210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Εκτροπή Οχήματος λόγω ολισθηρότητας οδοστρώματος εξαιτίας απόρριψης ελαιοκάρπου

Εκτροπή Οχήματος

λόγω ολισθηρότητας οδοστρώματος

εξαιτίας απόρριψης ελαιοκάρπου από Άγνωστο όχημα (1)

Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου (2)

 

Δημοσιεύεται στο τεύχος Φεβρουάριος 2014 

 

 Αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση, που δεν έλαβε  υπόψη σχετικό ισχυρισμό περί υπάρξεως διασκορπισμένου ελαιοκάρπου στο σημείο του ατυχήματος, (το οποίο διασκόρπισε άγνωστο διερχόμενο όχημα), γεγονός που προκάλεσε την ολισθηρότητα του οδοστρώματος, εξαιτίας της οποίας ο ενάγων (οδηγός) απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα την εκτροπή και ανατροπή αυτού.  Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε ότι ο ισχυρισμός αυτός συνιστά ουσιώδη αυτοτελή αγωγικό ισχυρισμό, ο οποίος θεμελιώνει την υπαιτιότητα του οδηγού του αγνώστου αυτοκινήτου και την, κατ' ακολουθία, ευθύνη του εναγομένου Επικουρικού Κεφαλαίου.

 

 

Πρόσθετοι Λόγοι

Προθεσμία Κατάθεσης

 

 

  Για τον υπολογισμό της προθεσμίας κατάθεσης και επίδοσης του δικογράφου των προσθέτων λόγων, θεωρείται η αρχική δικάσιμος και όχι εκείνη που προσδιορίσθηκε σε μεταγενέστερη δικάσιμο, μετά από αναβολή ή ματαίωση. Η μη τήρηση των διατυπώσεων εμπρόθεσμης κατάθεσης και επίδοσης ή της μιας από αυτές επιφέρει την αυτεπάγγελτη απόρριψη του δικογράφου των προσθέτων λόγων, ως απαραδέκτου.

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

  1. 1)Αναφορικά με την πτώση υλικών – ουσιών που προκαλούν την ολισθηρότητα του οδοστρώματος και την εξ αυτής πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων βλ. σχετικώς και τις κατωτέρω περιπτώσεις:

 

Υπαιτιότης  80% του οδηγού οχήματος (παρεμπιπτόντως εναγομένου) , διότι  δεν αντελήφθη  εγκαίρως, ως όφειλε, την  απώλεια των λιπαντικών του κινητήρα του οχήματός του, ώστε  να ακινητοποιήσει   το όχημά του, ενώ δεν έλαβε και αμέσως μετά  τα απαραίτητα μέτρα για την ειδοποίηση  για την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού,  κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.2,4  ΚΟΚ).  Συνυπαιτιότης  20%   του οδηγού (κυρίως εναγομένου και παρεμπιπτόντως ενάγοντος ) ο οποίος λόγω έλλειψης προσοχής και υπερβολικής για τις περιστάσεις ταχύτητας (νύκτα - περιορισμένη ορατότητα),  δεν αντελήφθη τα λιπαντικά επί του οδοστρώματος που διέρρευσαν από το όχημα του ως άνω συνυπαιτίου οδηγού και διολισθαίνοντας προσέκρουσε επί εσταθευμένου οχήματος  (των κυρίως εναγόντων). (παράβαση των διατάξεων 12 παρ. 1, 19 και 20 παρ.1 του ΚΟΚ). Μον.Πρ.Ηρακλ. 339/2006 ΣΕΣυγκΔ 2006/373

Διαρροή Λιπαντικών στο Οδόστρωμα - Υποχρεώσεις Οδηγών

 Εκτροπή ακολουθούντος Οχήματος -  Αποκλειστική υπαιτιότης του οδηγού ΔΧΦ (ψυγείου) που δεν μερίμνησε για τη συντήρηση του ψυγείου λαδιών του οχήματός του, με αποτέλεσμα λόγω βλάβης του (ψυγείου) να χυθούν τα υγρά αυτά επί του οδοστρώματος της εθνικής οδού και να γίνει τούτο ολισθηρό και επικίνδυνο . Επιπλέον, μολονότι αντιλήφθηκε τη διαρροή αυτή, δεν ακινητοποίησε αμέσως το όχημά του, αλλά συνέχισε κινούμενος, με σβηστό τον κινητήρα, μέχρι το πρώτο πάρκινγκ, διανύοντας έτσιαπόσταση 5000 μέτρων. Λόγω, των παραπάνω λαδιών, το ακολουθών αγροτικό αυτοκίνητο διολίσθησε και κατέστη ακυβέρνητο και ανέλεγκτο, οπότε εκτράπηκε της πορείας του προς τα δεξιά εκτός του οδοστρώματος, πέφτοντας με το εμπρόσθιο μέρος του επί του υπάρχοντος στο μέρος εκείνο τσιμέντινου στηθαίουασφάλειας της εθνικής οδού. Ακολούθως, ο οδηγός του οχήματος αυτού, αφού προηγουμένως άναψε τα παλλόμενα φώτα (αλάρμ) του αυτοκινήτου του, κατέβηκε από αυτό και περιεργαζόταν το συγκρουσθέν εμπρόσθιο μέρος του, προκειμένου να διακριβώσει τυχόν βλάβη του. Τη στιγμή εκείνη έτερο ΙΧΦ αυτοκίνητο, διολίσθησε και αυτό συνεπεία των παραπάνω λαδιών και επέπεσε επί του οπίσθιου μέρους του ως άνω σταθμευμένου δευτέρου οχήματος, παρασύροντας τούτο προς τα εμπρός και τραυματίζοντας στη συνέχεια και τον ανωτέρω οδηγό, ο οποίος υπέστη βαρειά θλάση του θώρακος και κατάγματα πλευρών αριστερού ημιθωρακίου και αιμοπνευμοθώρακα. Εφ.Πατρ.470/2003 ΣΕΣυγκΔ 2003/426

