210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Διαδικασία Ακύρωσης Δικαιοπραξίας Ουσιώδης πλάνη 
2.Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση δικαιοπραξίας
3.Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου
4.Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης 

 

1. Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί - Ανάληψη από τον εν διαστάσει σύζυγο του συνόλου του χρηματικού ποσού
    Υποχρέωση για καταβολή στον έτερο σύζυγο του ημίσεως του χρηματικού ποσού
2. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.19 του ΚΠολΔ
3. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ
4. Αναιρετική Διαδικασία κατ άρθρ. 559 αρ. 1,8,10 του ΚΠολΔ
1.Προϋποθέσεις καταδίκης ενάγοντος στα δικαστικά έξοδα μετά από ολική παραίτηση από τo δικόγραφο της αγωγής 
2.Απόδοση δικαστικών εξόδων Ανήκουν στον εναγόμενο και όχι στον πληρεξούσιο δικηγόρο του  
3.Διαδικασία Εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων κατ΄άρθρα 679 επ. ΚΠολΔ 
4.Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το αίτημα της  αγωγής για την επιδίκαση της δικηγορικής αμοιβής 
5.Πληρεξουσιότητα του παραστάντος δικηγόρου για το παραδεκτό της  παραίτησης του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της Αναίρεσης

Ισχυρισμοί σε Απολογητικό Υπόμνημα στον Πταισματοδίκη συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση - Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 560 αρ.1 ΚΠολΔ – εσφαλμένη ερμηνεία - εφαρμογή αρθρ. 362, 363 ΠΚ

1.Δικαιώματα  και υποχρεώσεις κυρίου πράγματος 

  Υποχρεώσεις κυρίου οικοδομής Κατασκευή κεραμοσκεπής κατά τρόπο που αποκλείει τα βρόχινα ύδατα να πέφτουν σε γειτονικό κτήμα

2.Διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου

3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ.1, 9, 14 και 19 ΚΠολΔ

Τεκμήριο Αθωότητας

Παραπέμπεται στην Πλήρη Ολομέλεια το ζήτημα αν παραβιάζεται το κατά το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ τεκμήριο αθωότητας,

στην περίπτωση που ο διάδικος, ο οποίος έχει αθωωθεί αμετάκλητα από το ποινικό δικαστήριο,

για συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, υποχρεώνεται σε αστική αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας.

 

 

1.Κατάρτιση Σύμβασης Κατάθεσης Χρημάτων σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό
 
2.Συμβατικές Ενοχές - Εφαρμοστέο δίκαιο 
 
3.Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης κατάθεσης χρημάτων σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό 
 
4.Δημιουργία ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής  
 
5.Κτήση κυριότητας αποσυρθέντων χρημάτων από καταθέτη κοινού λογαριασμού Μη διάπραξη υπεξαίρεσης 
 
6.Φύση εσωτερικής σχέσης μεταξύ περισσότερων συνδικαιούχων κοινού λογαριασμού
 
7.Εφαρμογή διάταξης του ΑΚ 493
 
8.Ισχύς και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του Ν. 5638/32
 
9.Υποκατάσταση θανόντος καταθέτη Δικαιώματα επιζώντος καταθέτη 

Προστασία των συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων  - Λειτουργία του δικαιώματος διανομής εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης -  Δικαιώματα καλλιτέχνη στην περίπτωση προσβολής του συγγενικού δικαιώματος - Αγωγή αποζημίωσης και ικανοποίηση ηθικής βλάβης.

1.Προστασία των συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων 
2. Πρωτογενής τρόπος απόκτησης του συγγενικού δικαιώματος στην πνευματική ιδιοκτησία
3. Λειτουργία του δικαιώματος διανομής εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης
4. Μη ανάλωση του δικαιώματος 
με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό
5. Χορήγηση από τον καλλιτέχνη άδειας για την διενέργεια των πράξεων της παρ. 2 
του άρθρου 46 του Ν. 2121/93
6. Δικαιώματα καλλιτέχνη στην περίπτωση προσβολής του συγγενικού δικαιώματος
Αγωγή αποζημίωσης και ικανοποίηση ηθικής βλάβης 
7. Ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Ν. 2121/93, 
αναφορικά με τον τύπο των δικαιοπραξιών
Έγγραφος τύπος  
8. Απόρριψη της γνήσιας αναδρομικότητας νόμου, με την διάταξη του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 2121/93

 

 

1.Οδηγοί Λεωφορείων ΚΤΕΛ
Σύμβαση Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου
Καταγγελία σύμβασης - Επιδόματα και Δώρα
Καθυστέρηση Καταβολής - Ηθική Βλάβη
2. Οδηγοί μισθωμένων Λεωφορείων ΚΤΕΛ Πρόσληψη  Προσόντα - Σύμβαση Εργασίας Καταγγελία
Κύρος -  Ακυρότητα
3. Σύμβαση Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας. Κατάρτιση 
Παροχή Υπηρεσιών Οδηγού Σε Λεωφορείο του ΚΤΕΛ
Κατάθεση Δικαιολογητικών 
Πιστοποιητικό Υγείας 
4. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ 
Εσφαλμένη Ερμηνεία και Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 183, 648 του ΑΚ και 4 του ΠΔ 246/06 
5. Συνέπειες άρνησης από τον Εργοδότη για Χορήγηση Ετήσιας άδειας στον Μισθωτό 
6. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.  559 αρ. 14 του ΚΠολΔ
1.Παραγραφή εν Επιδικία  
2.Διακοπή παραγραφής σύμφωνα με το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς
3.Ερμηνεία του άρθρου 261 του ΑΚ πριν από την αντικατάστασή του
4.Έναρξη παραγραφής υπό το προγενέστερο Νομοθετικό καθεστώς
5.Λόγοι αναστολής της παραγραφής υπό το προγενέστερο Νομοθετικό Καθεστώς
6.Έννοια ανωτέρας βίας Κατάθεση Δικαστικής Πραγματογνωμοσύνης 
7.Διατάξεις του Νόμου 4139/13  Διακοπή παραγραφής σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4139/2013 
8.Ομοιότητες και Διαφορές του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος,  με το καθεστώς του Ν. 4139/2013 
9.εν Επιδικία -Προβαλλόμενη στην Εφετειακή Δίκη - Επιδίκαση Διαφοράς Αποδοχών
10.Ισχυρισμός περί 5ετούς παραγραφής των Αξιώσεων 
11.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 560 αρ. 1 ΚΠοΛΔ
     Αναίρεση κατά Αποφάσεων Ειρηνοδικείων  

 

Σελίδα 1 από 89

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.