210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Newsletters

Newsletters (31)

Αναιρετική Διαδικασία - Υπαιτιότητα
Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων
ΙΧ οχήματος και μπετονιέρας
Παρεμβολή Ζώου (1)


Αναιρείται εφετειακή απόφαση έκρινε αποκλειστικός υπαίτιο τον οδηγό του ΙΧΕ, ο οποίος ισχυριζόμενος ότι προσπάθησε να αποφύγει πρόβατο επί του οδοστρώματος, οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός με αποτέλεσμα να εκτραπεί σε προστατευτικές μπάρες στο ρεύμα πορείας του, στη συνέχεια να εισέλθει αιφνίδια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού και να προσκρούσει επί της κανονικώς κινουμένης μπετονιέρας. 
Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι το Εφετείο στην απόφασή του δεν προσδιορίζει με σαφήνεια την ταχύτητα αμφοτέρων των οχημάτων. Ενώ αρχικά δέχεται, ότι ο οδηγός του ΙΧΕ, προκειμένου να αποφύγει το στην πορεία του κινούμενο ζώο, τροχοπέδησε και παράλληλα έκανε ελιγμό προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να καταλήξει στις εκ δεξιών του προστατευτικές μπάρες, επί των οποίων προσέκρουσε ελαφρά, στη συνέχεια δέχεται ότι προσέκρουσε σ' αυτές με σφοδρότητα. 
Επιπροσθέτως η προσβαλλόμενη απόφαση στην αρχή δέχεται την ύπαρξη προβάτου στο μέσον του οδοστρώματος, στο ρεύμα πορείας του οδηγού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στη συνέχεια κρίνει αντιφατικά ότι δεν υπήρξε πρόβατο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξακριβωθεί ποιο πραγματικό γεγονός έγινε δεκτό (υπήρξε ή δεν υπήρξε πρόβατο). 
Αναφορικά με την απόσταση από την οποία αντιλήφθηκε ο αναιρεσίβλητος οδηγός της μπετονιέρας τον κίνδυνο, η προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει ασαφείς παραδοχές. 
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να διαπιστωθεί σε τίνος ή τίνων οδηγών την αμελή συμπεριφορά και σε τι ποσοστό, οφείλεται η επελθούσα σύγκρουση και το εξ αυτής αποτέλεσμα του θανάτου του οδηγού του ΙΧΕ.Διακοπή Δίκης λόγω Θανάτου Διαδίκου
Επανάληψη από τους κληρονόμους
με ενιαία δήλωση κατά την εκφώνηση


Η βίαιη διακοπή της δίκης, που επέρχεται από το θάνατο του διαδίκου, καθώς και η εκούσια επανάληψη αυτής από τους κληρονόμους του, μπορούν να γνωστοποιηθούν διαδοχικά με ενιαία δήλωση στο ακροατήριο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως προς συζήτηση, εφόσον δεν υπάρξει αμφισβήτηση της ιδιότητάς τους ως κληρονόμων, οπότε ακολουθεί αμέσως η συζήτηση της υποθέσεως.


Αναίρεση απόφασης λόγω μη νόμιμης σύνθεσης
Δημοσίευση της απόφασης
από δικαστές που δεν έλαβαν μέρος στη έκδοσή της & Προϋποθέσεις

Αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν είχε τη νόμιμη σύνθεση ή έλαβε μέρος στη σύνθεσή του δικαστής, του οποίου είχε γίνει δεκτή η εξαίρεση ή κατά του οποίου είχε ασκηθεί αγωγή κακοδικίας. 
Κακή σύνθεση υπάρχει, όταν στη διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης συνέπραξαν δικαστές, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην τελευταία συζήτηση στο ακροατήριο, μετά την οποία εκδίδεται η απόφαση. 
Η δημοσίευση όμως της απόφασης, ως τυπική ενέργεια, μπορεί να γίνει και από δικαστές άλλους έναντι εκείνων που υπήρχαν κατά την έκδοσή της, εφόσον οι δικαστές που έλαβαν μέρος στη σύνθεση για τη δημοσίευση υπηρετούν στο ίδιο δικαστήριο. 


