210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ιατρικό Λάθος - Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νοσοκομείου - Παράλειψη των ιατρών να διενεργήσουν σε πρόωρο νεογνό με χαμηλό βάρος γέννησης την πρώτη οφθαλμολογική εξέταση με βυθοσκόπηση - Μη διάγνωση αμφιβληστροειδοπάθειας - Τύφλωση στον δεξιό οφθαλμό ΝΕΟ

Ιατρικό Λάθος

Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νοσοκομείου

Παράλειψη των ιατρών να διενεργήσουν σε πρόωρο νεογνό με χαμηλό βάρος γέννησης την πρώτη οφθαλμολογική εξέταση με

βυθοσκόπηση . Μη διάγνωση αμφιβληστροειδοπάθειας

Τύφλωση στον δεξιό οφθαλμό

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 105, 106 ΕισΝΑΚ, ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνον από την έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή από τη μη νόμιμη παράλειψη εκδόσεως τέτοιας πράξεως αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή από παραλείψεις οφειλόμενων νόμιμων υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες ή παραλείψεις συνάπτονται με την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών του ν.π.δ.δ. Εξάλλου, υπάρχει ευθύνη του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του νόμου, όχι μόνον όταν με πράξη ή παράλειψη οργάνου του παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου, αλλά και όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη υπηρεσία και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστης (βλ. Σ.τ.Ε. 4133/2011 7μ., 424, 1219/2012, 572, 1184, 1398, 1810/2013, 523, 2429, 3793/2014, 15/2018).Ο κατά τα ανωτέρω παράνομος χαρακτήρας της ζημιογόνου πράξεως, παράλειψης ή υλικής ενέργειας αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη του Δημοσίου ή του ν.π.δ.δ. χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση πταίσματος του οργάνου του (βλ. ΣτΕ 4133/2011 7μ., 3595/2012, 572, 1184, 1398, 1810/2013, 523, 2429/2014).

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Απαραίτητη, πάντως, προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας ή παράλειψης υλικής ενέργειας του δημόσιου οργάνου ή του οργάνου του ν.π.δ.δ. και της ζημίας που επήλθε. Αιτιώδης δε σύνδεσμος υπάρχει όταν, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, η φερόμενη ως ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια, κατά τη συνήθη και κανονική πορεία των πραγμάτων και εν όψει των ειδικών συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης, ήταν εξ αντικειμένου ικανή και πρόσφορη να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα, επέφερε δε πράγματι τούτο στην συγκεκριμένη περίπτωση (Σ.τ.Ε. 4741/2014 Ολομ., πρβ. Σ.τ.Ε. 4100/2012, 3124/2011). Και η μεν κρίση περί του αν τα ανελέγκτως και κυριαρχικώς διαπιστωθέντα από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικά περιστατικά, γενικώς και αφηρημένως λαμβανόμενα, επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι η πράξη ή η παράλειψη μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικά ως πρόσφορη αιτία του παραχθέντος αποτελέσματος υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο, αφού σχηματίζεται με τη χρησιμοποίηση των διδαγμάτων της κοινής πείρας κατά την υπαγωγή των διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών στην αόριστη νομική έννοια του αιτιώδους συνδέσμου η περαιτέρω όμως κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του ότι στη συγκεκριμένη (ένδικη) περίπτωση η πράξη ή παράλειψη αποτέλεσε ή δεν αποτέλεσε την αιτία του επιζήμιου αποτελέσματος, περί του ότι, δηλαδή, το ζημιογόνο γεγονός σε σχέση με τη ζημία βρίσκεται ή δεν βρίσκεται σε σχέση αιτίου και αποτελέσματος, ως αναγόμενη σε εκτίμηση πραγματικών γεγονότων, δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο (βλ. Σ.τ.Ε. 750, 3124/2011, 1219, 3595, 3736, 4100/2012, 572, 1184, 2271/2013, 523, 2429/2014, 15/2018).

