210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Πτώχευση – Ανάκληση Άδειας Ασφαλιστικής Εταιρίας - Αναγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά την ειδική διαδικασία και όχι των ασφαλιστικών μέτρων. ΝΕΟ

Πτώχευση – Ανάκληση Άδειας Ασφαλιστικής Εταιρίας

Εκκαθάριση μετά την 1η/01/2016

Αναγωγή Ασφαλιστικής Εταιρίας κατά την ειδική διαδικασία των αυτοκινήτων και όχι των ασφαλιστικών μέτρων (1) (άρθρ.239 παρ.4 και 5 Ν 4364/2016)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018)

Αναγωγή ασφαλιστικής εταιρίας κατά της υπό εκκαθάριση τελούσας ασφαλιστικής εταιρίας για ποσό που αυτή κατέβαλε στην παθούσα τρίτη (συνεπιβαίνουσα σε μοτοσυκλέτα), με εξώδικο συμβιβασμό για κονδύλιο μόνιμης αναπηρίας εκ του άρθρου 931 ΑΚ.

Η αναγωγή, αρμοδίως και παραδεκτώς, εισάγεται για να συζητηθεί (άρθρα 16 περ. 11, 22, 25, 37 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 614 παρ. 6 και 591 ΚΠολΔ, και όχι κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η εναγόμενη αντίδικος ασφαλιστική εταιρία, καθόσον δεν πρόκειται περί αγωγής ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατά οφειλετών, κατά τα ρητώς προβλεπόμενα στο άρθρο 239 παρ. 4 και 5 του Ν. 4364/2016 (η οποία και μόνο εισάγεται και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων), ούτε εξάλλου πρόκειται περί αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της υπό εκκαθάριση τελούσας εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, ή δίκη πιστωτών της εκκαθάρισης (πρβλ. προσκομισθείσα απόφαση ΑΠ 1942/17) ώστε να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτησή της, λόγω αναστολής των ατομικών διώξεων.

Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων

κατά ανεπιτυχές προσπέρασμα

παρανόμως σταθμευμένου Οχήματος (2)

Υπαιτιότητα 60% του οδηγού αυτοκινήτου ο οποίος αν και γνώριζε την κατάσταση της οδού ως κάτοικος της περιοχής (κλειστή αριστερή στροφή και αμμοχάλικο επί του οδοστρώματος), εν τούτοις δεν μείωσε την ταχύτητά του, ώστε να μπορέσει να αντιδράσει ασφαλώς σε οποιοδήποτε εμπόδιο, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί προσωρινά σταθμευμένο όχημα στη έξοδο του από αριστερή κλειστή στροφή. Στην προσπάθειά του να το προσπεράσει απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα συγκρούσθηκε πλαγιολισθένοντας με κανονικώς κινούμενο όχημα (παράβαση άρθρ. 12,13,16 παρ. 4,17,19, 21 ΚΟΚ).

Υπαιτιότητα 30% του οδηγό φορτηγού οχήματος που είχε καταλάβει κατά την προσωρινή στάθμευση του, το προορισμένο για τα αντιθέτως κινούμενα οχήματα ρεύμα πορείας της οδού και έτσι παρενέβαλε σημαντικό εμπόδιο στην κυκλοφορία της οδού με κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 1, 34 παρ. 1 ΚΟΚ).

Υπαιτιότητα 10% των εκπροσώπων της εναγόμενης ιδιοκτήτριας εταιρίας του παρανόμως σταθμεύσαντος φορτηγού οχήματος, διότι από αμέλειά τους δεν φρόντισαν ώστε η φορτοεκφόρτωση με οικοδομικά υλικά των φορτηγών τους, να γίνεται με τρόπο ώστε, η είσοδος - η έξοδός τους και η κίνησή τους να γίνεται χωρίς διαρροή φορτίου επί του οδοστρώματος (αμμοχάλικα), ως επίσης δεν φρόντισαν για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, ώστε να μην είναι ολισθηρό με κίνδυνο για τα διερχόμενα αυτοκίνητα και τέλος διότι επέτρεψαν την ανωτέρω παράνομη στάθμευση του φορτηγού οχήματός τους (άρθρ. 32, 43 ΚΟΚ).

