210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Παράβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

   Παράνομη Εγκατάσταση Καμερών Παρακολούθησης σε χώρους Εστίασης και Αναψυχής

 

2.Απαγόρευση Λειτουργίας Καμερών στους Χώρους Εστίασης και Αναψυχής  - στα Δοκιμαστήρια  - στις Τουαλέτες και στους Χώρους που εργάζονται Υπάλληλοι του καταστήματος μη προσιτούς στο κοινό

  (άρθρ. 19 παρ. 4 της 1/11 Οδηγίας της Αρχής Προστασίας  Δεδομένων)

  Κατάργηση Υποχρέωσης Γνωστοποίησης  Αρχείων και του Συστήματος Βιντεοσκόπησης

  Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων - Έναρξη ισχύος 25.05.2018

 

3.Τοποθέτηση Καμερών σε Κατάστημα

  Εστίασης – Ζαχαροπλαστείων  - Ποινική Παράβαση

  Εφαρμοστέα η επιεικέστερη  διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 Ν. 4624/2019 (φυλάκιση μέχρι 1 έτους)

Τεκμήριο Αθωότητας

Τα Πολιτικά Δικαστήρια ΔΕΝ Δεσμεύονται

από προηγούμενη Αμετάκλητη Αθωωτική ή Καταδικαστική

Ποινική απόφαση

 

 

 

 

 

 

 

1.Προσβολή Προσωπικότητας από την Παράνομη Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

   Ν. 2472/1997  «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

   Στα πλαίσια Πολιτικής Δίκης προσκομίσθηκε με τις προτάσεις κατηγορητήριο της Εισαγγελίας που αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

2.Αποκατάσταση Ηθικής Βλάβης ΑΚ 932.

3.Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου που δικάζει ως Εφετείο κατά  απόφασης Ειρηνοδικείου (άρθρ. 560 παρ.1 εδ.α΄ ΚΠολΔ)

4.Ηθική Βλάβη Αναιρετική Διαδικασία

 

1.Ιατρική Αμέλεια – Πρόκληση Σωματικής Βλάβης (άρθρο 314 παρ.1 εδ.α΄ ΠΚ)

Ένοχος ο κατηγορούμενος Ορθοπεδικός Ιατρός

 

2.Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη ( περ.γ΄, 183 ΚΠοινΔ)

Ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογία της απόφασηςότι λήφθηκε υπόψη έστω και αν δεν μνημονεύεται σ΄ αυτή.

 

 3.Απορριπτέο ως αόριστο το αίτημα αναβολής του κατηγορουμένου για κρείσσονες αποδείξεις - κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 352 παρ.3  ΚΠοινΔ)

1.Ανάκληση Δωρεάς λόγω Αχαριστίας και βαρέος παραπτώματος του Δωρεοδόχου (άρθρo 505 ΑΚ)

 

2.Ένσταση Εναγομένης Δωρεοδόχου περί μη ανακλήσεως της δωρεάς γιατί  έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευγνωμοσύνης - Απορριπτέα

.

1.Νομότυπη και παραδεκτή  η Παράσταση Πολιτικής Αγωγής ήδη προς Υποστήριξη Κατηγορίας (Ν.4620/2019) του νομίμου εκπροσώπου και Εκκαθαριστή της

   υπό εκκαθάριση Ομόρρυθμης Εταιρίας μετά την διαγραφή της από το μητρώο του ΓΕΜΗ

   Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 171 παρ.3 ΚΠοινΔ)

   Αβάσιμος ο εκ του άρθρ. 510 παρ.1 ΚΠοινΔ λόγος αναίρεσης, λαμβανόμενος υπόψη αυτεπαγγέλτως

 

 2.Κατάργηση της πλημμεληματικής πράξης της Απάτης με την επιβαρυντική της μορφή

   (άρθρ. 386 παρ. 1 ΠΚ πριν και μετά τον Ν.4619/2019)

   Αυτεπάγγελτη έρευνα από τον Άρειο Πάγο Εφαρμογή της νέας επιεικέστερης διάταξης με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή (άρθρ. 2 παρ.1 ΠΚ άρθρ. 511 εδ. δ’ ΚΠοινΔ)

 

3. Πλημμεληματική άμεση συνέργεια σε απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ΄εξακολούθηση

   Χρόνος τέλεσης από Νοέμβριος 2011 έως Ιανουάριο 2012

 

 

 1.Προϋπόθεση Υπαγωγής στο Ρυθμιστικό Πεδίο Εφαρμογής του Ν.3869/2010

   Η χωρίς δόλο περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

2.Ένσταση της αναιρεσείουσας πιστώτριας Τράπεζας περί δόλιας συμπεριφοράς του οφειλέτη  

   Απορριπτέα ως απαράδεκτη

3.Η ύπαρξη του δόλου προτείνεται με σαφή και ορισμένο τρόπο και αποδεικνύεται από τον πιστωτή

   Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο (άρθρ. 1 παρ.1 Ν.3869/2010)

   Κρίσιμο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του δόλου και όχι ο χρόνος που αυτός εκδηλώθηκε

4. Αρχή της Καλόπιστης Εκτέλεσης των Ενοχών κατ΄άρθρ. 288 ΑΚ

5.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 560, αρ.1 εδ.α,  561 παρ.1 ΚΠολΔ

   Εφαρμοστέο και στην εκούσια δικαιοδοσία (άρθρ. 14 Ν.3869/2010)

   Μη προσβλητή η παραδοχή του Δικαστηρίου για έλλειψη δόλου του οφειλέτη ως κρίση περί τα πράγματα

   Απορριπτέος ο σχετικός λόγος Αναίρεσης

1.Άκυρη Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ως καταχρηστική (άρθρ.281 ΑΚ)
   Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ  - Απορριπτέος ο λόγος Αναίρεσης
   Πράγματα συνιστούν οι λόγοι έφεσης ή οι πρόσθετοι λόγοι αφορώντες 
   πραγματικούς ισχυρισμούς νόμιμους και όχι νομικοί ισχυρισμοί ή νομολογία 
   του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
2.Υποχρέωση εργοδότη για απασχόληση του μισθωτού 
   σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και της  υπερημερίας του
   (άρθρο 656 ΑΚ. όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το  61 του Ν.4139/2013)
3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ
   Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης
   Ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες του Δικαστηρίου ως προς το λόγο καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
   Δεν διαλαμβάνονται σαφή περιστατικά που δηλώνουν εκδικητική διάθεση ή εχθρότητα της διευθύντριας συμβούλου της αναιρεσείουσας εργοδότριας προς την ενάγουσα υπάλληλο, μέχρι 
  την καταγγελία
4.Ένσταση Συμψηφισμού Ανταπαίτησης απολυμένης εργαζόμενης (αποζημίωση απόλυσης)
   Απαράδεκτη η προβαλλόμενη ένσταση  με τις προτάσεις
5.Ενστάσεις - Αντενστάσεις
  Παραδεκτή προβολή το πρώτον στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μόνο με κύριο ή πρόσθετο λόγο έφεσης  - όχι με τις προτάσεις

1.Διανομή Αγροτεμαχίου συγκυρίων δυνάμει προσυμφώνου διανομής

2.Αναγνώριση κυριότητας

3.Κοινωνία δικαιώματος 

4.Νομοθετικό Καθεστώς του  ΑΝ 431/68

5.Αναιρετικοί Λόγοι κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ

6.Διεκδικητική αγωγή

Υπό Σοφιανού Σακκά Δικηγόρου Αθηνών 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.