210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 4 Νομος 4092/2012 για το Επικουρικό.

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων
του άρθρ. 4 Νομου 4092/2012
που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο (1)

Σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο στοιχείο γ' του Ν. 4092/2012, που τροποποίησε το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986, ορίζεται μεταξύ άλλων και ότι «η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει τις ήδη γεγεννημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική απόφαση». Επομένως, οι καταργούμενες με την ως άνω διάταξη ενοχικές αξιώσεις των ζημιωθέντων από τροχαίο ατύχημα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου εμπίπτουν στην έννοια του όρου «περιουσία» του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, καθώς και στην έννοια του όρου «ιδιοκτησία» του άρθρου 17 του Συντάγματος. Εξάλλου, υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το μέχρι την έναρξη ισχύος του νομος 4092/2012 νομοθετικό καθεστώς ότι οι ως άνω αξιώσεις των παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου μπορούσαν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Συνεπώς, η αναδρομική κατάργηση των πιο πάνω ενοχικών αξιώσεων είναι αντίθετη στα άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος και 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Μάλιστα, η προαναφερόμενη νομοθετική μεταβολή δεν φαίνεται να επιβάλλεται από λόγους δημόσια ωφέλειας. Σύμφωνα μάλιστα και με την Αιτιολογική Έκθεση του νομου 4092/2012, με τις πιο πάνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, επιχειρώντας να σταθμιστούν οι υποχρεώσεις του χωρίς να διακινδυνεύει η οικονομική του θέση, λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου επικουρικού του σκοπού. Πλην, όμως, αν ως δημόσια ωφέλεια νοείται η θέση του Επικουρικού Κεφαλαίου και η αποζημίωση παθόντων από τροχαία ατυχήματα, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι πιο πάνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 αναιρούν την ίδια τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο πλέον δεν θα καταβάλει παρά μόνο ελάχιστο μέρος των αποζημιώσεων που οι παθόντες τροχαίων ατυχημάτων δικαιούνται, με αποτέλεσμα να καταργούνται δικαιώματα αυτών που κατ' επίφαση ο Ν. 4092/2012 ήθελε να προστατέψει. Εξάλλου, οι προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4092/2012 προσβάλλουν και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, καθώς προβλέπονται μέτρα που δεν είναι αναγκαία ούτε πρόσφορα για την προστασία του Επικουρικού Κεφαλαίου και την αποζημίωση των παθόντων από τροχαία ατυχήματα, αφού το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί με την προληπτική επιτήρηση και τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και την μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Επίσης, οι πιο πάνω διατάξεις του νομος 4092/2012 θίγουν τον πυρήνα του σχετικού δικαιώματος των παθόντων να αξιώνουν την ικανοποίηση των ήδη γεννημένων απαιτήσεων τους από το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων
ΙΧΕ και ποδηλάτου
Μέθη Οδηγού

Αποκλειστική υπαιτιότητα του άνευ αδείας ικανότητας και εν μέθη οδηγού (2,04ο/οο με τη μέθοδο της αιμοληψίας), ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ποδήλατο και να τραυματίσει θανάσιμα τον οδηγό αυτού (παράβ. άρθρ.12 παρ. 1, 43, 94, 42 του ΚΟΚ). Κρίθηκε ότι ουδεμία ευθύνη βαρύνει τον ποδηλάτη, δεδομένου ότι φορούσε ενδύματα με έντονο χρώμα, ενώ το ποδήλατό του ήταν εφοδιασμένο με αντανακλαστικά στοιχεία. Οσα δε οι εναγόμενοι ισχυρίζονται περί μη κανονικής κίνησης του θανόντος στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, ουδεμία ασκούν έννομη επιρροή, αφού, το ατύχημα προκλήθηκε λόγω απώλειας του ελέγχου του οχήματος του εναγομένου ανωτέρω οδηγού.