 

Αναγωγή της καταβάλλουσας ασφαλιστικής εταιρίας στην κυρίως ενάγουσα δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και εξωδίκου συμβιβασμού

Η εξ αναγωγής ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε στην κυρίως παθούσα σε εκτέλεση και εξόφληση εφετειακής απόφασης το ποσό των 73.799,37 ευρώ (κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη) καθώς και το ποσό των 10.500 ευρώ με εξώδικο συμβιβασμό επί της β αγωγής που αφορούσε κονδύλιο εξ ΑΚ 931. Με αναγωγή της αξιώνει τα ανωτέρω ποσά από τους κριθέντες τελεσιδίκως συνυπαίτιους εις ολόκληρον υποχρέους. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε η υποχρέωση της εναγομένης (αναγωγικά ασφαλιστικής εταιρίας) του παρανόμως σταθμεύσαντος φορτηγού οχήματος να αποδώσει στην εξ αναγωγής ενάγουσα όσα κατέβαλε στην κυρίως ενάγουσα – παθούσα, κατά το ποσοστό της συνυπαιτιότητάς της σε ποσοστό 30%, μη υπέχουσας οποιασδήποτε ευθύνης για το ποσοστό συνυπαιτιότητας (10%) των εκπροσώπων της εναγομένης ιδιοκτήτριας εταιρίας του φορτηγού, καθώς δεν γίνεται επίκληση και δεν αποδείχθηκε οποιαδήποτε ασφάλιση ευθύνης αυτών από την εναγομένη (αναγωγικά) ασφαλιστική εταιρία.

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Πτώχευση – Ανάκληση Άδειας Ασφαλιστικής Εταιρίας μετά την 1η/01/2016 - Εκκαθάριση (Ν 4364/2016)

Παραδεκτές οι αγωγές των παθόντων τρίτων κατά την ειδική διαδικασία των αυτοκινήτων και όχι των ασφαλιστικών μέτρων. Μον.Εφετ.Πειρ. 79/2018, ΕΣυγκΔ 2018/49, Μον.Πρ.Αθ.2318/2017, ΕΣυγκΔ 2017/459

Βλ. και σχετικό Άρθρο Ιωάννη Γ. Μανουσάκη «Οι ρυθμίσεις του άρθρου 239 παρ. 4 και 5 του Ν. 4364/2016, σε σχέση με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα του άρθρου 614 αρ. 4 ΚΠολΔ.» ΕΣυγκΔ 2017/354.

2.Πρόσκρουση επί αντικανονικώς σταθμευμένου Οχήματος

Συνυπαιτιότητα 70% του οδηγού του προσκρούσαντος οχήματος, ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα (υπερβαίνουσα κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο), επιχείρησε αντικανονική προσπέραση των έμπροσθεν κινούμενων αυτού οχημάτων από δεξιά και χωρίς να ελέγξει προηγουμένως και αντιληφθεί την ύπαρξη του σταθμευμένου φορτηγού στην λωρίδα που εισέρχονταν. (παράβαση διατάξεων άρθρ.12 παρ. 1, 16 παρ. 3, 17 παρ. 2, 19 παρ. παρ. 1 και 2 και 20 του ΚΟΚ). Συνυπαιτιότητα 30% του οδηγού του παρανόμως σταθμεύσαντος ΙΧΦ οχήματος, παρότι υπήρχε απαγορευτική πινακίδα στάσης και στάθμευσης (Ρ-40) (άρθρ. 34 παρ. 6 του ΚΟΚ), χωρίς να χρησιμοποιήσει τα πίσω φώτα στάθμευσης, ενώ τέλος δεν τοποθέτησε, σε απόσταση, 20 μέτρα από το φορτηγό, την τριγωνική προειδοποιητική πινακίδα, προκειμένου να προειδοποιήσει τα όπισθεν αυτού κινούμενα οχήματα για την στάση του αυτοκινήτου που οδηγούσε (άρθρ. 34 παρ. 9 του ΚΟΚ). Εφ.Αθ.6904/2007, ΕΣυγκΔ2009/49

Πρόσκρουση κατά τις νυκτερινές ώρες ΙΧΕ επί αντικανονικώς σταθμεύσαντος Γεωργικού Ελκυστήρα, άνευ φώτων θέσεως (στον οποίο είχε τοποθετηθεί φορτίο προεξέχον εκ της όπισθεν αυτού πλατφόρμας, χωρίς την επιβεβλημένη επισήμανση με ερυθρό αντανακλαστικό στοιχείο.(ΚΟΚ 43 παρ.1 α, γ και 2α, β και 3, 4 - ΚΟΚ 32 παρ. 5β 8β). Το ΙΧΕ συνεπεία της προσκρούσεως εξετράπει στον αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε επί κανονικώς κινουμένου ΙΧΕ. Αποκλειστική υπαιτιότης του οδηγού του γεωργικού ελκυστήρος. Μον.Πρ.Λιβαδ.50/1995 ΣΕΣυγκΔ 1997/114

Αποφ.Μον.Πρωτ.Αθην.

Για Δωρεάν δομικαστική εγγραφή πατήστε εδώ
 
Για εγγραφή στην Τ.Ν.Π. ο Σόλων πατήστε εδώ
 
Τ.Ν.Π. ο Σόλων Power By Google
...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.