210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Άκυρη Σύμβαση Εργασίας (απλή σχέση εργασίας)

   Ευθεία αξίωση εκ του νόμου του εργαζόμενου για επιδόματα (δώρα) εορτών αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας και προσαύξηση 75% για την εργασία τις Κυριακές και αργίες, και όχι με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

 

2.Δικαίωμα επίσχεσης εργασίας προϋποθέτει έγκυρη σύμβαση εργασίας

   Απορρίπτεται ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι ο εναγόμενος Δήμος κατέστη υπερήμερος

 

3. Άκυρη η προφορική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συνήψε η ενάγουσα (εργαζόμενη) με τον Δήμο

1.Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας σε περίπτωση βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας.

   Δικαίωμα εργαζομένου ετήσιας άδειας μετ΄ αποδοχών Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας σε περίπτωση βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας

  Δεσμευτική για τον Εθνικό Δικαστή η Οδηγία 2003/88/ΕΚ η οποία κωδικοποίησε την Οδηγία 93/104 (ΦΕΚ Α΄94/13/5/199), και ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το  ΠΔ 88/1999

 

 2.Υπέρβαση των ορίων βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας.

    Δεν θεωρείται αδικαιολόγητη και δεν απομειώνει την κανονική άδεια Ερμηνεία άρθρου 2 παρ.6 του ΑΝ 539/1945 περί βραχείας ασθένειας σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο.

    Ο εργαζόμενος Δικαιούται τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας  (κατ΄ άρθρ. 3 παρ.1 και 8 του ΑΝ 539/1945 και άρθρ. 3 παρ.16 του Ν. 4504/1966) .

 

3. Απορρίπτεται ο παραπεμθείς στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μοναδικός λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 560 αρ.1 της αναιρεσείουσας εργοδότριας εταιρίας

 

Απονομή Σύνταξης Γήρατος επί Διαδοχικής Ασφάλισης (Ν. 3232/2004) - Αναίρεση  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Συνέχιση της  Δίκης από τον  ΕΦΚΑ

1.Απονομή Σύνταξης Γήρατος επί Διαδοχικής Ασφάλισης (Ν. 3232/2004)

Αναίρεση  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Συνέχιση της  Δίκης από τον  ΕΦΚΑ

 

2.Εκτελεστότητα Πράξεων των συμμετεχόντων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ- ΤΑΙΣΥΤ)  για απονομή σύνταξης γήρατος επί διαδοχικής ασφάλισης

Βάσιμος ο ισχυρισμός περί ελλείψεως νομολογίας του ΣτΕ

 

3.Αναιρετική Διαδικασία Βάσιμος ο Λόγος Αναίρεσης

(κατ΄άρθρ. 56 παρ. 1 περ.δ ΠΔ 18/1989)

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3232/2004

Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση

1.Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ)

Στο προστατευτικό καθεστώς των ΒΑΕ υπάγονται και οι Χειριστές Μηχανών Προβολής Κινηματογραφικών Τεχνών

Πρόωρη κατά πέντε (5)έτη πλήρης συνταξιοδότηση Εφαρμοστέες διατάξεις

Ισχύς Νέου Πίνακα ΒΑΕ για όλους τους εργαζομένους από 1/7/2011 (αρθ. 17 παρ.1 Ν. 3863/2010)

Τροποποίηση της με αρθ. 31 Ν.4075/2012 ισχύς από 1/1/2012

 

2.Σύσταση Διαρκούς Προστασίας Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΔΕΚΒΑΕ) (αρθρ. 20 Ν. 3790/2009)

Ειδική και ορισμένη η διάταξη του αρθρ. 17 Ν.3863/2010

Εντός των Ορίων του άρθρου 43 παρ.2 του Συντάγματος οι ανωτέρω διατάξεις

3.Εξαίρεση της ειδικότητας του χειριστή μηχανών προβολής κινηματογραφικών τεχνών από την ΔΕΚΒΑΕ ΔΕΝ εχώρησε κατά πλάνη περί τα πράγματα

1.Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η Αρχή της Εύνοιας Υπέρ των Μισθωτών
 
2.Αποδοχές και Επίδομα Αδείας των Εργαζομένων Νομοθετικό Καθεστώς Αδειών 
 
3.Έννοια  Συνήθων Αποδοχών Εργαζομένων 
 
4.Ρυθμίσεις των Όρων Εργασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 45058/7/1971
 
5.Νομοθετικό Καθεστώς Ανώνυμης Εταιρίας τελούσας υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
   Εφαρμογή Κανόνων Ιδιωτικής Οικονομίας 
 
6.Αναιρετική δίκη Συνέχιση Δίκης, παρά την Απουσία του Διαδίκου
7.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ
1.Έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά ανύπαρκτου φυσικού προσώπου δεν δημιουργείται Εκκρεμοδικία
Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) η εκδοθείσα απόφαση κατά ανυπάρκτου προσώπου (αρθρ. 313 παρ.1 περ.δ ΚΠολΔ)
Απαράδεκτη η αναίρεση ασκουμένη τόσο στο όνομα αποβιώσαντος όσο και κατ΄αυτού
Οι καθολικοί διάδικοι του αποβιώσαντος μη διαδίκου δεν δικαιούνται στην άσκηση αναίρεσης
2. Προϋποθέσεις καταβολής εξόδων κίνησης στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων (άρθρ.133 Δημοτικού Κώδικα)
3. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 133 του Ν. 3463/06 από το Πρωτοδικείο πουν δίκασε κατ΄ έφεση απόφαση Ειρηνοδικείου 
1.Σύμβαση  αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους
2.Ορισμένο αγωγής από σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους
3.Σύμβαση αναγνώρισης χρέους από ορισμένη αιτία
4.Σύναψη σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους  
5.Μη παραβίαση της ΑΚ 873 από το Εφετείο 
6.Έκταση δέσμευσης της Ανώνυμης Εταιρείας 
από τις εκτός εταιρικού πράξεις του ΔΣ αυτής
7.Λόγοι αναιρέσεως από τον αρ.  19 ΚΠολΔ
8.Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ 
9.Δ Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ 
10.Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 10 του άρθρου 559 ΚΠολΔ 

1. Αξίωση ανηλίκου τέκνου για καταβολή διατροφής και από τους δυο γονείς του

 2. Λόγος αναιρέσεως από το 559 αρ. 20 Κ.Πολ.Δ.

   Παραμόρφωση εγγράφου

 

1.Κτήση νομής ακινήτου (περιβολιού) Άτυπη αγορά - Ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ

2.Αναίρεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου Ειρηνοδικείου  άρθρ. 560 αριθμ.1 και 6 ΚΠολΔ για παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου Προϋποθέσεις

 

1.Ενοχή από Έγγραφη Σύμβαση Αφηρημένης Υπόσχεσης ή Αναγνώρισης Χρέους(ΑΚ 873) – Ορισμένο Αγωγής
2.Σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης αναγνώρισης χρέους από ορισμένη αιτία διέπεται από το άρθρ. 361 ΑΚ
3.Σύναψη σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους  
4.Δεκτή Αγωγή κατά ορθή εφαρμογή του άρθρ. ΑΚ 873 
5.Έκταση Δέσμευσης της Ανωνύμου Εταιρείας από τις εκτός εταιρικού πράξεις του ΔΣ αυτής
6.Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ.  559 αρ.19  ΚΠολΔ
7.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ Ένσταση άρθρ.22 παρ.1 εδ.β΄ Ν.2190/1920
Υπαίτια Άγνοια Υπέρβασης του Εταιρικού Σκοπού κατά την υπογραφή της σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.