210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Από το προσκομιζόμενο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου, δεν αποδείχθηκε ότι ο ασφαλισμένος εναγόμενος είχε αποδεχθεί και τον όρο αυτό της σύμβασης με την υπογραφή του στο ασφαλιστήριο ώστε να δεσμεύεται από την ειδική συμφωνία. Με βάση τα παραπάνω δεν αποδείχθηκε η θεμελίωση του εξ αναγωγής δικαιώματος της ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας, το οποίο στηρίζεται στον όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, που αναφέρθηκε και πρέπει να απορριφθεί η παρεπίμπτουσα, αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. Δικαστική Δαπάνη 4.600 ευρώ

Απόφ. Μον.Πρωτ. Αθ. 4079/2003
Πρόεδρος : Παρασκευή Γρίβα

...

Κατωτέρω δημοσιεύουμε πρόσφατη σχετική Νομολογία σχετικά με το πά-
ντοτε επίκαιρο και σοβαρό θέμα της νομότυπης Γνωστοποίησης της Λύσης 
Λήξης-Ακύρωσης της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

Ο Άρειος Πάγος παγίως δέχεται, ότι η προβλεπόμενη από την παρ.2 του 
άρθρου 11 του Ν.489/1976 γνωστοποίηση απαιτείται οπωσδήποτε να τη- 
ρηθεί ανεξάρτητα από τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για τη λύση της συμ- 
βάσεως (καταγγελία ή αντίθετη συμφωνία).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. Δ/νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 
105 64 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210-3352640
FAX: 210-3352617


Αθήνα 14-7-2004 
ΑΠ: 1684 

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 43 / 2004 


Επικουρικό Κεφάλαιο
Καταδίκη του με Απόφαση Αγγλικού Δικαστηρίου
να αποζημιώσει τον παθόντα καταβάλλοντος και για δικαστικά έξοδα 87,191,68 λίρες Αγγλίας (πλέον τόκων)
Η απόφαση κηρύσσεται εκτελεστή στην Ελλάδα, κατά τις διατάξεις 905 παρ.4, 740 - 781 ΚΠΟλΔ και 39, 40 του υπ'αριθμ. 44/2001 Κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με απόφαση του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου (Εκούσια Διαδικασία).
Απόφ.Μον.Πρωτ.ΑΘ. 4296/2004 (Τμήμα Εκούσιας)

Πρόεδρος: Αθανασία Λιόκου Δικηγόροι: Γεώργιος Νάτσινας

Ξένη Επιστημονική Κίνηση 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΕΚ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Επιμέλεια 
Ζιούβας Δημήτρης, Δικηγόρος Αθηνών και Φραγκφούρτης Γερμανίας, 
Διδάκτωρ Νομικής Παν/μίου Κολωνίας, LL.Μ. (Freiburg) 
Τζάκας Δημήτρης & Παναγιώτης, Δικηγόρος Αθηνών, LL.Μ. (Ηamburg) 
Δικηγορικό γραφείο _Λ. Ζιούβας και Συνεργάτες, Αθήνα & Βερολίνο 
Τηλ. Αθήνας: 210-3615555, Τηλ. Γερμανίας: ± 49 30 20687430 
Εmail:DimitrisZiouvas@ziouvas.com
www.ziouvas.com


Ψυχική Οδύνη
Επιδικάζεται και στους συγγενείς του υπαιτίου οδηγού (1)
Ασφαλιστική Κάλυψη Επιβαινόντων
Εννοια τρίτων Επιβάτες παθόντες & Ευθύνη Ασφαλιστού

Την ιδιότητα του τρίτου ζημιωθέντος έχουν οι συγγενείς του οδηγού του ασφαλισμένου και ζημιογόνου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να έχουν και ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά για τη ζημία που υπέστησαν οι ίδιοι.

Σε περίπτωση θανατώσεως αυτών, συνεπεία του αυτοκινητικού ατυχήματος, δικαιούται η οικογένεια τους να αξιώσει από την ασφαλιστική εταιρεία χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.

