210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

1.Άρνηση Ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 
2.Διοικητικές διαφορές ουσίας εισαγόμενες με προσφυγή ασκούμενη  στα Διοικητικά Δικαστήρια
Οι διαφορές που προκύπτουν από την άρνηση ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
Ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 3659/08
Αρμοδιότητα Α Τμήματος ΣΤΕ
 
3.Σωρευτική αναδοχή χρέους ( ΑΚ 479)
Δημιουργία παθητικής εις ολόκληρον ενοχής μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος
Απεριόριστη η ευθύνη του μεταβιβάζοντος και περιορισμένη η ευθύνη του αποκτώντος έως την αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων
 
4. Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται είτε όταν ο αιτών δεν έχει οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία είτε όταν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του
Οφειλή προερχόμενη από κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές αποκλείουσα την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας 
είναι  εκείνη που προκύπτει από σχετική καταλογιστική πράξη του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού
Διαπίστωση από τα ασφαλιστικά όργανα των προϋποθέσεων της διάταξης του ΑΚ 479 πριν από την άρνηση χορήγησης ενημερότητας 
 
5. Μη νόμιμη η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ως προς την απόρριψη λόγου έφεσης (εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή του νόμου)
Με την αιτιολογία ότι η μη έκδοση συγκεκριμένης καταλογιστικής πράξεως για την επιβολή των οφειλόμενων εισφορών δεν αναιρούσε την ευθύνη από μεταβίβαση
 

1. Ασφαλιστική Εκκαθάριση Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων (άρθρ. 239 παρ.4, 5 Ν.4364/2016)

   Δεκτή η αγωγή της ήδη υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας

   Οι εκκρεμείς δίκες εισάγονται και συνεχίζονται κατά την ίδια διαδικασία(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια)

   Οι εκδοθησόμενες αποφάσεις τέμνουν οριστικά τις διαφορές Δεν λαμβάνουν ασφαλιστικά μέτρα

2. Παραδεκτή η Έφεση της ηττηθείσας εναγομένης (οφειλέτριας της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας) Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων

 

3.Απόρριψη Ένστασης της κατά τόπον αναρμοδιότητας του Μονομελούς Πρωτοδικείου (άρθρ. 221 ΚΠολΔ, 239 παρ.4 Ν.4364/2016)

4.Ανυπόγραφα Έγγραφα Δεκτά στη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων

1.Άκυρη Σύμβαση Εργασίας (απλή σχέση εργασίας)

   Ευθεία αξίωση εκ του νόμου του εργαζόμενου για επιδόματα (δώρα) εορτών αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας και προσαύξηση 75% για την εργασία τις Κυριακές και αργίες, και όχι με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

 

2.Δικαίωμα επίσχεσης εργασίας προϋποθέτει έγκυρη σύμβαση εργασίας

   Απορρίπτεται ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι ο εναγόμενος Δήμος κατέστη υπερήμερος

 

3. Άκυρη η προφορική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συνήψε η ενάγουσα (εργαζόμενη) με τον Δήμο

1.Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας σε περίπτωση βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας.

   Δικαίωμα εργαζομένου ετήσιας άδειας μετ΄ αποδοχών Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας σε περίπτωση βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας

  Δεσμευτική για τον Εθνικό Δικαστή η Οδηγία 2003/88/ΕΚ η οποία κωδικοποίησε την Οδηγία 93/104 (ΦΕΚ Α΄94/13/5/199), και ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το  ΠΔ 88/1999

 

 2.Υπέρβαση των ορίων βραχείας ασθένειας λόγω αναρρωτικής άδειας.

    Δεν θεωρείται αδικαιολόγητη και δεν απομειώνει την κανονική άδεια Ερμηνεία άρθρου 2 παρ.6 του ΑΝ 539/1945 περί βραχείας ασθένειας σύμφωνα με το Ενωσιακό Δίκαιο.

    Ο εργαζόμενος Δικαιούται τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας  (κατ΄ άρθρ. 3 παρ.1 και 8 του ΑΝ 539/1945 και άρθρ. 3 παρ.16 του Ν. 4504/1966) .

 

3. Απορρίπτεται ο παραπεμθείς στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μοναδικός λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 560 αρ.1 της αναιρεσείουσας εργοδότριας εταιρίας

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.