210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου 4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων

Ν.4092/2012

για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Ανίσχυρες και ανεφάρμοστες οι σχετικές διατάξεις (1)

 

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκαν ανίσχυρες και αντίθετες  οι διατάξεις  του τετάρτου άρθρου εδάφ. γ΄ και στ΄ περ. 3 και 5 του νόμου 4092/2012, , κατ’ άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, λόγω της ευθείας αντίθεσής τους προς το άρθρο 1 παρ. 4 της Δεύτερης Οδηγίας του Συμβουλίου της 30.12.1983 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων» (84/5/ΕΟΚ). Είναι δε ευθέως αντίθετες οι ανωτέρω διατάξεις προς εκείνες της Οδηγίας που προαναφέρθηκε, αφού, περιορίζοντας την αξίωση κατά Επικουρικού Κεφαλαίου στα ποσά που αναφέρονται στην  σχετική διάταξη του νόμου (Ν.4092/2012), μειώνουν στα ποσά αυτά τη μεγαλύτερη τούτου αξίωση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες, ήτοι κάτω του ελαχίστου ορίου της οικείας ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ, κατά την ανωτέρω Οδηγία, η οποία, λόγω του παραπάνω σαφούς περιεχομένου της, έχει άμεση εφαρμογή, η αξίωση αυτή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου  δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα ελάχιστα αυτά όρια της ασφαλιστικής κάλυψης.

 

Περιορισμός Ευθύνης Επικουρικού Κεφαλαίου

και για τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις

κρίνεται αντισυνταγματικός

και αντίθετος προς την ΕΣΔΑ

 

  Οι διατάξεις του εδ. στ΄ περ. 3, του άρθρου 4 του Ν.4092/2012 που ορίζουν, ότι «η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου ......», είναι ανίσχυρες, επειδή, καταργώντας,  αναδρομικά, και τις υφιστάμενες κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου 4092/2012,  ενοχικές αξιώσεις, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο έχει κυρωθεί, μαζί με τη Σύμβαση, με το νδ 53/1974, με υπερνομοθετική, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, ισχύ, καθόσον στην περιουσία που προστατεύεται από τα παραπάνω άρθρα περιλαμβάνονται, πλην άλλων και οι απλώς γεγενημένες κατά το εθνικό δίκαιο περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, εφόσον υπάρχει νόμιμη  προσδοκία δικαστικής ικανοποίησής τους, βάσει του ισχύοντος πριν την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικού καθεστώτος.

  Η  τροποποιηθείσα διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του πδ/237/1986 που κατά τη γραμματική της διατύπωση ορίζει, ότι «Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγενημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση .....».

 Συνεπώς «στις μη θιγόμενες αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική δικαστική απόφαση» περιλαμβάνονται (τουλάχιστον και εκείνες) που κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησής τους στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν ίσχυε ο ως άνω τροποποιητικός νόμος, αφού διαφορετικά, θα θίγονταν αναδρομικά, τα γεγενημένα και απαιτητά σχετικά δικαιώματα της ενάγουσας κατά παράβαση της συνταγματικής επιταγής περί ισότητας και προστασίας της ιδιοκτησίας.

  Στην προκείμενη περίπτωση η κρινόμενη αγωγή, οι ένδικες αξιώσεις της ενάγουσας σε βάρος του εκκαλούντος – Επικουρικού Κεφαλαίου, συζητήθηκαν ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 10-10-2011, δηλαδή σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί ο προαναφερθείς τροποποιητικός νόμος (4092/8-­11-2012 με το τέταρτο άρθρο του οποίου περιορίζεται η έναντι των ζημιωθέντων σε αυτοκινητικό ατύχημα ευθύνη του Ε.Κ.), ανεξάρτητα του ότι η εκκαλουμένη οριστική απόφαση εκδόθηκε (δημοσιεύθηκε στις 9-3-2013) μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου. Έτσι,  οι αξιώσεις της ενάγουσας δεν καταλαμβάνονται από τις ως άνω τροποποιηθείσες διατάξεις, με συνέπεια να μην περιορίζεται ποσοτικά η ευθύνη του εναγόμενου Ε.Κ.

