210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης - Έλλειψη της κατά Νόμο Άδειας Ικανότητας Οδηγού ΝΕΟ

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Έλλειψη της κατά Νόμο Άδειας Ικανότητας Οδηγού (1) άνω των 65 ετών εκδοθείσα στην Αλλοδαπή (Γερμανία)

α) Δεν είχε Ανανεωθεί   β) Είχε Αφαιρεθεί λόγω Παράβασης

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή – Δεκτή

(Δημοσιεύεται στη ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος Ιούλιος 2020)

Εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης του ζημιογόνου αυτοκινήτου, επειδή ο ασφαλισμένος αναιρεσίβλητος οδηγός, ηλικίας 73 ετών κατά το ατύχημα, στερείτο της άδειας ικανότητας οδήγησης που είχε εκδοθεί στην Γερμανία. Η άδειά του είχε λήξει λόγω της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας του και δεν είχε ανανεωθεί νόμιμα, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, στην οποία αυτός υπάγεται, εφόσον είχε στο μεταξύ αποκτήσει κανονική διαμονή στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα η άδεια οδήγησης είχε αφαιρεθεί για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο καταλάμβανε το ένδικο τροχαίο ατύχημα λόγω βεβαίωσης παράβασης τροχαίου ατυχήματος.

Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρ. 6β παρ. 1 εδ. α’ του Ν. 489/1976, μετά το Ν. 3557/2007, που εφαρμόζεται στην ένδικη υπόθεση λόγω του χρόνου του τροχαίου ατυχήματος (20-5-2010), δεν απαιτείται να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ελλείψεως της κατά νόμο απαιτούμενης άδειας οδήγησης και της ζημίας, που προκαλεί ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος. Αρκεί το γεγονός και μόνο ότι αυτός δεν διαθέτει κατά το χρόνο του ατυχήματος την προβλεπόμενη από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, άδεια ικανότητας οδηγού. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής δικαιούται αναγωγικά στρεφόμενος κατά του οδηγού ή του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης να απαιτήσει από αυτούς, όσα κατέβαλε ή θα καταβάλει στον παθόντα τρίτο.

Συνεπώς, αν η απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας απαιτήσει για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και την συνδρομή αιτιώδους συνάφειας, ενέχει παραβίαση αυτής, αφού ζήτησε περισσότερα, από όσα στοιχεία αξιώνει ο νόμος.

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι υφίσταται ανάγκη συνδρομής αιτιώδους συνάφειας εν προκειμένω στην περίπτωση έλλειψης της άδειας ικανότητας οδήγησης, και συνεπώς η απαλλαγή της ενάγουσας (ασφαλιστικής εταιρίας) δεν επέρχεται μόλις διαπιστωθεί η έλλειψη αυτή, αλλά εφόσον συντρέχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του ασφαλιστικού βάρους και του τροχαίου ατυχήματος.


Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, παραβίασε ευθέως την ουσιαστικού κανόνα δικαίου διάταξη του άρθρου 6 περ. β’ παρ. 1 περ. α’ του Ν. 489/1976 (έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης) απαιτώντας για την εφαρμογή της τη συνδρομή αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της έλλειψης άδειας ικανότητας οδήγησης και της ζημίας που προκάλεσε σε τροχαίο ατύχημα ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου, αξιώνοντας περισσότερα στοιχεία από όσα ο νόμος απαιτεί, αν και αυτά δεν συνιστούσαν προϋπόθεση εφαρμογής της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης, ενώ συγχρόνως διέλαβε στην απόφασή του ανεπαρκή αιτιολογία ως προς το ανωτέρω νομικό ζήτημα, που καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την εφαρμογή της ως άνω ουσιαστικής διάταξης και, συνεπώς ιδρύεται και η αναιρετική πλημμέλεια για την εκ πλαγίου παραβίαση αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 Ν. 489/1976 και αυτές σε συνδυασμό με τις τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 2α, 94 παρ. 1 και 3, 95 παρ. 1, 3, 5α και 9 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ).

Εάν ο αναιρεσίβλητος δεν εμφανισθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου

πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, παρά την απουσία αυτού (άρθρ. 576 παρ. 2 περ. α’ και γ’ ΚΠολΔ).

