210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

1.Ολοσχερής Αυτανάφλεξη Οχήματος - Ελαττωματικό Προϊόν του Παραγωγού
Οφειλόμενη σε Ελλαττωματική Λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πέδησης
Ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρίας
2. Ορισμένο  Αγωγής επί Ολικής Καταστροφής
3. Ηθική Βλάβη  Υλικών Ζημιών 10.000 ευρώ
4. Ασφαλιστική Υποκατάσταση
(άρθρ. 14 Ν. 2496/1997)
1.Ψυχική Οδύνη  (ΑΚ 932)  510.000 ευρώ
 
επιμεριζόμενα :
 
Ανά 120.000 ευρώ για τον θάνατο εκάστου γονέα στη θυγατέρα αυτών (120.000 Χ 2) αντί των 100.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων (ανοδική τάση).
 
Ανά 60.000 ευρώ σε καθένα από τους γονείς των δύο  θανόντων τέταρτη, έκτο και έβδομη των εναγόντων (60.000 Χ 3).
 
Ανά 30.000 ευρώ σε καθένα από τα τρία αδέλφια (τέταρτη, έκτο και έβδομη των εναγόντων, (30.000 Χ 3).
 
 
 
 
 
2.Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932 – 10.000 ευρώ
 
 
 
3.Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ Οχημάτων
 
 
 
4. Αποκλειστική Νοσοκόμος η Γιαγιά

ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Περιεχόμενα Τεύχους Μάιος – Ιούνιος 2021
 
Άρθρα-Απόψεις
 
Ο Θεσμός της Αντασφάλισης και η Αποζημίωση των Παθόντων σε Τροχαία Ατυχήματα, υπό
Ηλία Ι. Κλάππα, Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Σελ. 242
 
Αποκλειστική Νοσοκόμος
 
Οι ανάγκες της ενάγουσας καλύφθηκαν, με την παροχή υπηρεσιών από την γιαγιά της από
την μητρική γραμμή, χωρίς αντάλλαγμα, με υπερένταση των δυνάμεών της, που υπερβαίνουν
την από την ηθική επιβαλλόμενη υποχρέωσή της για παροχή φροντίδας και βοήθειας.
Επιδικάσθηκε συνολικά το ποσό των 1.860 ευρώ (62 ήμερες X 30 ευρώ ημερησίως) που
αντιστοιχεί στο ποσό για 6ωρη απασχόληση ημερησίως. Σελ. 286
 
Ασφαλιστική Υποκατάσταση
(άρθρ. 14 Ν. 2496/1997)
 
Ο ασφαλιστής που κατέβαλε το ασφάλισμα στον ασφαλισμένο νομιμοποιείται πλέον αποκλειστικά
να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του ζημιώσαντος τρίτου καθ΄ υποκατάσταση του
αποζημιωθέντος ασφαλισμένου. Η υποκατάσταση φέρει το χαρακτήρα εκχωρήσεως εκ του
νόμου και ισχύει για το ποσό που καταβλήθηκε στον ασφαλισμένο ενώ δεν απαιτείται αναγγελία.
Δεκτή η ένσταση της εναγομένης περί ελλείψεως ενεργητικής νομιμοποίησης του ενάγοντος να
αξιώσει την καταβολή του ποσού των 36.000 ευρώ, αφού η ασφαλιστική εταιρία στην οποία ήταν
ασφαλισμένο το αυτοκίνητό του για πυρκαγιά κατέβαλε στον ενάγοντα το ανωτέρω ποσό και
συνεπώς υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του τελευταίου. Σελ. 299
 
Ατυχήματα σε Αγώνες Ταχύτητας
 
Δεν καλύπτονται από την Γενική Ασφάλιση Ζημιών
Απαιτείται Ειδική Ασφαλιστική Κάλυψη
 
Αναιρείται Εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.11γ ΚΠολΔ που δέχθηκε ότι αποκλειστικά
υπαίτιος της ένδικης σύγκρουση είναι ο οδηγός ΙΧΦ αυτοκινήτου (τύπου τζιπ) και ότι ο ισχυρισμός
της ασφαλιστικής εταιρίας περί ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεώς της, γιατί το ατύχημα
συνέβη σε αγώνες ταχύτητας, είναι αβάσιμος, γιατί, κατά τις παραδοχές της προσβαλλόμενης
απόφασης, το ατύχημα δεν συνέβη κατά τη διάρκεια αγώνα. Όμως δεν καθίσταται απολύτως
βέβαιο, αλλά καταλείπονται αμφιβολίες, αν λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν όλα τα
έγγραφα, που έπρεπε να συνεκτιμηθούν, κατά τα οποία γίνεται λόγος για το χρόνο και τόπο
τελέσεως του ενδίκου ατυχήματος και τη σχέση αυτού με τον επίμαχο αγώνα αυτοκινήτων. Σελ. 273
Αυτανάφλεξη Οχήματος Ολοσχερής - Ελαττωματικό Προϊόν του Παραγωγού
 
Οφειλόμενη σε Ελλαττωματική Λειτουργία
του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πέδησης (Σύστημα SBC)
 
Ευθύνη της κατασκευάστριας εταιρίας - Αντικειμενική κατά τις διατάξεις του Ν. 2251/1994
«Προστασία των καταναλωτών» επιπλέον και αδικοπρακτική κατά τις διατάξεις των άρθρων 914
ΑΚ επ. – Βάρος Απόδειξης. Σελ. 298
 
Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
 
Είναι αρμόδιο μόνο για ατυχήματα με στοιχεία αλλοδαπότητας στην Ελληνική Επικράτεια Σελ. 313
 
Έμφραγμα Μυοκαρδίου
 
Απότοκο Τροχαίου Ατυχήματος μετά 5ημερο - Αιτιώδης Σύνδεσμος
Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ
 
Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έκρινε ότι ο θάνατος δεν συνδέεται αιτιωδώς με τη
σύγκρουση, αλλά προκλήθηκε από τη προδιάθεση του θύματος. Η αγχώδης κατάσταση -
STRESS, υπήρξε το εκλυτικό αίτιο του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, που μετ’ ολίγες
ημέρες προκάλεσε τη ρήξη του τοιχώματος της κοιλίας της καρδιάς του και επέφερε το θάνατό του
εντός έντεκα ημερών από το ατύχημα. Σελ. 264
 
Ζώνη Ασφαλείας
 
Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος – Απορριπτέα
 
Μόνο το γεγονός ότι οι θανόντες είχαν υποστεί και κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακος δεν
μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα αυτό. Το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι οι
θανατηφόρες σωματικές κακώσεις που υπέστησαν οι θανόντες στο κεφάλι, τον τραχηλική χώρα και
τον θώρακα, θα είχαν επέλθει ανεξαρτήτως της πρόσδεσής τους με ζώνη ασφαλείας, λόγω της
σφοδρότητας της σύγκρουσης, από την οποία, καταστράφηκε ολοσχερώς το εμπρόσθιο μέρος
του οχήματος. Σελ. 285
 
Ηθική Βλάβη – ΑΚ 932
 
ΑΗ ενάγουσα, ηλικίας 19 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος, φοιτήτρια στο Τμήμα
Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, υπέστη ηθική βλάβη, λόγω της σωματικής
ταλαιπωρίας και της στενοχώριας που δοκίμασε συνεπεία του τραυματισμού της, προς
αποκατάσταση που οποίου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση οστεοσύνθεσης.
Επιδικάσθηκε ποσό 10.000 ευρώ (όσο και πρωτοδίκως). Το ποσό αυτό, κατά την κοινή πείρα,
τη δικαστηριακή πρακτική και την περί δικαίου συνείδηση, δεν υπερβαίνει ούτε υπολείπεται
και μάλιστα καταφανώς του συνήθους επιδικαζόμενου ποσού σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Σελ. 286
 
Ηθική Βλάβη επί Υλικών Ζημιών 10.000 ευρώ
 
Επιδικάσθηκε στον ενάγοντα για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από την ολοσχερή
καταστροφή του αυτοκινήτου του το ποσό των 10.000 ευρώ. Σελ. 299
 
Ολική Καταστροφή - Ορισμένο της Αγωγής
 
Αρκεί η αναφορά της ολοκληρωτικής καταστροφής του πράγματος και η αξία του κατά τον
χρόνο καταστροφής. Δεν είναι αναγκαία η αναφορά των επί μέρους ζημιών και της δαπάνης
αποκατάστασης αυτών. Σελ. 298
Παράσυρση 78χρονης Πεζής εκτός Διαβάσεως υπό Απορριμματοφόρου
 
που είχε διασχίσει το ήμισυ του οδοστρώματος
Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ
 
Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έκρινε συνυπαίτια την πεζή σε ποσοστό 60% και τον
οδηγό του ΙΧΦ απορριμματοφόρου σε ποσοστό 40%. Η πεζή την στιγμή που είχε ήδη
διανύσει 4 μέτρα εντός του οδοστρώματος, (το ήμισυ και πλέον του οδοστρώματος), όντας ορατή
ενόψει της απόστασης που είχε διανύσει από τα δεξιά του οδοστρώματος παρασύρθηκε από το ΙΧΦ,
προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό αυτής, χωρίς ο οδηγός αυτού, να ενεργήσει
οποιονδήποτε αποφευκτικό ελιγμό. Σελ. 278
 
Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ Οχημάτων
 
Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου, ο οποίος εξερχόμενος από στροφή,
απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του και εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα συγκρούσθηκε
μετωπικά με κανονικώς κινούμενο όχημα. Σελ. 285
Τροχαίο Στην Αλλοδαπή (Ιταλία) με Ζημιωθέν Ελληνικό Όχημα
Αποκλειστική Υπαιτιότητα του Αλλοδαπού Οχήματος
 
Νόμιμα ενάγεται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων ο εκπρόσωπος ζημιών και αντίκλητος
στην Ελλάδα της ασφαλίζουσας το υπαίτιο αλλοδαπό όχημα Ιταλικής Ασφαλιστικής Εταιρίας (άθρ.
255 Ν. 4354/2016). Οι Επαρκείς Εξουσίες του Εκπροσώπου Ζημιών εμπεριέχουν και την
εξουσία του Αντικλήτου (ΔΕΕ 2013/C344/55). Ένσταση Έλλειψης Παθητικής Νομιμοποίησης
της εναγόμενης Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρίας Εκπροσώπου Ζημιών και Αντικλήτου της
Αλλοδαπής Ασφαλιστικής εταιρίας – Απορριπτέα. Σελ. 313
 
Ψυχική Οδύνη (ΑΚ 932) 510.000 ευρώ
 
Eπιμεριζόμενα : Ανά 120.000 ευρώ για τον θάνατο εκάστου γονέα στη θυγατέρα αυτών (120.000 Χ
2) αντί των 100.000 ευρώ πρωτοδίκως επιδικασθέντων (ανοδική τάση)- Ανά 60.000 ευρώ σε
καθένα από τους γονείς των δύο θανόντων τέταρτη, έκτο και έβδομη των εναγόντων (60.000 Χ 3),
Ανά 30.000 ευρώ σε καθένα από τα τρία αδέλφια (τέταρτη, έκτο και έβδομη των εναγόντων,
(30.000 Χ 3).

 

Σελίδα 1 από 115

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.