210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρ. 4 Ν.4092/2012 περί Επικουρικού Κεφαλαίου

Επί πλέον Αντισυνταγματική και ανεφάρμοστη και η σχετική διάταξη περί τοκοφορίας 6%

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανεφάρμοστες οι διατάξεις του όλως προσφάτου Ν.4092/2012  με  λίαν εμπεριστατωμένη αιτιολογία και  εκτενή  αναφορά - Για περισσότερα βλ.

 

 

Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου

Αντισυνταγματική η διάταξη περί τοκοφορίας 6%

 

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν. 4092/2012

που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο (1)

 

 

Πρωτοπόροι στην ενημέρωση των Ελλήνων νομικών παραθέτουμε Απόφ. Μον.Πρ.Αθ.

 

3905/2012

 

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν.4092/2012 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο.

 

Τροχαίο στην Αλλοδαπή

σε βάρος Μονίμου κατοίκου Ελλάδας (1)

Διεθνής Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων

 

Αλλοδαπός Ασφαλιστής του ζημιογόνου οχήματος

Παραδεκτώς ενάγεται ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων

Κατ΄άρθρ. 11 παρ.2 Κανονισμού 44/2001 (ΕΚ)

 

 

 

Άρθρα - Απόψεις

 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 489/1976

 (Οδηγός-κύριος-κάτοχος-ασφαλισμένος κλπ. του ζημιογόνου αυτοκινήτου)

 

ΜΙΑ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ

 

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Υπό Γεωργίου Αμπατζή

Δικηγόρου ε.τ.

 

Σημ. Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιούνιος – Ιούλιος 2012 Σελ. 274 επ.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι.  Εισαγωγή

ΙΙ.  Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση

           Η διάταξη του άρθρου 7 του νόμου 489/1976

ΙΙΙ. . Δύο παραδείγματα από τη νομολογία

IV. Κριτική της ρύθμισης του άρθρου 7 του Ν. 489/1976

               Α. Η νομοτεχνική διάρθρωση των κρίσιμων διατάξεων του Ν.489/1976

                     Β. Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς το σκοπό του θεσμού της υποχρεωτικής ασφάλισης  

              Γ. Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς τις επιταγές του Συντάγματος

      V.  Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς την κοινοτική έννομη τάξη και τη νομολογία του ΔΕΚ

                    Α. Η Κοινοτική Νομοθεσία

              Β. Η ερμηνεία των οδηγιών από το ΔΕΚ

VI. Παραδείγματα από τη νομοθεσία άλλων κρατών μελών

VII. Οι ευθύνες του έλληνα νομοθέτη

VIII.  Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και τα περιθώρια της διορθωτικής παρέμβασης του δικαστή

              Α. Η νομολογία

              B. Τα περιθώρια διορθωτικής παρέμβασης του δικαστή

                   α)Ο έλεγχος της συνταγματικότητας

                   β) Ο έλεγχος της εναρμόνισης της διάταξης με το κοινοτικό δίκαιο

      ΙΧ. Τα δικαιώματα των παθόντων

       Χ. Επίμετρο

 

«Ο δε νόμος αναγκαστικήν έχει δύναμιν,

 λόγος ων από τινός φρονήσεως και νου»

 (Αριστοτέλης-Ηθικά Νικομάχεια 1180 α-20)


 

 

Λειτουργία Αυτοκινήτου – Έννοια (1)

Ατύχημα προκληθέν από την λειτουργία

γερανού φορτωεκφόρτωσης

δεν καλύπτεται ασφαλιστικώς

 

 Δεν καλύπτεται ασφαλιστικά τυχόν ατύχημα που προέρχεται από αυτή καθαυτή την λειτουργία μηχανήματος,  που είναι σταθερά προσαρμοσμένο σε φορτηγό αυτοκίνητο (όπως είναι ο γερανός φορτωεκφόρτωσης). Σε ανάλογες περιπτώσεις το ατύχημα προέρχεται από την λειτουργία του μηχανήματος αυτού, ως εργαλείου και όχι από τη λειτουργία του οχήματος. Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία ενός μηχανήματος ως εργαλείου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικώς.

