Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 21:06

Αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για δήμευση εσόδων, ανήλικους... ΝΕΟ

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για δήμευση εσόδων, ανήλικους...

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4478/2017, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τροποποιήσεις στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και στον Ποινικό Κώδικα. Ειδικότερα ο νέος Νόμος αφορά στην:
 
I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ,
 
II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/ 2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000,
 
III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας,
 
IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
 
 
Δείτε το Νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ
Πηγή:http://www.bloko.gr
 
 
 

Τώρα πατήστε την εικόνα

Προσοχή: Για να δείτε το video σε πλήρη έκταση της οθόνης

πατήστε κάτω δεξιά στην οθόνη τα βελάκια δίπλα στα γράμματα HD

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ FACEBOOK_ΔΕΙΤΕ_ΤΟ_ΒΙΝΤΕΟ.

https://www.facebook.com/esd.nomologia/

Διαβάστηκε 673 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 21:15
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια