β έκδ. 1991 παρ. 39 σ. 147 επ). Με το ΠΔ 434/1980 υπήχθησαν από Ι.6.1980 στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος οι αυτοκινητιστές που μέχρι την 31.5.19809 ασφαλίζονταν στον κλάδο ασθενείας του ΤΣΑ. Με το άρθ. 391 του τελευταίου άνω Π.Δ. ορ[ζονται τα ακόλουθα: «Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος οι κατά τα ανωτέρω ασφαλιζόμενοι εις τον κλάδο παροχών ασθενείς εις είδος του ΙΚΑ ασφαλισμένοι του ΤΣΑ υποχρεούνται εις καταβολήν μηνιαίας εισφοράς ίσης προς την εκάστοτε προβλεπομένην υπό του αρθρ. 25 του Α. Ν. 1846/1951 δια τον σσφσλισμένον και εργοδότην, υπολογιζομένης επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως του ΙΚΑ, ήτις θα ορίζεται εκάστοτε δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών υπηρεσιών μετά γνώμην του Δ.Σ. του ΙΚΑ. 2. Αι κατά την προηγουμένη παράγραφον εισφοραί συνεισπράττονται υπό του ΤΣΑ μετά της εισφοράς του κλάδου συντάξεως αυτού και αποδίδονται εις το ΙΚΑ μέχρι του τέλους του εποομενους εκείνου της εισρπάξεώς του μηνός». Περαιτέρω από την παρ. Ι του επόμενου αρθρ. 4 του ίδιου άνω Π.Δ. ορίζονται τα ακόλουθα: «Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος κοτοργείται ο υπό τον Ν. 286/1976 συσταθείς κλάδος παροχών ασθενείας του ΤΣΑ, διακοπτομένης από το ΤΣΑ πάσης παροχής του κλάδου τούτου από της ημερομηνίας Περί ης η παράγρ. 2 του αρθρ. Ι του παρόντος».
Επομένως καθόσον αφορά τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, σημαντική κατηγορία
των οποίων αποτελούν τα Δημοσίας χρήσεως επιβατηγά και φορτηγά αυτοκίνητα, η εκμετάλλευση των οποίων γίνεται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, η ασφαλιστική τους κάλυψη εμφανίζει την ακόλουθη εικόνα: καθόσον αφορά τον κλάδο συντάξεων η ασφαλιστική τους κάλυψη γίνεται από το ΠΑ, ενώ καθόσον αφορά τον κλάδο ασθενείας σε είδος η ασφαλιστική τους κάλυψη γίνεται από το ΙΚΑ. Δηλαδή παρατηρε[ται διάσπαση των ασφαλιστικών φορέων ανάλογα με τον ασφαλιζόμενο κλάδο. Ασφαλιστικός φορέας για τον κλάδο συντάξεων είναι το ΠΑ και ασφαλιστικός φορέας για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος είναι το ΙΚΑ. Αξίζει πάντως να τονισθε[ και τούτο: το γεγονός ότι οι οφειλόμενες εκάστοτε από τον ασφαλισμένο εισφορές γα τον κλάδο παροχών ασθενε[ας σε εδος συνεισπράττονται από το ΤΣΑ με την εισφορά του κλάδου συντάξεων δεν καθιστά ασφαλιστικό φορέα για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος το ΤΣΑ. Τούτο γίνεται για λόγους πρακτικούς. Το ΤΣΑ εισπράττει και τις δύο εισφορές που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς κλάδους ασφαλίσεως και κατακρατεί τις εισφορές που του αντιστοιχούν. ενώ αποδίδει στο ΙΚΑ τις εισφορές που αφορούν τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος.
Ο προσδιορισμός κάθε φορά του αρμόζοντος ασφαλιστικού φορέα έχει και πρακτική σημασία ενόψει των διατάξεων του άρθ 10 παρ. 5 ΝΔ 4104/1960, αρθ. Ι 8 Ν. 4476/1965 και αρθ. 18 Ν. 1654/1986. Τούτο γιατί

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.