210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Έγγραφο ΥΣΑΕ δεν αποτελεί απόδειξη περί της ακυρώσεως της ασφαλιστικής Σύμβασης

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων
Προτεραιότης του εκ Δεξιών

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εισελθόντος εξ αριστερών στην διασταύρωση.
Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου - Προϋποθέσεις (1)
Για το ορισμένο της αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, αρκεί να αναφέρεται χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση, ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν ανασφάλιστο.
Για να απαλλαγεί της ευθύνης του το Επικουρικό Κεφάλαιο, στην περίπτωση ανασφαλίστου οχήματος, μπορεί ανταποδεικτικά να προτείνει την ύπαρξη ενεργού και εγκύρου ασφαλίσεως.

Λύση - Λήξη - Ακύρωση
Ασφαλιστικής Σύμβασης (2)

Γνωστοποίηση
Δεν παρέχεται η συμφωνηθείσα διάρκεια της ασφαλίσεως, αλλά χωρεί κάθε φορά ισόχρονη αυτόματη ανανέωση κατά τo άρθρο 6 παρ. 1 της Κ4/585/1978 Υ.Α., εφόσον δεν έχει ειδοποιήσει για το αντίθετο οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος το άλλο, με συστημένη επιστολή, την οποία πρέπει να στείλει 30 ημέρες πριν το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου.
Η γνωστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση λύσεως ή ακυρώσεως της ασφαλιστικής συμβάσεως (είτε με καταγγελία, είτε με κοινή συμφωνία, ακόμα και όταν ο ίδιος ο ασφαλισμένος, ζητάει την ακύρωση τη διακοπή της ασφαλιστικής συμβάσεως) γιατί η καθιέρωση του πανηγυρικού αυτού τρόπου λήξεως της ασφαλιστικής συμβάσεως και παύσεως της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας έναντι του τρίτου θεσπίστηκε για να άρει κάθε αμφισβήτηση ως προς το χρόνο παύσεως της ευθύνης του ασφαλιστή και να αποτρέπει τη δυνατότητα συμπαιγνίας μεταξύ του ασφαλισμένου και ασφαλιστή σε βάρος του ζημιωθέντος τρίτου.
Εξακολουθεί η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας, εφόσον η ασφαλιστική σύμβαση δεν ακυρώθηκε, έληξε ή ανεστάλη νόμιμα.

Η αντισυμφωνία των συμβαλλομένων, ασφαλισμένου και ασφαλιστή για την πρόωρη λύση της συμβάσεως ασφαλίσεως, κατ' άρθρο 361 Α.Κ. για να ισχύσει έναντι των τρίτων, πρέπει να γίνει επίσης κατά τις προαναφερόμενες διατυπώσεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.489/76. Σε περίπτωση μη καταβολής ασφαλίστρων, η σύμβαση ασφαλίσεως δεν λύεται, αλλά εξακολουθεί και για τη λύση της να απαιτούνται, οι ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και διατυπώσεις.
Η ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να επικαλεσθεί ότι έληξε η ως άνω σύμβαση ασφαλίσεως συναινετικά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, εφόσον δεν αποδεικνύει ότι τηρήθηκε και ο επιβαλλόμενος πανηγυρικός ως άνω τύπος για την λύση αυτής, ήτοι ότι γνωστοποιήθηκε η λύση της συμβάσεως στον ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή και παρήλθε χρόνος 30 ημερών από τη λήψη αυτής και συνεπώς δεν επήλθε κατά νόμιμο τρόπο η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης, που εξακολουθεί να είναι έγκυρη, ώστε και να θεμελώνεται η ευθύνη της (3).

"Έγγραφο ΥΣΑΕ (4)
δεν αποτελεί απόδειξη περί της ακυρώσεως
της ασφαλιστικής Σύμβασης

Το γεγονός ότι αναφέρεται απλώς στο προσκομιζόμενο Δελτίο της Υ.Σ.Α. Ε. η πράξη ακυρώσεως της ασφαλιστικής συμβάσεως, δεν καθιστά τούτο και μόνο αυτήν άκυρη, γιατί

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.