210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

User Super

User Super

Σε βάρος ΝΠΔΔ, λόγω πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων ιατρικής ομάδας κατά τη διάρκεια χορήγησης αναισθησίας.

Αυτοκινητιστικό ατύχημα στην Ελλάδα μεταξύ Ελλήνων μονίμων κατοίκων Γερμανίας
Αγωγή ενώπιον των γερμανικών Δικαστηρίων

Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης
για Ηθική Βλάβη (Schmerzensgeld) 300.000 μάρκα
(αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέτων 40.000 μάρκων)

Ηθική Βλάβη 300.000 ευρώ αντί των 250.000 ευρώ, πρωτοδίκως επιδικασθέντων ΥΨΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ.

Επιδίκαση και στον καταστάντα φυτό

Ηθική βλάβη-κληρονομηταία
Απόφ. Εφ. Ναυπλ. Αριθμός 147/2004

Ηθική Βλάβη 600.000 ευρώ (1)

Πρόσθετη για ζημία μέλλουσα Ακρωτηριασμός Κάτω Ακρων σε Εργατικό Ατύχημα Απόφ.Μον.Πρωτ.Πατρών 61/2004

Ηθική Βλάβη 220.103 ευρώ
Μετρίου βαθμού μόνιμη αναπηρία από το αριστερό άνω άκρο
Αποθετική Ζημία μαθητευόμενου οδοντοτεχνίτη (1)
Δεν αποδεικνύεται ότι το ύψος της αμοιβής που αναφέρεται ότι ελάμβανε ήταν 100.000 δρχ. το μήνα καθόσον πέραν των όσων γενικά αναφέρονται στις 2 ένορκες καταθέσεις δεν υπάρχουν φορολογικά στοιχεία που να αφορούν αυτόν καθώς και στοιχεία για το ποια ήταν η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης του πατέρα του και αν υπήρχε δυνατότητα στα πλαίσια και των λοιπών οικογενειακών υποχρεώσεων για καταβολή αμοιβής 100.000 δρχ. μηνιαίως. Συνεπώς, το σχετικό αίτημα για αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος ύψους 3.815 ευρώ, είναι απορριπτέο ως αναπόδεικτο. Ομοίως, και το αίτημα για αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος ύψους 54.000 ευρώ διαστήματος 1-1-2003 έως 30-6-2007 είναι απορριπτέο, ως αβάσιμο, καθόσον για το μελλοντικό αυτό χρονικό διάστημα δεν προσδοκάται με βεβαιότητα ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα απασχολείτο αμέσως μετά τη λήψη του πτυχίου της ΣΒΙΕ στην αγορά εργασίας ως πτυχιούχος οδοντοτεχνίτης και θα κέρδιζε 1.000 ευρώ το μήνα.

Απόφ. Διοικ.Πρωτ.Αθην.../2004
Πρόεδρος: Αικατερίνη Καρφάκη
Εισηγητής: Νίκος Παπαγρηγορίου
Δικηγόροι: Κων. Στέφα - Εμμαν. Πανοπούλου

Παρατηρήσεις:
1) Ως αποθετική ζημία οφείλεται το μετά πιθανότητας και προσδοκώμενον κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ή ως εκ των ειδικών περιστάσεων προσδοκώμενο. Βλ. ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ον.Ονουφριάδη Σελ. 430 με παραπομπή αε σχετική νομολογία. Αποθετική ζημία μέλλουσα τετραετούς φοιτήτριας Κτηνιατρικής, η οποία προβλεπόταν μετά τη λήψη του πτυχίου της και κατά τη συνήθη πορείσ των πραγμάτων να ανοίξει ιατρείο. Ο υποστάς βλάβη του σώματος ή της υγείας του δικαιούται να αξιώσει και την μελλοντική απωθετική του ζημία. Προς τούτο δεν απαιτείται βεβαιότητα, αρκούσης πιθανότητας κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων που πρέπει να προκύπτει από ιδιαίτερες περιστάσεις. Α.Π. 1582/01 Σ.Ε.Συγκ.Δ. 2002/363.