Απόφ. Εφ.Θεσ/κης 2634/2004
Πρόεδρος : Στέρ. Αλεξίου
Εισηγητής : Μυλτ. Χατζηγεωργίου
Δικηγόροι : Νικ. Σιαπέρας - Νικ. Μπουσουλέγκας

Contra Σχόλια & Παρατηρήσεις :
Η νέα αυτή θέση της νομολογίας μας παραπέμπει στη σκέψη ότι ο συμβατικός όρος περί εξαίρεσης του εν μέθη οδηγού της ευθύνης του ασφαλιστού, έχει τεθεί ως αυτόματη τιμωρία του οδηγού, εφόσον δεν ερευνάται πλέον, εάν προκάλεσε ατύχημα λόγω μέθης ή συνέτεινε άλλο στοιχείο υπαιτιότητας των εμπλεκομένων στο ατύχημα μερών. Διερωτώμεθα εάν είναι αυτή η αληθείς βούληση του νομοθέτου, όταν από την «τιμωρία» αυτή προκύπτουν δυσανάλογα επιβαρυντικά αποτελέσματα για τον ασφαλισμένο και πιθανόν ανυπαίτιο οδηγό;
Με το συμβατικό όρο της ασφάλισης ορίσθηκε αποκλεισμός της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από τον ασφαλισμένο οδηγό που τελούσε σε κατάσταση μέθης. 
Συνεπώς δεν θα πρέπει να εξετάζεται εάν προκάλεσε το ατύχημα ο μεθυσμένος οδηγός; Δηλαδή, εάν δεν το έχει προκαλέσει ή δεν συνετέλεσε η μέθη του συγκεκριμένου οδηγού στο ατύχημα, γιατί θα ισχύει αυτομάτως ο όρος εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης; 
(Βρέθηκες μεθυσμένος έστω και αν το όχημά σου ήταν σταθμευμένο; Πλήρωσε το ατύχημα).
(Συνέχεια βλ. Σελ. 597 επ.) 
...

Μέθη Οδηγού
Δεν ερευνάται η Αιτιώδης Συνάφεια
μεταξύ της μέθης και του αποτελέσματος
για να ισχύσει η Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης (1)
(Σημ. βλ. cοntra παρατηρήσεις και σχόλια κατωτέρω)

ΑΠΔ 54/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ασφαλιστική εταιρεία - Ασφαλιστική αποζημίωση - Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας - Συγκατάθεση υποκειμένου των δεδομένων -.

Η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να λυθεί με μεταγενέστερη σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ του ασφαλιστή και του αντισυμβαλλομένου. Στην περίπτωση αυτή, αφού στην καταργητική σύμβαση συμμετέχει και ο αντισυμβαλλόμενος στην ασφαλιστική σύμβαση και επομένως γνωρίζει τη λύση της, δεν απαιτείται να γίνει οποιαδήποτε γνωστοποίηση, η οποία άλλωστε θα ήταν χωρίς νόημα, αφού η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης προκλήθηκε με τη σύμπραξη του, στην καταργητική σύμβαση.

Μεταφορά της Σύμβασης Ασφάλισης από ένα όχημα σε άλλο.

Συναφής αλλά διαφορετική προς την περίπτωση μεταβολής της κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου είναι η συμφωνία του ασφαλισμένου κυρίου του αυτοκινήτου και του ασφαλιστή για μεταφορά της σύμβασης ασφάλισης από ένα αυτοκίνητο του πρώτου, σε άλλο αυτοκίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη.
Η μεταφορά αυτή, αποτελεί λύση της σύμβασης όσον αφορά τη σύμβαση στο παλιό αυτοκίνητο και σύναψη νέας όσον αφορά το άλλο αυτοκίνητο.
Αν, μετά ταύτα το παλιό αυτοκίνητο περιέλθει σε άλλον ιδιοκτήτη και προκαλέσει ατύχημα σε τρίτο πρόσωπο μέσα σε προθεσμία 16 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς ο ασφαλιστής ευθύνεται μόνον έναντι του παθόντος τρίτου όχι δε και έναντι του νέου ιδιοκτήτη του παλιού αυτοκινήτου και προς τούτο δεν απαιτείται να προκληθεί γνωστοποίηση από τον ασφαλιστή σ εκείνον (νέον ιδιοκτήτη) της λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης με τον παλιό ιδιοκτήτη.

Απόφ.Α.Π.98/2003
Πρόεδρος: Δημ. Σουλτανιάς
Εισηγητής: Ανάρ. Πλάτης

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.