«Εν προκειμένω οι ιατροί  του νοσοκομείου παρέλειψαν να διενεργήσουν σε πρόωρο νεογνό με χαμηλό βάρος γέννησης την πρώτη οφθαλμολογική εξέταση με βυθοσκόπηση στο κατάλληλο χρονικό σημείο, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και το αυστηρά καθορισμένο πρωτόκολλο και  συνεπεία αυτής της παράλειψης μη διάγνωση της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας στα πρώιμα στάδια της νόσου και η μη εφαρμογή σε πρώιμο στάδιο της θεραπείας της νόσου με φωτοπηξία ή κρυοπηξία κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων είναι πρόσφορες να επιφέρουν το επιζήμιο αποτέλεσμα της σοβαρής μείωσης της όρασης ή της ολικής τύφλωσης.»

 

Ηθική Βλάβη 20.000 ευρώ

Ιστορικό

 

Της 21.3.1998 και ώρα 9.00 π.μ. γεννήθηκε με καισαρική τομή στη Γ. Κ. Θ. το νεογνό των αναιρεσειόντων – αναιρεσιβλήτων, ύστερα από κύηση διάρκειας τριάντα (30) εβδομάδων, με βάρος κατά τη γέννηση 1.280 γραμμαρίων, λόγω πρόωρης από πέντε (5) ημερών ρήξης θυλακίου και χοριομυιονίτιδας της μητέρας. Ενόψει του ότι η ως άνω ιδιωτική κλινική δεν διέθετε μονάδα εντατικής νοσηλείας προώρων, το εν λόγω νεογνό μία (1) ώρα περίπου μετά τη γέννησή του μεταφέρθηκε με φορητή θερμοκοιτίδα στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ) του αναιρεσείοντος – αναιρεσίβλητου νοσοκομείου (ώρα εισαγωγής 10.30 π.μ.), καθώς εμφάνιζε βαριά αναπνευστική δυσχέρεια, υποθερμία και κυάνωση. Αμέσως μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο το νεογνό διασωληνώθηκε και τέθηκε σε θερμορύθμιση με τη χορήγηση μηχανικού αερισμού και φαρμακευτικής αγωγής, αφού προηγουμένως υποβλήθηκε στον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε ότι κατά τη γέννησή του της 21.3.1998 είχε ελαττωμένη ενεργητικότητα, κανονικό – φυσιολογικό για την ηλικία του μυικό τόνο και δύναμη και καλή αντίδραση στα ερεθίσματα, ενώ, όσον αφορούσε, ειδικότερα, της οφθαλμούς του, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: «κόρες κ.φ. – αντίδραση στο φως κ.φ. – σκληροί κ.φ. – έκκριμα όχι – red reflex κ.φ.». Στη συνέχεια, της αντιμετώπιση του συνδρόμου της αναπνευστικής δυσχέρειας το νεογνό παρέμεινε σε αναπνευστήρα έως της 26.3.1998, ενώ η χορήγηση σε αυτό οξυγόνου και αντιβιοτικών για τη χοριομυιονίτιδα εξακολούθησε έως της 28.3.1998, οπότε και άρχισε η σίτισή του με καθετήρα, με την εμφάνιση της 6.4.1998 συμπτωμάτων νευρικής εντεροκολίτιδας, η οποία, κατόπιν συντηρητικής αντιμετώπισης, παρήλθε της 14.4.1998. Εξάλλου, λόγω της προωρότητας το νεογνό εμφάνισε ίκτερο, που αντιμετωπίσθηκε με φωτοθεραπεία έως της 30.3.1998, ενώ, ήδη από της 21.3.1998 και καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, είχε καλή αντίδραση στα ερεθίσματα. Ακολούθως η ειδικευόμενη ιατρός της ανωτέρω κλινικής Χ.