210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Νομου 4092/2012 Περιορισμός Ευθύνης του Επικουρικού

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν.4092/2012

για τον περιορισμό της ευθύνης  του Επικουρικό Κεφάλαιο (1)

 

  Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση, οι διατάξεις του τετάρτου άρθρου εδαφ. γ και στ περ. 3 και 5 του Ν. 4092/2012, για τον περιορισμό της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, κρίθηκε ότι δεν εφαρμόζονται, λόγω του ανίσχυρού τους και της ευθείας αντίθεσής τους :

   προς το άρθρο 1 παρ. 4 της Δεύτερης Οδηγίας του Συμβουλίου της 30.12.1983 που ορίζει, ότι «κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή εγκρίνει οργανισμό, αποστολή του οποίου είναι να αποκαθιστά, τουλάχιστον εντός των ορίων της υποχρεωτικής ασφάλισης, τις υλικές ζημιές ή τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται από όχημα αγνώστων στοιχείων ή για το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση ασφάλισης της παρ. 1» και ο οποίος οργανισμός είχε ήδη προβλεφθεί στην εσωτερική νομοθεσία με τα άρθρα 16 επ. του νόμου 489/1976, με τα οποία ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων».

 Συνεπώς ο περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου στο ποσό των 6.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση είναι ευθέως αντίθετος προς τις ανωτέρω διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας, αφού μειώνουν στο ποσό αυτό τη μεγαλύτερη τούτου αξίωση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες (στην οποία υπάγεται και η αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ΟλΑΠ 9/93 ΝοΒ 42 - 375), ήτοι κάτω του ελαχίστου ορίου της οικείας ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ, κατά την ανωτέρω Οδηγία, η οποία, λόγω του παραπάνω σαφούς περιεχομένου της, έχει άμεση εφαρμογή, η αξίωση αυτή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα ελάχιστα αυτά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Περιορισμός της Ευθύνης

του Επικουρικού Κεφαλαίου

 και για τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις

 κρίνεται αντισυνταγματικός

και αντίθετος προς την ΕΣΔΑ

 

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση οι διατάξεις του εδ. στ΄ περ. 3, του Ν.4092/2012, που ορίζουν, ότι «η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγεννημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου... » κρίθηκαν ανίσχυρες καθότι έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθόσον στην περιουσία που προστατεύεται από τα παραπάνω άρθρα περιλαμβάνονται, πλην άλλων και οι απλώς γεγεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία δικαστικής ικανοποίησής τους, βάσει του ισχύοντος πριν την προσφυγή στο δικαστήρια νομοθετικού καθεστώτος, ενώ παράλληλα, δεν συντρέχουν λόγοι γενικοτέρου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος ή ωφέλειας που να δικαιολογούν την παραπάνω αναδρομική κατάργηση, όπως απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ.

 

Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου

Αντισυνταγματική η διάταξη περί τοκοφορίας 6%

 

 

 Ομοίως κριθήκαν ανίσχυρες οι διατάξεις του εδ. στ΄ περ. 5, που ορίζουν, ότι «οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου ταυ παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο έξι της εκατό (6%) ετησίως», λόγω αντίθεσής τους με τα άρθρα 4 παρ. 1 του Συντάγματος, αφού αναγνωρίζουν ευνοική μεταχείριση υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, σε σχέση με τα λοιπά πρόσωπα ως προς το επιτόκιο που αυτά πληρώνουν, μεταξύ των οποίων και οι παθόντες τροχαίων ατυχημάτων, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, αφού δεν υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να καθιστούν ανεκτή την παραπάνω διαφοροποίηση, καθόσον το απλό ταμειακό συμφέρον του Επικουρικού Κεφαλαίου που εξυπηρετούν, δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον, ούτε συνιστά τέτοιο λόγο δημοσίου συμφέροντος το ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους.

 

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων

ΕΙΧ και ΦΙΧ οχήματος

 

 Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού ΕΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα (μεγαλύτερη των 10 χ/ω), εντός κατοικημένης περιοχής, δεν τηρούσε αρκετή απόσταση από προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα όταν το προπορευόμενο μείωσε την ταχύτητά του για να  στρίψει δεξιά, προκειμένου να αποφύγει την πτώση του επ’ αυτού, πέδησε το αυτοκίνητό του, πλην, όμως, απώλεσε τον έλεγχό του, με συνέπεια να παρεκκλίνει της πορείας του πρώτα προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, προς τα αριστερά και να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας συγκρουόμενος μετωπικά με το αντιθέτως κινουμένο ΦΙΧ όχημα (παράβ. άρθρ. 12 παρ. 1, 16 παρ. 4,19 παρ. 7 και 20 παρ. 1 του ΚΟΚ).

 

 

Ψυχική Οδύνη 242.000 ευρώ

 

Για το θάνατο 76ετούς

Επιμεριζόμενα ανά :

102.000 ευρώ στη σύζυγο (αντί των 40.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων).

60.000 ευρώ στη άγαμη αδελφή (που συζούσε με τον θανόντα), (αντί των 25.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων)

Ανά 40.000 ευρώ στις άλλες δύο αδελφές (αντί των 15.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων).

 

  

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

1) Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν. 4092/2012 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο.