 Ενατύθα αναιρείται Εφετειακή απόφαση που δέχθηκε.......


 

Άδεια ικανότητας Οδήγησης Β κατηγορίας

μη ανανεωμένη (1)

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή – Απορριπτέα

Στην άδεια ικανότητας Β κατηγορίας

ενσωματώνεται και η ερασιτεχνική

Οδηγός με άδεια Β κατηγορίας (μη ανανεωμένη)

δύναται να οδηγεί ΙΧΕ οχήμα

μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας

 

Ο συμβατικός όρος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή, περί αποκλεισμού της ευθύνης του τελευταίου σε περίπτωση οδηγήσεως αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως, πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ.

Στην προκειμένη περίπτωση ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος κατείχε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, (οδήγηση φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3.500 χιλιόγραμμα. ή αυτοκίνητα επιβατηγά των οποίων ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθημένων -χωρίς τη θέση του οδηγού - δεν υπερβαίνει τις οκτώ ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3.500 χλγ. και μέγιστο αριθμό θέσεων καθημένων μέχρι οκτώ).

Η ισχύς της αδείας αυτή είχε λήξει προ του ατυχήματος, και ανανεώθηκε για πέντε έτη, οκτώ μήνες μετά την ημερομηνία του ατυχήματος, (δεδομένου ότι χρησιμοποιείτο συγχρόνως και για την οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - επαγγελματική άδεια).

Στην άδεια αυτή είναι ενσωματωμένη και η άδεια οδήγησης για ΙΧΕ αυτοκίνητα, ο κάτοχος της οποίας μπορεί να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητα χωρίς καμία ανανέωση μέχρις ότου συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του (ερασιτεχνική άδεια).

Ως εκ τούτου είναι φανερό, ότι η υποχρέωση του κατόχου άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, (όταν αυτή χρησιμοποιείται για την οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης) για ανανέωση ανά 5ετία αυτής, αφορά μόνο το δικαίωμά του για οδήγηση ΔΧ αυτοκινήτων και όχι το δικαίωμά του για οδήγηση ΙΧΕ αυτοκινήτων, το οποίο (δικαίωμα) υπάρχει ανεξαρτήτως ανανέωσης μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας.

Επομένως, ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου περί αποκλεισμού της ευθύνης του ασφαλιστή σε περίπτωση οδήγησης, από οδηγό μη έχοντα την από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί άδεια οδήγησης, ως επίσης και ότι δεν ισχύει άδεια οδήγησης για άλλους τύπους οχημάτων, είναι ......


 

Αγωγή για Αποθετική Ζημία

μετά από εξώδικο συμβιβασμό (1)

Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος (2)

Αναίρεση κατ΄άρθρ.559 αρ.19 ΚΠολΔ

 

  Μετά την έκδοση αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία κατέστη τελεσίδικη, (εφόσον τα διάδικα μέρη παραιτήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων), ο δικηγόρος του ενάγοντος ενεργώντας κατ' εντολή του πελάτη του, εισέπραξε από τον αντιπρόσωπο της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας εφάπαξ το συνολικό ποσό που επιδικάσθηκε στον ενάγοντα, ως απώλεια εισοδημάτων του, μαζί με τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα, σε ολοσχερή εξόφληση της ανωτέρω αποφάσεως. Στην σχετική

απόδειξη πληρωμής, ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος δήλωσε και υπέγραψε ότι παραιτείται από τα ένδικα μέσα κατά της πιο πάνω αποφάσεως και πάσης μελλοντικής απαιτήσεως του ενάγοντος.

 Συνεπώς εφόσον ο ενάγων εισέπραξε χωρίς καμία επιφύλαξη  - από τον πληρεξούσιο αυτού δικηγόρο -  ολόκληρο το ως άνω ποσό και ταυτόχρονα επωφελήθηκε του γεγονότος ότι οι αντίδικοι του δεν άσκησαν ένδικα μέσα, κατά της ως άνω αποφάσεως, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρόκειται για μία εξώδικη συμφωνία , η οποία φέρει τα χαρακτηριστικά της ....... 