Αποθετική ζημία οδοντιάτρου που δεν εξασκούσε το επάγγελμα κατά το χρόνο του ατυχήματος. Εκρίθη ότι ο παθών ναι μεν δεν ασχολείτο επαγγελματικώς και συνεπώς δεν υφίσταται από άποψη αυτή περιουσιακή ζημία, όμως προβάλλεται και αποδεικνύεται ότι στο μέλλον, ενόσω διαρκεί η ανικανότητα του για εργασία - κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων - θα υποστεί περιουσιακή ζημία Α.Π. 1527/01 Σ.Ε.Συγκ.Δ. 2003/102.
Αποθετική ζημία μέλλουσα στρατιώτου για επαγγελματική δραστηριότητα την οποία ναι μεν λόγω ανηλικίότητας δεν ασκεί κατά το χρόνο της αδικοπραξίας, προβλέπεται όμως ότι θα μπορούσε να ασκήσει στο μέλλον. Α.Π.549/2002 Σ.Ε.Συγκ.Δ.2003/32.
...

Ηθική Βλάβη 300.000 ευρώ
(επικυρώθηκε η πρωτοδίκως επιδικασθείσα)
ΑΠΟΦ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2035/2005
Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο ενάγων υπέστη τεράστια ηθική βλάβη λόγω της ψυχικής ταλαιπωρίας και της στεναχώριας που δοκίμασε συνεπεία του τραυματισμού του, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να επιδικαστεί σε αυτόν ως χρηματική ικανοποίηση το συνολικό ποσό των 300.000 ευρώ το οποίο κρίνεται εύλογο κατ' άρθρον 932 του ΑΚ, σταθμίζοντας το είδος της προσβολής, την κατάσταση των μερών και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής.
...

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας 
(τετραπληγία Απώλεια Οράσεως αριστερού οφθαλμού)

Ηθική Βλάβη 750.000 ευρώ 

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότατη και ανεπανόρθωτη βλάβη της υγείας της εκκαλούσας [υψηλή τετραπληγία], που έχει ως αποτέλεσμα αυτή να βρίσκεται διαρκώς καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι και να έχει τη μόνιμη ανάγκη συνοδού - συμπαραστάτη για την κάλυψη των καθημερινών της αναγκών, ότι η κατάσταση αυτή δεν της επιτρέπει να συνεισφέρει στην οικογένεια της, αλλά ούτε και να συμμετέχει σε οποιασδήποτε φύσεως δραστηριότητες, ότι έχει ολική απώλεια οράσεως του αριστερού οφθαλμού ότι περαιτέρω έχοντας πλήρη νοητική και γνωσιακή λειτουργία, της προκαλείται έντονη θλίψη κα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της, την ηλικία της [46 ετών] κατά το χρόνο προκλήσεως της εν λόγω βλάβης τις κρατούσες στην Ελλάδα κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, κρίνει ότι αυτή δικαιούται χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης ύψους 750.000 ευρώ
Συνέχεια 183 Σελ.
Απόφ.Διοικ.ΕφΑθηνών 393/2004 
...

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας
ΑΚ 931 20.000.000 δρχ. (1)
Απόφ.Εφ.Αθ. 2833/2001
Πρόεδρος: Σταυρούλα Βιργινία Κωνσταντινίδου Βρυώνη

Απώλεια αριστερού οφθαλμού - πολλαπλές ουλές - παραμόρφωση στόματος αδυναμία κατάποσης και ευκρινούς ομιλίας

Λόγω του ατυχήματος, η αναπηρία και οι λοιπές σωματικές κακώσεις και παραμορφώσεις του προσώπου, της ομιλίας της ενάγουσας επηρεάζουν δυσμενέστατα το μέλλον της, αφού αυτή Θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις μελλοντικές και κοινωνικές και λοιπές συναναστροφές της και στην εν γένει κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική και οικογενειακή της εξέλιξη, δεδομένου ότι ήταν ηλικίας 32 ετών κατά το ατύχημα και άγαμη και Θα είναι ανίκανη για την εργασία της, ήτοι της χειρίστριας ηλεκτρονικού υπολογιστή, το ίδιο και για παρεμφερή εργασία, όπως και για οποιαδήποτε κοινωνική συναναστροφή.

