210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο με Ρυμουλκό & Ρυμουλκούμενο

Τροχαίο με Ρυμουλκό – Ρυμουλκούμενο

Ανασφάλιστος Γεωργικό Ελκυστήρας

και με Ασφαλισμένη ρυμουλκούμενη καρότσα


 

Συνεπεία του ενδίκου τροχαίου ατυχήματος ασκήθηκαν αγωγές και ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση του οδηγού (α΄ εναγομένου) του ανασφάλιστου γεωργικού ελκυστήρα (ρυμουλκού) στον οποίο είχε συνδεθεί ασφαλισμένη ρυμουλκούμενη καρότσα (ιδιοκτησίας του πεθερού του β΄ εναγομένου) κατά της ασφαλίζουσας την ρυμουλκούμενη καρότσα ασφαλιστικής εταιρίας. Επί των αγωγών εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 1077/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και ακολούθως η υπ΄ αριθ. 8094/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, δέχθηκε ότι υπήρχε ασφαλιστική κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρεία για ζημιές που θα προκαλούνταν από την προμνησθείσα ρυμουλκούμενη καρότσα, που είχε συνδεθεί στον πιο πάνω ανασφάλιστο γεωργικό ελκυστήρα, και έκρινε νόμιμη την ένδικη προσεπίκληση του εναγομένου.

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1α ΚΠολΔ η ανωτέρω Εφετειακή απόφαση, καθότι έγινε δεκτό ότι στην ένδικη υπόθεση υπάρχει έλλειψη παθητικής νομιμοποιήσεως της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας, αφού δεν δημιουργείται μεταξύ της αναιρεσείουσας και του αναιρεσιβλήτου έννομη σχέση, με βάση την οποία, σε περίπτωση ήττας του στην κύρια δίκη, να δικαιούται ο αναιρεσίβλητος αποζημίωση από την αναιρεσείουσα για την αιτία αυτή. Ο αναιρεσίβλητος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλισμένος της (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 489/1976) και συνεπώς δεν τους συνδέει καμιά προϋφιστάμενη έννομη σχέση από σύμβαση ή από το νόμο, η οποία να θεμελιώνει υπέρ του δικαίωμα αποζημιώσεως σε βάρος της ασφαλιστικής εταιρίας, , αν αυτός ηττηθεί στην κύρια δίκη.


 

Προσεπίκληση Δικονομικού Εγγυητή


 

Για τη νομιμότητα της προσεπίκλησης του δικονομικού εγγυητή πρέπει μεταξύ του προσεπικαλούντος και του προσεπικαλουμένου να υπάρχει, δυνάμει του νόμου ή της σύμβασης, έννομη σχέση, η οποία, σε περίπτωση ήττας του προσεπικαλούντος στην κύρια δίκη, του παρέχει δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του προσεπικαλουμένου.


 

Απόφ. ΑΠ 4/2010

Πρόεδρος : Διονύσιος Γιαννακόπουλος


                                                                    Εισηγητής : Ελευθέριος Μάλλιος

Μέλη : Γεωργία Λαλούση - Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης - Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου


                                                                      Δικηγόροι : Δημήτριος Ντανάκας

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1) Τροχαία με Ρυμουλκά – Ρυμουλκούμενα

  • Σε ατυχήματα, που προκαλούνται από ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο όχημα, η ευθύνη βαρύνει το ρυμουλκό όχημα, εφ' όσον το ρυμουλκούμενο στερείται αυτόνομης κινήσεως   Η αρχή της επικουρικότητος που καθιερώνει η διάταξη της παραγ. 1 του άρθρου 21 της Κ4/585/1978 Α.Υ.Ε. ισχύει, προδήλως, στην περίπτωση που το ατύχημα σε τρίτο προκαλείται από το ρυμουλκούμενο όχημα, όταν έχει αποσυνδεθεί από το ρυμουλκό όχημα και εν όσω αυτό, όντας τοπικώς και λειτουργικώς αποσυνδεδεμένο από το ρυμουλκό, προκαλεί το ατύχημα σε τρίτο πρόσωπο. Αν αποδεικνύεται, ότι η ζημία προκαλείται σε τρίτο πρόσωπο από ρυμουλκό όχημα και υπάρχουν χωριστές συμβάσεις ασφάλισης για το ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο (είτε στο ίδιο είτε σε διαφορετικούς ασφαλιστές), τότε η ευθύνη θα καλυφθεί από τον ασφαλιστή του ρυμουλκού οχήματος και δεν θα ενεργοποιηθεί η ασφάλιση του ρυμουλκουμένου οχήματος. ΑΠ 6/2010 ΕΣυγκΔ 2010/489
  • Παρεμπίπτουσα Αγωγή κατ΄Ασφαλιστού - ασφαλίσαντος ρυμουλκούμενο καρούλι ποτίσματος. Εφόσον αποδείχθηκε ότι η εναγομένη ασφαλιστική εταιρία είχε ασφαλίσει το ρυμουλκούμενο - καρούλι, τόσο ως όχημα όσο και ως εργαλείο με έγκυρη ασφαλιστική σύμβαση, αυτή έχει   υποχρέωση να καλύψει ασφαλιστικά την προκληθείσα στους ενάγοντες ζημία από τη λειτουργία του ρυμουλκούμενου - καρουλιού ποτίσματος. Μον.Πρ.Βολ. 116/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/47
  • Ατύχημα προκληθέν από Ρυμουλκό μετά Ρυμουλκουμένου - Αντικειμενική Ευθύνη κατόχου - Ν.ΓπΝ/1911.   Η εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία ισχυρίσθηκε ότι το όχημα που οδηγούσε ο ασφαλισμένος της δεν αποτελεί αυτοκίνητο κατά την έννοια του νόμου και ότι το ατύχημα οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο μεταφερόμενο μ΄αυτό φορτίο, με αποτέλεσμα αυτή να μην υπέχει ευθύνη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως το ρυμουλκό και το ρυμουλκόμενο όχημα, που και τα δύο ανήκουν στον πρώτο εναγόμενο και οδηγούσε αυτός κατά τον παραπάνω χρόνο, αποτελούν μια λειτουργική ενότητα και εφόσον, διαρκούσης αυτής της λειτουργικής ενότητας, προκλήθηκε ζημία σε τρίτον από τον ενιαίο συρμό και μάλιστα είτε από το ρυμουλκό, είτε από το ρυμουλκόμενο, ευθύνεται κατά το Ν.ΓΠΝ/1911 αυτός ως κάτοχος και οδηγός του ρυμουλκού οχήματος. Εφ.Δωδ. 323/2001 ΣΕΣυγκΔ 2003/223
  • Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 εδ. α- της υπ-αριθ. Κ4/585/5-4-1978ΑΥΕ, αν υπάρχει αυτοτελής ή χωριστή ασφάλιση του ρυμουλκουμένου οχήματος, τότε αυτή ισχύει μόνο: α) αν είναι ανασφάλιστο το ρυμουλκό όχημα, ή β) αν η ασφάλιση του ρυμουλκού οχήματος δεν καλύπτει την ευθύνη από ατυχήματα προξενούμενα από το ρυμουλκούμενο. Κατά δε την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου "εφόσον η αστική ευθύνη δια το ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο καλύπτεται δι ενός ασφαλιστηρίου, τούτο θεωρούνται δια την κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης, ως ένα ενιαίο όχημα, ανώτατο δε όριον ευθύνης του ασφαλιστού είναι το συμφωνηθέν δια το ρυμουλκόν όχημα ασφαλιστικόν ποσόν". Εφ. Αθ. 6895/2000 ΣΕΣυγκΔ 2004/609
...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.