210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Παραγραφή – Διαχρονικότητα του Δικαίου

 

Επέκταση 5ετούς παραγραφής και για τα ατυχήματα

 

 

προ της έναρξης ισχύος του Νόμου 3557/2007 (15.5.2007)

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.Δ. 237/1986 η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου παραγράφεται μετά τη πάροδο 2 ετών από την ημέρα του ατυχήματος.  Το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Νόμου 3557/2007 (14.5.2007), σύμφωνα με το οποίο «Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την ημέρα του ατυχήματος», Η διαφορά του χρόνου παραγραφής του προγενέστερου από το ισχύον δίκαιο θέτει ζήτημα διαχρονικού δικαίου. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι για την επίλυση του σχετικού ζητήματος κρίνεται πρόσφορη η προσφυγή στο άρθρο 18 του Εισ. Ν. Α.Κ., (η διάταξη του οποίου δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια σκέψη και είναι σύμφωνη προς τη θεωρία του διαχρονικού δικαίου). Σύμφωνα δε με την ανωτέρω διάταξη «Οι διατάξεις του ΑΚ για την παραγραφή εφαρμόζονται και στις αξιώσεις που έχουν γεννηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη παραγραφεί κατά την εισαγωγή του. Η έναρξη όμως, η αναστολή και η διακοπή της παραγραφής κρίνεται ως .......


 

Επιδείνωση Νόσου

Έναρξη Νέας Παραγραφής

από της γνώσεως της ζημίας (1)

 

 Εάν  η ζημία εξαιτίας της βλάβης του σώματος ή της υγείας του παθόντος σε ατύχημα από αυτοκίνητο είναι απρόβλεπτη, άρχεται  νέα παραγραφή για εκείνες τις δυσμενείς συνέπειες που δεν μπορούσαν από την αρχή να προβλεφθούν κατά τους κοινούς κανόνες, και η οποία  αρχίζει από τότε που.......

Ευθύνη της αναδόχου

παραχωρησιούχου Εταιρίας

Κατασκευής Εθνικής Οδού (ΠΑΘΕ)

για 5ωρο εγκλωβισμό επιβατών

λόγω χιονοπτώσεων (1)

 

 

Λειτουργία Αυτοκινήτου – Έννοια (1)

Ατύχημα προκληθέν από ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)

κατά την λειτουργία του ως εργαλείου

δεν καλύπτεται ασφαλιστικώς

 

 

  Δεν  αποτελεί ατύχημα κατά την έννοια της  λειτουργίας του αυτοκινήτου, αυτό που προέρχεται από μηχάνημα, όπως είναι το περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ), κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ως εργαλείου. Και αυτό γιατί η ζημία δεν συνδέεται με τους ειδικούς τυπικούς κινδύνους του αυτοκινήτου, αφού το προέχον εδώ είναι η λειτουργία του εν λόγω μηχανήματος ως εργαλείου.

 Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία ενός μηχανήματος ως εργαλείου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικώς.

------------------

Αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρ. 4 Ν.4092/2012 περί Επικουρικού Κεφαλαίου

Επί πλέον Αντισυνταγματική και ανεφάρμοστη και η σχετική διάταξη περί τοκοφορίας 6%

Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ανεφάρμοστες οι διατάξεις του όλως προσφάτου Ν.4092/2012  με  λίαν εμπεριστατωμένη αιτιολογία και  εκτενή  αναφορά - Για περισσότερα βλ.

 

 

Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου

Αντισυνταγματική η διάταξη περί τοκοφορίας 6%

 

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν. 4092/2012

που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο (1)

 

 

Πρωτοπόροι στην ενημέρωση των Ελλήνων νομικών παραθέτουμε Απόφ. Μον.Πρ.Αθ.

 

3905/2012

 

Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν.4092/2012 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο.

 

Τροχαίο στην Αλλοδαπή

σε βάρος Μονίμου κατοίκου Ελλάδας (1)

Διεθνής Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων

 

Αλλοδαπός Ασφαλιστής του ζημιογόνου οχήματος

Παραδεκτώς ενάγεται ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων

Κατ΄άρθρ. 11 παρ.2 Κανονισμού 44/2001 (ΕΚ)

 

 

 

Άρθρα - Απόψεις

 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 489/1976

 (Οδηγός-κύριος-κάτοχος-ασφαλισμένος κλπ. του ζημιογόνου αυτοκινήτου)

 

ΜΙΑ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ

 

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Υπό Γεωργίου Αμπατζή

Δικηγόρου ε.τ.

 

Σημ. Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Ιούνιος – Ιούλιος 2012 Σελ. 274 επ.