Εποπτεία κατόχου ζώου & Ευθύνη κατ΄άρθρ. 924 ΑΚ
Διαδικασία Τακτική
Αυτεπάγγελτος Χωρισμός αγωγών

Το Εφετείο, ορθώς δέχθηκε ότι η δεύτερη σωρευόμενη αγωγή κατά του κυρίου, κατόχου και νομέα προβάτου, επειδή δεν αποτελεί διαφορά προερχόμενη από αυτοκίνητο, κατά την έννοια του άρθρου 681 Α του ΚΠολΔ, αλλά διαφορά από την ευθύνη του κατόχου ζώου, αναφορικά με την εποπτεία του, υπό την έννοια του άρθρου 924 του ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 914 ΑΚ δεν δικάζεται κατά την ειδική, αλλά κατά την τακτική διαδικασία. Συνεπώς απορριπτέος ο εκ του 559 αριθ. 5 του ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.


Απόφ. ΑΠ 585/2010
Πρόεδρος: Διονύσιος Γιαννακόπουλος
Εισηγητής : Ελευθέριος Μάλλιος
Μέλη : Γεωργία Λαλούση - Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης - Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Δικηγόροι : Ιωάννης Πασπαλάς - Σταύρος Κουταλάς - Νικόλαος Πολίτης

...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Παράσταση Πολιτικής Αγωγής για Ηθική Βλάβη ΧΩΡΙΣ επιφύλαξη για
την επί πλέον αξίωση - παράγει δεδικασμένο & Εξαιρέσεις

Βράχυνση κάτω Άκρου και Σπληνεκτομή - Αποζημίωση εξ

ΑΚ 931 150.000 ευρώ και ΑΚ 932 100.000 ευρώ

Παράσταση Πολιτικής Αγωγής

για Ηθική Βλάβη ΧΩΡΙΣ επιφύλαξη για την επί πλέον αξίωση - παράγει

δεδικασμένο & Εξαιρέσεις

Βράχυνση κάτω Άκρου και Σπληνεκτομή - Αποζημίωση εξ ΑΚ 931 150.000

ευρώ και ΑΚ 932 100.000 ευρώ... 

Επιδείνωση Νόσου Χρόνια Καταθλιπτική Συνδρομή - Β΄Αγωγή γιαΜέλλουσες Ζημίες- Έκταση Δεδικασμένου εκ της τελεσιδίκου αποφάσεως επί της αγωγής .............. Συνέχεια εδώ

Δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης για καθυστερήσειςστην απονομή της Δικαιοσύνης ..............Συνέχεια εδώ

ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Ψυχική Οδύνη Αλλοδαπών
Εφαρμοστέο ΑΜΕΣΑ το Ελληνικό Δίκαιο - ΑΚ 932 (1)

Χωρίς την παρεμβολή άλλης έρευνας αλλοδαπών διατάξεων
Αναφορικά με τον κύκλο των δικαιουμένων προσώπων

(ΣΣ Δικαίωση των θέσεων του περιοδικού μας)

Απόφ. ΑΠ 937/2010
Πρόεδρος : Διονύσιος Γιαννακόπουλος
Εισηγητής : Σοφία Καραχάλιου
Μέλη : Ελευθέριος Μάλλιος - Γεωργία Λαλούση - Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτη
Δικηγόροι : Νικόλαος Μουσάς - Αλέξανδρος Πρατικάκης 


Στην περίπτωση θανατώσεως αλλοδαπού, σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, για να κριθεί η νομιμοποίηση εκείνων που ζητούν με αγωγή την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησεως, λόγω ψυχικής οδύνης, θα εφαρμοσθεί, με βάση τη διάταξη του άρθρου 26 του Α.Κ. αμέσως το Ελληνικό Δίκαιο, χωρίς την παρεμβολή άλλης έρευνας, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, που έχει σχέση με την έννοια του προκρίματος και του προδικαστικού ζητήματος, και ειδικά η διάταξη του άρθρου 932 Α.Κ., με την οποία θα προσδιορισθεί, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το εάν ο συγκεκριμένος ενάγων ανήκει στο κύκλο των δικαιουμένων προσώπων, με την προαναφερθείσα έννοια, ανεξαρτήτως που εάν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση το (μη εφαρμοστέο όμως) ουσιαστικό δίκαιο της ιθαγενείας του θανόντος και εκείνων που ζητούν την επιδίκαση της χρηματικής ικανοποιήσεως, προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση, ως προς τα πρόσωπα π ...
Άν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο θα πρέπει να κάνετε εγγραφή μέλους στην νομική τράπεζα πληροφοριών με την υποστήριξη της μηχανής αναζήτησης της Google πατώντας εδώ ή να γίνετε συνδρομητής του περιοδικού μας πατώντας εδώ. 

