210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αποζημίωση Αποθετικής Ζημίας - Δεν Απαιτείται η Προσκόμιση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή Φορολογικών Δηλώσεων – Ηθική Βλάβη - 90.000 ευρώ Απορριπτέος ο λόγος Αναίρεσης για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας ΝΕΟ

Αποζημίωση  Αποθετικής Ζημίας – (ΑΚ 298, 929)

Δεν Απαιτείται  η Προσκόμιση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδημάτων της αρμόδιας ΔΟΥ ή Ισολογισμών της Ατομικής Επιχείρησης (1)

 (Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Νοέμβριος 2020)

Αναιρετική  Διαδικασία (κατ΄ άρθρο 559 αριθ. 19)

Ανεπαρκείς και Αντιφατικές Αιτιολογίες της προσβαλλόμενης ως προς το κρίσιμο ζήτημα της ύπαρξης ζημίας λόγω απώλειας εισοδήματος του ενάγοντοςκριθέντος ανάπηρου σε ποσοστό 80%,  κατά το επίδικο χρονικό διάστημα από του τραυματισμού του στις 30/6/2012 έως και  1/8/2015 της πλήρους ανικανότητάς του προς εργασία.

 Παρά το ότι κατά τις παραδοχές της προσβαλλομένης προσκομίστηκαν από  τον ενάγοντα αντίγραφο μηνιαίας κατάστασης εσόδων - εξόδων της περιόδου από 1/6/2012 έως 30/6/2012 και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2011 και 2012.  

Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης ως προς την ορθή εφαρμογή  των άρθρων 298 και 929 ΑΚ από το Εφετείο το οποίο απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος ως προς το κονδύλιο  λόγω απώλειας εισοδημάτων.

 

 Ιστορικό

      Με την ένδικη  αγωγή του ο ενάγων αξίωσε την απώλεια των εισοδημάτων του, ποσού των 3.149,46 ευρώ μηνιαίως και συνολικά 89.759,80 ευρώ για το επίδικο χρονικό διάστημα από του τραυματισμού του στις 30/6/2012 έως και 1/8/2015 της ανικανότητας του προς εργασία, ανάπηρος σε ποσοστό 80%, μηχανικός αυτοκινήτων, διατηρώντας προς τούτο ατομική επιχείρηση σέρβις και πώλησης αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, απασχολώντας μισθωτό υπάλληλο. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δέχθηκε εν μέρει το κονδύλιο αυτό επιδικάζοντας στον ενάγοντα,  το ποσό των 34.500 ευρώ εφάπαξ για το χρονικό διάστημα από 30/6/2012 έως και 31/5/2014 (23 μήνες Χ 1.500 ευρώ) και 1.500 ευρώ από 1/6/2014 έως  και 1/8/2015.

  Το Εφετείο με την προσβαλλόμενη απόφασή του αφού εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, απέρριψε την αγωγή ως προς το κονδύλιο αυτό. 

