210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενωσης σε αντίθεση με το Νομο 4092/2012

Απόφαση ΔΕΕ C 277/12
 
Ψυχική Οδύνη
 
Εφόσον η Ψυχική Οδύνη  προβλέπεται από τον εθνικό νομοθέτη τότε αυτή περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης εκ τροχαίων ατυχημάτων
και ισχύουν και για αυτή τα ισχύοντα
 ελάχιστα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δεύτερο τμήμα)
της 24ης Οκτωβρίου 2013 (*)
 
«Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων – Οδηγία 72/166/ ΕΟΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Οδηγία 90/232/ΕΟΚ – Άρθρο 1 
Τροχαίο ατύχημα  – Θάνατος των γονέων ανηλίκου  
Δικαίωμα αποζημιώσεως του τέκνου – Μη υλική βλάβη  
Χρηματική ικανοποίηση – Κάλυψη από την υποχρεωτική ασφάλιση»
 
 
 
Στην υπόθεση C 277/12,
 
με αντικείμενο  αίτηση  προδικαστικής  αποφάσεως βάσει  του άρθρου 267  ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Augstakas tiesas Senats (Λετ ονία) με απόφαση της  16ης  Μαΐου 2012,  η οποία περιήλθε στο  Δικαστήριο την 1η Ιουνίου 2012, στο πλαίσιο της δίκης
 
Vitalijs Drozdovs,
κατά
Baltikums AAS,
 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (δεύτερο τμήμα),
 
 συγκείμενο από τους  R. Silva de Lapuerta, πρόεδρο  τμήματος, J. L. da Cruz Vilaca, Γ. Αρέστη, J.-C. Bonichot, και A. Arabadjiev (εισηγητή), δικαστές,
γενικός εισαγγελέας: N. Jaaskinen
γραμματέας: M. Aleksejev, υπάλληλος διοικήσεως,
έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της 20ής Μαρτίου 2013, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:
 – ο V. Drozdovs, εκπροσωπούμενος από τον N. Fridmane, advokate,
 – η Baltikums AAS, εκπροσωπούμενη από τον G. Radiloveca, advokate,
 – η Λετονική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από την A. Nikolajeva και τον I. Kalnins,
 – η Γερμανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τη F. Wannek και τον T. Henze,
 – η Λιθουανική Κυβέρνηση, εκπροσωπούμενη από τις R. Janeckaite και A. Svinkunaite καθώς και από τον
D. Kriauciunas,
 - η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τους A. Sauka και K.-P. Wojcik,
αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2013, εκδίδει την ακόλουθη
 
Απόφαση
 
  Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά  την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 72/166/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της  24ης  Απριλίου 1972,  περί εναρμονίσεως  των νομοθεσιών των κρατών  μελών των σχετικών με την ασφάλιση της  αστικής  ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο  της  υποχρεώσεως  προς ασφάλιση της  ευθύνης αυτής  (ΕΕ  ειδ. έκδ. 06/001, σ. 136,  στο εξής: πρώτη οδηγία), καθώς και του άρθρου 1, παράγραφοι 1 και 2, της δεύτερης οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της  30ής  Δεκεμβρίου  1984,  για  την  προσέγγιση των  νομοθεσιών  των  κρατών  μελών  των  σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (ΕΕ L 8, σ. 17, στο εξής: δεύτερη οδηγία).
 
 
 2  Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του V. Drozdovs, διά της V. Balakireva, και της  ασφαλιστικής  εταιρίας  Baltikums AAS (στο  εξής: Baltikums), με αντικείμενο  την καταβολή, από τη δεύτερη, λόγω  αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, χρηματικής ικανοποιήσεως για την ηθική βλάβη που υπέστη ο V. Drozdovs λόγω  του θανάτου των γονέων του σε τροχαίο ατύχημα.
 
Το νομικό πλαίσιο
 
Η νομοθεσία της Ένωσης
 
 3  Το άρθρο 1 της πρώτης οδηγίας ορίζει:
 
«Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας: [...]
     2)   ως “ζημιωθείς” νοείται το πρόσωπο το οποίο δικαιούται αποκαταστάσεως της ζημίας που προεκλήθη από οχήματα?
[...]».
 
  4  Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας ορίζει:
 
«Κάθε κράτος  μέλος  λαμβάνει […] όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αστική ευθύνη, η σχετική με την κυκλοφορία οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο έδαφός του, να καλύπτεται από ασφάλιση. Οι καλυπτόμενες ζημίες καθώς και οι όροι της ασφάλισης αυτής καθορίζονται στα πλαίσια των μέτρων αυτών.»
 
  5  Το άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2, της δεύτερης οδηγίας ορίζει:
 «1.       Η ασφάλιση που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της [πρώτης οδηγίας] καλύπτει υποχρεωτικά τις υλικές ζημίες και τις σωματικές βλάβες.
  2. Με την επιφύλαξη μεγαλύτερων ποσών εγγύησης, που ενδεχομένως απαιτούνται από τα κράτη μέλη, κάθε κράτος  μέλος απαιτεί τα ποσά υποχρεωτικής ασφάλισης να ανέρχονται τουλάχιστο σε:
  – 350  000  [ευρώ] για τις  σωματικές  βλάβες  όταν υπάρχει ένα μόνο  θύμα• όταν υπάρχουν περισσότερα θύματα,  στο ίδιο ατύχημα, το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των θυμάτων,
 – 100 000 [ευρώ] κατά ατύχημα  για τις υλικές ζημίες ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν αντί των προηγούμενων ελάχιστων ποσών ένα ελάχιστο  ποσό 500.000 [ευρώ] για τις σωματικές βλάβες, όταν υπάρχουν πολλά θύματα  στο ίδιο ατύχημα, ή ένα ελάχιστο συνολικό ποσό 600.000  [ευρώ] κατά ατύχημα, για σωματικές  βλάβες  ή υλικές  ζημίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό  των θυμάτων ή τη φύση των ζημιών.»
 
  6  Το άρθρο 1, πρώτο εδάφιο, της  τρίτης  οδηγίας 90/232/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 1990, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών  μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (ΕΕ  L 129,  σ. 33, στο  εξής: τρίτη οδηγία),  προβλέπει ότι «η ασφάλιση που προβλέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, της  [πρώτης  οδηγίας] καλύπτει την ευθύνη για σωματικές βλάβες όλων των επιβατών, πλην του οδηγού, που προκύπτουν από την κυκλοφορία ενός οχήματος».
...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.