210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Δικαστικά έξοδα - Προϋποθέσεις καταδίκης ενάγοντος μετά από ολική παραίτηση από τo δικόγραφο της αγωγής – Αμοιβή Δικηγόρου ΝΕΟ

Προϋποθέσεις καταδίκης ενάγοντος στα δικαστικά έξοδα μετά από ολική παραίτηση από τo δικόγραφο της αγωγής

 Το Εφετείο ορθά εφάρμοσε την  σαφώς διατυπωμένη  διάταξη του άρθρου 188 του Κ.Πολ.Δ., δεδομένου ότι, ο ενάγων που παραιτήθηκε από την αγωγή καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία, παραιτηθεί ολικά από το δικόγραφο  της αγωγής. Εάν αντιθέτως, ο ενάγων παραιτηθεί μερικώς από την αγωγή, δεν καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του εναγομένου. Αβάσιμα επομένως, προβάλλεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.

 

Απόδοση δικαστικών εξόδων - Ανήκουν στον εναγόμενο και όχι στον πληρεξούσιο δικηγόρο του  

Στην  περίπτωση παραιτήσεως από το δικόγραφο της αγωγής, γεννάται υπέρ του εναγομένου αξίωση κατά του παραιτούμενου ενάγοντος, που εξομοιώνεται σε διάδικο που ηττάται, για απόδοση των αναγκαίων δικαστικών και εξώδικων εξόδων. Τα δικαστικά  έξοδα, σε πληρωμή των οποίων καταδικάζεται ο παραιτηθείς από την αγωγή ενάγων, ανήκουν στον εναγόμενο και όχι στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, του οποίου την αμοιβή οφείλει αυτός εξ ιδίων να καταβάλει βάσει της μεταξύ τους υφιστάμενης σχέσης εντολής.

 

Διαδικασία Εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων κατ΄άρθρα 679 επ. ΚΠολΔ

Στην περίπτωση κατά την οποία η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής επιφέρει την κατάργηση της δίκης χωρίς να εκδοθεί σχετική απόφαση, η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων γίνεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 679 επ. ΚΠολΔ από το Μονομελές Πρωτοδικείο. Εφόσον, εκδοθεί απόφαση του δικαστηρίου που αναγνωρίζει το κύρος της παραίτησης και κηρύσσει καταργημένη τη δίκη, τότε με την απόφαση αυτή γίνεται και η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων, αν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από κατάλογο των εξόδων . Στα αποδιδόμενα στον εναγόμενο έξοδα περιλαμβάνεται και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων.

Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το αίτημα της αγωγής για την επιδίκαση της δικηγορικής αμοιβής

Το δικαστήριο, προκειμένου να καθορίσει και επιδικάσει στο δικηγόρο αμοιβή για σύνταξη αγωγής και προτάσεων, οφείλει να λάβει υπόψη του το αίτημα της αγωγής, που συνίσταται σε ορισμένη χρηματική απαίτηση, οπότε η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το ποσό που ζητείται ως κεφάλαιο, επαυξημένο με τους τυχόν αξιούμενους τόκους μέχρι το χρόνο άσκησης της αγωγής, ή, εάν επακολουθήσει συζήτηση αυτής, μέχρι το χρόνο της πρώτης συζήτησης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Εάν το αίτημα δεν συνίσταται σε ορισμένη χρηματική απαίτηση, το ελάχιστο όριο αμοιβής καθορίζεται με βάση την πραγματική αξία του αντικειμένου της κατά το χρόνο της άσκησής της ή, εάν επακολουθήσει συζήτηση αυτής, κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησής της στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, αφού κατά το χρόνο αυτό διαμορφώνεται τελικά, σύμφωνα με το άρθρο 224 ΚΠολΔ, το αντικείμενο της αγωγής και, συνεπώς, οι προϋποθέσεις του προσδιορισμού της αξίας αυτού. Το ελάxιστo όριο της αµοιβής του δικηγόρου προσδιορίζεται ποσοστιαία επί της αξίας του αντικειμένου της δίκης.

 

Πληρεξουσιότητα του παραστάντος δικηγόρου για το παραδεκτό της παραίτησης του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της Αναίρεσης

 Για  την παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αναίρεσης από τον παριστάμενο δικηγόρο,  απαιτείται η επίκληση και προσκόμιση πληρεξουσίου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικηγόρος διορίσθηκε νόμιμα ως πληρεξούσιος δικηγόρος του άνω αναιρεσείοντος, για να παρίσταται και να τον εκπροσωπήσει και να δηλώσει την παραίτηση αυτού από το δικόγραφο της αναίρεσης. Συνεπώς,   ελλείψει αφενός νόμιμης πληρεξουσιότητας στην παριστάμενη δικηγόρο  (κατ΄ άρθρο 96 παρ.3 ΚΠολΔ) και αφετέρου του ότι δεν προκύπτει ποιος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση,    κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης τόσο ως προς τον ως άνω αναιρεσείοντα όσο και της αναιρεσίβλητης. .

 Απόφ. ΑΠ....Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε κάτω από την φωτογραφία στην φράση

 <<Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

Η Black Friday έφτασε!!!! ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-12-2019 ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ 

ΤΩΡΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ & BΓΕΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ!

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-12-2019 ΔΩΡEΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΤΗΝ Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ ΓΙΑ 6 ή 12 ΜΗΝΕΣ (αναλόγως του πακέτου προσφοράς που θα επιλέξετε)

 

ΚΕΡΔΙΣΤΕ 65€ ή 125€ ΜΌΝΟ ΜΈΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-12-19

(Τη μόνη Σχολιασμένης Νομολογίας και με παράθεση των Contra αποφάσεων ανά απόφαση)                                                                                                                   

 και εβδομαδιαία ενημέρωση Νομολογίας σε όλο το εύρος του δικαίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Η Νομολογία του Σόλωνα δεν υπάρχει σε άλλη βάση δεδομένων.
Aπό 01-10-2019 πρόσβαση και σε όλη την Νομοθεσία.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Είπαν για εμάς 

.NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ.jpg BLACK FRIDAY.jpg ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.