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης - Έλλειψη της κατά Νόμο Άδειας Ικανότητας Οδηγού

Δεν απαιτείται να υπάρχει αιτιώδες συνάφεια μεταξύ της ελλείψεως της κατά νόμο απαιτούμενης άδειας οδήγησης και της ζημίας, που προκαλεί ο οδηγός ασφαλισμένου οχήματος. Αρκεί μόνο το γεγονός, ότι ο οδηγός κατά την στιγμή του τροχαίου ατυχήματος δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής δικαιούται αναγωγικά στρεφόμενος κατά του οδηγού ή του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης να απαιτήσει από αυτούς όσα κατέβαλε ή θα καταβάλει στον παθόντα τρίτο. Αναιρείται Απόφ.Μον.Πρωτ.Λαμίας (που δίκασε ως Εφετείο)) που έκρινε ότι για να τύχει εφαρμογής ο όρος της ασφαλιστικής σύμβασης περί εξαίρεσης από την κάλυψη του ατυχήματος, για το λόγο ότι ο υπαίτιος οδηγός στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, πρέπει η παράβαση αυτού του ασφαλιστικού βάρους να συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση του ατυχήματος, προϋπόθεση που δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει εν προκειμένω. ΑΠ. 71/2017, ΕΣυγκΔ 2017/218.

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης λόγω Έλλειψης Άδειας Ικανότητας Οδήγησης που έχει αφαιρεθεί λόγω μέθης - Παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλιστή - Δεκτή άνευ συνδέσεως με αιτιώδη συνάφεια.

Αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ Εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι η σύγχρονη ασφαλιστική επιστήμη αντιλαμβάνεται τους λόγους απαλλαγής ή εξαίρεσης ως κεκαλυμμένα ασφαλιστικά βάρη, δηλαδή η απαλλαγή του ασφαλιστή δεν επέρχεται μόλις διαπιστωθεί η έλλειψη άδειας στο πρόσωπο του εμπλακέντος στο ατύχημα οδηγού, αλλά εφόσον συντρέχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του ασφαλιστικού βάρους, δηλαδή της έλλειψης άδειας ικανότητας οδηγού και του ατυχήματος. Η ανάγκη συνδρομής αιτιώδους συνάφειας ισχύει και στην περίπτωση του άρθρου 6β παρ. 1 εδ. α’ του ν. 489/1976 (έλλειψη ικανότητας οδήγησης). ΑΠ. 450/2018, ΕΣυγκΔ 2018/232

Η ισχύς των αδειών οδήγησης των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε ορίζεται η πενταετία, κατά τη διάρκεια δε της ισχύος των ισχύουν και ως άδειες οδήγησης των προηγουμένων κατηγοριών. Με τη λήξη όμως του χρόνου ισχύος τους λήγει συγχρόνως και ισχύς αυτών ως αδειών οδήγησης των προηγουμένων κατηγοριών, που είναι ενσωματωμένες στο έντυπο αυτών, όπως τούτο ρητώς ορίζεται με το άρθρο 95 παρ. εδ. β του ΚΟΚ και ο οδηγός θεωρείται ως στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης. ΑΠ.242/2011, ΕΣυγκΔ 2011/163

Στην άδεια ικανότητας Β κατηγορίας ενσωματώνεται και η ερασιτεχνική. Οδηγός με άδεια Β κατηγορίας (μη ανανεωμένη) δύναται να οδηγεί ΙΧΕ οχήμα μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας. Ο συμβατικός όρος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή, περί αποκλεισμού της ευθύνης του τελευταίου σε περίπτωση οδηγήσεως αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως, πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. ΑΠ.925/2015, ΕΣυγκΔ 2016/92

 


Contra Νομολογία

Άδεια ικανότητας Οδήγησης μη ανανεωμένη - Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή - Απορριπτέα - Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος.

Ο ασφαλιστής ανανέωσε την ασφαλιστική σύμβαση και εισέπραξε ασφάλιστρα παρά την λήξη ισχύος της άδειας ικανότητας του ασφαλισμένου. Το Εφετείο με το να απορρίψει τον λόγο της έφεσης της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας, κατά της ομοίως κρίνασας πρωτόδικης απόφασης, με την οποία απορρίφθηκε η παρεμπίπτουσα αγωγή αυτής (λόγω έλλειψης της κατά νόμο άδειας λόγω μη ανανέωσης) κατά του αναιρεσίβλητου - παρεμπιπτόντως εναγόμενου με την αγωγή αυτή, κατά παραδοχή της ένστασης του τελευταίου περί καταχρηστικής ασκήσεως εκ μέρους της αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας, της εν λόγω παρεμπίπτουσας αγωγής, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε, ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου την εφαρμοσθείσα, ως άνω, ουσιαστική διάταξη του άρθρου 281 του ΑΚ. Τα όσα αντίθετα υποστηρίζει η αναιρεσείουσα με τον πρώτο λόγο της αιτήσεώς της, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρ. 559 του ΚΠολΔ κρίνονται αβάσιμα και απορριπτέα, όπως και ο αντίστοιχος λόγος αναίρεσης. ΑΠ. 495/2015, ΕΣυγκΔ 2016/154.

 

Απόφ. ΑΠ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.