210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Στην κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση εκρίθη ότι η ανευθερείσα ποσόστης οινοπνεύματος στο αίμα του οδηγού (0,51 0/00) δεν συνετέλεσε , στο επελθόν αποτέλεσμα και δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια , με το ατύχημα. Και τούτο, διότι ενόψει της ιδιαίτερα μικρής αυξημένης ποσότητας (51ο/οο) αλκοόλης, δεν αποδείχθηκε αυτή καθεαυτή, επηρέασε την ικανότητά του, περί την οδήγηση και ότι προκάλεσε το επίδικο τροχαίο ατύχημα, εξαιτίας του οποίου επήλθε ο 
θάνατος του συνεπιβάτη του. 

Σημ. Βλ. σχετικά σχόλια & παρατηρήσεις και σχετική νομολογία στο τεύχος Αύγουστος 2006 ...

Αιτιώδης Σύνδεσμος
Αναιρετική Διαδικασία


Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδρομή συντρέχοντος πταίσματος του παθόντος σε αυτοκινητικό ατύχημα, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου από την άποψη της παραβιάσεως των διδαγμάτων της κοινής πείρας και της ορθής υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών στην αόριστη νομική έννοια της αιτιώδους συνάφειας

Απόφ. Ολμ. Α.Π. 6/2006
Πρόεδρος : Ρωμ. Κεδίκογλου
Εισηγητής : Αν. Φιλητάς& Περίδης
Δικηγόροι : Πέτρ. Κασιμάτης & Γεώρ. Πέτσας & Κων. Καλαβρός& Κων. Κυρπόγλου & Σημ.Σπυράκος

Η σχετική ρήτρα, περί έναρξης της οφειλής των τόκων υπερημερίας από χρονικό σημείο μεταγενέστερο της όχλησης, όταν περιέχεται σε γενικούς όρους συναλλαγών και μάλιστα ασφαλιστηρίου κατά πυρός , οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων χωρίς να προηγηθεί ατομική διαπραγμάτευση,κατά κανόνα δε και χωρίς γνώση ή κατανόηση του περιεχομένου τους από τον ασφαλισμένο, που είναι το ασθενέστερο από τα συμβαλλόμενα μέρη και βρίσκεται σε μειονεκτικότερη διαπραγματευτική θέση, ροκαλεί σημαντική διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας 
Συνεπώς κρίνεται ως καταχρηστική η τυχόν προβλεπόμενη σε γενικούς όρους συναλλαγών ρήτρα για πλήρη απαλλαγή του ασφαλιστή από τους τόκους υπερημερίας.

Επανάσταση στο Ασφαλιστικό Δίκαιο

Για την απαλλαγή από την ευθύνη της έναντι του ασφαλισμένου, η ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να καταγγείλει την προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση υπό τους όρους του άρθρου 9 παρ. 1 της ΥΑ Κ4/585/5-4-1978 του Υπουργού Εμπορίου (νομότυπος και έγκυρος ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ} 
ή, σε περίπτωση εναγωγής της, να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι ο ενάγων ασφαλισμένος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τη λήξη της πρακτοριακής συμβάσεως. 

Σ.Σ. (Πώς είναι δυνατόν στην πράξη ο ασφαλισμένος να γνωρίζει την διακοπή της σχέσης του ασφαλιστικού πράκτορα και της ασφαλιστικής εταιρίας;).

Το ανανεωτήριο συμβόλαιο στου οποίου την τρίτη σελίδα γίνεται παραπομπή στις διατάξεις της ΥΑ Κ4/585 ΦΕΚ 795, έχει συνταχθεί μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης . 
Επομένως αφού μέχρι τον χρόνο του ατυχήματος, δεν είχε περιληφθεί στην μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας και του ασφαλισμένου, όρος περί αποκλεισμού της ευθύνης της, για την περίπτωση που οδηγείτο το ασφαλιζόμενο όχημα από οδηγό που τελούσε σε μέθη, δεν εξαιρείται της ασφαλιστικής κάλυψης το ζημιογόνο και ασφαλισμένο στην εταιρεία αυτή αυτοκίνητο. 


Μέθη Οδηγού & Αιτιώδης Συνάφεια (2)

Τροχαίο στην Αλλοδαπή (Ιταλία) μεταξύ Ελληνικού οχήματος και Ιταλικού
Πράσινη Κάρτα - Σωρευτική Αναδοχή Χρέους 
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης ως Αντίκλητος  της εναγομένης Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Εταιρίας του ζημιογόνου οχήματος 
Διεθνής Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα Ελληνικού Δικαστηρίου
 
(μετά σχετικού Σημειώματος Αθανασίου Κρητικού, Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου, ε.τ)

Εφόσον ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν φέρει την υπογραφή του ασφαλισμένου εναγομένου για να ισχύσει η απαλλακτική ρήτρα μεταξύ των διαδίκων έπρεπε, εκτός από την προϋπόθεση της ενσωμάτωσης στο κείμενο της ασφαλιστικής σύμβασης της παραπομπής στους γενικούς όρους της ΥΑ Κ4/585/78, να έχει τεθεί και η υπογραφή του ασφαλισμένου. 
Συνεπώς η παρεμπίπτουσα αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας για το ότι συντρέχει περίπτωση αποφυγής της ευθύνης της δυνάμει του αναφερόμενου όρου της ασφαλιστικής σύμβασης είναι ουσιαστικά αβάσιμη.


Αίτηση Αναίρεσης & Απορριπτέα ως Αόριστος

1. Έργα σε δημοτική οδό Παράλειψη τοποθέτησης πινακίδας αναγγελίας κινδύνου ή άλλη σήμανση του Κ.Ο.Κ. (άρθρ. 9, 10 ΚΟΚ)
   Τραυματισμός οδηγού δικύκλου  - Ηθική Βλάβη
2. Αστική ευθύνη ΟΤΑ – Προϋποθέσεις Ευθύνη εις ολόκληρον
3. Πρόσκρουση Μοτοσικλετιστή σε καπάκι αποχετευτικού δικτύου λόγω εκτελούμενων έργων και υψομετρικής διαφοράς του οδοστρώματος 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - 2005
ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ
Η διάσπαση των κλάδων ασφαλίσεως μεταξύ
διαφορετικών ασφαλιστικών οργανισμών
και η αυτόματη μεταβίβαση του Ι.Κ.Α.
της αξιώσεως αποζημιώσεως του παθόντος
Πεδίο εντάσεως μεταξύ του Ι.Κ.Α. και του Τ.Σ.Α.
(Με αφορμή την ΕφΑθ 953/2005 ΕπΣυγκΔ 2005, 375 επ.)
Αθαν. Κρητικού
Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου

ΙΚΑ
Δεν Μεταβιβάζονται αξιώσεις
παθόντος αυτοκινητιστού (1)
με ιατροφαρμακευτική μεν κάλυψη από το ΙΚΑ
αλλά αμέσως ασφαλισμένου στο ΤΣΑ


Στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδικαίως όλα τα πρόσωπα τα οποία μέσα στα όρια της χώρας παρέχουν κατά κύριο επάγγελμα εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσία έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα με την ιδιότητα του εργοδότη και αδιάφορα με τη νομική φύση της σχέσεως εργασίας, δηλαδή άσχετα αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικού δικαίου.
Δεν τίθεται ζήτημα μεταβιβάσεως της αξιώσεως του παθόντος στο ΙΚΑ αν ο παθών προσφέρει εργασία ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
Συνεπώς το ΙΚΑ δεν υπεισέρχεται στα δικαιώματα των ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α..

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.