Αποζημίωση επί θανατώσεως Προσώπου
Έξοδα Κηδείας – Δικαιούχοι - Περιεχόμενο

Τα έξοδα κηδείας του θανατωθέντος δικαιούνται να αξιώσουν από τον υπεύθυνο του θανάτου του εκείνοι που φέρουν αυτά κατά το νόμο, οι οποίοι είναι οι κληρονόμοι του ή οι προς διατροφήν του υπόχρεοι ή ένας εξ αυτών, εφόσον πράγματι κατέβαλε αυτά, δεδομένου ότι η αξίωση αυτή έχει τον χαρακτήρα της αποζημιώσεως και δεν επιδιώκεται με κληρονομικό δικαίωμα, ως στοιχείο της κληρονομιάς, ώστε να χωρήσει επιμερισμός της με βάση την κληρονομική μερίδα. Για το ορισμένο της αγωγής δεν απαιτείται να γίνεται αναλυτική εξειδίκευσή τους.

Ψυχική Οδύνη Μνηστής (2)

Οι μνηστοί ως πρόσωπα συνδεόμενα με το θύμα με στενή σχέση αγάπης και αφοσίωσης πρέπει να δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση για την εξισορρόπηση των δημιουργούμενων από την απώλεια του θύματος δυσμενών καταστάσεων και συνεπειών.

Ψυχική Οδύνη 260.000 ευρώ

Επιμεριζόμενα ανά

80.000 ευρώ σε κάθε γονέα
50.000 ευρώ στον αδελφό
20.000 ευρώ στην γιαγιά
30.000 ευρώ στην μνηστή

Απόφ. Μον.Πρ.Κατερίνης 31/2013
Πρόεδρος Αντωνία Κορφιάτη
Δικηγόροι Βασίλειος Τσίαρας – Ιωάννης Κοτζαμανίδης (μετ΄ασκ.δικηγόρου Σοφίας Πανίδου) – Δημήτριος Παπαδόπουλος

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1) Αντισυνταγματικότητα διατάξεων του άρθρ. 4 Ν. 4092/2012 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο
βλ. σχετικό Άρθρο Γεωργίου Αμπατζή «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ένας Κοινωνικός Θεσμός στο Στόχαστρο του Εθνικού Νομοθέτη - Η Αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του νομος 4092/2012 προς το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Νομολογία του ΔΕΚ» τεύχος Ιανουάριος 2013.

Βλ. ομοίως και Μον.Πρ.Αθ.3941/2012, ΕΣυγκΔ 2012/455, Μον.Πρ.Αθ.3905/2012, ΕΣυγκΔ 2012/465, Μον.Πρ.Αθ. 3977/2012 ΕΣυγκΔ 504/2012, Μον Πρ.Αθ. 3903/2012 ΕΣυγκΔ 2012/516

2) Ψυχική Οδύνη Μνηστής

Η σχέση μνηστείας αναγνωρίζεται από το δίκαιο (ΑΚ 1346) ως η πρωτοβαθμίδα του γάμου και της οικογένειας. Οι μνηστοί ναι μεν δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της οικογένειας, νομολογιακά όμως γίνεται δεκτή η ανάλογη εφαρμογή της ΑΚ 932 στη θανάτωση του ενός μνηστού υπέρ του άλλου, διότι στην περίπτωση αυτή παραγνωρίζεται η απουσία σχέσεως οικογενειακού δικαίου, υπό τη στενή έννοια και σημασία πλέον έχει η πραγματική σχέση και ο δεσμός αγάπης που υπάρχει μεταξύ του θύματος και του ζώντος άλλου προσώπου με τον οποίο συνδεόταν.
Βλ. σχετικώς και Εφ.Αθ. 3858/2008 ΕΣυγκΔ 2010/117, Εφ.Αθ. 5675/2004, ΕΣυγκΔ 2005/367, Εφ.Αθ. 1537/1991 ΕΣυγκΔ 1991/394, Εφ.Αθ. 2971/1990 ΕΣυγκΔ 1991/548, Μον.Πρ.Αθ. 2139/2008 ΕΣυγκΔ 2009/578

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.