Χ. παρήγγειλε για το συγκεκριμένο νεογνό, προβαίνοντας ταυτόχρονα στην οικεία καταχώριση στο ειδικό της τούτο πρόχειρο βιβλίο, τη διενέργεια για της 24.4.1998, ημέρα Παρασκευή (5η εβδομάδα της ζωής του νεογνού), οφθαλμολογικού ελέγχου βυθοσκόπησης, που έχει καθιερωθεί ως μέθοδος διάγνωσης της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας, πάθησης η οποία εμφανίζεται στα πρόωρα νεογνά και χαρακτηρίζεται από ανώμαλη ανάπτυξη των αμφιβληστροειδών αγγείων, είναι εξελικτική με πέντε στάδια, στο τέταρτο εκ των οποίων παρουσιάζεται αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς και στο πέμπτο τύφλωση. Στο ευρισκόμενο, ωστόσο, μεταξύ των στοιχείων του φακέλου φύλλο νοσηλείας (ιστορικό) του νεογνού δεν υπήρχε καμία ένδειξη αποτελέσματος της βυθοσκόπησης και, ειδικότερα, στην καρτέλα εξετάσεων δεν αναφέρονταν καθόλου ευρήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, δίπλα από την προγραμματισθείσα, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, ειδική εξέταση, ενώ τη συγκεκριμένη ημερομηνία, Παρασκευή 24.4.1998, της προέκυπτε από τα στοιχεία του φακέλου, ο ειδικός παιδοφθαλμίατρος Χ. Μ. απουσίαζε εκτάκτως. Της 5.5.1998, με εξιτήριο (πληροφοριακό σημείωμα) του παιδιάτρου – νεογνολόγου το νεογνό εξήλθε από το νοσοκομείο με βάρος σώματος 2.000 γρ., με φυσιολογική και νευρολογική εξέταση εντός κανονικών ορίων σε συνάρτηση με την προωρότητά του, με οδηγίες σίτισης, χορήγησης βιταμινών και σιδήρου και τη σύσταση να επανέλθει στο νοσοκομείο για βυθοσκόπηση και κλινικό επανέλεγχο της 12.6.1998, χωρίς της να αναγράφεται επ’ αυτού (του πληροφοριακού σημειώματος) οποιαδήποτε παρατήρηση σχετικά με τη διενέργεια ή μη βυθοσκόπησης μεταξύ της 4ης και της 6ης εβδομάδας, της και τα τυχόν ευρήματα της. Ακολούθως, της 12.6.1998 το νεογνό υποβλήθηκε στην ειδική οφθαλμολογική εξέταση της βυθοσκόπησης.Μετά τη διενέργεια της ανωτέρω βυθοσκόπησης και την επικοινωνία των ήδη αναιρεσειόντων – αναιρεσιβλήτων γονέων του νεογνού με οφθαλμιάτρους Αθηνών και Θεσσαλονίκης, οι προαναφερόμενοι ιατροί Δ. Ν. και Χ. Μ. συνέστησαν της γονείς να επισκεφθούν τον ειδικό χειρουργό οφθαλμίατρο Dr. T H.του εξειδικευμένου ιατρικού κέντρου της Βοστώνης των Η.Π.Α. Ο τελευταίος, με την από 16.7.1998 επιστολή του προ τον προεκτεθέντα ιατρό, ανέφερε ότι τα ευρήματα της οφθαλμούς του νεογνού ήταν ίδια με εκείνα της διενεργηθείσας στο αναιρεσίβλητο – αναιρεσείον νοσοκομείο βυθοσκόπησης, ότι δεν προέβη σε θεραπευτική ή χειρουργική επέμβαση στον αριστερό οφθαλμό του νεογνού, διότι έκρινε ότι η πρόωρη αμφιβληστροειδοπάθεια θα υποχωρούσε με τον καιρό, συστήνοντας μόνο την προσεκτική παρακολούθησή του, ενώ, περαιτέρω, ανέφερε ότι προέβη στη διαδικασία «κουμπώματος» του σκληρού χιτώνα του δεξιού οφθαλμού και ότι ο αμφιβληστροειδής τοποθετήθηκε στη σωστή θέση του.