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος λόγω λανθασμένης τοποθέτησης του σώματος του παθόντος κατά τον αποφευκτικό ελιγμό (1) Για την έκταση του τραυματισμού του κρίθηκε ότι ο παθών είναι συνυπαίτιος κατά ποσοστό 50%, δεκτού γινομένου του σχετικού ισχυρισμού των εναγομένων, καθώς κατά τον αποφευκτικό ελιγμό που έκανε και προκειμένου να μην συγκρουστεί η μοτοσικλέτα του με το όχημα του πρώτου εναγομένου, έφερε το σώμα του σε τέτοια θέση, βάζοντας το πόδι του ανάμεσα στην μηχανή και το φτερό του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κρίθηκε ότι οποιαδήποτε άλλη αποφευκτική ενέργεια του ενάγοντος θα είχε προστατεύσει το πόδι του και θα είχε μειώσει την σωματική βλάβη που προκλήθηκε. Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως - Έλλειψη (2) Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕο οποίος - χωρίς να φορά τα γυαλιά οράσεως, όπως οριζόταν στο δίπλωμα οδήγησ ...
Άν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο θα πρέπει να κάνετε εγγραφή μέλους στην νομική τράπεζα πληροφοριών με την υποστήριξη της μηχανής αναζήτησης της Google πατώντας εδώ ή να γίνετε συνδρομητής του περιοδικού μας πατώντας εδώ.

Η αντινομία των προβλεπόμενων στο άρθρο
7 του Ν.489/1976 εξαιρέσεων -από την έννοια του «τρίτου»-
σε αντιδιαστολή με την υποχρεωτικότητα της ασφαλιστικής σύμβασης και την έκτασή της

Απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει ακάλυπτους ασφαλιστικά τους ιδιοκτήτες των ασφαλισμένων οχημάτων 

Υπό Αγαθονίνης Τεμπονέρα
Δικηγόρου ΑθηνώνΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ESD-NEWSLETTER
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΣΕΛ.482

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΕΠΙ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΕΣ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 864/2007 
(ΡΩΜΗ ΙΙ)

Β ΜΕΡΟΣ
Υπό Γεωργίου Αμπατζή 
Δικηγόρου Πατρών

ΣΣ (Δημοσιεύεται στην Επ.Συγκ.Δικ. 2009/482 Τεύχος Οκτώβριος 2009)

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩΗ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ WWW.ESD.GR ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΑΡΘΡΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ GOOGLE
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου, στο πλαίσιο των εξελίξεων της τεχνολογίαςξεκίνησε την λειτουργία μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού μας, www.ESD.gr της πρώτης εξειδικευμένης νομικής τράπεζας πληροφοριώνμε την υποστήριξη της κορυφαίας εταιρείας του της κόσμου & alpha? μερικανικής GOOGLE, Με την βοήθεια της οποίας καταφέραμε μετά από 17 χρόνια δουλειάς μας, άλλα και διετούς συνεργασίας μαζί της, να δημιουργήσουμε ένα κορυφαίο εργαλείο στην καθημερινή πρακτική του δικηγόρου της μαχόμενης δικηγορίας αλλά και του δικαστού. 
Η λειτουργία της πρώτης εξειδικευμένης νομικής τράπεζας πληροφοριών ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ παρέχει μοναδικές ιδιαιτερότητες, όπως η δυνατότητα της να δίνει στον χρήστη για κάθε λήμμα αναζήτησης του, σε 1 \'εκατοντάδες απαντήσεις ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ και με παραπομπή σε τυχόν CONTRA θέσεις και παράθεση αρθ σχετικής & om ICRO ν? Γραφίας, όπως επίσης και η μοναδική δυνατότητα της να σας επιτρέπει την εξειδίκευση εκ μέρους σας των αναζητήσεων σας βάζοντας απλά σε κάθε λέξη αναζήτησης σας δίπλα όσες λέξεις επιθυμείται μέχρις ότου φθάσετε σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα σε ad - hoc σχολιασμένη νομολογία - αρθογραφία.

Επί παραδείγματι εάν ως λήμμα αναζήτησης δώσουμε την λέξη (ηθική βλάβη) αμέσως αποκτούμε 400 αποφάσεις σχετικές και σχολιασμένες. Εάν όμως προσθέσουμε δίπλα στο λήμμα αναζήτησης και την λέξη αναπηρία αμέσως θα περιορισθούμε σε 200 αποφάσεις σχετικές με τα λήμματα ηθική βλάβη, αναπηρία.

Εν συνεχεία όμως επιλέγοντας την περαιτέρω εξειδίκευση της αναζήτησης μας προσθέτουμε δίπλα στα ως άνω λήμματα μας στην ίδια πρόταση και την λέξη (ακρωτηριασμός) και έτσι το σύστημα μας περιορίζει σε 100 αποφάσεις. 