 

 

Σύγκρουση ΙΧΕ και μοτοποδηλάτου

κατά την είσοδο αυτού από βοηθητική οδό σε Εθνική Οδό

Παραβίαση ΣΤΟΠ –Λανθασμένος αποφευκτικός ελιγμός (1)

 

Υπαιτιότητα 60% του οδηγού του ΙΧΕ, ο οποίος ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης,  (που είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των αντανακλαστικών κινήσεών του) δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την μοτοποδηλάτου να  εισέρχεται από βοηθητική οδό σε Εθνική οδό και να διασχίζει το ρεύμα πορείας του  με πρόθεση να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα εκτελώντας αναστροφή. Έτσι, αντί να προβεί σε ασφαλή τροχοπέδηση ώστε να επιτρέψει στη θανούσα να ολοκληρώσει την κίνησή της, ενήργησε εσφαλμένο ελιγμό προς τα αριστερά της πορείας του, εντός του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, όπου εισερχόταν εκείνη τη στιγμή και το μοτοποδήλατο.

 Υπαιτιότητα 40% της οδηγού μοτοποδηλάτου που επιχείρησε ανεπίτρεπτα να διασχίσει το οδόστρωμα της Π.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας παραβιάζοντας τη διπλή συνεχή διαγράμμιση, ενώ παράλληλα, μολονότι η βοηθητική οδός, στην οποία κινείτο, είχε πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας («SΤΟΡ») σε σχέση με την εθνική οδό, δεν διέκοψε τελείως την πορεία της πριν την είσοδό της στην Εθνική οδό.

 

 

Ψυχική Οδύνη Αλλοδαπών

Εφαρμοστέο ΑΜΕΣΑ το Ελληνικό Δίκαιο (ΑΚ 26, 932) (3)

 

   Σε περίπτωση θανάτωσης, σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα αλλοδαπού, για να κριθεί η νομιμοποίηση εκείνων που ζητούν με αγωγή την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, λόγω ψυχικής οδύνης, θα εφαρμοσθεί, με βάση τη διάταξη του άρθρου 26 του Α.Κ. αμέσως το Ελληνικό Δίκαιο, χωρίς την παρεμβολή άλλης έρευνας, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ειδικά η διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ. με την οποία θα προσδιορισθεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριμένος ενάγων ανήκει στο κύκλο των δικαιουμένων προσώπων ανεξαρτήτως του εάν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση το (μη εφαρμοστέο όμως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποίησης, προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση, ως προς τα πρόσωπα που ανήκουν στον κύκλο εκείνων που δικαιούνται να επιδιώξουν την αντίστοιχη αξίωση ή δεν προβλέπεται καμία ρύθμιση.

  Στην περίπτωση που αμφισβητηθεί η συγγενική ιδιότητα , (π.χ η ύπαρξη ή όχι γάμου ή συγγενικής σχέσης γονέα και τέκνου), τότε πλέον καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13, 14, 17­-24 του ΑΚ (κατά περίπτωση), για να κριθεί, αναλόγως, το εάν ο ενάγων έχει τελικώς την ιδιότητα του συζύγου ή του τέκνου, του πατέρα ή του παππού του θανατωθέντος.

 

 

Έφεση κατά μη Οριστικής Αποφάσεως

 

 Αν η πρωτόδικη απόφαση είναι εν μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεών της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση για την όλη δίκη. Ο κανόνας αυτός κάμπτεται στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή ομοδικία (υποκειμενική σώρευση αγωγών) ή αντικειμενική σώρευση αγωγών που συνεκδικάζονται και η πρωτόδικη απόφαση είναι οριστική ως προς έναν ή ορισμένους ομοδίκους, μη οριστική δε ως προς τους λοιπούς ή προς άλλη συνεκδικαζόμενη αγωγή.  Στην περίπτωση κατά την οποία ενώνονται σε κοινή διαδικασία περισσότερες έννομες σχέσεις δίκης, που συνδέουν διάφορα υποκείμενα, χωρίς να χάνεται ή να επηρεάζεται η ανεξάρτητη δικονομική θέση του καθένα απέναντι στους λοιπούς, η έναντι κάθε ομοδίκου οριστική διάγνωση έχει αυτοτέλεια και η ως προς αυτόν κρίση περατώνει έναντι αυτού τη δίκη. Έκτοτε, συνεπώς, η απόφαση είναι ως προς αυτόν εκκλητή, και πριν ακόμη εκδοθεί οριστική απόφαση έναντι των λοιπών ομοδίκων.

