210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ηθική Βλάβη 160.000 ευρώ - Βαρύ οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, ψυχοσύνδρομο μετατραυματικής αιτιολογίας - Προϋποθέσεις επιδίκασης ΦΠΑ για δαπάνες ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής. ΝΕΟ

Σύγκρουση Ομορρόπως και παραπλεύρως κινουμένων ΙΧΕ οχήματος και μοτοσυκλέτας κατά την διενέργεια αριστερής στροφής του οχήματος για είσοδο σε κάθετο δρόμο

(Δημοσιεύεται στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων)

Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού ΙΧΕ οχήματος ο οποίος επιχειρώντας την διενέργεια της αριστερής στροφής για να εισέλθει σε κάθετο οδό, δεν προέβη στον απαιτούμενο έγκαιρο έλεγχο των οχημάτων που κινούνταν πίσω και εξ αριστερών του, αλλά ενήργησε ανέλεγκτα αριστερή στροφή από το δεξιό τμήμα της οδού στην οποία κινείτο, με αποτέλεσμα να αποκλείσει την κίνηση μοτοσυκλέτας που κινείτο αριστερά και παραπλεύρως αυτού (παράβαση άρθρων 12 παρ. 1, 19 παρ.1,2 και 21, 23 παρ. 2 του ΚΟΚ).

 Αποζημίωση επί Σωματικών Βλαβών

Ο ενάγων υπέστη βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κατάγματα σπλαχνικού κρανίου και πνευμοθώρακα και αρχικώς εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, με αρχική τιμή κλίμακας GCS 3/15 και διασωληνώθηκε. Παρέμεινε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας επί δίμηνο. Μετά από τρίμηνο νοσοκομειακή παραμονή μεταφέρθηκε σε κλινική αποκατάστασης όπου παρέμεινε επί δίμηνο. Κατά την έξοδό του από αυτό ο ενάγων παραμένει κλινήρης, με σημαντική δυσχέρεια να διατηρήσει όρθια στάση, πάσχει από χρόνισαν βαρύ οργανικό εγκεφαλικό σύνδρομο, οργανικό ψυχοσύνδρομο μετατραυματικής αιτιολογίας, η επικοινωνία του είναι πλημμελής και ενίοτε παρουσιάζει πλήρη αδυναμία συνεννόησης, επιθετική-εναντιωματική συμπεριφορά, είναι ανίκανος να αυτοεξυπηρετηθεί και να ασκήσει κάθε μορφή σωματικής ή πνευματικής εργασίας και χρήζει συνοδείας και φροντίδας τρίτου προσώπου επί 24ώρου βάσεως, η δε πρόγνωση για την πορεία της κατάστασης της υγείας του είναι κακή, ήτοι ότι πρόκειται περί ανιάτου καταστάσεως.

Όλες τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο ενάγων συνεπεία του ένδικου τραυματισμού του, οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νομιμοποιείται αυτός να απαιτήσει από την εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, καθώς δεν είναι ασφαλισμένος σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο.

Ηθική Βλάβη 160.000 ευρώ

Μετά τη στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων (άρθρο 932 του ΑΚ) επιδικάσθηκες σατον 42χρονο ενάγοντα το ποσό των 160.000 ευρώ για ηθική βλάβη, ποσό το οποίο κρίνεται εύλογο.

 Κράνος Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη

Ο ενάγων κρίθηκε συνυπαίτιος σε ποσοστό 30% στην έκταση των σωματικών του βλαβών διότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της εκ μέρους του ενάγοντος παράλειψης χρήσης κράνους και των σωματικών βλαβών που υπέστη στο κεφάλι του.

 Αποκλειστικοί Νοσοκόμοι Απορριπτέο το κονδύλιο που αφορά την παραμονή σε ΜΕΘ και ΜΑΦ

Απορριπτέο κρίθηκε το σχετικό κονδύλιο αφού κατά το χρονικό διάστημα της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας του τόσο στη ΜΕΘ όσο και στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) , όπου τις ως άνω υπηρεσίες του παρείχε αποκλειστικά το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, αφού απαγορεύεται η πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμας ή η συνεχής παρουσία συγγενικών προσώπων για ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες τέτοιου είδους.

Ο ενάγων όμως καταρχήν δικαιούται , (όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τη δικαστική συμπαραστάτριά του, να αξιώσει την καταβολή ποσού ίσου με αυτό που θα κατέβαλλε ως αποδοχές αν προσλάμβανε για την περιποίησή του τρίτο πρόσωπο, υπολογιζομένου του ποσού αυτού για τους οικόσιτους βοηθούς στο ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως, λαμβανομένου υπόψη ότι οι παρασχεθείσες από την μητέρα και το θείο του αναγκαίες υπηρεσίες ήταν αυτές προσώπων που δεν έχουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Κατά δε τα διδάγματα της κοινής πείρας, όταν πρόκειται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός, η αμοιβή τρίτου προσώπου υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και όχι ημερησίως.

Αποζημίωση επί Υλικών Ζημιών

Προϋποθέσεις επιδίκασης ΦΠΑ για δαπάνες ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής (2)

Εφόσον δεν έχει επισκευασθεί η μοτοσυκλέτα του ενάγοντας, είναι απορριπτέο ως αβάσιμο το αίτημα επιδίκασης ΦΠΑ επί των δαπανών αγοράς ανταλλακτικών και εργασιών επισκευή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση Φ.Π.Α. αποτελεί η προηγούμενη έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου ή αντίστοιχης απόδειξης παροχής υπηρεσιών. (ΣΣ βλ. κατωτέρω Σχόλια – Παρατηρήσεις Contra νομολογία)

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Επιδίκαση του ΦΠΑ ανταλλακτικών και δαπάνης επισκευής και όταν δεν έχει επισκευασθεί η ζημία.

Για τον υπολογισμό της σχετικής αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη και ο ΦΠΑ που αναφέρεται στην σχετική προσφορά συνεργείου, καίτοι δεν αγοράσθηκαν τα ανταλλακτικά και δεν έλαβαν χώρα οι εργασίες επισκευής. Η θετική ζημία του ιδιοκτήτη στην περίπτωση αυτή συνίσταται στο ποσό της δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου και την επαναφορά αυτού στην πριν από το ατύχημα κατάσταση, γεννάται δε η ζημία αυτή αμέσως μετά την προσβολή του αυτοκινήτου, το εάν όμως αυτή θα αποκατασταθεί αποτελεί δικαίωμα του ιδιοκτήτη. (Σ.Σ. Η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ προβλέπεται από τις σχετικές περί αυτού διατάξεις. Με το άρθρο 297-299 ΑΚ επιδικάζεται παρούσα και μέλλουσα ζημία. Συνεπώς η σχετική αξίωση είναι επιδικαστέα.) Εφ.Αθ.5897/2005, ΣΕΣυγκΔ 2006/ 157

Απόφ.Μον.Πρ...........

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.