Κρίση του πρωτοδικείου

 

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αφού έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή, έκρινε ότι το αναιρεσίβλητο νοσοκομείο έπρεπε να καταβάλει στους ήδη αναιρεσείοντες, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των 10.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη το τέκνο τους από την πιο πάνω παράλειψη

Κρίση του εφετείου

 

Το δικάσαν εφετείο, δέχθηκε ότι δεν υφίστατο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ α) τις παράλειψης των ιατρών του αναιρεσίβλητου νοσοκομείου να διενεργήσουν τις 24.4.1998 την εξέταση τις βυθοσκόπησης στον Χ. Κ. και ακολούθως, να εφαρμόσουν τη μέθοδο τις φωτοπηξίας ή κρυοπηξίας, και β) τις επελθούσας τύφλωσης του δεξιού οφθαλμού του. Τούτο δε, διότι το δικάσαν εφετείο είχε ήδη δεχθεί ότι συνέτρεχε παράνομη παράλειψη των ιατρών του νοσοκομείου να διενεργήσουν την εν λόγω εξέταση, καθώς και ότι υπήρχε πιθανότητα, τις τάξης του 15%, από την έγκαιρη διενέργεια τις φωτοπηξίας ή κρυοπηξίας, που θα ακολουθούσε την εξέταση αυτή, να είχε αποφευχθεί η τύφλωση του δεξιού οφθαλμού του, και, συνεπώς, ο αιτιώδης σύνδεσμος παρίστατο εν προκειμένω αυταπόδεικτος. Το δικάσαν εφετείο, δέχθηκε ότι όταν ένα διαπιστωμένο ιατρικό σφάλμα, παρά το ότι δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ αυτού και του ζημιογόνου αποτελέσματος (βλάβη υγείας), εξαλείφει το όποιο ποσοστό πιθανοτήτων είχε, κατά τις κανόνες τις ιατρικής επιστήμης, ο ασθενής για την ευνοϊκή εξέλιξη τις υγείας του, τότε γεννάται υποχρέωση τις αποζημίωση κατά τα άρθρα 105 και 106 Εις.Ν.Α.Κ. Με βάση αυτά, το δικαστήριο έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το τέκνο των αιτούντων – αναιρεσιβλήτων, με την παράλειψη των ιατρών του αναιρεσίβλητου – αναιρεσείοντος νοσοκομείου να διενεργήσουν την προγραμματισθείσα κατά τα ανωτέρω βυθοσκόπηση στο δεξιό οφθαλμό του απώλεσε την ευκαιρία για ευνοϊκή εξέλιξη τις υγείας του, καθώς αποστερήθηκε τις πιθανότητες που είχε για την αποτροπή τις κακής έκβασης τις κατάστασης τις υγείας του, οι οποίες ανέρχονταν, σύμφωνα με τις ένορκες καταθέσεις των ιατρών του εν λόγω νοσοκομείου, σε ποσοστό 15%, με αποτέλεσμα να υφίσταται υποχρέωση του νοσοκομείου τις αποζημίωσή του. Με τις σκέψεις αυτές, το δικάσαν εφετείο επικύρωσε την κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και απέρριψε τον περί του αντιθέτου σχετικό λόγο εφέσεως του αναιρεσίβλητου – αναιρεσείοντος νοσοκομείου.

Κρίση του ΣτΕ

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

 

Η παράλειψη των ιατρών του νοσοκομείου να διενεργήσουν σε πρόωρο νεογνό με χαμηλό βάρος γέννησης την πρώτη οφθαλμολογική εξέταση με βυθοσκόπηση στο κατάλληλο χρονικό σημείο, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και το αυστηρά καθορισμένο πρωτόκολλο, αυτή καθεαυτή αντικειμενικώς λαμβανόμενη και η συνεπεία αυτής μη διάγνωση της αμφιβληστροειδοπάθειας της προωρότητας στα πρώιμα στάδια της νόσου και η μη εφαρμογή σε πρώιμο στάδιο της θεραπείας της νόσου με φωτοπηξία ή κρυοπηξία κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων είναι πρόσφορες να επιφέρουν το επιζήμιο αποτέλεσμα της σοβαρής μείωσης της όρασης ή της ολικής τύφλωσης. Εξάλλου, δεν αποκλείεται ο αιτιώδης σύνδεσμος για το λόγο ότι όπως ανελέγκτως δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας, το ποσοστό επιτυχίας των δύο θεραπευτικών μεθόδων της φωτοπηξίας και της κρυοπηξίας είναι 15%.

 Απόφ. ΣτΕ......

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.