210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Aπόκτηση Κυριότητας με Έκτακτη Χρησικτησία για μια 20ετια (άρθ. 1045 ΑΚ) επί Συγκυριότητας

    Κληρονομιαίου Ακινήτου

Απαιτείται άσκηση νομής (φυσική εξουσία με διάνοια κυρίου) κατ΄ άρθ. 974 ΑΚ επί μία συνεχή 20ετία.

Δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου χρησικτησίας του στο  χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του

(άρθ. 1051ΑΚ)

2.Αντιποίηση της νομής από τρίτο (μισθωτή, χρησάμενο) ως αντιπρόσωπο του νομέα

  Δεν χάνεται η νομή για το νομέα πριν λάβει γνώση της αντιποίησης από τον τρίτο (αρθ.982 ΑΚ)  

 Η γνωστοποίηση αντιποίησης από τον κάτοχο μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο

 3. Αναιρετική  διαδικασία Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης κατ' άρθρ. 560 παρ.1α ΚΠολΔ

 4.Αναιρετική Διαδικασία μετά από Δεύτερη Αναίρεση άρθρ. 580 παρ.3 τελ. εδ. ΚΠολΔ που προστέθηκε με το άρθ. 12 παρ.

    4 Ν. 4045/2012

   Γενομένης Δεκτής της Αναίρεσης 

   Κρατείται η υπόθεση και εκδικάζεται στην ουσία από τον Άρειο Πάγο σε νέα δικάσιμο μετά από κλήση του

   επιμελέστερου διαδίκου

 

 

 

1.Εκκρεμείς Ποινικές Δίκες 
Α) στα κατ΄ έγκληση διωκόμενα αδικήματα μετά το Ν. 4619/2019
(νέος Ποινικός Κώδικας)
Β) στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα υπό το προηγούμενο 
νομοθετικό καθεστώς
Εφαρμογή του Επιεικέστερου Νόμου 
κατ΄άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 4619/2019  - ισχύς από 1/7/2019
Είναι αυτός που απαιτεί έγκληση του παθόντος
ενώ κατά τον προηγούμενο νόμο διωκόταν αυτεπαγγέλτως
 
2. Πλημμεληματική Πλαστογραφία και Απάτη
Προσβαλλόμενη Απόφαση με Καταδίκη  Κατηγορουμένου
 
3. Πλημμεληματική  Απάτη (άρθ. 386 παρ.1 εδ. α' ΠΚ)
Απαιτείται  έγκληση του παθόντος  εντός 4μηνου 
από την έναρξη ισχύος του νόμου ότι επιθυμεί την πρόοδο της δίκης
Αυτεπάγγελτη εφαρμογή της επιεικέστερης διάταξης
του άρθρ. 405 παρ. 1 Ν. 4619/2019 
 Παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω εξάλειψης του αξιοποίνου
(μη υποβολή έγκλησης από την παθούσαάρθ. 464 Ν. 4619/2019)
 
 
4. Πλημμεληματική Πλαστογραφία (άρθ. 368 εδ. Α΄ περ. Β΄ ΠΚ)
Εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω παραγραφής 
που ερευνάται αυτεπάγγελτα από τον Άρειο Πάγο
(άρθ. 511 εδ. γ'  ΚΠΔ)
1. Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων 
    Δόλια αποσιώπηση άλλων πηγών εισοδημάτων Ανειλικρινείς Δηλώσεις Εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του
   Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 10 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και 41 παρ.2 του Ν. 2238/1994 
   Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρ. 560 αρ.1 ΚΠολΔ
2. Εκούσια Δικαιοδοσία  Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 560 αρ.5 ΚΠολΔ
3. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 560 αρ.6 ΚΠολΔ
Οι ελλείψεις της απόφασης ως προς την αξιολόγηση των εισοδημάτων  ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων.
Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος της αναίρεσης.
4. Εκούσια Διαδικασία 
   Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπάγγελτα να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων και εκείνων που δεν προτάθηκαν
   Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 άρ.8 ΚΠολΔ 

1.Κακουργηματική Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ΄ εξακολούθηση (212.743 ευρώ) από εισπράκτορα – εντολοδόχο ασφαλίστρων

Καταδίκη σε φυλάκιση 2 ετών με 3ετή αναστολή (άρθρ.375 παρ.1 και 2 ΠΚ πριν τον Ν.4620/2019 – ισχύς από 1.7.2019)

2.Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου (άρθρ. 2 ΠΚ)

 

1.Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές Συνταγματική η υπ΄ αριθ. 75812- 06/7/2017