Εάν τελικά προσθέσουμε και ως επί πλέον λέξεις τις λέξεις (κάτω άκρου), φθάνουμε σε 10 ad - hoc αποφάσεις για την περίπτωση που αναζητούμε ηθική βλάβη παθόντος που υπέστη ακρωτηριασμό και συνεπώς έχει μόνιμη αναπηρία.
Αυτή η μοναδική δυνατότητα της Αμερικανικής GOOGLE τηνκατοχύρωσε παγκοσμίως ως την εταιρεία ηγέτης των αναζητήσεων παγκοσμίως του Διαδικτύου - Internet.
Σήμερα λοιπόν δίνουμε τέλος στις ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ που απαιτούσε η απλή παράθεση της νομολογίας όπως μέχρι σήμερα συνέβαινε από τις βάσεις δεδομένων γενικού ενδιαφέροντος, που προσπαθούσαν να αγκαλιάσουν το σύνολο του δικαίου και προσφέρουμε στον Έλληνα νομικό τις μοναδικές δυνατότητες της κορυφαίας μηχανής αναζήτησης της GOOGLE που την καταξίωσαν παγκοσμίως σε συνδυασμό με την πρώτη σε εξειδίκευση βάση δεδομένων Τροχαίου και Ασφαλιστικού Δικαίου της ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ του μοναδικού καταξιωμένου νομικού περιοδικού στην συνείδηση των Ελλήνων που συνεχίζει να καλύπτει εδώ και 35 χρόνια μηνιαίως το χώρο. 
Η ετήσια συνδρομή στην νομική τράπεζα πληροφοριών για τους συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ είναι 120 ευρώ, ενώ για τους μη συνδρομητές η συνδρομή είναι 155 ευρώ χωρίς καμία χρονοχρέωση.

Η ετήσια συνδρομή του μηνιαίου περιοδικού Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου είναι 85 ευρώ. 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τους συνδρομητές του περιοδικού καθώς και για τους νέους συνδρομητές της Νομικής Τράπεζας Πληροφοριών Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου που θα εγγραφούν μέχρι τέλος Μαρτίου 2010 στη νομική τράπεζα πληροφοριών η ετήσια συνδρομή είναι: 95 ευρώ

Γίνετε συνδρομητής της ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ σχολιασμένης νομολογίας.

Mε άπειρες δυνατότητες έρευνας μέσω της κορυφαίας παγκοσμίως μηχανής αναζήτησης του GOOGLE.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

Τηλ: 210.9820336, 210.9833010
Κιν: 6977.000500, 6977.257580
mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να πάρετε μέσα από την ιστοσελίδα μας στο www.ESD.gr

ΤΕΥΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2001 Σελ.466 Το Αλκοτέστ Ασθένειες Αλκοολομέτρων, ως αιτία εσφαλμένων αποφάσεων και ταλαιπωριών των ελεγχομένων Υπό Στρατή Ον. Ονουφριάδου Μέλος της Συντακτικής Ομάδος της ΕΣυγκ.Δικαίου

ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2005 ΣΕΛ.365 Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ (1) Απόφ.Μον.Πρωτ.Πατρών 61/2004 Ακρωτηριασμός Κάτω Ακρων σε Εργατικό Ατύχημα

ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ολική Καταστροφή Οχήματος Απόφ.Εφ.Δυτ.Μακεδ. 172/2005 Πρόεδρος: Μίμμης Γραμματικούδης Εισηγήτρια: Πατρούλα Ντάσκα Δικηγόροι: Ηρακλής Κίτσος - Μενέλαος Τζέλης

ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Σελ.160 Ψυχική Οδύνη (2)Απόφ. Τριμ.Διοικ.Πρωτ.Αθ. 2250/2004 επιδικάσθηκαν 586.940,57 ευρώ (200.000.000 δρχ.) στον πατέρα του θύματος

ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΣΕΛ.455 Διόρθωση Απόφασης λόγω γραφικού ή λογιστικού λάθους Απόφ.Εφ.Αθ.7655/2001

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΕΛ.36 Απόφ. Α.Π. 218/2005 Πρόεδρος : Στ. Πατεράκης Προσεπίκληση Επικουρικού Κεφαλαίου (1) υπό του ασφαλισμένου όταν η ασφαλιστική εταιρία του πτώχευσε ή ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας της

ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΣΕΛ.455
Διόρθωση Απόφασης λόγω γραφικού ή λογιστικού λάθους
Απόφ.Εφ.Αθ.7655/2001

Σελίδα 1 από 3

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.