Εγκατάλειψη λιπαντικών από προπορευόμενο όχημα με αποτέλεσμα ο οδηγός του οχήματος που ακολουθούσε να χάσει λόγω ολισθηρότητας τον έλεγχο, να εκτραπεί και να επιπέσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα. Αποκλειστική υπαιτιότης του οδηγού του οχήματος που εγκατέλειψε τα λάδια επί του οδοστρώματος και τούτογιατί ενώ είχε αντιληφθεί από τις ενδείξεις στον πίνακα οργάνων του οχήματός του την διαρροή των λαδιών της μηχανής του εντούτοις α) δεν ακινητοποίησε αμέσως το όχημά του όπως εκ του άρθρου 46 του ν.2094/1992 ήταν υποχρεωμένος να πράξει, β) δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα, για την απομάκρυνση των λαδιών και την αποτροπή του κινδύνου, που είχε δημιουργηθεί, από τη διαρροή τους στο οδόστρωμα (άρθρο 12 παρ. 2 εδ. β του ΚΟΚ) και γ) δεν ειδοποίησε, με ειδική σήμανση (τριγωνική πινακίδα) του λοιπούς χρήστες της οδού, για την ύπαρξη του προεκτεθέντος προς της πορείας του εμποδίου και του συνεπεία αυτού, κινδύνου από την ολισθηρότητα, η οποία είχε δημιουργηθεί στο οδόστρωμα, η οποία (ειδική σήμανση) ήταν επιβεβλημένη στην προκείμενη περίπτωση επιπλέον και λόγω του σκότους που επικρατούσε (μεσάνυχτα - δεν υπήρχε τεχνητός φωτισμός). Μον.Πρ.Κατερ.94/2002 ΣΕΣυγκΔ 2003/174

 

  1. 2)Τροχαίο Ατύχημα με υπαιτιότητα αγνώστου οχήματος – Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου.

  Η  θεμελίωση της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου σε ατυχήματα, όταν αυτός που υπέχει ευθύνη παραμένει άγνωστος (κατ΄ άρθρο 19 περίπτωση α΄ του Ν. 489/1976) δικαιολογείται από την μέριμνα της πολιτείας, όταν το ατύχημα έχει σοβαρές συνέπειες (θανάτωση, σωματικές κακώσεις) να καλύψει τα θύματα, τα οποία άλλως δεν δύνανται να ικανοποιηθούν (αφού οι υπόχρεοι παραμένουν  άγνωστοι).  Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη του  Επικουρικού Κεφαλαίου διατηρείται ακόμα και όταν το ατύχημα οφείλεται στη ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ή ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ δύο αυτοκινήτων, από τα οποία ο  οδηγός του ενός είναι άγνωστος, ενώ αντιθέτως είναι γνωστός ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, το οποίο δυνατό να είναι και ασφαλισμένο.

  Όταν το ατύχημα οφείλεται σε συντρέχουσα υπαιτιότητα αμφοτέρων των οδηγών, δηλαδή τόσο του οδηγού του άγνωστου, όσο και του γνωστού αυτοκινήτου, στην περίπτωση αυτή ευθύνεται εις ολόκληρον (άρθ. 926 ΑΚ), τόσο το Επικουρικό Κεφάλαιο (διότι υπάρχει υπαιτιότητα και του οδηγού του άγνωστου οχήματος), όσο και ο ασφαλιστής του γνωστού αυτοκινήτου. Ο παθών τρίτος δικαιούται να εναγάγει και τους δύο (Επικουρικό Κεφάλαιο και ασφαλιστική εταιρεία) και εάν ικανοποιηθεί εξ ολοκλήρου, είτε από τον ασφαλιστή είτε από  το Επικουρικό Κεφάλαιο, θα δύναται στη συνέχεια ο καταβάλων και ικανοποιήσας τον παθόντα, να κινήσει την διαδικασία της δίκης αναγωγής του άρθρου 927 ΑΚ, για κατανομή μεταξύ τους της αποζημίωσης, ανάλογο με το ποσοστό της συμβολής, στην επέλευση του. ΑΠ 81/2012 ΕΣυγκΔ 2012/74

 Από το πεδίο ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση προκλήσεως ατυχήματος σε τρίτο από άγνωστο αυτοκίνητο εξαιρούνται οι υλικές ζημίες, έστω και αν αυτές προήλθαν από ατύχημα κατά το οποίο παράλληλα προκλήθηκαν και σωματικές βλάβες ή θανάτωση προσώπου. Η σύνδεση της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου επί προκλήσεως ατυχήματος από άγνωστο αυτοκίνητο γίνεται μόνο για σωματικές βλάβες, ενώ όταν το ατύχημα προκαλείται από ανασφάλιστο αυτοκίνητο, τότε η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου επεκτείνεται και στις υλικές ζημίες. ΑΠ 1573/2001 ΣΕΣυγκΔ 2002/174

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.