Κανονιστική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2332 Β' της 7.7.2017) κατ΄ εφαρμογή  της Εξουσιοδοτικής Διάταξης της παρ.1Α άρθρου 16 Ν.4177/2013 υπό τον τίτλο

<<Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές>> όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 49 Ν. 4472/2017 

Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης των αιτούντων (σωματείων,  ανώτατων οργάνων συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των βιοτεχνών και εμπόρων  κλπ)

Δεκτές οι παρεμβάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλων Σωματείων υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης απόφασης

 

 

2.Συνταγματική η εξουσιοδότηση της παρ. 1Α του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 που ρυθμίζει την κατ΄ εξαίρεση προαιρετική  λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές από Μάιο έως και 

Οκτώβριο,(εκτός από τη δεύτερη Κυριακή του Αυγούστου), στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Πειραιά, στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, στο Ιστορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,

και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Η εξαίρεση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων  τις Κυριακές δεν εισήχθη αδιακρίτως αλλά μόνο στο αναγκαίο μέτρο, δηλαδή σε περιφέρειες  και περιοχές που εντοπίζεται αυξημένη τουριστική κίνηση.

Η ρύθμιση επιδιώκει θεμιτό σκοπό γενικού συμφέροντος, ο οποίος συνίσταται στην εξυπηρέτηση  σε εθνικό επίπεδο της τουριστικής κίνησης

 

1.Προώθηση Μεταναστών με σκοπό το κέρδος και κατ΄ επάγγελμα κατά συρροή από κοινού (κάθειρξη 150 έτη εκτιτέα τα 25)

2.Απορριπτέα ως απαράδεκτη η αίτηση Αναίρεσης κατά καταδικαστικής Εφετειακής Απόφασης

  (Δεκτή εισαγγελική πρόταση)

Λόγω μη έκθεσης συγκεκριμένων περιστατικών θεμελιωτικών των λόγων αναίρεσης (άθρθ. 513 παρ.1 εδ.α΄, 476 παρ.1 εδ.α΄, 474 παρ.2 ΚΠΔ)

1.Συκοφαντική Δυσφήμιση (άρθρ. 362, 363 ΠΚ)

  Έννοια Τρίτου Δεν είναι τρίτοι ο Εισαγγελέας - ο Πταισματοδίκης και ο Δικαστικός Γραμματέας

 

2.Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της Συκοφαντικής Δυσφήμισης

   Δεκτός ο λόγος αναίρεσης κατ΄ άρθρ. 510 παρ.1 Ε΄ ΚΠοινΔ.

   Αθώος ο κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμιση.

1.Αίτηση Αλλοδαπού για Χορήγηση Άδειας Διαμονής 

   Αναιτιολόγητη η απόρριψη της από την Διοίκηση

   Παράλειψη ειδικής αιτιολογημένης κρίσης από τη Διοίκηση περί της συνδρομής των λόγων απειλής της δημόσιας τάξης από την παραμονή αυτής στην Ελλάδα  

  

2.Έγκριση Οικογενειακής Επανένωσης Προαπαιτούμενα Στοιχεία

1.Μη Έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών - Αξιόποινο όταν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντίστοιχα
   εντός μηνός από τότε που έγιναν απαιτητές στους υπαγόμενους στο Υπουργείο Εργασίας Οργανισμούς
2.Αναίρεση κατά τελεσίδικης απόφασης Τριμελούς Πλημμελειοδικείου μετά από αναίρεση στο οποίο παραπέμφθηκε
3.Εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω 5ετους ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ των πλημμελημάτων που αρχίζει από την τέλεση της αξιόποινης πράξης 
  Αναστολή προθεσμίας παραγραφής μέχρι αμετακλήτου της καταδικαστικής απόφασης όχι πέραν των τριών ετών   (άρθρ. 111, 112 και 113 ΠΚ  - Ν. 4619/2019 που ισχύει από  1/7/2019)
4.Εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ της αποδιδόμενης στον αναιρεσείοντα μερικότερης πλημμεληματικής πράξης της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών
  Παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερο των οκτώ (8) ετών από τον χρόνο τέλεσης μέχρι τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης
5. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση 
    α) ως προς την περί ενοχής διάταξή της  για τη μερικότερη πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε την 1/12/2011 και
    β) ως προς την περί ποινής διάταξή της

1.Αίτηση Ακύρωσης  Δήμου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

  Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Απορριπτέοι οι λόγοι ακύρωσης

2.Νόμιμη και αιτιολογημένη η ΚΥΑ 6634/8-1-16 περί συστάσεως του ΚΕΠΥ Χίου

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.