210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αποζημίωση επί σωματικών βλαβών

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας - ΑΚ 931
Άνευ συνδέσεως της με περιουσιακή ζημία (1)
Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός της επίδρασης της στο
κοινωνικό-οικονομικό μέλλον του παθόντος

Αποθετική Ζημία - Μέλλουσα (1)
Φοιτήτριας νοσηλευτικής για το επάγγελμα της νοσοκόμου
που Θα ασκούσε στο μέλλον

Δικαιούται τους μισθούς που Θα ελάμβανε όταν μετά το πέρας των σπουδών της Θα διοριζόταν στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο ως αδελφή νοσοκόμος, εφόσον λόγω της μειωμένης ικανότητας προς εργασία από βλάβη του σώματος ή της υγείας της, χάνει τα εισοδήματα από την εργασία την οποία κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων Θα ασκούσε στο μέλλον.
Δεν απαιτείται γι'αυτό βεβαιότητα, αλλά αρκεί πιθανότητα κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων.

Αναίρεση κατ"άρθρ. 559 παρ.1 ΚΠολΔ

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έκρινε το ανωτέρω αίτημα ως μη νόμιμο, γιατί έκρινε ότι «αποτελεί, υπό τα εκτιθέμενα περιστατικά, μελλοντική ζημία άδηλη και υποθετική, εξαρτώμενη από παράγοντες, οι οποίοι δεν προσδιορίζονται όπως από την πιθανή απλώς και όχι βέβαια άσκηση της συγκεκριμένης εργασίας σύμφωνα με την κοινή πείρα και λογική.
Απόφ. Α.Π. 12212006

Πρόεδρος : ΑΘ. Κρητικός
Εισηγητής : Νικ. Κασσαβέτης
Δικηγόροι Γεώρ. Καραγιάννης - Βασ. Τσατσάνης

Σχόλια - Παρατηρήσεις

1} Αποθετική Ζημία Μέλλουσα βλ. ομοίως
Α.Π. 549/2002 (Αθ. Κρητικός) που δέχθηκε Αποθετική Ζημία Μέλλουσα Στρατιώτου διά επαγγελματική δραστηριότητα την οποία ναι μεν λόγω ανηλικιότητας δεν ασκεί κατά τον χρόνο της αδικοπραξίας, προβλέπεται όμως ότι Θα μπορούσε να ασκήσει στα μέλλον. ΣΕΣυγκΔ 2003132
Ομοίως και Εφ.Αθ.9971/1990 που επιδίκασε αποθετική ζημία μέλλουσα σε ΦΟΙΤΗΤΗ παιδαγωγικής Ακαδημίας, ο οποίος συνεπεία του τραυματισμού του θα καθυστερήσει στη λήψη του πτυχίου του και ο διορισμός του επί ενα έτος και οι αποδοχές του κατά το χρονικό αυτό διάστημα Θα ανήρχοντο, εις τόσα Μάρκα Δυτ.Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικών επιδομάτων συν ωριαίας απασχολήσεις επ' " αμοιβή καθ' " υπόδειξη του Πανεπιστημίου του, τα οποία Θα εκέρδιζε μετά πιθανότητος και κατά την συνήθη πορείαν των πραγμάτων.
ομοίως και Εφ.Αθ. 861111985 ΕΣυγκΔ 1987l501
ομοίως και Μον.Πρ.Βολ. 358t1995 ΣΕΣυγκΔ 19961223 που επιδίκασε ως μέλλουσα αποθετική ζημία εκ της ξενοδοχειακής επιχειρήσεως που ΟΑ ανήγειρε ο παθών, ματαιωθείσα συνεπεία του τραυματισμού του.
Contra Εφ.Θεσ. 215/2000 ΣΕΣυγκΔ 2000l405 που δέχθηκε το αίτημα της μέλλουσας αποθετικής ζημίας ως αβάσιμο καθότι ναι μεν η παθούσα που κατά τον χρόνο του τραυματισμού της, ήταν 4-ετης Φοιτήτρια της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ/κης. (διάρκεια σπουδών 5 έτη). Ο τραυματισμός της καθυστέρησε την λήψη του Πτυχίου της, και την βεβαία μετά ταύτα έναρξης του επαγγέλματος του Κτηνίατρου, όμως το αίτημα
για μέλλουσα αποθετική ζημία εξαρτάται και απο άλλους αστάθμητους απο τώρα παράγοντας

...

