210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τροχαίο στην Αλλοδαπή

Διεθνής Δικαιοδοσία και Αρμοδιότητα

των Ελληνικών Δικαστηρίων (1)

 

  Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση  παγιώνεται η Νομολογία του Αρείου Πάγου ως προς τη ερμηνεία του άρθρ. 9 παρ. 1 του Κανονισμού 44/2001, σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται τοπική αρμοδιότητα και αντίστοιχη διεθνής δικαιοδοσία (άρθρ..3 παρ.1 ΚΠολΔ) των δικαστηρίων του κράτους στο οποίο έχει την κατοικία του ο ζημιωθείς, ο οποίος οφείλει  KAI να αποδείξει ότι έχει την πραγματική του κατοικία στην Ελλάδα.

  Η δωσιδικία αυτή ιδρύεται μόνο για αγωγή κατά του ασφαλιστή και με την προϋπόθεση ότι to οικείο δίκαιο επιτρέπει την η ευθεία αγωγή κατ΄ αυτού.

  Με το άρθρ. 5 της Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας εισάγεται η ρύθμιση αυτή, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.3746/2009.

 

 

Σωρευτική Αναδοχή Χρέους

Προϋποθέσεις Εφαρμογής Ελληνικού Δικαίου

σε ατύχημα στην Αλλοδαπή (2)

 

 Στην κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση ως προϋποθέσεις εφαρμογής του Ελληνικού Δικαίου κατ΄άρθρ. 25 ΑΚ ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως :

 α) ο τόπος συνήθους στάθμευσης του ζημιωθέντος αυτοκινήτου

 β) ο τόπος  κατοικίας του εναγόντα

 γ) ο τόπος κατάρτισης της σύμβασης σωρευτικής αναδοχής χρέους

 δ) η Ελληνική ιθαγένεια του ενάγοντα

 

  

Σχόλια –Παρατηρήσεις

 

1) Τροχαίο Ατύχημα στην Αλλοδαπή

 Ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του, ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή για ατύχημα που συνέβει σε κράτος-μέλος της ΕΕ, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους-μέλους (άρθρο 9 του Κανονισμού 44/205). Εξάλλου στο άρθρο 11 του άνω Κανονισμού ορίζεται ότι: 1) σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2) Οι διατάξεις των αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή, εφ' όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται".

  Ήδη τέτοια ρύθμιση εισάγεται με το άρθρο 5 του Πέμπτης Κοινοτικής Οδηγίας η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 3746/16-2-2009.  ΑΠ 37/2012 ΕΣυγκΔ 2012/84

 

 Τροχαίο στην Αλλοδαπή σε βάρος Μονίμου κατοίκου Ελλάδας  - Διεθνής Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων. Αλλοδαπός Ασφαλιστής του ζημιογόνου οχήματος. Παραδεκτώς ενάγεται ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων κατ΄άρθρ. 11 παρ.2 Κανονισμού 44/2001 (ΕΚ) ΑΠ 487/2011, ΕΣυγκΔ 2012/303

 

 2) Σωρευτική Αναδοχή Χρέους – Τροχαία με Αλλοδαπούς

  Όταν η αγωγή του αλλοδαπού ασφαλιστή στηρίζεται στη σωρευτική αναδοχή χρέους, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 33 του Κ.Πολ.Δικ. και ιδρύεται δωσιδικία του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η δικαιοπραξία. Για τον προσδιορισμό αυτού του τόπου εφαρμόζονται τα άρθρα 192 και 193 του Α.Κ. Με την πρώτη από τις πάρα πάνω διατάξεις θεσπίζεται ο κανόνας ότι η σύμβαση συντελείται μόλις περιέλθει σε αυτόν που πρότεινε η δήλωση αποδοχής της πρότασής  του. Με το άρθρο 193 του Α.Κ εισάγονται αποκλίσεις στον πάρα πάνω κανόνα και ορίζεται ότι  η σύμβαση συντελείται με μόνη την αποδοχή, αν από το περιεχόμενο της πρότασης ή από τα συναλλακτικά ήθη ή από τις ειδικές περιστάσεις συνάγεται ότι δεν είναι ανάγκη να περιέλθει η αποδοχή σ' αυτόν που έκανε την πρόταση.  Κλασσική περίπτωση εφαρμογής αυτής της διάταξης, κατά την οποία δεν απαιτείται περιέλευση της αποδοχής στον προτείναντα επιβαλλόμενη από τα συναλλακτικά ήθη,  αποτελεί η πρόταση για την κατάρτιση συμβάσεως από την οποία εκείνος προς τον οποίο γίνεται η πρόταση αντλεί απλά και μόνο έννομο όφελος.  Βλ. σχετικώς Άρθρο Γεωργίου Αμπατζή, ΕΣυγκΔ 2007/261

 

                                                                                                                                                                 

Απόφ. ΑΠ....

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων με πάνω από 10.000 χρήστες. 

 

 Εάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και να λάβετε άμεσα στο email σας και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας - Νομοθεσίας  των τελευταίων μηνών  

 

τότε πατήστε εδώ (Για εγγραφή στο περιοδικό).

 

ή  πατήστε εδώ (Για εγγραφή στην Τράπεζα Πληροφοριών).

 

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9833010 ή το 6977.000500  Email:  info@esd.gr

 

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο από κάτω και συμπληρώστε τους κωδικούς σας.

 

Οι Αλλαγές στην Υποχρεωτική Ασφάλιση των Αυτοκινήτων Οι μεταβολές που επέφερε ο Νόμος 4261/2014 : Για περισσότερα πατήστε εδώ

 

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.