  Το Εφετείο απορρίπτοντας  ως ουσία αβάσιμη την ένδικη αγωγή, ως προς την αποζημίωση για αποθετική ζημία για το επίδικο χρονικό διάστημα, διέλαβε ανεπαρκείς και αντιφατικές  αιτιολογίες, αφού ειδικότερα: α) ενώ δέχεται ότι ο ενάγων κατά το διάστημα της νοσηλείας του στο Νοσοκομείο ΚΑΤ (από τις 24-7-2012 μετά την έξοδό του από τη ΜΕΘ του εν λόγω Νοσοκομείου μέχρι και τις 26-3-2013 που πήρε εξιτήριο) και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στην οικία του μέχρι τις 31-8-2013, δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί ακόμη και για τις καθημερινές στοιχειώδεις ανάγκες του και είχε ανάγκη των φροντίδων και των περιποιήσεων άλλου προσώπου, τις οποίες προσέφερε η σύζυγος του,  δεν διευκρινίζει αν και με ποιο τρόπο λειτούργησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα η ατομική επιχείρηση που διατηρούσε στην περιοχή … και αν κατά το διάστημα αυτό μειώθηκαν και σε ποιά βαθμό τα έσοδα της ως άνω επιχείρησης, εξαιτίας της πλήρους ανικανότητας του να εργασθεί,  β) δεν διευκρινίζει αν η μακροχρόνια, κατά τα ανωτέρω, απουσία του ενάγοντος από την εργασία του, αλλά και η ανικανότητά του για εκτέλεση οποιασδήποτε χειρωνακτικής εργασίας, είχε επιπτώσεις στη λειτουργία και στα έσοδα της ως άνω επιχείρησης κατά το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, ήτοι από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2013 έως και τις 31-7-2015, κατά το οποίο, όπως δέχεται η προσβαλλόμενη απόφαση, ο ενάγων, λόγω της κατά ποσοστό 80% αναπηρίας του, δεν μπορούσε να εργασθεί, παρόλο που μετέβαινε καθημερινά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του, στο τμήμα επισκευής αυτοκινήτων (σέρβις) αυτής, όπως συνέβαινε μέχρι την ημέρα του τραυματισμού του, γ)   αφού κρίνει ότι ο ενάγων δεν προσκόμισε εκκαθαριστικά σημειώματα εισοδήματος της αρμοδίας ΔΟΥ ή δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ισολογισμούς της ατομικής του επιχείρησης  του τελευταίου προ του ατυχήματος έτους, ώστε να προκύψει το ύψος των εισοδημάτων του, αλλά και τα αντίστοιχα έγγραφα των επόμενων του ατυχήματος ετών, ώστε να προκύψει αν υπήρξε μείωση των εισοδημάτων του και σε θετική περίπτωση να του επιδικασθεί η διαφορά, καταλήγει ότι από τα προσκομιζόμενα στοιχεία (κατάθεση μάρτυρος, αντίγραφο μηνιαίας κατάστασης εσόδων-εξόδων της περιόδου από 1/6/2012 έως 30/6/2012 και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ των ετών 2011 και 2012) «δεν αποδεικνύεται το ύψος των μηνιαίων κερδών του ενάγοντος πριν το ατύχημα καθώς και το αντίστοιχο των επομένων και για το αιτούμενο χρονικό διάστημα ετών, ώστε να καταδειχθεί εάν υπήρξε μείωση των εσόδων του μετά το ατύχημα και σε καταφατική περίπτωση το ύψος της, καθώς και αν αυτή (μείωση) συνδέεται αιτιωδώς με τον τραυματισμό του».

 

Η ενδοιαστική αυτή διατύπωση έχει την έννοια ότι το πόρισμα, στο οποίο καταλήγει το Δικαστήριο από την εκτίμηση των αποδείξεων, σε σχέση με ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ότι δηλαδή ο ενάγων, συνεπεία του τραυματισμού του και της ανικανότητάς του προς εργασία, υπέστη ζημία λόγω της απώλειας εισοδημάτων, δεν είναι αναμφίβολο, αλλά έχει απλώς πιθανότητα ορθότητας.

  Αναιρείται η απόφαση - Δεκτός ως βάσιμος λόγος αναίρεσης.

 

Ηθική  Βλάβη (932 ΑΚ) - 90.000 ευρώ

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 1

Απορριπτέος ο  λόγος αναίρεσης

 

Μη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας ούτε υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του Δικαστηρίου.

 NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

  Το Εφετείο επιδικάζοντας στον ενάγοντα για την αποκατάσταση της χρηματικής του ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης συνεπεία του σοβαρού ένδικου τραυματισμού του και της απότοκης αυτού μόνιμης αναπηρίας του, σε ποσοστό 80%,  το ποσό των 90.000 ευρώ, αντί των 110.000 ευρώ που επιδικάσθηκαν πρωτόδικα, δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας ούτε υπερέβη τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρου ποσού.

Απόφ. ΑΠ..............

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.