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ι.  Εισαγωγή

ΙΙ.  Η ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση

           Η διάταξη του άρθρου 7 του νόμου 489/1976

ΙΙΙ. . Δύο παραδείγματα από τη νομολογία

IV. Κριτική της ρύθμισης του άρθρου 7 του Ν. 489/1976

               Α. Η νομοτεχνική διάρθρωση των κρίσιμων διατάξεων του Ν.489/1976

                     Β. Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς το σκοπό του θεσμού της υποχρεωτικής ασφάλισης  

              Γ. Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς τις επιταγές του Συντάγματος

      V.  Η αντίθεση της διάταξης του άρθρου 7 προς την κοινοτική έννομη τάξη και τη νομολογία του ΔΕΚ

                    Α. Η Κοινοτική Νομοθεσία

              Β. Η ερμηνεία των οδηγιών από το ΔΕΚ

VI. Παραδείγματα από τη νομοθεσία άλλων κρατών μελών

VII. Οι ευθύνες του έλληνα νομοθέτη

VIII.  Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και τα περιθώρια της διορθωτικής παρέμβασης του δικαστή

              Α. Η νομολογία

              B. Τα περιθώρια διορθωτικής παρέμβασης του δικαστή

                   α)Ο έλεγχος της συνταγματικότητας

                   β) Ο έλεγχος της εναρμόνισης της διάταξης με το κοινοτικό δίκαιο

      ΙΧ. Τα δικαιώματα των παθόντων

       Χ. Επίμετρο

 

«Ο δε νόμος αναγκαστικήν έχει δύναμιν,

 λόγος ων από τινός φρονήσεως και νου»

 (Αριστοτέλης-Ηθικά Νικομάχεια 1180 α-20)


 

 

Λειτουργία Αυτοκινήτου – Έννοια (1)

Ατύχημα προκληθέν από την λειτουργία

γερανού φορτωεκφόρτωσης

δεν καλύπτεται ασφαλιστικώς

 

 Δεν καλύπτεται ασφαλιστικά τυχόν ατύχημα που προέρχεται από αυτή καθαυτή την λειτουργία μηχανήματος,  που είναι σταθερά προσαρμοσμένο σε φορτηγό αυτοκίνητο (όπως είναι ο γερανός φορτωεκφόρτωσης). Σε ανάλογες περιπτώσεις το ατύχημα προέρχεται από την λειτουργία του μηχανήματος αυτού, ως εργαλείου και όχι από τη λειτουργία του οχήματος. Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία ενός μηχανήματος ως εργαλείου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικώς.

 Ενατύθα αναιρείται Εφετειακή απόφαση που δέχθηκε.......


 

Άδεια ικανότητας Οδήγησης Β κατηγορίας

μη ανανεωμένη (1)

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή – Απορριπτέα

Στην άδεια ικανότητας Β κατηγορίας

ενσωματώνεται και η ερασιτεχνική

Οδηγός με άδεια Β κατηγορίας (μη ανανεωμένη)

δύναται να οδηγεί ΙΧΕ οχήμα

μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας

 

Ο συμβατικός όρος μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή, περί αποκλεισμού της ευθύνης του τελευταίου σε περίπτωση οδηγήσεως αυτοκινήτου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια οδηγήσεως, πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ.

Στην προκειμένη περίπτωση ο οδηγός του ζημιογόνου οχήματος κατείχε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, (οδήγηση φορτηγών αυτοκινήτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3.500 χιλιόγραμμα. ή αυτοκίνητα επιβατηγά των οποίων ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθημένων -χωρίς τη θέση του οδηγού - δεν υπερβαίνει τις οκτώ ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3.500 χλγ. και μέγιστο αριθμό θέσεων καθημένων μέχρι οκτώ).

Η ισχύς της αδείας αυτή είχε λήξει προ του ατυχήματος, και ανανεώθηκε για πέντε έτη, οκτώ μήνες μετά την ημερομηνία του ατυχήματος, (δεδομένου ότι χρησιμοποιείτο συγχρόνως και για την οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - επαγγελματική άδεια).

Στην άδεια αυτή είναι ενσωματωμένη και η άδεια οδήγησης για ΙΧΕ αυτοκίνητα, ο κάτοχος της οποίας μπορεί να οδηγεί ΙΧΕ αυτοκίνητα χωρίς καμία ανανέωση μέχρις ότου συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του (ερασιτεχνική άδεια).

Ως εκ τούτου είναι φανερό, ότι η υποχρέωση του κατόχου άδειας οδήγησης κατηγορίας Β, (όταν αυτή χρησιμοποιείται για την οδήγηση επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης) για ανανέωση ανά 5ετία αυτής, αφορά μόνο το δικαίωμά του για οδήγηση ΔΧ αυτοκινήτων και όχι το δικαίωμά του για οδήγηση ΙΧΕ αυτοκινήτων, το οποίο (δικαίωμα) υπάρχει ανεξαρτήτως ανανέωσης μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας.

Επομένως, ο όρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου περί αποκλεισμού της ευθύνης του ασφαλιστή σε περίπτωση οδήγησης, από οδηγό μη έχοντα την από το νόμο και για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί άδεια οδήγησης, ως επίσης και ότι δεν ισχύει άδεια οδήγησης για άλλους τύπους οχημάτων, είναι ......


 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.