Ηθική Βλάβη 150.000 ευρώ
Απόφ.Εφ.Αθ. 7435/2004
Πρόεδρος: Γεώργιος Καπερώνης
Εισηγητής: Βασίλειος Καπελούζος


Αποθετική Ζημία - Μέλλουσα (1)
Φοιτήτριας νοσηλευτικής για το επάγγελμα της νοσοκόμου που Θα ασκούσε στο μέλλον
Πρόεδρος : ΑΘ. Κρητικός
Εισηγητής : Νικ. Κασσαβέτης
Δικηγόροι Γεώρ. Καραγιάννης - Βασ. Τσατσάνης
Σχόλια - Παρατηρήσεις

Ψυχική Οδύνη - Δικαιούχοι
δεν δικαιούνται οι Γαμβροί & Νύφες (από αδελφό ή αδελφή) (1)

Στη έννοια της οικογένειας δεν περιλαμβάνονται οι συγγενείς εξ αγχιστείας δευτέρου βαθμού.

 

ΑΠ.159/2006 ΣΕΛ.350

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας
ή Παραμόρφωσης - ΑΚ 931
Επιδικάζεται άνευ σύνδεσής της με
περιουσιακή ζημία (1)Απόφ. Α.Π.670/2006
Πρόεδρος: Αθ.Κρητικό
Εισηγητής : Ελ. Μαραμαθά
Δικηγόροι : Μιχ.Νικολιδάκης & Φλ. Τριανταφύλλου

Απόφ.Εφ.Δυτ.Μακεδ. 172/2005
Πρόεδρος: Μίμμης Γραμματικούδης 
Εισηγήτρια: Πατρούλα Ντάσκα
Δικηγόροι: Ηρακλής Κίτσος - Μενέλαος Τζέλης
Ηθική Βλάβη (2)
Επιδικάσθησαν 
20.000 * ευρώ στο α ενάγοντα, (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 1.500 ευρώ)
50.000 * ευρώ στην β ενάγουσα (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 2.500 ευρώ)
12.000 * ευρώ στον γ ενάγοντα (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 1.000 ευρώ)
1.000 * ευρώ στον δ ενάγοντα (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 300 ευρώ).

Απόφ.Εφ.Δυτ.Μακεδ. 172/2005
Πρόεδρος: Μίμμης Γραμματικούδης 
Εισηγήτρια: Πατρούλα Ντάσκα
Δικηγόροι: Ηρακλής Κίτσος - Μενέλαος Τζέλης

 

Λόγω της φύσεως του τραυματισμού (κάταγμα επιγονατίδων και πτέρνας) α ενάγων δεν μπορούσε να ασκήσει το επάγγελμά του, λαμβανομένου υπόψη
του επαγγέλματός του που απαιτεί το χειρισμό με τα πόδια της συγκεκριμένης μηχανής που χρησιμοποιείται για τη συρραφή δερμάτων. ...

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη του, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα, την συνυπαιτιότητα των εναγομένων οδηγών στην πρόκλησή του, την έκταση και τη βαρύτητα του τραυματισμού του ενάγοντος, το ψυχικό και σωματικό άλγος που έγινε εξαιτίας αυτού κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και της μακράς αποθεραπείας του, το ότι του ακρωτηριάσθηκε το δεξιό κάτω άκρο του και της μόνιμης αναπηρίας αυτού και την κοινωνική θέση και οικονομική κατάσταση των διαδίκων μερών & φυσικών προσώπων, κρίνει ότι συνεπεία του ατυχήματος υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να του επιδικασθεί, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση, το ποσό των 100.000 ευρώ. ...

Μόνιμος Αναπηρία 64% σύμφωνα με γνωματεύσεις Υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ).
Η αναπηρία του παθόντος αποτελεί ουσιώδη αλλοίωση της εξωτερικής εμφανίσεώς του και επηρεάζει το μέλλον του ,το οποίο ταυτίζεται με την επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξή του. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να ασκήσει πλέον το επάγγελμά που είχε επιλέξει να ασκεί ή άλλο παρόμοιο επάγγελμα. Συνεπώς το γεγονός αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τη ψυχοσωματική του υγεία, αλλά και θα έχει ως συνέπεια να μειωθεί, κατ επέκταση και η προσωπικότητά του , αφού, θα έχει περιορισμένες δυνατότητες στη διαμόρφωση και βελτίωση του κοινωνικού του περιβάλλοντος. 
Επιδικάσθηκε ποσό 50.000 ευρώ εξ ΑΚ 931.

Σχόλια & Παρατηρήσεις
1) Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας (ΑΚ 931) - Δεν απαιτείται βεβαιότητα δυσμενούς επιρροής της αναπηρίας ή παραμόρφωσης στο μέλλον του προσώπου. Αρκεί και απλή δυνατότητα κατά συνήθη πορεία των πραγμάτων, χωρίς να είναι αναγκαία και η ανάλυση κατά ποσό ΑΠ 1599/2002 (Α. Κρητικός) ΣΕΣυγκΔ 2003/369, ΑΠ 1073/2001 ΣΕΣυγκΔ 2003/72. βλ. Ομοίως και Εφ.Αθ. 6009/2005 ΣΕΣυγκΔ 2005/541 
Συνέχεια βλ. Σελ. 627 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.