210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών

 

Αποδεικτικά Μέσα
Συμπεριλαμβάνονται και τα ανεπικύρωτα φωτοαντίγραφα

 

Απόφ.  Μον.Πρ.Θεσ. 20967/2009

 

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος

 

– ΑΚ 300

Για μη άσκηση άλλου επαγγέλματος

προς περιορισμό της Αποθετικής ζημίας του ενάγοντος

Απορριπτέα (4)

 

 

Επιδείνωση Νόσου - Έναρξη νέας παραγραφής -Πότε - Επιμήκυνση Παραγραφής σε 20ετία

Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη

Απορριπτέα ενόψει επαρκών στοιχείων - Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος - Για μη άσκηση άλλου επαγγέλματος προς περιορισμό της Αποθετικής ζημίας - Απορριπτέα -

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων - παραβίαση

Φωτεινού Σηματοδότη

Και Απαγορευτικών Πινακίδων

 

Απόφ.  Μον.Πρ.Θεσ........

                                                            Ηθική Βλάβη & Νέα

Απόφ.  Μον.Πρ.Θεσ......


Πρόεδρος: Αφροδίτη Ταρασίδου

    Δικηγόροι: Σταυρούλα Καπετάνου - Ορέστης Τσάμης

 

Κείμενο Απόφ. Μον.Πρ.Θεσ 20967/2009

 

Κείμενο Απόφ. Μον.Πρ.Θεσ 20967/2009

 

Εάν μεταγενέστερα  (μετά την επέλευση της αδικοπραξίας και το χρόνο που ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας, γενικώς) γεννήθηκαν ή έγιναν αντιληπτές επιζήμιες συνέπειες; οι οποίες, προηγουμένως ήταν απρόβλεπτες και απροσδόκητες, αρχίζει για  την αξίωση προς αποκατάσταση αυτών, νέα αυτοτελής παραγραφήαφότου ο παθών έλαβε γνώση αυτών και της αιτιώδους συνάφειας τους με την αδικοπραξία.

 Εν προκειμένω κρίθηκε ότι μετά την εκδίκαση και δημοσίευση απόφασης επί προγενεστέρας αγωγής σημειώθηκε απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη της υγείας του ενάγοντος, καθώς, αντί να εξαλειφθούν, αντιθέτως αυξήθηκαν οι δυσμενείς συνέπειες της αδικοπραξίας του.

(ΣΣ βλ. κατωτέρω Σχόλια – Παρατηρήσεις και σχετική νομολογία υπ΄αρ. 1)

  Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση επιδικάσθηκε στον ενάγοντα (ανήλικο παθόντα) ποσό 150.000 ευρώ, λόγω της μονίμου αναπηρίας που προξενήθηκε σ΄αυτόν εξαιτίας του ενδίκου ατυχήματος

 

 Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ - Παράσταση Πολιτικής Αγωγής για Ηθική Βλάβη ή Ψυχική Οδύνη χωρίς επιφύλαξη για την επί πλέον αξίωση παράγει δεδικασμένο - Εξαιρέσεις (2)

 

 

Αποζημίωση επί Σωματικής Βλάβης Ανηλίκου Δικαιούχος των Νοσηλίων ο Ανήλικος και όχι οι καταβαλλόντες γονείς (3)

 

 

 

 Αν υπάρχει τελεσίδικη κρίση ως προς την αδικοπρακτική ευθύνη του υποχρέου για ορισμένο χρονικό διάστημα, το παραγόμενο από την απόφαση αυτήδεδικασμένο εκτείνεται μόνο στο χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητήθηκε αποζημίωση και όχι και στην μελλοντική αξίωση, εφόσον αυτή δεν κατήχθη σε δίκη και δεν κρίθηκε.

 Συνεπώς, η επιδίκαση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποζημίωσης στον τραυματισθέντα σε ατύχημα δεν εμποδίζει την μεταγενέστερη επιδίωξη  - με νέα αγωγή -  περαιτέρω αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι περαιτέρω επιζήμιες συνέπειες της αδικοπραξίας εκδηλώθηκαν μεταγενέστερα και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το δικαστήριο, το οποίο επιδίκασε στον παθόντα την προηγουμένη αποζημίωση.

 

  Ο ενάγων (παθών) κρίθηκε ότι εξέθεσε τα συγκεκριμένα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια της αναπηρίας συνεπεία του τραυματισμού του, καθώς και της παραμορφώσεως που υπέστη συνεπεία της διπλωπίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αποκλείουν, ή άλλως περιορίζουν σε μέγιστο βαθμό την επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική του, ζωή, εφόσον οι κόρες αμφότερων των οφθαλμών του, συγκλίνουν μονίμως προς τα μέσα, πράγμα που έχει ως συνέπεια με την απομείνασα ελάχιστη όραση να βλέπει διπλά τα αντικείμενα και να μη μπορεί να ευθυγραμμισθεί κατά τη βάδιση.

  

Αναιρετική Διαδικασία

κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ

Δεν αρκεί η προσκόμιση του εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού μέσου, αλλά πρέπει να γίνεται και νόμιμη επίκληση με σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να αναγνωρίζεται η ταυτότητα του εγγράφου. 

Η παθούσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση (μηνισεκτομή) και συνδεσμοπλαστική γόνατος. Παρέμεινε κλινήρης επί 18 ημέρες σε ακινησία και έκτοτε, κατά σύσταση των ιατρών, απέχει από κάθε εργασία και κινείται με  τη βοήθεια περιπατητήρα. Η κατάστασή της δε δεν βελτιώθηκε και λόγω της αναπηρίας της κατά 67% της απονεμήθηκε από τον Ο.Γ.Α. σύνταξη αναπηρίας.
Ηθική Βλάβη 25.000 ευρώ

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.