 

 Αντί άλλων παραθέτουμε  το κατωτέρω απόσπασμα από το σκεπτικό της απόφασης που θέτει  «επί τον τύπον των ήλων»  το όλο δημιουργηθέν ζήτημα που προέκυψε από την εφαρμογή των Ν.4092/2012, που είχε ως σκοπό να αντιμετωπίσει τα υπέρογκα ελλείμματα του Επικουρικού Κεφαλαίου. Όπως και στο παρελθόν έχουμε τονίσει πολλές φορές,  πρέπει να αποτελεί σκοπό και  ευθύνη όλων η διάσωση του Επικουρικού Κεφαλαίου, ιδιαίτερα δε της πολιτείας, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί με την συρρίκνωση των νομίμων απαιτήσεων των παθόντων. Μια νομοθετική ρύθμιση που θα μεταβιβάζει άμεσα στο Επικουρικό Κεφάλαιο, έστω και με τη μορφή του δανείου  τα δεσμευμένα χρηματικά ποσά που προέρχονται από οικονομικά εγκλήματα, ίσως να αποτελεί μια διέξοδο στα συσσωρεμένα χρέη του.

 

   «Η παραδοξότητα της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης και τα άτοπα, τα οποία συνεπάγεται, καθίστανται εμφανή αν αναλογιστεί κανείς, ότι η ρύθμιση αυτή στερεί ουσιαστικά την ασφαλιστική κάλυψη από τον ιδιοκτήτη κλπ αυτοκινήτου, ακόμη και στη μοναδική ίσως περίπτωση του οδηγητικού του βίου που θα προκαλούσε ατύχημα, παρά τα γεγονός ότι, συμμορφούμενος με άλλη νομοθετική ρύθμιση, κατέβαλε συνεπέστατα, σ’ ολόκληρο τον παραπάνω βίο του, το σύνολο των ασφαλίστρων στις ασφαλιστικές εταιρείες, ένα μέρος των οποίων κατέληγε στο Επικουρικό Κεφάλαιο, για να τύχει της αναμενόμενης και υποσχεθείσης ασφαλιστικής κάλυψης, όταν θα προκαλούσε ατύχημα. Εμφανίζεται έτσι το παράδοξο να υποχρεώνεται με ένα νόμο ο πολίτης να καταβάλει τα ασφάλιστρα, για να τύχει ασφαλιστικής κάλυψης και με άλλο νόμο, χωρίς να καταργείται η παραπάνω υποχρέωσή του, να στερείται, παρά το ότι ανταποκρίθηκε στην ανωτέρω υποχρέωσή του, την ασφαλιστική κάλυψη που του υποσχέθηκαν. Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύεται η αδυναμία ή η απροθυμία να ασκηθεί έλεγχος στην ασφαλιστική αγορά. Πρόκειται, συνεπώς, για νομοθετική ρύθμιση, η οποία στερώντας από τον συνεπή οδηγό κλπ την ασφαλιστική κάλυψη, που λόγω της συνεχούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του ανέμενε και δικαιούται, μετατρέπει ουσιαστικά, το ασφάλιστρο σε φόρο και μη ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου και η οποία ρύθμιση, πέραν της αντίθεσής της προς τις ανωτέρω υπερνομοθετικές διατάξεις, έρχεται για το λόγο τούτο, σε αντίθεση και με το περί δικαίου αίσθημα, μη δυνάμενη επομένως και από το λόγο αυτό, να τύχει εφαρμογής.                                       

 

  Βλ. ομοίως και Μον.Πρ.Αθ.3941/2012, ΕΣυγκΔ 2012/455, Μον.Πρ.Αθ.3905/2012, ΕΣυγκΔ 2012/465, Μον.Πρ.Αθ. 3977/2012 ΕΣυγκΔ 504/2012, Μον Πρ.Αθ. 3903/2012 ΕΣυγκΔ 2012/516, Μον.Πρ.Κατερ. 31/2012 ΕΣυγκΔ 2013/32, Μον.Πρ.Αθ.1564/2013 ΕΣυγκΔ 2013/267, Εφ.Καλ. 28/2013 ΕΣυγκΔ 2013/380, Εφ. Ιων. 304/2013, ΔΕΕ C 277/12 ΕΣυγκΔ 2013/368.

 Βλ. σχετικώς και

  Α) Άρθρο Κων. Χρυσόγονου  «Η «διάσωση» του Επικουρικού Κεφαλαίου - αντιμέτωπη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ» ΕΣυγκΔ 2013/210

  Β) Άρθρο Γεωργίου Κατρούγκαλου « Κριτική αποτίμηση των ρυθμίσεων του ν.4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο. ΕΣυγκΔ 2012/490

  Γ) Άρθρο Γεωργίου Αμπατζή «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ένας Κοινωνικός Θεσμός στο Στόχαστρο του Εθνικού Νομοθέτη - Η Αντίθεση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 προς το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Νομολογία του ΔΕΚ». ΕΣυγκΔ 2013/9

  Δ) Άρθρο Ηλία Κλάππα «Κριτική θεώρηση των νέων διατάξεων περί Επικουρικού Κεφαλαίου: Τα θύματα και οι πρώην ασφαλισμένοι ως έμμεσοι χρηματοδότες του Επικουρικού Κεφαλαίου» ΕΣυγκΔ 2013/66

 

 

Εάν δεν είστε ήδη συνδρομητής του περιοδικού ή της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών και επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση Δωρεάν και στα ως άνω κλειδωμένα συνδρομητικά Άρθρα-Νομολογία Εγγραφείτε τώρα εδώ

Ετήσια συνδρομή στο μηνιαίο Νομικό περιοδικό : 85ε

Ετήσια συνδρομη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών : 95ε

Εαν είστε συνδρομητής και δεν έχετα ακόμα προμηθευτεί τους κωδικούς σας πατήστε εδώ και επιλέξτε το κουτάκι Επιθυμώ πρόσβαση σε όλα τα Αρθρα -Νομολογία

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.