210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ψυχική Οδύνη - Επιδικάζεται και στους συγγενείς του υπαιτίου οδηγού -

Ψυχική Οδύνη

Επιδικάζεται και στους συγγενείς

του υπαιτίου οδηγού

Ασφαλιστική Κάλυψη Επιβαινόντων - Έννοια τρίτων (1)

Επιβάτες Παθόντες – Ευθύνη Ασφαλιστού

Βλέπε τεύχος Δεκέμβριος 2013 σελ.562

 

 

Οι συγγενείς του οδηγούντος το ζημιογόνον αυτοκίνητο είναι τρίτοι και ως τέτοιοι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν 489/76, σε περίπτωση θανατώσεως ή σωματικής βλάβης αυτών η ασφαλιστική κάλυψη αυτών περιλαμβάνει και την χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, η οποία συνεπεία θανάτου αυτών δύναται να επιδικασθεί στην οικογένεια τους κατά το άρθρο 932 ΑΚ.

  

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

1) Ασφάλιση Επιβαινόντων:

 Έχει καταστεί πλέον  πάγια η θέση της νομολογίας μας που δέχεται επί τη βάσει των ισχυουσών διατάξεων (ΠΔ 264/91 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του ν.489/76, προς συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 84/5/GEG της 30.12.83 σχετικής οδηγίας της ΕΟΚ στην οποία αναφέρεται ότι «τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου του οδηγού ή κάθε άλλου προσώπου το οποίο φέρει σε περίπτωση ατυχήματος την αστική ευθύνη δεν μπορούν να αποκλεισθούν λόγω του δεσμού της συγγενείας από το δικαίωμαασφάλισης για σωματικές βλάβες του».

βλ. ομοίως και Α.Π. 1569/2001 (Π.Μεϊντάνης) ΣΕΣυγκΔ 262/2003

η οποία και επιπροσθέτως εδέχθη ότι :

 Εφόσον η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά την έναντι

ΕΠΙΒΑΤΗ του αυτοκινήτου (ως τρίτου), αστική ευθύνη, οποιαδήποτε απαλλακτική

συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου με τη σύμβαση ασφάλισης δεν είναι

νόμιμη, ούτε έναντι του ζημιωθέντος τρίτου κατ΄άρθρ. 11 παρ. 1 Ν489/76, αλλά ούτε και μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, γιατί ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ στις ανωτέρω διατάξεις

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Και τούτο προκύπτει αφενός μεν από το προϊμιο της

Κ4/585/78 ΑΥΕ, σύμφωνα με το οποίο «η τήρηση των γενικών όρων είναι υποχρεωτική τόσον δια τας ασφαλιστικάς επιχειρήσεις, όσον και δια τους

ασφαλισμένους, μη επιτρεπομένης οιασδήποτε μεταβολής αυτών δια της

ασφαλιστικής συμβάσεως», αφετέρου δε από το σκοπό της, που εντοπίζεται στην

παροχή ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ α) τόσο για τα θύματα των ατυχημάτων και τους παθόντες, (τους ζημιωθέντας τρίτους),  β) όσο και στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα.

βλ. Ομοίως και Εφ.Καλ.140/2006 ΤΝΠ ΕΣυγκΔ

 

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 7 του Ν.489/1976 δεν θεωρούνται τρίτοι ο

οδηγός του ασφαλισμένου ζημιογόνου αυτοκινήτου και κάθε πρόσωπο του

οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφαλίσεως, όπως και εκείνος

που έχει καταρτίσει με τον ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση, (κύριος του

οχήματος) ώστε να καλύπτεται με την ίδια ασφαλιστική σύμβαση η ζημία

τους.  

 Μείζον ζήτημα εγείρεται όταν ο κύριος του οχήματος, δεν έχει την ιδιότητα του οδηγού, αλλά επιβαίνει στο όχημά του, το οποίο οδηγεί άλλο πρόσωπο.

Στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούνται ψυχικής οδύνης οι συγγενείς του κυρίου του οχήματος, ο οποίος όμως επέβαινε αυτού και δεν ήταν ο υπαίτιος του ατυχήματος

οδηγός.  Βλ. σχετικώς ΑΠ 876/2007 ΤΝΠ ΕΣυγκΔ (βλ. σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις μας) Απόφ. ΑΠ 637/2010 ΤΝΠ ΕΣυγκΔ  (βλ. σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις μας)

 Συνεπώς οι συγγενείς του ανυπαιτίου συνεπιβαίνοντος θα πρέπει να

επιστρέψουν την επιδικασθείσα σ΄αυτούς ψυχική οδύνη για τον θάνατο του

προσφιλούς τους προσώπου, καθότι ο συνεπιβαίνων ανυπαίτιος του

ατυχήματος θανατωθείς έτυχε να είναι κύριος του οχήματος και ως εκ τούτου

κατά τα ανωτέρω δεν θεωρείται τρίτος. Διερωτώμεθα αν με τέτοιες θέσεις λειτουργεί ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων που σκοπό έχει να καλύπτει τον εκ της κυκλοφορίας των κινδύνους.

  Ψυχική Οδύνη στους συγγενείς της θανατωθείσης επιβάτιδος οχήματος

οδηγουμένου από τον ΥΠΑΙΤΙΟ σύζυγό της. Το συντρέχον πταίσμα του οδηγού ενός των συγκρουσθέντων δεν καταλογίζεται κατ΄ αρχήν στον ΕΠΙΒΑΤΗ που

θανατώθηκε, αν δεν συντρέχουν οι προυποθέσεις & 2 αρ. 300 ΑΚ. ΑΠ Ολμ 13/2002

ΣΕΣυγκΔ 2002/650

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.