Ηθική Βλάβη 18.000.000 δρχ. (2)
Νοσήλεια Εξωτερικού

Λόγω των βαρύτατων κακώσεων που υπέστη η ενάγουσα και της κρισιμότητας της κατάστασής της ήταν αναγκαία η μετάβασή της στο εξωτερικό, για την διενέργεια αναγκαίων ιατρικών εξετάσεων. Επεδικάσθησαν δαπάνες σχετικές α)με την έκδοση εισιτηρίων αυτής (ενάγουσας) και των συνοδών της (αδελφής και γαμβρού) β) δαπάνες σχετικών αναγκαίων εξετάσεων της σε Νοσοκομείο στη Στοκχόλμη γ) έξοδα παραμονής και διατροφής αυτής και των συνοδών της δ)έξοδα για αναγκαίες φωτογραφήσεις και αποστολή ιατρικού ιστορικού και μεταφράσεις για την αποστολή των σχετικών ιατρικών εγyράφων σε νοσοκομείο στη Σουηδία.


...

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας
Σπληνεκτομή (2)
Ηθική Βλάβη 29.000 ευρώ
Λόγω της σπληνεκτομής, δημιουργήθηκε η ανάγκη να εξαχθούν όλα τα όργανα της κοιλίας του παθόντος, και να υποβληθούν σε πλύση με αποτέλεσμα, να παρουσιάζει μέχρι και σήμερα προβλήματα δυσπεψίας και κοιλιακού άλγους καθώς επίσης του απαγορεύεται η ανύψωση οποιουδήποτε βάρους λόγω υφισταμένου φόβου για τη δημιουργία κήλη.
Επίσης, συνεπεία της σπληνεκτομής ο παθών - ενάγων έπρεπε να εμβολιασθεί έναντι πνευμονιόκοκκου, μηνιγγιτιδόκοκκου και γρίπης καθώς επίσης έπρεπε, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση, να ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή με αντιβιοτικά και να βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Ηθική Βλάβη 29.000 ευρώ
Απόφ. Εφ.ΑΘ.2220/2005
Πρόεδρος: Ιωάννης Πρέκας
Εισηγήτρια: Δέσποινα Ασλανόγλου
Δικηγόροι: Στέλλα Λυγιδάκη-Αποστολάκη - Αριστείδης Σαφάρης -
Βασίλειος Γεωργίου

Παρατηρήσεις - Σχόλια

2) Οι κακώσεις του σπληνός (σπληνεκτομή) χαρακτηρίζεται από την ιατρική κοινότητα ως σοβαρή σωματική βλάβη - μόνιμη αναπηρία εφόσον η σπληνεκτομή παρεμποδίζει τον φυσιολογικό βίο του ατόμου, βλ. σχετικώς άρθρο μας ΣΕΣυγκΔ 2002/322 Για το λόγο αυτό επιδικάζονται από τα δικαστηρία ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης αντίστοιχα ποσά, βλ σχετικώς Εφ.Αθ.4636/2001 ΣΕΣυγκΔ 2002/323 (επεδίκασε Ηθική Βλάβη 10.000.000 δρχ.), Μον.Πρ.Αθ. 4677/2001 ΣΕΣυγκΔ 2002/325 (ηθική βλάβη 5.000.000 δρχ πλέον 10.000.000 δρχ. εξ ΑΚ 931), Μον.Πρ.Αθ. 4538/2001 ΣΕΣυγκΔ 2002/329 (10.000.000 δρχ. εξ ΑΚ 931), Εφ.Ιωαν.115/2002 ΣΕΣυγκΔ 2002/351 (Ηθική Βλάβη 6.000.000 δρχ.), Εφ.Αθ. 2834/2001 ΣΕΣυγκΔ 2002/496 (Ηθική Βλάβη 20.000.000). ...

Αποκλειστική Νοσοκόμος
η Μητέρα του παθόντος κατ'άρθρ. 930 παρ. 3 ΑΚ
Νόμιμη η αξίωση αποζημιώσεως του παθόντος, κατ' άρθρο 930 παρ. 3 Α.Κ. για την ανάγκη πρόληψης απ' αυτόν οικιακής βοηθού, υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε και θα προσφέρει στο μέλλον σ' αυτόν η μητέρα του, γιατί η μη καταβολή ανταλλάγματος στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να αποβεί προς όφελος του ζημιώσαντος, πολύ περισσότερο μάλιστα, αφού η παροχή των υπηρεσιών αυτών, δεν απέβλεψε σε απόσβεση της υποχρέωσης αυτής
...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.