 

Ασφάλιση Ολικής Κλοπής Οχήματος

Που έλαβε χώρα στην Αλλοδαπή (Ιταλία) (1)

 

Κατά το άρθρο 3 των Γενικών Όρων, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης έχουν προσυπογράψει την από 15/3/1991 Πολυμελή Σύμβαση Εγγυήσεως μεταξύ Εθνικών Γραφείων Διεθνούς Ασφαλίσεως.

 Για τις υπόλοιπες εκτός των ανωτέρω χώρες απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση της Εταιρίας κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης με την καταβολή προσθέτων ασφαλίστρων.

  Ομοίως κατά το άρθρο 3 παρ. 1 (Ασφάλιση Ολικής Κλοπής) του κεφαλαίου "Ειδικοί Όροι Συμπληρωματικών και Ειδικών Καλύψεων" καλύπτεται ο κίνδυνος της ολικής απώλειας του αυτοκινήτου τούτου λόγω κλοπής.

 Συνεπώς βάσει των ανωτέρω όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου η ασφαλιστική αυτή εταιρία  ευθύνεται προς καταβολή στον λήπτη του ασφαλίσματος και στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα).

 Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι εκ του αρθρ. 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ λόγοι αναιρέσεως της Εφετειακής απόφασης, που απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την έφεση της εναγομένης και ήδη αναιρεσείουσας ασφαλιστικής εταιρίας, κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχε γίνει δεκτή η αγωγή του ενάγοντος και ήδη αναιρεσιβλήτου και είχε υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει σ' αυτόν το ποσό των 17.420 ευρώ με τους νόμιμους τόκους, λόγω ολικής κλοπής του οχήματός του, που έλαβε χώρα στην Ιταλία.


 

 

 

Τροχαίο στην Αλλοδαπή

Αλλοδαπού Ασφαλιστή Ευθύνη (1)

Δύναται να εναχθεί ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων

 

Ο ζημιωθείς μπορεί να ασκήσει ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου της κατοικίας του σε κράτος-μέλος, ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή, εφόσον το οικείο δίκαιο επιτρέπει την άσκηση τέτοιας αγωγής και ο ασφαλιστής έχει την έδρα του στο έδαφος κράτους-μέλους (άρθρο 9 του Κανονισμού 44/205). Εξάλλου στο άρθρο 11 του άνω Κανονισμού ορίζεται ότι: 1) σε υποθέσεις ασφάλισης αστικής ευθύνης, ο ασφαλιστής μπορεί επίσης να προσεπικληθεί ενώπιον του δικαστηρίου που έχει επιληφθεί της αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλισμένου, αν το δίκαιο του δικαστηρίου το επιτρέπει. 2) Οι διατάξεις των αρθρ. 8, 9 και 10 εφαρμόζονται σε περίπτωση ευθείας αγωγής του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή, εφ' όσον η ευθεία αγωγή επιτρέπεται".

 

1.Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Δεν υπεισέρχεται πάντοτε  στα δικαιώματα του ασφαλισμένου Εφαρμογή  ΑΚ 930 παρ.3
2. Υπολογισμός Αναπηρίας Εκθέσεις Τεχνικών Συμβούλων Κρίθηκαν μη αξιόπιστες
3. Αγορά Επιβατηγού Αυτοκινήτου ειδικά διαμορφωμένου με αυτόματο Κιβώτιο ταχυτήτων 
    Δαπάνη επιδικαστέα λόγω αναπηρίας του ενάγοντος.
4. Αποζημίωση Μελλοντικών Ζημιών
    Απορρίπτεται ως Αόριστη η Αναγνωριστική Αξίωση για μελλοντική ζημία που διατυπώνεται μόνο με συνολικό αιτούμενο ποσό,
    χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση 
5. Δεδικασμένο – Έκταση

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.