210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Άδεια Ικανότητας

Αγροτικού Μηχανήματος ή Μηχανήματος Έργων (1)

Δεν καλύπτεται από την άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου

Απαιτείται η κατά το άρθρ. 97 του ΚΟΚ

ιδιαίτερη άδεια ικανότητας μηχανήματος έργου

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή - Δεκτή

 

 

Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα κατ΄άρθρ. 2 παρ.1 του νομου 2696/1999 (ΚΟΚ), είναι το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων, διακρίνεται δε σε δημόσιας χρήσης, αυτοκίνητο επιβατικό, αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κλπ. Το μηχάνημα έργων είναι το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων και περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα, εφόσον αυτά εκτελούν και μεταφορικό έργο επί των οδών της χώρας.

Το αγροτικό μηχάνημα, και εν προκειμένω το μηχάνημα έργων, αποτελεί διαφορετική κατηγορία οχήματος από ότι το αυτοκίνητο , για την οδήγησή του δε απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερης άδειας ικανότητας από το άρθρο 97 του ΚΟΚ, η οποία δεν αναπληρώνεται ούτε καλύπτεται από την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από το εάν και με άλλες διατάξεις επιβάλλεται στο χειριστή του μηχανήματος έργων να είναι εφοδιασμένος και με ειδική άδεια μηχανοδηγού χειριστή ακόμα και όταν δεν λειτουργεί στατικά το μηχάνημα στον τόπο του τεχνικού έργου, αλλά μετακινείται με αυτό από τόπο σε τόπο μέσω του οδικού δικτύου της χώρας.

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση αναιρείται κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ εφετειακή απόφαση που δέχθηκε μη νόμιμες τις παρεμπίπτουσες αγωγές της ασφαλιστικής εταιρίας, λόγω έλλειψης της κατά νόμο άδειας ικανότητας, δεχόμενη ότι ο οδηγός του ασφαλισμένου από αυτήν μηχανήματος έργου, διέθετε άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας αυτοκινήτων και το όχημα κατά τη στιγμή του ατυχήματος βρισκόταν εν κινήσει στο δρόμο και δεν λειτουργούσε ως μηχάνημα σε κάποιο έργο ώστε ν' απαιτείται επιπροσθέτως και άδεια μηχανοδηγού χειριστή.

 

Διαβάστε επίσης :ΣτΕ: Αντισυνταγματική η διάταξη του ΓΟΚ-2000

 


 

Επέκταση της 2ετους Παραγραφής σε 20ετία

σε περίπτωση απρόβλεπτης δυσμενούς εξέλιξης της υγείας

Αναίρεση κατ΄άρθρ.559 αρ.1 ΚΠολΔ

 

 


 

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων

του άρθρου 4 Νομος 4092/2012

που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόφαση του ΣτΕ για το παράβολο

 

Ασφάλιση Ολικής Κλοπής Οχήματος
Που έλαβε χώρα στην Αλλοδαπή (Ιταλία) (1)

 

Κατά το άρθρο 3 των Γενικών Όρων, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από 15/3/1991 Πολυμελή Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφαλίσεως.


Για τις υπόλοιπες εκτός των ανωτέρω χώρες απαιτείται ...........


 

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων

του άρθρ. 4 του Ν.4092/2012

περί Επικουρικού Κεφαλαίου

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανεφάρμοστες οι διατάξεις του όλως προσφάτου Ν.4092/2012, με  λίαν εμπεριστατωμένη αιτιολογία και  εκτενή  αναφορά.

 Ειδικώτερα η απόφαση δέχεται :


 

Παραγραφή – Διαχρονικότητα του Δικαίου

 

Επέκταση 5ετούς παραγραφής και για τα ατυχήματα

 

 

προ της έναρξης ισχύος του Νόμου 3557/2007 (15.5.2007)

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ. 237/1986 η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου παραγράφεται μετά τη πάροδο 2 ετών από την ημέρα του ατυχήματος.  Το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 3557/2007 (14.5.2007), σύμφωνα με το οποίο «Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την ημέρα του ατυχήματος», Η διαφορά του χρόνου παραγραφής του προγενέστερου από το ισχύον δίκαιο θέτει ζήτημα διαχρονικού δικαίου. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι για την επίλυση του σχετικού ζητήματος κρίνεται πρόσφορη η προσφυγή στο άρθρο 18 του Εισ. Ν. Α.Κ., (η διάταξη του οποίου δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια σκέψη και είναι σύμφωνη προς τη θεωρία του διαχρονικού δικαίου). Σύμφωνα δε με την ανωτέρω διάταξη «Οι διατάξεις του ΑΚ για την παραγραφή εφαρμόζονται και στις αξιώσεις που έχουν γεννηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη παραγραφεί κατά την εισαγωγή του. Η έναρξη όμως, η αναστολή και η διακοπή της παραγραφής κρίνεται ως .......


 

Επιδείνωση Νόσου

Έναρξη Νέας Παραγραφής

από της γνώσεως της ζημίας (1)

 

 Εάν  η ζημία εξαιτίας της βλάβης του σώματος ή της υγείας του παθόντος σε ατύχημα από αυτοκίνητο είναι απρόβλεπτη, άρχεται  νέα παραγραφή για εκείνες τις δυσμενείς συνέπειες που δεν μπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν κατά τους κοινούς κανόνες, και η οποία  αρχίζει από τότε που.......

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.