210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Σιδηροδρομικό Ατύχημα - Ευθύνη της Εταιρίας διαχείρισης του Σιδηροδρομικού Δικτύου σε Φυλασσόμενες Σιδηροδρομικές Διαβάσεις - Ψυχική Οδύνη - Απορριπτέος λόγος αναίρεσης για επιδίκαση υπερβολικών ποσών ΝΕΟ

Σιδηροδρομικό Ατύχημα

Ευθύνη της Εταιρίας διαχείρισης του Σιδηροδρομικού Δικτύου στις Φυλασσόμενες Σιδηροδρομικές Διαβάσεις

Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ

 

Ο διαχειριστής της Ανώνυμης Εταιρίας υπεύθυνης για την διαχείριση και εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής γραμμής βαρύνεται με την καλή λειτουργία της υφιστάμενης υποδομής εν γένει, καθώς και την διαχείριση (προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, εποπτεία) και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Τέτοια συστήματα ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής (οδικής) κυκλοφορίας είναι τα Αυτόματα Συστήματα Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) που προβλέπονται από το Παράρτημα V του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως και εγκαθίστανται στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις. Προς εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας με την οδική συνάγεται ότι θεσπίζεται και υποχρέωση αυτού εγκατάστασης, προειδοποιητικού εφεδρικού συστήματος, προκειμένου να ειδοποιούνται οι πλησιάζοντες στη φυλασσόμενη διάβαση οδηγοί των αυτοκινήτων για την έλευση αμαξοστοιχίας, στην περίπτωση της μη σωστής λειτουργίας του αυτοματοποιημένου κυρίου συστήματος ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής διαβάσεως.

Η υποχρέωση και εξ’ αυτής ευθύνη του διαχειριστή, ουδόλως αίρεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 § 5 περ. δ’ ΚΟΚ με την οποία καθιερώνεται η γενική προτεραιότητα των σιδηροδρομικών οχημάτων έναντι των οδικών τοιούτων, καθώς και του άρθρου 27 § 3 ΚΟΚ, το οποίο ορίζει ότι “Η έλλειψη ηχοφωτεινής σηματοδότησης ή κινητών φραγμάτων σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση ή προσώπου ρυθμίζοντος τη σε αυτήν κυκλοφορία, ουδεμία συνεπάγεται αστική ή ποινική ευθύνη για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους, για οποιοδήποτε ατύχημα, το οποίο μπορεί να συμβεί στην αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση, εφόσον αυτό οφείλεται στη μη τήρηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα ή άλλου νόμου, από αυτούς που επιχειρούν να διέλθουν από τη διάβαση αυτή”.

Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στις αφύλακτες σιδηροδρομικές διαβάσεις και όχι στις φυλασσόμενες, όπως εν προκειμένω, οι οποίες επισημαίνονται με σήμανση (Κ-31), με αποτέλεσμα οι οδηγοί των αυτοκινήτων που προσεγγίζουν τη διάβαση, εμπιστευόμενοι τη σήμανση και το ΑΣΙΔ που βλέπουν, να πιστεύουν εύλογα ότι διέρχονται από φυλασσόμενη διάβαση.

Συνυπαιτιότητα 60% του θανόντος οδηγού, επειδή δεν συμμορφώθηκε με την επιβαλλόμενη υποχρέωσή του να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό του πριν την ισόπεδη διάβαση που σημαινόταν με τις πινακίδες Κ-31, Ρ-32 και Ρ-2 (STOP).

Συνυπαιτιότητα 40% της αναιρεσείουσας καθότι στην επέλευση του ως άνω ατυχήματος συνετέλεσε και πταίσμα των οργάνων της, αφού δεν μερίμνησαν, όπως όφειλαν, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 Ν.3891/2010, για την τοποθέτηση, σε περίπτωση βλάβης του αυτοματοποιημένου συστήματος της διαβάσεως, εφεδρικού συστήματος λειτουργίας των ηχοφωτοσημάτων και ημιδρυφράκτων στη διάβαση.

Με την ανωτέρω κρίση του το Εφετείο ορθά ερμήνευσε και υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά, που ανελέγκτως δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στους ουσιαστικούς κανόνες δικαίου που εφάρμοσε, (των άρθρων 914, 330 εδ. β’ ΑΚ, 1 § 1 και 2 Ν. 2671/1998 όπως τροπ. με το άρθρ. 3 Ν. 3891/2010, 10 § 5 και 27 § 3 ΚΟΚ), τους οποίους δεν παραβίασε. Συνεπώς ο περί του αντιθέτου λόγος αναίρεσης εκ του άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ κρίθηκε απορριπτέος ως αβάσιμος.

 

Ψυχική Οδύνη – Αναιρετική Διαδικασία

Απορριπτέος ο εκ του αρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης για επιδίκαση υπερβολικών ποσών

Από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο επιδικάσθηκαν :

40.000 ευρώ στη σύζυγο,

Ανά 25.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο τέκνα,

20.000 ευρώ στην μητέρα.

Τα ανωτέρω από το Εφετείο επιδικασθέντα ποσά, λαμβανομένων υπόψη μεταξύ των άλλων, του βαθμού του πταίσματος των προστηθέντων υπαλλήλων της αναιρεσείουσας και της συνυπαιτιότητας του θανόντος, κρίθηκαν από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ότι, δεν είναι υπερβολικά και συνεπώς δεν υπερβαίνουν τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, αλλά ούτε και παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς απορριπτέος ο εκ του άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.

 

Απόφ. ΑΠ......Για να ανοίξετε την απόφαση πατήστε ΜΕΤΑ από την παρακάτω εικόνα στην φράση μέσα στο γκρι πλαίσιο με την ένδειξη για να <<διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ>>

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.