210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ανάκληση Δωρεάς λόγω Αχαριστίας και βαρέος παραπτώματος του Δωρεοδόχου (άρθρo 505 ΑΚ) ΝΕΟ

Ανάκληση Δωρεάς λόγω Αχαριστίας και βαρέος παραπτώματος του Δωρεοδόχου (άρθρo 505 ΑΚ)

Αχαριστία που δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς κατά την παραπάνω διάταξη θεωρείται η βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, κατά παράβαση των κανόνων δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρεπείας που επικρατούν στην κοινωνία και οφείλεται σε υπαιτιότητά του και προσβάλλει άμεσα αγαθά του δωρητή.

Ο λόγος αχαριστίας πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο της ανάκλησης της δωρεάς, η οποία γίνεται με άτυπη δήλωση του δωρητή προς τον δωρεοδόχο και με αγωγή (άρθρ. 509 παρ.1 ΑΚ).

   Μετά τη νόμιμη ανάκληση της δωρεάς λόγω αχαριστίας ο δωρητής δικαιούται ενοχικώς σε αυτούσια απόδοση του δωρηθέντος πράγματος (άρθρ.505, 509 και 904 ΑΚ).

Σε περίπτωση δωρηθέντος ακινήτου που μεταβιβάστηκε στον δωρεοδόχο, η επαναμεταβίβαση της κυριότητας, όταν αρνείται αυτήν ο δωρεοδόχος, γίνεται με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως, μεταγραφή της σχετικής τελεσίδικης απόφασης και της δήλωσης του δωρητή ενώπιον συμβολαιογράφου, περί αποδοχής της απόφασης (άρθρ. 949 ΚΠολΔ, 1192 και 1198 ΑΚ).

 

Η αγωγή ανάκλησης δωρεάς, έστω και αν αφορά ακίνητο, έχει ενοχικό χαρακτήρα και δεν εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων.

 

Ειδικότερα, «το ζήτημα αν η καταδεικνύουσα την αχαριστία συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου συνιστά ή όχι βαρύ παράπτωμα αυτού, κρίνεται από τον δικαστή, ο οποίος για την διαμόρφωση της κρίσης του εκτιμά την συμπεριφορά αυτήν με βάση αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη και τον βαθμό της υπαιτιότητας του δωρεοδόχου και τυχόν συντρέχον πταίσμα του δωρητού ή του συζύγου ή στενού συγγενούς του και αποφαίνεται αν η υπ` αυτού γενόμενη δεκτή, ως εμπίπτουσα κατ' αντικειμενική κρίση στις νομικές έννοιες του βαρέος παραπτώματος και της αχαριστίας, συμπεριφορά του δωρεοδόχου συνιστά στην συγκεκριμένη περίπτωση βαρύ παράπτωμα και αχαριστία. Η κρίση αυτή του δικαστηρίου της ουσίας ελέγχεται αναιρετικώς, όχι ως προς το εάν έλαβαν χώρα τα συνιστώντα το βαρύ παράπτωμα και την αχαριστία πραγματικά περιστατικά, αλλά ως προς την περαιτέρω αξιολόγηση αν τα περιστατικά, όπως τα δέχθηκε ο δικαστής της ουσίας ότι απεδείχθησαν, πληρούν ή όχι το πραγματικό των νομικών εννοιών του βαρέος παραπτώματος και της αχαριστίας και κατά συνέπεια δικαιολογούν ή αποκλείουν την εφαρμογή του άρθρου 505 Α.Κ.».

 

Ένσταση Εναγομένης Δωρεοδόχου περί μη ανακλήσεως της δωρεάς γιατί έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευγνωμοσύνης - Απορριπτέα

Στην προκειμένη περίπτωση οι απασχολήσεις της εναγομένης από την τέλεση του γάμου της με την φροντίδα του συζυγικού οίκου και την ανατροφή των τέκνων της, αποτελούν κοινά αποδεκτή υποχρέωσή της στα πλαίσια της έγγαμης συμβίωσής της με τον ενάγοντα. Η ίδια δεν εργαζόταν και όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την εν γένει διαβίωση και συντήρηση της οικογένειας, καθώς και την ανατροφή και εκπαίδευση των τέκνων τους κατέβαλε ο ενάγων (δωρητής). Συνεπώς δεν μπορεί να αποτελέσουν ιδιαίτερες πραγματικές περιστάσεις που θα δημιουργούσαν στον ενάγοντα σύζυγό της ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή λόγους ευγνωμοσύνης για τους οποίους προέβη αυτός στην δωρεά.

Απορριπτέα η ένσταση ως αβάσιμη.

Ειδικότερα ο ενάγων σύζυγος σε προσπάθειά του για αποκατάσταση των σχέσεών του με την εναγομένη σύζυγό του αποφάσισε να αγοράσει μια νέα οικία μεγαλύτερη από το διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν. Έτσι, με συμβολαιογραφικό έγγραφο απέκτησαν την πλήρη κυριότητα με αγορά και κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου έκαστος, μιας διώροφης οικίας. Το συνολικό τίμημα της αγοράς εκ 120.429 ευρώ καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ενάγοντα, το μισό δε του ποσού αυτού ήταν αντικείμενο δωρεάς αυτού προς την εναγομένη, η οποία με αυτό αγόρασε το 1/2 εξ αδιαιρέτου του παραπάνω ακινήτου. Η εναγομένη μετά την προς αυτήν δωρεά του ανωτέρω χρηματικού ποσού, συνέχισε να επιδεικνύει την προβληματική και απαξιωτική συμπεριφορά προς το πρόσωπό του ενάγοντα, που οδηγούσε στην αποξένωσή τους ως συζύγων και στην έλλειψη αισθήματος ευγνωμοσύνης προς τον δωρητή σύζυγό της. Μετά από αγωγή διαζυγίου του ενάγοντος λύθηκε αμετάκλητα ο γάμος τους.

Εξαιτίας της συμπεριφοράς της εναγομένης ο ενάγων σύζυγος με εξώδικη δήλωση ανάκλησης δωρεάς λόγω αχαριστίας προς την εναγομένη και με αγωγή, προέβη στην ανάκληση της ανωτέρω αγοράς, ζητώντας την απόδοση του αποκτηθέντος σ΄ αυτή (δωρεάς) 1/2 εξ αδιαιρέτου του παραπάνω ακινήτου.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι οι εξακολουθητικές ενέργειες της εναγομένης αποτελούν κατά την κοινή αντίληψη, βαριά αντικοινωνική και αντισυζυγική συμπεριφορά, που αποδεικνύει έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τον δωρητή ενάγοντα, γιατί αντιβαίνουν στις κρατούσες στη κοινωνία αντιλήψεις περί ηθικής και ευπρέπειας, καθώς και της κοινωνικά και ηθικά αποδεκτής συμπεριφοράς μεταξύ συζύγων, που στοιχειοθετούν την εκ του άρθρ. 505 ΑΚ αχαριστία, που δικαιολογεί την ανάκληση της δωρεάς.

Έτσι που έκρινε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις του άρθρ. 512 ΑΚ και ορθά υπήγαγε στην εφαρμοσθείσα αυτή διάταξη τα διδάγματα της κοινής πείρας, ενώ δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρ. 4 παρ.2, 5 παρ.1, 21 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρ. 14 της ΕΣΔΑ.

Απορριπτέα κρίθηκε στο σύνολό της η αναίρεση.

 

Απόφ. ΑΠ....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.