 

 

 

         

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

1)Αντισυνταγματικότητα Ν.4092/2012 για το Επικουρικό Κεφάλαιο

Η κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση ακολουθεί την κρατούσα πλέον άποψη της νομολογίας ως και η Εφ.Αθ.1958/2014 ΕΣυγκΔ 2014/4 επ.

 ως και Εφ.Αθ.3696/2014 ΕΣυγκΔ 2014/235.

Bλ. Ομοίως και  Μον.Πρ.Αθ.3941/2012, ΕΣυγκΔ 2012/455, Μον.Πρ.Αθ.3905/2012,

 ΕΣυγκΔ 2012/465, Μον.Πρ.Αθ. 3977/2012 ΕΣυγκΔ 504/2012, Μον Πρ.Αθ. 3903/2012, ΕΣυγκΔ 2012/516, Μον.Πρ.Κατερ. 31/2012 ΕΣυγκΔ 2013/32, Μον.Πρ.Αθ.1564/2013, ΕΣυγκΔ 2013/267, Εφ.Καλ. 28/2013 ΕΣυγκΔ 2013/380, Εφ.Ιωαν.345/2013, ΕΣυγκΔ, 2013/512,

 ΔΕΕ C 277/12 ΕΣυγκΔ 2013/368, βλ. σχετικώς και άρθρο Ηλία Κλάππα

“η δεσμευτικότητα των αποφάσεων του ΔΕΕ για τον Εθνικό δικαστή - η περίπτωση του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, ΕΣυγκΔ 2014/210.

 

 2) Λανθασμένος Αποφευκτικός ελιγμός

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων Οχημάτων μετά από είσοδο του ΙΧΕ στο αντίθετο ρεύμα προς αποφυγή μετωπικής σύγκρουσης με ΔΧ Φορτηγό  το οποίο είχε εισέλθει αντικανονικώς  στο ρεύμα πορείας του ΙΧΕ. Υπαιτιότης 60% του αντικανονικώς εισελθόντος ΔΧ φορτηγού και 40% του ΙΧΕ που αναγκάσθηκε για να αποφύγει την επαπειλούμενη μετωπική σύγκρουση να εισέλθει στο αντίθετο προς την πορεία του ρεύμα. Η σύγκρουση όμως δεν απεφεύχθη  καθότι ο οδηγός του ΔΧ φορτηγού προσπάθησε ταυτοχρόνως να επαναφέρει το όχημά του στο ρεύμα πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει επί του ΙΧΕ. ΑΠ 1837/2005 ΣΕΣυγκΔ 2006/87

 

 

2)Ψυχική Οδύνη Αλλοδαπών – Εφαρμοστέο Δίκαιο ΑΚ 26

 Βλ. ομοίως και ΑΠ.Ολμ 10/2011/ΕΣυγκΔ 2011/215

 

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων με πάνω από 10.000 χρήστες. 

 

 Εάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και να λάβετε άμεσα στο email σας και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας - Νομοθεσίας  των τελευταίων μηνών  

 

τότε πατήστε εδώ (Για εγγραφή στο περιοδικό).

 

ή  πατήστε εδώ (Για εγγραφή στην Τράπεζα Πληροφοριών).

 

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9833010 ή το 6977.000500  Email:  info@esd.gr

 

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο από κάτω και συμπληρώστε τους κωδικούς σας.

 

                                                                                                                                           

 

 

Απόφ......

Οι Αλλαγές στην Υποχρεωτική Ασφάλιση των Αυτοκινήτων Οι μεταβολές που επέφερε ο Νόμος 4261/2014

Για να διαβάστε περισσότερα πατήστε εδώ

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.